Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 816
Námestie Majstra Pavla 28, Levoča

Múzeum špeciálneho školstva

Múzeá

Múzeum špeciálneho školstva

Múzeum špeciálneho školstva (MŠŠ) v Levoči vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SR, otvorené bolo 16. novembra 1990. Je jediným múzeom svojho druhu na Slovensku a v rámci Európy má rovnocenných partnerov len v nemeckom Frankfurte, ruskom Petrohrade a v Brne.

Objekt, v ktorom je múzeum umiestnené, patrí medzi vzácne historické budovy stredovekej architektúry Levoče.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a primeranú integráciu v spoločnosti.

V súčasnosti je Múzeum špeciálneho školstva v Levoči organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Zároveň spracúvať oblasť špeciálneho školstva a pedagogiky, aktuálnymi formami prezentovať poznatky odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku špeciálneho školstva. Všetkým návštevníkom dopĺňajú prehliadku múzea pracovníci múzea o odborný výklad, ktorý je pre zahraničných návštevníkov v nemeckom a anglickom jazyku.

Múzeum od svojho založenia slúži okrem iného i ako konzultačné centrum pre vysokoškolských poslucháčov špeciálno-pedagogických aprobácií, poskytuje informačný a dokumentačný servis pedagógom rôznych typov, stupňov škôl a výchovných zariadení.

Múzeum zahŕňa:

– stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť,

– depozitár pre archiváciu trojrozmerných zbierkových predmetov,

– dve výstavné miestnosti s celkovou plochou 111 m²,

– historickú špeciálno-pedagogickú knižnicu,

– depozitár dokumentačných listinných materiálov.

Svoje poslanie múzeum realizuje prostredníctvom činností:

-         zbierkotvornej,

-         dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,

-         kultúrno-prezentačnej,

-         vedecko-výskumnej a poradenskej,

-         výchovno-vzdelávacej.

Expozície:

Panel vo vstupnej časti Stálej expozície s výrokom J. A. Komenského

Stála expozícia Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku zahŕňa vývin výchovy, vzdelávania, starostlivosti a spoločenskej realizácie osôb vyžadujúcich osobitnú starostlivosť od najstarších čias po súčasnosť. Člení sa na vstupnú časť, historickú časť, expozíciu venovanú zrakovo postihnutým, sluchovo, telesne a mentálne postihnutým jedincom.

Vo vstupnej časti expozície si môžu návštevníci prečítať na paneloch štatistický prehľad vývoja špeciálneho školstva na Slovensku od roku 1914 do roku 1989. Kým v roku 1914 bol počet špeciálnych škôl na Slovensku 5 a počet žiakov 1028, v roku 1989 to už bolo 407 škôl s počtom žiakov 30 449. Príčina narastania počtu postihnutej mládeže tkvie vo zvýšenej zdravotnej starostlivosti o ťažko choré deti, ktoré v minulosti na následky choroby zomierali. Dnes moderná medicína dokáže zachrániť ich životy, ale po vyliečení im ostávajú rôzne trvalé telesné defekty. Stúpa aj počet detí a mládeže zo sociálne zanedbaných a neusporiadaných rodín s vážnymi mravnými a charakterovými poruchami, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť v špeciálnych výchovných ústavoch.

Vo vstupnej časti expozície sú inštalované aj vzácne historické učebné pomôcky pre nevidiacich z autorskej dielne učiteľa Štátneho ústavu pre slepcov v Levoči, Viliama Hrabovca (1901-1938). Medený glóbus z roku 1927, ktorý tepal dva roky, plastická mapa Vysokých Tatier a sadrový odliatok Spišského hradu.

Historická časť stálej expozície 

Historická časť stálej expozície zachytáva vývin špeciálneho školstva od najstarších čias do roku 1918. Jej cieľom je poukázať na macošský, až neľudský prístup predchádzajúcich spoločenských formácií k zdravotne postihnutým občanom.

MŠŠ v Levoči plní nielen ideovo-výchovnú, kultúrnu, vzdelávaciu, ale aj osvetovú funkciu. V rámci osvetovej činnosti upozorňujú lektori návštevníkov na mnohé choroby a telesné postihnutia, ktoré vyplývajú z nedostatočnej pozornosti, nadmerného používania alkoholu, drogovej závislosti s jej katastrofálnymi dôsledkami. K tomuto účelu slúžia aj DVD záznamy s uvedenou problematikou, ktoré sú k dispozícii žiakom a študentom všetkých typov škôl.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (10)
img
20
Zľava
Penzión Venuša
Zimná 93
Spišská Nová Ves (9,3 km)
img
8
Zľava
Apartmány Prima
Čingov-Hradisko 053 11 Smižany (11,0 km)
img
14
Zľava
Chata pod Briežkom
Košiarny briežok (11,1 km)
img
19
Zľava
100%
1 hodnotenie
Penzión Biela Voda
Dubová 1374/1
059 52 Veľká Lomnica (19,7 km)
img
16
Zľava
Apartmány Gitka
Mlynčeky 38 (21,6 km)
img
65
Zľava
Penzión Baďo
Slnečná 302
059 52 Stará Lesná (24,3 km)
img
28
Zľava
Vila Linda
Stará Lesná 474 05952 Stará Lesná (25,1 km)
img
64
Zľava
Penzión Erika
Tatranská Lesná 1
059 60 Tatranská Lomnica (27,6 km)
img
15
Zľava
100%
1 hodnotenie
Chata Zdenka
Tatranská Kotlina 7
Vysoké Tatry (29,5 km)
img
39
Zľava
Hotel Guľa
Osloboditelov 231
Batizovce (29,9 km)
Najbližšie objekty v okolí (98)
img
SNM - Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla 40
Levoča (0,1 km)
img
SKI Závada – Levoča
Michala Hlaváčka 1193/30
Levoča (0,8 km)
img
Ski centre Levoča
Levočská Dolina 3227/50
Levoča (5,0 km)
img
RELAX - SKI Centre
Levočská Dolina 3227/50
Levoča (5,0 km)
img
Múzeum Spiša
Letná 50
Spišská Nová Ves (9,1 km)
img
Letné kúpalisko
Za Hornádom
Spišská Nová Ves (9,8 km)
img
Krytá plaváreň
Za Hornádom 13
Spišská Nová Ves (9,8 km)
img
Tandemový zoskok - Spišská Nová Ves
Letecká 37
Spišská Nová Ves (10,0 km)
img
Kaplnka sv. Kríža
Levočská Cesta 664
053 04 Spišské Podhradie (10,0 km)
img
Monkeyland
Tepličská cesta
Spišská Nová Ves (10,1 km)
img
Požičovňa Oblohy - Spišská Nová Ves
Letecká 37
Spišská Nová Ves (10,1 km)
img
ZOO Spišská Nová Ves
Sadová 6
Spišská Nová Ves (10,4 km)
img
Mini Baby Club
Smižany (11,2 km)
img
Markušovský hrad
Podhradová
Markušovce (12,4 km)
img
Expozície nábytku a hudobných nástrojov
Markušovce (12,4 km)
img
Kaštieľ Markušovce
Michalská 53
Markušovce (12,5 km)
img
Markušovský skalný hríb
Markušovce (12,9 km)
img
Strakov vodopád
Letanovce (13,1 km)
img
Spišský hrad
Žehra (13,3 km)
img
Thermal Park Vrbov - požičovňa ŠP
Vrbov 299 (13,4 km)
img
Farská skala
Chrasť nad Hornádom (13,5 km)
img
Vodopád a ľadopád Šikľavá skala
Chrasť nad Hornádom (13,6 km)
img
Thermal Park Vrbov
Vrbov 299 (13,6 km)
img
Dúhový vodopád
Hrabušice (14,9 km)
img
Kláštorisko
Letanovce (15,1 km)
img
Eurorafting - Prielom Hornádu
Prielom Hornádu
Hrabušice (15,2 km)
img
Kam Quarter Horses
Hviezdoslavova 495
Hrabušice (16,4 km)
img
Závojový vodopád
Letanovce (16,8 km)
img
Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 64/42
Kežmarok (17,0 km)
img
Kežmarský hrad
Hradné námestie
Kežmarok (17,1 km)
img
Ranč u Trapera
Podlesok 16
Hrabušice (17,1 km)
img
Vodopády - Suchá Belá
Hrabušice (17,1 km)
img
Okienkový vodopád
Hrabušice (17,1 km)
img
Misové vodopády
Hrabušice (17,2 km)
img
Korytový vodopád
Hrabušice (17,2 km)
img
Jaskyňa Šarkanova diera a Chyža
Poráč (17,9 km)
img
Ski centrum Mraznica
Hnilčík 210 (18,9 km)
img
Kaštieľ Strážky
Mednyánszkeho 25
Spišská Belá (19,1 km)
img
AQUA zorbin
Ladislava Medňanského 1059/24
Spišská Belá (19,1 km)
img
Aqua Spa - Gánovce
Gánovská 190/1
Gánovce (19,4 km)
img
Reštaurácia u Jozefa
Jilemnického 330/31
Veľká Lomnica (19,4 km)
img
Porač Park relax - sport centrum
Poráčska dolina (19,6 km)
img
SKI Brodok
Poráč (19,9 km)
img
Lyžiarske stredisko Poráčska Dolina
Poráč (19,9 km)
img
Wild Park
Lipová 1441/7
Veľká Lomnica (20,0 km)
img
Múzeum Dr. Michala Greisigera
Hviezdoslavova
Spišská Belá (20,4 km)
img
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
Petzvalova ul. 30
Spišská Belá (20,4 km)
img
Podtatranské múzeum
Sobotské námestie 1773/33
Spišská Sobota - Poprad (20,4 km)
img
Reštaurácia v Mlyne
Petzvalova 262/13
Spišská Belá 059 01 (20,7 km)
img
Mountainbiking - požičovňa bicyklov
Zimná 15
Spišská Belá (20,7 km)
img
Aquacity Poprad
Športová 1397/1
Poprad (20,8 km)
img
Lyžiarske stredisko Nálepkovo – Krečno
Hámorská 35
Nálepkovo (21,0 km)
img
Vodopády - Veľký Sokol
Stratená (21,0 km)
img
Surprise City Club
Štefánikova 4
Poprad (21,2 km)
img
Vysoká pec
Jakubany (21,3 km)
img
Sportrysy - požičovňa
Námestie sv. Egídia 77
Poprad (21,3 km)
img
Marco Restaurant
Mnoheľová 18
Poprad 058 01 (21,6 km)
img
Cesta na Severný pól - Rozprávkový muzikál
Dom Kultúry Poprad (21,6 km)
img
Golfový areál Black Stork
Tatranská 754/147
Veľká Lomnica (21,9 km)
img
Ski Mlynky - Biele Vody
Mlynky 309 (22,7 km)
img
Jaskyne pod Havraňou skalou
Stratená (23,3 km)
img
Ski Mlynky
Mlynky (23,4 km)
img
Holumnický hrad
Holumnica (23,6 km)
img
Reštaurácia Stodola
Tatry Shopping Center
Teplická cesta 5142 (24,1 km)
img
Vitálny svet Askony
Kúpeľná ulica 20/202
Krompachy (24,3 km)
img
Jaskyňa Komín
Lipovce (24,7 km)
img
Hrad Lipovce
Lipovce (25,3 km)
img
Ski Slovenská Ves
Slovenská Ves (25,4 km)
img
Ski centrum Kubašok
Mierová
Spišské Bystré (25,4 km)
img
Autopožičovňa RAI Poprad
Na letisko 100
Poprad (25,9 km)
img
Jaskyňa Zlá Diera
Lipovce (26,1 km)
img
Relax Center Plejsy
Cintorínska 3
Krompachy (26,2 km)
img
Lyžiarske stredisko Vernár – Studničky
Nad Zárubou
Vernár (26,5 km)
img
Hrad Richnava
Richnava (26,6 km)
img
Dobšinská ľadová jaskyňa
Dobšiná (27,1 km)
img
Expozícia Tatranskej prírody
Tatranská Lomnica (27,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Búče
Sabinovská 30
Renčišov (27,1 km)
img
Múzeum Tatranského národného parku
Tatranská Lomnica (27,2 km)
img
Greguška Ski - Pod lesom
Dolny Smokovec (27,2 km)
img
Reštaurácia Stará mama
Tatranská Lomnica 121
Vysoké Tatry (27,3 km)
img
Tatrabob - Horská bobová dráha
Slnečná Lúka
Vysoké Tatry (27,4 km)
img
Slnečný dom - požičovňa lyží
Tatranská Lomnica 287 (27,4 km)
img
Zelená jaskyňa
Dobšiná (27,4 km)
img
Ski Dubovica
Dubovica (27,8 km)
img
Humno Tatry
Vysoké Tatry (27,8 km)
img
Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica (28,0 km)
img
Premiere Group - Ski School/Ski Rent
Tatranská Lomnica (28,0 km)
img
Ľubovnianske kúpele
Nová Ľubovňa (28,1 km)
img
Kaštieľ Fričovce
Fričovce (28,1 km)
img
Fričo Club
Fričovce (28,2 km)
img
Tarzania Ostrá Skala
Ostrá Skala (28,4 km)
img
Motokáry Tatry
SNP 722/1A
Svit (28,8 km)
img
Krížová cesta na peknú vyhliadku
Pekná vyhliadka
Starý Smokovec (29,4 km)
img
Hučivá diera
Tatranska Kotlina (29,4 km)
img
Tricklandia
Cesta Slobody 4
Starý Smokovec (29,5 km)
img
Horské Kolobežky
Starý Smokovec (29,7 km)
img
Kúpele Nový Smokovec
Nový Smokovec 32
Vysoké Tatry (29,8 km)
img
Autopožičovňa Poprad
Nálepkova 241/11
Batizovce (30,0 km)