Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 758
Štefánikova trieda 1, Nitra

Ponitrianske múzeum

Múzeá

Ponitrianske múzeum

Ponitrianske múzeum v Nitre je múzeom regionálnym, dokumentuje vývin prírody a spoločnosti okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa v odboroch archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia. V súčasnosti spravuje vyše 83 000 zbierkový fond zo všetkých uvedených odborov.

Múzejné snahy v Nitre siahajú do polovice 19. stor., keď profesori a študenti piaristického gymnázia začali zhromažďovať najprv numizmatické, potom aj archeologické a historické predmety. Oficiálne župné múzeum založili v roku 1896.

Súčasné múzeum nie je priamym pokračovateľom župného múzea, pretože od roku 1951 prestalo existovať. Terajšie múzeum založil Mestský národný výbor v Nitre v decembri 1962 a umiestnil ho do budovy Veľkého seminára. Od roku 1900 sídli v pamiatkovej novorenesančnej budove mestskej radnice postavenej r. 1880 podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku. V roku 1993 múzeum v spolupráci s AÚ SAV v Nitre pripravilo a otvorilo expozíciu klenotnicového typu Skvosty dávnovekého Slovenska, kde je sústredených vyše 2200 vzácnych archeologických nálezov. Múzeum každoročne pripravuje 20 - 25 výstav, niekoľko prednášok, besied, ale i netradičných aktivít, ako sú ukážky remeselnej výroby, folklóru, koncerty klasickej hudby atď., a aktivity múzejnej pedagogiky. Poskytuje priestor aj pre aktivity organizácií, spolkov, združení i jednotlivcov, ktoré sú blízke zameraniu a poslaniu múzea.

Ponitrianske múzeum spravuje Múzeum v Zlatých Moravciach a od roku 2008 objekt ľudovej architektúry Dom ľudového bývania v Šali.

Expozície:

Skvosty dávnovekého Slovenska

V roku 1993 múzeum v spolupráci s AÚ SAV v Nitre pripravilo a otvorilo expozíciu Skvosty dávnovekého Slovenska. Expozícia sprístupňuje verejnosti súbor najvzácnejších pamiatok hmotnej kultúry v dávnej minulosti Slovenska, ktoré svojimi výskumami získal AÚ SAV v Nitre. Na neveľkej ploche je sústredených vyše 2200 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 17. storočia. Expozícia je klenotnicového typu, to znamená, že výber exponátov je zameraný na predmety nevšedné, spojené s kultom, umením a predstavujú sa celé nálezové súbory, nielen výber z nich.

Výstavy:

Nitriansko v zrkadle dejín

Výstava približuje širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Počiatky osídlenia, prvé stopy po prítomnosti človeka v našom regióne i na území Slovenska, dokladajú paleolitické nálezy - kamenné nástroje. Obdobie neolitu pripomínajú výrobky prvých roľníkov, najmä keramické nádoby a bronzovú dobu výtvory najstarších metalurgov. Sú tu zastúpené tiež remeselné i umelecké výtvory starých Keltov a Germánov i našich slovanských predkov.Šperky, ozdoby odevu, zbrane i predmety dennej potreby dokladajú vynaliezavosť, zručnosť a hlboké estetické cítenie ludí danej epochy.Trojrozmerné rekonštrukcie obydlí typických v jednotlivých obdobiach i významných archeologických lokalít umožnujú utvoriť si predstavu o stavebných a remeselných technikách dávnovekých ľudí.

Život v lesných a vodných biotopoch

Takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry prezentujú druhovú pestrosť živočíchov obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Zaujímavé sú najmä adaptácie na prostredie, ktoré sa prejavujú nielen vo sfarbení živočíchov, ale i v morfologických odchýlkach jednotlivých druhov. Na výstave je možné vidieť aj nášho najväčšieho živočícha – zubra hrivnatého, ako i najväčšie dravce, ktoré vládnu v povetrí – orla skalného a výra skalného. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
20
Zľava
Penzión Bruder
Námestie sv. Ladislava 929/11
Mojmírovce (12,0 km)
img
34
Zľava
Vila Hermína
Trávnica (26,9 km)
Najbližšie objekty v okolí (96)
img
Nitriansky Expres
Svätoplukovo námestie
Nitra (0,0 km)
img
Mestský kúpeľ
Kúpeľná 4
Nitra (0,1 km)
img
Katarína Koščová – Hranica dažďa
Synagóga Nitra (0,2 km)
img
Barracuda disco club
Mostná 230/38
Nitra (0,3 km)
img
LUNA disco - cocktail club
Kmeťkova 313/1
Nitra (0,3 km)
img
Devils Pub
Kmeťkova 330/2
Nitra (0,3 km)
img
LUCIE BÍLÁ - TO O MNĚ tour 2020
PKO Nitra (0,5 km)
img
Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
Námestie Jána Pavla II
Nitra (0,5 km)
img
Nitriansky hrad
Nitra (0,6 km)
img
Park na Sihoti
Sihoť
Nitra (0,6 km)
img
Kúpalisko na Sihoti
Sihoť
Nitra (0,6 km)
img
Mlyny motokárová dráha
Štefániková trieda 61
Nitra (0,7 km)
img
Botanická záhrada SPU
Trieda A. Hlinku 2
Nitra (1,0 km)
img
Nová Pekáreň
Rázusova 797/2
Nitra (1,6 km)
img
Skidomivo - špecializovaná lyžiarska predajňa
Levická 7
Nitra (2,1 km)
img
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92
Nitra (2,2 km)
img
Jazdecký klub svätého Juraja - Ranč DD
Dlhá 120
Nitra (2,8 km)
img
BR MOTORS
Hlohovecká cesta
Nitra (3,6 km)
img
Reštaurácia Naj
Novozámocká 100
Nitra - Krškany (3,6 km)
img
Svoradova jaskyňa
Nitra (3,8 km)
img
FunFly - lietanie na motorových rogalách
Nitra (5,0 km)
img
Mini ZOO Penzión Hoffer
Hlohovecká cesta
Nitra - Zbehy (6,5 km)
img
Rozhľadňa Hôrka
Podhorany (6,9 km)
img
Ibiza Disco Club
Veľký Lapáš 488 (7,6 km)
img
Reštaurácia Balada
Novozámocká 233
951 12 Ivanka pri Nitre (8,2 km)
img
Kaštieľ Mojmírovce
Mojmírovce 919 (12,0 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (12,5 km)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (12,6 km)
img
Rozhľadňa Radošinka
Čab (12,6 km)
img
Renesančný kaštieľ Horné Lefantovce
Hlavná ulica
Horné Lefantovce (12,8 km)
img
Jazdecký klub El Zorro
Nitranska ulica
Branč (13,0 km)
img
Neobarokový kaštieľ Horné Lefantovce
Svätojánska ulica
Horné Lefantovce (13,6 km)
img
Kaštieľ Nové Sady
Nové Sady (14,0 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (14,4 km)
img
Rozhľadňa Dolná Nitra
Klasov (14,4 km)
img
Hrad Gýmeš
Jelenec (14,7 km)
img
Kaštieľ Lukáčovce
Lukáčovce (14,8 km)
img
Oponický hrad
Oponice (15,8 km)
img
Thermal Park Nitrava
Poľný Kesov 252 (16,3 km)
img
Kaštieľ Chateau Appony
Oponice 271 (17,3 km)
img
Požitavské múzeum mlynárstva
Horný Oháj 226
Vráble (17,6 km)
img
Marcibányiovský (Bartakovičovský) kaštieľ
Oponice 133 (18,0 km)
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice (18,0 km)
img
Kaštieľ Sasinkovo
Sasinkovo (19,0 km)
img
Reštaurácia Talisman
Rastislavice 767
941 08 Rastislavice (19,4 km)
img
Kaštieľ Dolné Trhovište
Dolné Trhovište 23 (20,5 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (20,8 km)
img
YPS Restaurant
Nitrianska 6667
927 05 Šaľa – Veča (22,2 km)
img
Čierny hrad
Velčice (23,6 km)
img
IMT SMILE
Amfiteáter Zlaté Moravce (23,7 km)
img
Richard Müller s kapelou
Amfiteáter Zlaté Moravce (23,7 km)
img
Kaštieľ Šaľa
Petra Pázmaňa 1/2
Šaľa (23,8 km)
img
Soľná jaskyňa - Relax Cave
P.J. Šafárika
Šaľa (23,9 km)
img
Aquasport - plaváreň Duslo
Nám. Sv. Trojice 7
Šaľa (23,9 km)
img
Rozhľadňa Urmince
Urmince (24,0 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (24,1 km)
img
Metro Club
Nám. Sv. Juraja 1
Šaľa (24,4 km)
img
Detská farma Humanita
Kráľová nad Váhom
Slovensko (24,4 km)
img
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rázusova 6
Hlohovec (24,6 km)
img
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika
Sládkovičova 41
Hlohovec (24,6 km)
img
Termálne kúpalisko Tvrdošovce s.r.o.
Nová cesta 1
Tvrdošovce (24,7 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (24,8 km)
img
One Club
Námestie sv. Michala 16
Hlohovec (25,0 km)
img
Jazdiareň Palomino
Agatová
Tvrdošovce (25,1 km)
img
Hlohovecký zámok
Zámok
Hlohovec (25,1 km)
img
Kaštieľ Horné Otrokovce
Horné Otrokovce 15 (25,4 km)
img
Kúpalisko Hlohovec
Zámok 14
Hlohovec (25,4 km)
img
Vodný hrad Šintava
Šintavská ulica
Sereď (25,6 km)
img
Prírodné kúpalisko Tona Beach
Štrková ulica
Šurany (25,6 km)
img
Mestské múzeum v Seredi
M. R. Štefánika 8
Sereď (26,1 km)
img
Mestské múzeum Šurany
Malá
Šurany (26,1 km)
img
Whitecap Kiteboarding
Parková 22
Solčany (26,4 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (26,8 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (26,9 km)
img
Múzeum holokaustu
Kasárneská 1005
Sereď (27,1 km)
img
Kúpalisko Koplotovce
Koplotovce 28 (27,1 km)
img
Kaštieľ Šalgovce
Šalgovce 28 (27,3 km)
img
Kaštieľ Kaplath
Koplotovce 123 (27,5 km)
img
Tribečské múzeum
Krušovská ulica 291
Topoľčany (27,9 km)
img
Riva Disco Club
Škultétyho 6
Topoľčany (28,1 km)
img
Empe Sport - požičovňa
Pribinová 4727
Topoľčany (28,1 km)
img
Emer Club Radošina
Družstevná 204/54
Radošina (28,2 km)
img
Letné kúpalisko Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 2874/50
Topoľčany (28,4 km)
img
Motokáry KF Racing
Nebojsa (28,6 km)
img
Country Club Sheriff
Pod kaštieľom 276
Tovarníky (28,6 km)
img
Kaštieľ Tovarníky
Tovarníky (28,6 km)
img
Kaštieľ Radošina
Piešťanská 11/18
Radošina (28,7 km)
img
Termál Centrum Galandia
Kpt. Nálepku 43/2373
Galanta (28,8 km)
img
Life Club Topoľčany
Československej armády 20
Topoľčany (29,0 km)
img
Ranč na Striebornom jazere - rozhľadňa
ul. Esterházyovcov
Galanta (29,1 km)
img
Ranč na Striebornom jazere
Esterházyovcov 29
Galanta (29,2 km)
img
Neogotický kaštieľ Esterházyovcov
Parková
Galanta (29,3 km)
img
Pizzeria Castel
Senčianska 84/49
Podhájska (29,4 km)
img
Renesančný kaštieľ
Esterházyovcov
Galanta (29,4 km)
img
Vlastivedné múzeum Galanta
Hlavná ul. 976/8
Galanta (29,7 km)
img
Thermal Diakovce
Diakovce 847 (30,0 km)