Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 831
Hviezdoslavovo námestie 7, Dolný Kubín

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

Múzeá

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

V roku 1980 sa uskutočnilo spojenie Múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravského vlastivedného múzea, čím sa vytvorilo jediné múzeum na Orave pod názvom Oravské múzeum so sídlom v Dolnom Kubíne. V roku 1983 došlo k opätovnému premenovaniu múzea, a to na Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré tento názov nesie dodnes. Základným poslaním Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej len múzeum) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava.
Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava spravuje na území Oravy 7 národných kultúrnych pamiatok, v ktorých sa nachádza 8 ucelených expozícií. Oravský hrad a Oravská lesná železnica patria k najnavštevovanejším expozíciam Oravy nielen v regionálnom ale aj v celoslovenskom význame. Ďalej sú to: Čaplovičova knižnica, Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne. Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Mila Urbana v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou.

EXPOZÍCIE:

Expozícia Oravskej lesnej železnice

Sídlo: Oravská lesná železnica - Tanečník, 029 57 Oravská Lesná

Vstupná miestnosť je venovaná historickému kontextu vzniku a fungovania Oravskej lesnej železnice. Obsahuje prvý, úvodný informačný panel s textom a fotografiami, venovanými vzniku Oravskej lesnej železnice. V hlavnej vitríne na boku prvej miestnosti sú inštalované modely lesných dopravných prostriedkov z epochy pred vznikom lesných železníc: priehrada, plte, drevené mosty, model horárne a ako exponáty sú vystavené pracovné nástroje na prácu s drevom.

Druhá vitrína priamo oproti vstupným dverám je venovaná lesnej železnici. Dominantnou pamiatkou je model úvratí, ktoré zaisťujú lesnej železnici miesto v dejinách techniky.

Záverečná miestnosť zachytáva dejiny a súčasnosť Oravskej lesnej železnice. Obsahuje 5 informačných panelov, ktoré podávajú základný prehľad o dejinách Oravskej lesnej železnice, zachytené na fotografiách a na stručných informačných textoch.

Expozícia je doplnená troma vitrínami. V prvej z nich sa nachádzajú dobové komunikačné prostriedky na lesnej železnici: telefón, baterky, lampáše. Druhá je venovaná dobovým dokumentom ohľadom lesných železníc. Obsahuje mapu Oravy s vyznačenými pozemkami Oravského komposesorátu a s traťou lesnej železnice. Tretia vitrína prezentuje propagačný materiál z činnosti Oravskej lesnej železnice pre verejnosť a aktuality so súčasnej muzeálnej prevádzky.

Oravský hrad Oravský Podzámok

Sídlo: Oravský Podzámok 027 41

Zachovalý rozsiahly hrad sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcou vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou.
Oravský hrad, kedysi sídlo Oravskej župy, vznikol v 13. storočí na mieste staršieho osídlenia pochádzajúceho asi z rozhrania letopočtov. Prvá písomná historická zmienka pochádza z roku 1267, kedy bol kráľovským majetkom. Postupne menil majiteľov. O dnešný vzhľad sa postarali Thurzovci, ktorých stavebná obnova hrad zaradila medzi významné stavby renesančného obdobia. V roku 1800 hrad vyhorel a bol veľmi poškodený. Čoskoro však bolo postarané o jeho konzerváciu a obnovu, pričom Pálffyovci (poslední majitelia) sa pokúsili o čiastočnú romantickú úpravu.

Posledná a najvýznamnejšia komplexná obnova hradu sa uskutočnila až v rokoch 1953 - 1968. Interiér budov sa zachoval z čias gotiky, renesancie a romantizmu. Najzachovalejší je interiér kaplnky so zariadením z roku 1752.

Expozície:

Prírodovedná expozícia je rozdelená na dve časti - Fauna a flóra Roháčov a Oravská priehrada.

Archeologická expozícia sa venuje pravekej minulosti osídlenia Oravy

Etnografická expozícia má názov Rok na dedine a prezentuje oravské obce.
 
Historická expozícia je tvorená pôvodným zariadením hradu a jeho stavbou.

Literárna expozícia P.O.Hviezdoslava

Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín

Expozícia je súčasťou Literárneho múzea P.O. Hviezdoslava, ktoré bolo sprístupnené v deň 33. výročia Hviezdoslavovho pohrebu, 13. novembra 1954. Múzeum je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. Sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.

Expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava (2.2. 1849 Vyšný Kubín – 8.11. 1921 Dolný Kubín). Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Je to jeho pracovňa, časť salónu, odevné súčiastky, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby. Expozíciu dopĺňajú art protisy akad. maliarky Evy Trizuljakovej inšpirované Hviezdoslavovým lyrickým cyklom Krvavé sonety.
Pred budovou sa nachádza monumentálne dielo akad. sochára Fraňa Štefunku, bronzová socha P.O. Hviezdoslava v nadživotnej veľkosti. Vedľa sochy sú štyri ležaté kvádre s reliéfnou výzdobou a textami zo štyroch oblastí Hviezdoslavovej tvorby.

Čaplovičova knižnica

Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín

Čaplovičova knižnica patrí k najvzácnejším historickým vedeckým knižniciam na Slovensku. Jej zakladateľom bol Vavrinec Čaplovič z Jasenovej (5.8.1778-25.12.1853) - jeden z najväčších zberateľov kníh v 19. storočí na Slovensku, ktorý v roku 1839 venoval svoju zbierku Oravskej stolici.

Florinov dom

Sídlo: Kohútov sad 8, 026 01 Dolný Kubín

Pamätná izba Teo H. Florina - V objekte Florinov dom je sprístupnená rekonštrukcia izby, v ktorej prežil vyše 20 rokov básnik, redaktor, diplomat, kultúrno-výchovný pracovník a dlhoročný spoluorganizátor Hviezdoslavovho Kubína Theo H. Florin.

Pamätný dom Martina Kukučína

Sídlo: Jasenová 47, 026 01 Vyšný Kubín

Objekt je typickou dolnooravskou usadlosťou stredného roľníka z polovice 19.-teho storočia. Svojím vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrastal veľký slovenský prozaik - realista Martin Kukučín. Expozícia v rodnom dome spisovateľa približuje jeho život a tvorbu.

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy

Sídlo: Slaná voda, 029 47 Oravská Polhora - Slaná voda

Expozícia situovaná v objekte hájovne, v krásnom prírodnom prostredí pod Babou horou, je venovaná jednému z najkrajších diel slovenskej poézie, Hviezdoslavovej epicko-lyrickej skladbe Hájnikova žena.

Expozícia Mila Urbana

Sídlo: Slaná voda, 029 47 Oravská Polhora - Slaná voda

Hájovňa v Rovniach je rodiskom Mila Urbana, spisovateľa, publicistu, prekladateľa. Expozícia bola otvorená v roku 2012 a je prierezom najdôležitejších momentov jeho života i tvorby. Zaujímavá je kópia „pracovne“ z čias pobytu v Chorvátskom Grobe, časť venovaná neprekonateľnému dielu Živý bič i novinárskej a prekladateľskej práci. Taktiež nechýbajú predmety z jeho osobnej pozostalosti.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (19)
img
17
Zľava
93%
2 hodnotenia
Apartmány Tília Gäceľ
Gäceľská cesta 2
Oravská Poruba (2,1 km)
img
21
Zľava
99%
1 hodnotenie
Penzión Leštiny
Leštiny 44
Leštiny
026 01 (5,0 km)
img
16
Zľava
93%
2 hodnotenia
Perníková chalúpka
Istebné 88
027 53 Istebné (5,8 km)
img
13
Zľava
100%
1 hodnotenie
Piemonti
Bešeňová 227
Bešeňová (15,4 km)
img
39
Zľava
Vila Ajka
Bešeňová 60 (15,9 km)
img
130
Zľava
CHALÚPKOVO
Zemianska kúria 506 (18,1 km)
img
30
Zľava
Penzión pod Vlkolíncom
Do uhliska 7550/3
Ružomberok (19,1 km)
img
100
Zľava
Wellness Hotel Tyrapol
Oravská Lesná 293 (19,9 km)
img
12
Zľava
Chata pod Jaseňom
Oravská Lesná (20,2 km)
img
7
Zľava
Apartmán Tatralandia 336
Ráztocká 21
Liptovský Mikuláš (22,9 km)
img
17
Zľava
Penzión Zuberec
Andreja Bažíka 70
Zuberec (23,6 km)
img
27
Zľava
Penzión Smrek
Stodolisko 132
027 32 Habovka (24,8 km)
img
66
Zľava
Horský hotel Mních
Bobrovec 909
032 21 Liptovský Mikuláš (25,2 km)
img
30
Zľava
Penzión Familia Antol
Bodice 114
Bodice (25,9 km)
img
53
Zľava
100%
1 hodnotenie
Apartmány Broma
Demänová
Obchodná ulica 453 (26,4 km)
img
27
Zľava
89%
1 hodnotenie
Vila Horal
Demänovská cesta 462/62
Liptovský Mikuláš (26,5 km)
img
27
Zľava
Ubytovanie Žember
Demänovská Dolina 206
Liptovský Mikuláš (28,2 km)
img
9
Zľava
Penzión Vasilko
Vŕštek 315
Liptovská Osada (28,6 km)
img
8
Zľava
100%
1 hodnotenie
Gazdovský dom u Komendákov
Veterná Poruba 42
Liptovský Mikuláš (29,6 km)
Najbližšie objekty v okolí (149)
img
Reštaurácia Radnica
Matuškova 1696/3
026 01 Dolný Kubín (0,1 km)
img
Orfeo Klub
Na Sihoti 1168/10
Dolný Kubín (0,7 km)
img
Plte na Orave
Na Sihoti 1167/8-7
Dolný Kubín (0,8 km)
img
Nostalgia - palacinkáreň a zdravá strava
Lucenkova 1203/10
026 01 Dolný Kubín (0,9 km)
img
Aquarelax
Športovcov 1182/5
Dolný Kubín (1,0 km)
img
Paintball Orava
Vyšný Kubín (4,6 km)
img
SKI PARK Kubínska hoľa
Beňovolehotská
Dolný Kubín (5,5 km)
img
Paintball - Ski Park Kubínska Hoľa
Beňovolehotská
Dolný Kubín (5,5 km)
img
Požičovňa - Ski Park Kubínska hoľa
Dolný Kubín (5,5 km)
img
SkiPark Racibor
Raciborie 382
Oravský Podzámok (6,1 km)
img
SKI Šport centrum Lučivná
Párnica (6,9 km)
img
Oravský hrad
Oravský Podzámok (7,6 km)
img
Múzeum šľachtických kočiarov a saní
Oravský Podzámok (7,6 km)
img
Kaštieľ Horná Lehota
Horná Lehota 183 (9,0 km)
img
SKI ZÁBAVA Hruštín - požičovňa
Hruštín - Vasiľovská hoľa (10,4 km)
img
Kúpele Lúčky
Lúčky (10,8 km)
img
Hrad Likava
Námestie Š. N. Hýroša 10
Ružomberok (11,3 km)
img
Lúčanský vodopád
Slobody
Lúčky (11,5 km)
img
Liptovský hrad
Liptovská Sielnica (11,7 km)
img
Reštaurácia Salaš Krajinka
Černová
034 01 Ružomberok (12,0 km)
img
Ski centrum Kozinec
Zázrivá - Veľká Havrania (12,8 km)
img
Liskovská jaskyňa
Lisková (13,3 km)
img
Jánošíkov golf - Adventure Golf
Malá Petrová 8
Zázrivá (13,5 km)
img
Dance Bar Nové Oko
Mostová 24
Ružomberok (13,7 km)
img
Café Club Caracas
A. Bernoláka 1445
Ružomberok (13,7 km)
img
Hopiland
Hurbanova 2
Ružomberok (13,7 km)
img
Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š. N. Hýroša 10
Ružomberok (13,9 km)
img
Vodopád Červené piesky
Veľké Borové (14,0 km)
img
Obrovo - zábavný areál pre deti
Čremošná ulica
Ružomberok (14,2 km)
img
Krytá plaváreň Ružomberok
Bystrická cesta 2
Ružomberok (14,5 km)
img
Rozhľadňa Veľké Borové
Veľké Borové (14,7 km)
img
Požičovňa Oblohy - Ružomberok
Lisková (14,7 km)
img
Tarzania Hrabovo
Hrabovo
Ružomberok (15,2 km)
img
Člnkovanie na Hrabove
Hrabovská dolina
Ružomberok (15,2 km)
img
Malinô Brdo ski - bike park
Hrabovská cesta
Ružomberok (15,3 km)
img
Ski Park - Malinô Brdo
Hrabovská cesta 1679/31
Ružomberok (15,3 km)
img
Rozhľadňa na Súšave
Chlebnice (15,3 km)
img
Reštaurácia Kozí vŕšok
Ivachnová 304
034 83 Liptovská Teplá (15,4 km)
img
SKI NIŇAJ - Bešenová
Bešeňová (15,6 km)
img
Šútovský vodopád
Šútovo (15,7 km)
img
Bešeňová - Termálne srdce Liptova
Bešeňová 136 (16,0 km)
img
Zvieracia farma - Gejdák
Cesta na Vlkolínec
Ružomberok (16,4 km)
img
Vyhliadková plavba
Bobrovník 140
Slovensko (16,4 km)
img
Marina Liptov - požičovňa
Bobrovník 140 (16,5 km)
img
Jánošíkove Diery
Biely Potok 664
Terchová (17,1 km)
img
Lode Liptovská Mara
Vlašky 23
Vlachy (17,4 km)
img
Archeoskanzen Havránok
Liptovská Sielnica (17,5 km)
img
Babyland Villa Betula
Brnice 166
Liptovská Sielnica (17,5 km)
img
Malé Podbielanské etnografické Múzeum
Podbiel 194 (17,6 km)
img
Ráztocký vodopád
Veľké Borové (17,6 km)
img
Mini farma Sidorovo
Vlkolinec (17,8 km)
img
Vodné mlyny Oblazy
Veľké Borové (17,8 km)
img
Zemianska kúria v Chalúpkove
Drevenice 506
Liptovská Štiavnica (18,1 km)
img
Vlkolínec
Dolina Šepková
Vlkolínec (18,7 km)
img
Múzeum Oravakafe
Krušetnica 131 (19,0 km)
img
VRÁTNA free time zone
Starý dvor
Terchová (19,1 km)
img
Ski Krušetnica
Krušetnica 238 (19,1 km)
img
Mini ZOO Starý Majer
Vrátna dolina
Terchová (19,2 km)
img
Lanový Park Dino Adventure
Sv. Martina 274
Terchová (19,2 km)
img
Raw Vrátna - požičovňa
Pod Sokolím 16154
Terchová (19,2 km)
img
Aquapark Terchovec
Sv. Martina 1500
Terchová (19,4 km)
img
Ski centrum Nižná - Uhliská
Uhliská 642
Nižná (19,5 km)
img
Disco Club Kuvajt
Zákamenné (19,6 km)
img
Socha Juraja Jánošíka
Vrátňanská cesta
Terchová (19,6 km)
img
Terchovský vláčik
Vrátňanská 287
Terchová (19,7 km)
img
Expozícia Jánošík a Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 960
Terchová (20,1 km)
img
Salaš Dechtáre
Galovany 1
032 11 Svätý Kríž (20,2 km)
img
Rozhľadňa - Terchovské srdce
Pod Oblazom
Terchová (20,5 km)
img
Loď Mara
Liptovský Trnovec (21,0 km)
img
Loď Mária
Liptovský Trnovec (21,1 km)
img
MaraFun
Liptovský Trnovec (21,1 km)
img
MaraFUN ŠC
Liptovský Trnovec (21,1 km)
img
MaraFun - požičovňa
Liptovský Trnovec (21,1 km)
img
Loď Fatima
Liptovský Trnovec (21,2 km)
img
Orava Snow
Oravská Lesná (21,7 km)
img
Orava Snow - požičovňa
Oravská Lesná (21,7 km)
img
Funny park Oravská Lesná
Oravská Lesná (22,1 km)
img
Sučiansky hrad
Podhradie (22,3 km)
img
Tatralandia
Ráztocká 21
Liptovský Mikuláš (22,7 km)
img
Tarzánia Tatralandia
Jura Janošku 1876/2
Liptovský Mikuláš (22,8 km)
img
Superfly - simulátor voľného pádu
Brezovec 1090
Liptovský Mikuláš (23,0 km)
img
ZOO Kontakt
Ráztocká
Liptovský Mikuláš (23,0 km)
img
Tatrapolis - Svet miniatúr
Ráztocká 21
Liptovský Mikuláš (23,0 km)
img
Heliport Liptov
Ulica 1. mája 35/115
Liptovský Mikuláš (23,2 km)
img
Ski centrum Zuberec - Janovky
Borová 445
Zuberec (23,3 km)
img
Dom hore nohami
Liptovský Mikuláš (23,3 km)
img
Ski centrum Zuberec - Milotín
Milotínska
Zuberec (23,4 km)
img
Maxi-Šport
Zuberec 449 (23,5 km)
img
Reštaurácia Oravská Izba
Pod Kýčerou 173
027 32 Zuberec (23,6 km)
img
Koruna Tvrdošín
Vojtaššákova 542
027 44 Tvrdošín (23,6 km)
img
Roháčsky turistický vláčik
Radová 319
02732 Zuberec (23,6 km)
img
Snowbox
Hlavná 298
Zuberec (23,7 km)
img
Reštaurácia Horec
Hlavná 300 027 32 Zuberec (23,7 km)
img
Rozhľadňa - Sedlo Beskyd
Oravská Lesná (23,9 km)
img
White Star Sport
Hlavná 505
Zuberec (23,9 km)
img
Brankovský vodopád
Ružomberok (24,2 km)
img
Múzeum kysuckej dediny
Nová Bystrica - Vychylovka (24,4 km)
img
Zábavné centrum PARADOX
Ondrašovská 10
Liptovský Mikuláš (24,5 km)
img
Kaštieľ Turčianska Štiavnička
Turčianska Štiavnička (24,5 km)
img
Teplické serpentíny
Turčianska Štiavnička (24,9 km)
img
Liptov Lasers
Revolučná 650
031 05 Liptovský Mikuláš (25,0 km)
img
Village resort Hanuliak - lezecká stena
Oslobodenia 1071
Belá (25,3 km)
img
Heiko Sport
Slnečná 163/8
Námestovo (25,3 km)
img
Laser Game Vulkán
Za vodou 1068
Námestovo (25,3 km)
img
TRIO Restaurant
Hviezdoslavovo námestie 201
029 01 Námestovo (25,7 km)
img
Kart centrum Liptov
Palugyayho 1
Liptovský Mikuláš (25,8 km)
img
Barón Pub
Nábrežie 1163
Námestovo (25,8 km)
img
Imperia-M
Nábrežie 1160
Námestovo (25,9 km)
img
SKI NIŇAJ - požičovňa zimnej výstroje
Jánošíkovo nábrežie 6
Liptovský Mikuláš (26,0 km)
img
Reštaurácia Mustang
Demänovská cesta 79
Liptovký Mikuláš (26,2 km)
img
Reštaurácia Veža
Kamenné pole 4558/14
Liptovský Mikuláš (26,3 km)
img
Loď Orava
Oravská Priehrada
027 44 (26,4 km)
img
Hrad Sklabiňa
Sklabinský Podzámok (26,4 km)
img
Elektrobicykle Liptov
Demänovská cesta 497
Liptovský Mikuláš
(26,5 km)
img
Marino Restaurant
Kamenné pole 4449/3
Liptovský Mikuláš (26,5 km)
img
Hilson Jasná - požičovňa ŠP
Demänová 497
Liptovský Mikuláš (26,6 km)
img
Plaváreň Liptovský Mikuláš
Vajanského 20
Liptovský Mikuláš (26,6 km)
img
Múzeum Janka Kráľa
Námestie osloboditeľov
Liptovský Mikuláš (26,7 km)
img
Reštaurácia Taverna a Liptovská izba
Námestie osloboditeľov 85/21
Liptovský Mikuláš (26,8 km)
img
Autopožičovňa Carrent
Ul. 1.mája
Liptovský Mikuláš (26,8 km)
img
Kinderland
Miestneho priesmyslu 1085
Námestovo (26,9 km)
img
Múzeum Čierny Orol
Ul. 1.mája 28
Liptovský Mikuláš (27,0 km)
img
Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 1124/4
Liptovský Mikuláš (27,0 km)
img
Koliba pod Roháčmi
Zuberec - Brestová 415
027 32 (27,1 km)
img
Múzeum oravskej dediny
Brestová 850
Zuberec (27,2 km)
img
Liptovär - reštaurácia a pivovar
Garbiarska 2032
031 01 Liptovský Mikuláš (27,2 km)
img
Slanický ostrov umenia
Námestovo (27,4 km)
img
Eurorafting - Liptov
Liptovský Mikuláš (27,5 km)
img
Rozhľadňa Žiarce
Pavčina Lehota (27,7 km)
img
FUN PARK Žiarce
Pavčina Lehota (27,8 km)
img
Terénne štvorkolky
Pavčina Lehota (27,8 km)
img
SKI Žiarce
Pavčina Lehota (27,8 km)
img
Bartek SKI
Demänovská Dolina - Lúčky 185 (27,8 km)
img
Ovečkoland
Pavčina Lehota (27,8 km)
img
Propaganda Freestyle Park
Liptovský Mikuláš (28,0 km)
img
Kolobežky
Ul. 1.mája 1207/348
Liptovský Mikuláš (28,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Podbreziny
Liptovský Mikuláš - Podbreziny (28,7 km)
img
Rekreačný komplex Gothal
Liptovská Osada 174 (28,7 km)
img
Lyžiarsky areál Žiar - Dolinky
Žiar (28,9 km)
img
XSPORT - športový areál
Lipová 521/4
Vitálišovce (29,0 km)
img
Lyžiarske stredisko Iľanovo - Košútovo
Iľanovo (29,0 km)
img
Dolný vodopád teplého potoka
Liptovské Revúce (29,3 km)
img
Rozhľadňa - Ostrý vrch
Brezovica (29,4 km)
img
Shanghai Club Vrútky
Dolná Kružná 23
Vrútky (29,4 km)
img
Rozhľadňa na Bobovci
Stará Bystrica (29,4 km)
img
Jánošíková Koliba
Liptovská Osada 638
03473 Liptovská Osada (29,5 km)
img
Demänovská ľadová jaskyňa
Liptovský Mikuláš (29,6 km)
img
Starhrad - Varínsky hrad
Nezbudská Lúčka (29,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Jasenská dolina
Belá - Dulice 385 (30,0 km)