Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 796
Radničná 577/1, Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy

Múzeá

Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy - založené v roku 1868 - je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Vzniklo z iniciatívy Bratislavského okrášľovacieho spolku a mešťanostu H. Justiho. V roku 1923 múzeum prešlo ako súčasť Vedeckých ústavov mesta Bratislavy pod správu Magistrátu. Od roku 1953 je Múzeum mesta Bratislavy samostatnou inštitúciou s výnimkou rokov 1959 – 1960, kedy bolo zložkou Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy.

Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta. Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Zameranie múzea prezentujú i jednotlivé expozície, mnohé z nich umiestnené v architektonicky cenných, pamiatkovo chránených objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre návštevníkov 9 stálych expozícií, ktoré sú situované  predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.

Expozície:
 
APPONYIHO PALÁC

Rokokový dom na Radničnej ulici v Bratislave je jednou z historických budov slúžiacich Mestskému múzeu v Bratislave.

Palác dal postaviť gróf Juraj Apponyi pochádzajúci zo starej uhorskej šľachtickej rodiny. Bol členom uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady a stal sa hlavným županom župy Tolna. Narodil sa v Oponiciach, skoro celý život však prežil v Prešporku - vtedy hlavnom, sídelnom a korunovačnom meste uhorského kráľovstva, kde 32 rokov vykonával funkciu kráľovského radcu.
Palácový objekt vznikol ako novostavba na mieste dvoch starších meštianskych domov v rokoch 1761- 1762. Autor projektu nie je známy, v staršej literatúre stavbu pripisovali F. A. Hildebrandtovi. Spĺňal všetky atribúty obytného i reprezentačného mestského sídla. Prízemné miestnosti uličného traktu pôvodne slúžili ako obytné a skladovacie priestory. Z podbránia je vstup do pomerne strohého palácového schodiska s rokokovým mrežovým zábradlím, od 30. rokov 20. stor. sú na podestách inštalované kamenné barokové skulptúry svätcov.

Národný salón vín Slovenskej republiky - Apponyiho palác - Múzeum vinohradníctva

Stará radnica

Starú radnicu tvorí komplex budov, ktoré sa kontinuálne vyvíjali od 13. storočia až po súčasnosť. Najstarší objekt so základmi z 13. storočia nahradil pravdepodobne v roku 1374 „nový dom s vežou“. V roku 1387 kúpilo mesto prvú časť areálu, roku 1421 aj zvyšnú časť. Postupne pribudli ešte ďalšie dva domy. V radnici sa rozhodovalo o osudoch mesta, úradoval tam richtár a mešťanosta. Bola tam miestnosť pre mestskú stráž, zbrojnica, väznica a byt kata. Do polovice 16. storočia bol na dvore suchý mlyn s konským pohonom, v 15. storočí bola v radnici mincovňa. Stará radnica v rámci svojej histórie prešla viacerými rekonštrukciami. Posledná obnova v rokoch 2005 – 2011 priniesla zmeny, týkajúce sa nového využitia priestorov.

Koncepcia expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí ovplyvňujúcich život na území mesta od praveku až po súčasnosť. K významným udalostiam radí aj vznik Múzea mesta Bratislavy. Základom expozície sú zbierkové predmety, ktoré dokladajú obdobie od neolitu až do konca 30. rokov 20. storočia. Významné udalosti spojené s históriou mesta môže návštevník sledovať prostredníctvom dotykových obrazoviek. Prierez dôležitými medzníkmi najmladších dejín Bratislavy približuje dokumentárny film Ľudia a mesto v závere prehliadky múzea.

Veža Starej radnice

K unikátom patrí aj Veža Starej radnice, ktorá bola pôvodne 4-podlažná, ukončená terasou chránenou cimburím. Po zemetrasení v 16. storočí bola osadená na ochodzu kamenná balustráda. V 17. storočí bola umiestnená do niky na nároží veže zo strany Kostolnej uličky polychrómovaná a zlátená kamenná socha Panny Márie - patrónky Uhorska. Po požiari v roku 1733 dostala pačas barokovej prestavby veža svoju dnešnú podobu.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
85
Zľava
99%
2 hodnotenia
Botel Gracia
Rázusovo nábrežie
Bratislava (0,4 km)
img
53
Zľava
100%
1 hodnotenie
Hotel Majolika
Súkenícka 41
900 01 Modra (25,8 km)
Najbližšie objekty v okolí (205)
img
Bratislava Segway
Laurinská 3
Bratislava (0,1 km)
img
Maximiliánova fontána
Hlavné námestie
Bratislava (0,1 km)
img
Čumil (socha)
Rybárska brana 2
Bratislava (0,1 km)
img
Napoleónsky vojak
Hlavné námestie
Bratislava (0,1 km)
img
Schöner Náci (socha)
Hlavné námestie
Bratislava (0,1 km)
img
Le Club
Hviezdoslavovo námestie 182/25
Bratislava (0,1 km)
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13
Bratislava (0,2 km)
img
Fontána Trifón a nymfa
Nádvorie Mirbachovho paláca
Bratislava (0,2 km)
img
Trafo Music Bar
Ventúrska 269/1
Bratislava (0,2 km)
img
Klub Dole
Námestie SNP 30
Bratislava (0,2 km)
img
Segway Tours
Michalská 12
Bratislava (0,2 km)
img
Tripland
Nám. SNP 474/15
Bratislava (0,3 km)
img
Michalská brána
Michalská ulica 22
Bratislava (0,3 km)
img
Nu Spirit Club
Štúrova 19/3
Bratislava (0,3 km)
img
Channels Club
Župné námestie 2
Bratislava (0,3 km)
img
Rio Grande Restaurant-Night Bar-Café
Hviezdoslavovo námestie 15
Bratislava (0,3 km)
img
Fuga
Námestie SNP 24
Bratislava (0,3 km)
img
Športový klub Freja - Bratislava River Center
Rybné námestie 1
Bratislava (0,4 km)
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17
Bratislava (0,4 km)
img
Great Club
Suché mýto 6
Bratislava (0,4 km)
img
Ateliér Babylon
Námestie SNP 14
Bratislava (0,4 km)
img
The Club Bratislava
Rybné námestie 4135/1
Bratislava (0,4 km)
img
UHU Club
Šafárikovo námestie 7
Bratislava (0,5 km)
img
Reštaurácia Hrad
Námestie A. Dubčeka 1
850 01 Bratislava (0,5 km)
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (0,5 km)
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie
Bratislava (0,5 km)
img
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13
Bratislava (0,5 km)
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (0,5 km)
img
Brainteaselava - more than Escape Room
Zámocká 36
Bratislava (0,5 km)
img
HIP HOP ŽIJE FESTIVAL BRATISLAVA 2020
Bratislava (0,6 km)
img
Modrý kostol sv. Alžbety Uhorskej
Bezručova 2
Bratislava (0,6 km)
img
Reštaurácia Maximilián
Obchodná 52
811 06 Bratislava (0,6 km)
img
Kačacia fontána
Šafárikovo námestie
Bratislava (0,6 km)
img
Galéria Multium
Zámocká 26
811 01 Bratislava (0,6 km)
img
Test
Bratislava
Slovensko (0,6 km)
img
High Street Club
Vysoká 14
Bratislava (0,6 km)
img
BikeBratislava
Panenská 30
Bratislava (0,6 km)
img
Apollon Club
Panenská 24
Bratislava (0,6 km)
img
Subclub
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu
Bratislava (0,6 km)
img
Beabout
Prešernova 4
Bratislava (0,6 km)
img
Bratislavský hrad
Námestie Alexandra Dubčeka 1
Bratislava (0,7 km)
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13
Bratislava (0,7 km)
img
Múzeum polície
Gunduličova 2
Bratislava (0,8 km)
img
Vyhliadková veža UFO
Most SNP 1
Bratislava (0,8 km)
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
Bratislava (0,9 km)
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18
Bratislava (0,9 km)
img
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. 16
Bratislava (0,9 km)
img
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12
Bratislava (0,9 km)
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18
Bratislava (0,9 km)
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie
Bratislava (1,2 km)
img
Budova Slovenského Rozhlasu
Mýtna 1
Bratislava (1,2 km)
img
Jaski Bike - Ski
Radlinského 28
Bratislava (1,2 km)
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A
Bratislava (1,4 km)
img
Slavín - vojnový pamätník
Slavín 1
Bratislava (1,4 km)
img
Klzisko - River Park
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava (1,4 km)
img
Body Energy club - Pool and Wellness
Einsteinova 7
Bratislava (1,5 km)
img
Majestic Music Club
Karpatská 2
Bratislava (1,5 km)
img
Hopkirk Club
Karpatská 2
Bratislava (1,5 km)
img
Calabria Club
Farského 24
Bratislava (1,8 km)
img
Klub Trinity
Farského 24
Bratislava (1,8 km)
img
The Square
Trnavské mýto
Bratislava (2,0 km)
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501
Bratislava (2,1 km)
img
Central Golem Club - wellness
Metodova 6
Bratislava (2,2 km)
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16
Bratislava (2,5 km)
img
Kúpalisko Matadorka
Údernícka 20
Bratislava (2,5 km)
img
Botanická záhrada Bratislava
Botanická 3
Bratislava (2,6 km)
img
Kúpalisko Delfín
Ružová dolina 11
Bratislava (2,6 km)
img
SLIPKNOT: WE ARE NOT YOUR KIND
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (2,7 km)
img
Michal David 60
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (2,7 km)
img
KABÁT TOUR 2020
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (2,7 km)
img
VYZNANIE MARIKY GOMBITOVEJ
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (2,7 km)
img
ONE REPUBLIC
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (2,7 km)
img
Avalon Restaurant
Zelinárska 2 (2,7 km)
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26
Bratislava (2,8 km)
img
Kúpalisko Tehelné pole
Odbojárov 9
Bratislava (2,8 km)
img
ROCK LEGENDS / OPEN AIR TRIBUTE KONCERT
AXA aréna NTC Bratislava (2,9 km)
img
SIMPLY RED
AXA aréna NTC Bratislava (2,9 km)
img
ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1
Bratislava (2,9 km)
img
Casey Cay
Botanická 35
Bratislava (3,1 km)
img
Thomas Anders a Modern Talking Band
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (3,2 km)
img
Plaváreň Pasienky
Junácka 4
Bratislava (3,3 km)
img
Fun City
Staré grunty 24
Bratislava (3,3 km)
img
Servis a požičovňa Sport Bekr
Bradáčova 5-6
Bratislava (3,3 km)
img
Ebajk - požičovňa elektrobicyklov
Račianska 77
Bratislava (3,4 km)
img
Klub 39
Staré grunty 51/A
Bratislava (3,6 km)
img
Elam
Staré Grunty 53
Bratislava (3,7 km)
img
Unique Club
Staré Grunty 36
Bratislava (3,7 km)
img
Kart One Arena
Kopčianska 82/A
Bratislava (3,8 km)
img
Retro Kids
Nevädzová 6
Bratislava
821 01 (3,8 km)
img
Hot Chilli - prenájom lodí a skútrov
Vlčie hrdlo
Bratislava (3,9 km)
img
Velocity - požičovňa bicyklov
Lamačská cesta 4256/8
Bratislava (4,1 km)
img
Ski-Bike
Hany Meličkovej 4
Bratislava - Dlhé Diely (4,1 km)
img
Drevená Rozhľadňa Kamzík
Cesta na Kamzík
Bratislava (4,3 km)
img
Čákiho kaštieľ v Prievoze
Krásna ulica 22
Bratislava (4,3 km)
img
Prírodné kúpalisko Veľký Draždiak
Veľký Draždiak
Bratislava (4,3 km)
img
Bobová dráha - Bratislava
Cesta na Kamzík
Bratislava - Nové Mesto (4,5 km)
img
Televízna veža - Kamzík
Cesta na Kamzík 14
Bratislava (4,5 km)
img
Lanoland
Telocvičná 16
Bratislava (4,5 km)
img
Štvorkolky Only Drive
Pribišova 47
Bratislava - Dlhé Diely (4,6 km)
img
Plaváreň Gaudeamus
Mokrohájska cesta 3392/3
Bratislava (4,7 km)
img
Štvorkolky Slovensko
Syslia 31
Bratislava (4,9 km)
img
Športservis Petržalka
Betliarska 11
Bratislava (4,9 km)
img
Plaváreň Iuventa
Karloveská 64
Bratislava (5,1 km)
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50
Bratislava (5,1 km)
img
Bratislava Paintball
Magnetová
Bratislava
Bratislava - Nové Mesto (5,3 km)
img
Motokáry
Vajnorská 11868/127A
Bratislava (5,4 km)
img
Rock Cafe
M. Schneidra Trnavského 2C
Bratislava (5,5 km)
img
Kúpalisko Rosnička
M. Schneidra Trnavského 2
Bratislava (5,5 km)
img
Autopožičovňa RAI Bratislava
Galvaniho ul. 28
Bratislava (5,8 km)
img
NajLyže.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (5,8 km)
img
NajBike.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (5,8 km)
img
Avion Klzisko
Ivanská cesta 16
Bratislava (5,9 km)
img
Lezecká stena K2
Stará Ivanská cesta 1B
821 04 Bratislava (6,0 km)
img
Buppi - Detský svet
Ivánska cesta 18
Bratislava (6,1 km)
img
Drevený domček na strome Pod Dubmi
Kačínska dolina
Bratislava (6,2 km)
img
SUWISPORT Bratislava
Stará Vajnorská 11
Bratislava (6,4 km)
img
Najlyže.sk - Dúbravka
Bagarova 20
Bratislava - Dúbravka (6,4 km)
img
Domček na strome
Bratislava - Nové Mesto (6,5 km)
img
Letné kúpalisko Lamač
Pod násypom
Bratislava (6,5 km)
img
UFO na Medzijarkoch
Bieloruská
Bratislava - Podunajské Biskupice (6,7 km)
img
Speedboats
Šikmá 4
821 06 Bratislava (6,8 km)
img
Pravá Soľná Jaskyňa
Studenohorská 2069/2
Bratislava (6,9 km)
img
Team Up
Studená 4/B
821 04 Bratislava (6,9 km)
img
Bowling Disco Club
Saratovská 2/A
Bratislava (7,0 km)
img
Full Swing Golf Club
Bojnická 9426/18
Bratislava - Rača (7,0 km)
img
KidsHouse
Ivánska cesta 30/D
821 04 Bratislava (7,0 km)
img
Kúpalisko Krasňany
Černockého
Bratislava (7,0 km)
img
Jump Arena
Ivánska cesta 30/D
Bratislava (7,0 km)
img
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
Bratislava (7,3 km)
img
Športovo - rekreačný areál Zlaté Piesky
Senecká 2
Bratislava (7,5 km)
img
Športservis Biskupice
Trojičné námestie 3
Bratislava - Podunajské Biskupice (7,8 km)
img
Jazdecký klub Ranč 4C
Jegenešská
Bratislava - Podunajské Biskupice (8,1 km)
img
Autopožičovňa Payless Car Rental Slovensko
Letisko M. R. Štefánika (BTS)
Ivanská cesta
820 01 Bratislava
Slovensko (8,1 km)
img
Wakelake - Flyboard
Cesta na Senec
Bratislava - Ružinov (8,1 km)
img
Wakelake - požičovňa
Cesta na Senec
Bratislava (8,1 km)
img
Kúpalisko Zbojnička - Rača
Knižkova dolina
Bratislava (8,3 km)
img
Epona Vajnory
Rybničná 34
Bratislava (10,1 km)
img
Ranč Ouzkých - jazdecký klub
Vápenka 15
Bratislava (10,1 km)
img
Hrad Devín
Muránska ulica
Bratislava (10,2 km)
img
Discgolf
Bratislava - Malý Slavín (10,2 km)
img
Jazdecký klub Limit
Vývojová ulica
Bratislava – Rusovce (10,3 km)
img
Raftovanie Čunovo
Balkánska 92
Bratislava - Rusovce (10,3 km)
img
Kaštieľ Rusovce
Balkánska ulica
Bratislava - Rusovce (10,6 km)
img
Sandberg
Devínska Nová Ves (11,8 km)
img
Grassalkovichovský kaštieľ
Námestie padlých hrdinov 7
Ivanka pri Dunaji (12,3 km)
img
Dračí hrádok
Stupava (12,4 km)
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
Bratislava (12,6 km)
img
Jazdecký areál Čierna Voda
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (12,7 km)
img
Tarzania Devínska Nová Ves
Bratislava - Devínska Nová Ves (12,8 km)
img
Golf Club Elán
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (12,9 km)
img
Vodácka požičovňa
Hraničiarska 68/120
Čunovo (14,1 km)
img
Top Paintball - Bernolákovo
Bernolákovo (14,4 km)
img
Jazdecký klub Karpatia
Poľný mlyn 7787/1
Bratislava - Záhorská Bystrica (14,4 km)
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29
Svätý Jur (14,5 km)
img
Kaštieľ Čunovo
Petržalská ulica 218
Čunovo (14,6 km)
img
Hrad Biely Kameň
Svätý Jur (14,6 km)
img
Butterfly Ranč
Schengenská 1100
Bratislava - Čunovo (14,7 km)
img
Black River Golf Resort
Kaštieľ 5
Bernolákovo (14,7 km)
img
Hrad Čeklís
Hlavná 94
Bernolákovo (14,7 km)
img
Kaštieľ Bernolákovo
Kaštieľ 1
Bernolákovo (14,7 km)
img
Hrad Pajštún
Borinka (14,8 km)
img
Action Park
Shengenská ulica
Čunovo (15,1 km)
img
JK Fadex Anna majer
K jazeru
Miloslavov (15,1 km)
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo (15,2 km)
img
Eurorafting - Rafting v Čunove
Čunovo (15,3 km)
img
Areál Divoká Voda
P.O. Box 3
Bratislava - Čunovo (15,4 km)
img
Stupavský kaštieľ
Hlavná 13/2
Stupava (15,6 km)
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C
Stupava (15,7 km)
img
SportPark - športovo-relaxačné stredisko
Nová ulica 64
Stupava (15,9 km)
img
Art Hotel Kaštieľ
Majorháza 1
Tomášov (15,9 km)
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26
Stupava (16,1 km)
img
Biofarma Príroda
Dúbrava - Botanická záhrada
Stupava (18,7 km)
img
Kaštieľ Čakany
Čakany 7 (19,0 km)
img
Plaváreň - kúpalisko Pezinok
Komenského 43
Pezinok (19,1 km)
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15
Šamorín (19,2 km)
img
Due Fratelli - požičovňa motocyklov
Dlhá ulica 393/1
Šamorín (19,4 km)
img
Reset Club
Jesenského 277/4
Pezinok (19,6 km)
img
Lyžiarsky klub Baba
Holubyho 102/18
Pezinok (19,7 km)
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok (19,9 km)
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok (20,0 km)
img
Aqua Aréna X-bionicsphere
Dubová ulica 33
Šamorín - Čilistov (20,1 km)
img
AdventureLand v x-bionic sphere
Dubová ulica 33/A
Šamorín (20,1 km)
img
Pezinský zámok
Mladoboleslavská ul. 5
Pezinok (20,2 km)
img
Areál Zdravia Rozálka
Suvorovova 9
Pezinok (20,3 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (20,4 km)
img
Golf Club Pegas
Potočná 942
Lozorno (20,6 km)
img
Kaštiele Hubice
Hubice 28 (22,0 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (23,5 km)
img
Požičovňa Pezinská Baba
Pezinská Baba
Pezinok (23,6 km)
img
Parkur Club
Hlavná 1
Vysoká pri Morave (24,2 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (24,3 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (24,6 km)
img
Golf Resort Welten
Báč 113 (24,8 km)
img
Bio - kúpalisko Kamenný mlyn
Plavecký Štvrtok (25,2 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (25,3 km)
img
Rozhľadňa Perla
Nádražná 57
Šenkvice (25,3 km)
img
Letné kúpalisko Modra
Kalinčiakova
Modra (25,7 km)
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova
Modra (26,2 km)
img
Areál u Wocha - Jazdectvo
Športová 3
Blatné (27,0 km)
img
Kaštieľ Lehnice
Lehnice (27,7 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (28,0 km)
img
DANCE CLUB - Modra Harmónia
Okružná
Modra (28,0 km)
img
Ski centrum Zochova Chata - požičovňa
Piesok 4015/B7
Modra (29,3 km)
img
Eurovalley Golf Park Club - Malacky
Továrenská ulica
Malacky (29,8 km)
img
White Eurovalley Golf Park
Továrenská
Malacky (29,8 km)