Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 781
Pribinova 6, Nové Zámky

Múzeum Jána Thaina

Múzeá

Múzeum Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch patrí medzi päť múzeí Nitrianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti má múzeum 18 zamestnancov, z toho piatich odborných pracovníkov (etnografka, historička starších dejín, historik novších dejín, archeologička a reštaurátorka). Prvé múzeum v Nových Zámkoch bolo založené v roku 1936, ktorého zakladateľmi boli stredoškolský profesor Ján Thain, štábny kapitán Ludvík Albrecht, poslucháč archeológie Béla Szőke a tajomník mestského úradu Kazimír Saskó.

Základom činnosti múzea je výskum a dokumentácia novozámockého regiónu v príslušných vedných odboroch a predovšetkým tvorba, odborné spracovanie, ochrana zbierok ako i prezentácia kultúrneho dedičstva. Múzeum verné tradíciám zakladateľov pokračuje v zberateľskej a vedeckovýskumnej, ktoré patria k najdôležitejším faktorom pri jeho práci pri procese poznania a dokumentovania rozvoja spoločnosti regiónu.

Rovnako i na poli prezentačnom múzeum pokračuje v organizovaní prednášok, besied a tvorivých dielní z rôznych oblastí. Múzejno-pedagogické snahy sa prejavujú v organizovaní sprievodných akcií k aktuálnym výstavám. Toto si vyžaduje aktívnu spoluprácu najmä so školskými zariadeniami a inými kultúrnymi inštitúciami. Našim cieľom je vychovať mladú generáciu milovníkov múzeí a kultúry vôbec, ktorým osud kultúrneho dedičstva nebude ľahostajný.

Expozície:

Po stopách predkov (praveké a včasnodejinné osídlenie Novozámockého okresu)

Archeologická expozíciaArcheologická expozícia prostredníctvom vzácnych exponátov, rôznych rekonštrukcií odevov, nástrojov, šperkov, pohrebného rítu, makiet obydlí, kresbového a fotografického ilustračného materiálu priblížuje širokému okruhu ľudí jednotlivé medzníky kultúrneho, spoločenského a dejinného vývinu ľudskej spoločnosti v tomto úzkom geografickom regióne od staršieho paleolitu (300 000 pred. Kr.) až po 16. stor. po Kr.

Historická expozícia s názvom „Odviate časom“

Historická expozícia s názvom „Odviate časom“ sa venuje dejinám Nových Zámkov od obdobia stredoveku až do polovice 20. storočia. Pomocou zbierkových predmetov, bohatého pomocného a ilustračného materiálu sa snaží priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie a pre dejiny Nových Zámkov najtypickejšie dejinné udalosti.

Autorkou scenára expozície je PhDr. Henrieta Žažová. Vystavené predmety pochádzajú hlavne zo zbierkového fondu Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, len malá časť je zapožičaná zo SNM v Bratislave. Návštevníkom múzea predstavuje dejiny Nových Zámkov v chronologicko-tematickom slede, rozdelené do 5-tich veľkých tematických okruhov – Stredovek, Obdobie prvej a druhej novozámockej pevnosti, Udelenie mestských privilégií, Nové Zámky od konca 19. do polovice 20. storočia a Salón.

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ a expozícia „Zo života predkov“

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ je venovaná kráse – je reprezentatívnym výberom z najkrajších zdobených predmetov etnografickej zbierky múzea. Exponáty pochádzajú z 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia. Expozícia „Zo života predkov“ pomocou troch najcharakteristickejších oblastí ľudovej kultúry, ako poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, ľudové staviteľstvo a bývanie, zavedie návštevníka do 1. polovice 20. storočia.

Expozícia „Anton Bernolák - život a dielo“

Expozícia „Anton Bernolák - život a dielo“ zachytáva obdobie na konci 18. storočia, keď si mnohé európske národy, medzi nimi i slovenský, začínajú organizovať svoj národný život, formovať vlastný spisovný jazyk a tým dávať základ rozvoja vlastnej vzdelanosti. Aby sa spisovný jazyk mohol naplno uplatňovať aj v praktickom živote, bolo potrebné neustálený spôsob písania uviesť do riadne stanovených pravidiel. V osobe Antona Bernoláka dostala spisovná slovenčina svojho prvého kodifikátora, gramatikára a slovnikára, ktorému sa podarilo očistiť slovenčinu od cudzích vplyvov, položiť jej pevné základy a jej ustálením na vyše polstoročie, až do vystúpenia Ľ. Štúra, ukázať cestu rozkvetu domácej spisby a budovania národného povedomia.

Archeologické múzeum vo Svodíne

V archeologickom múzeu vo Svodíne sú vyinštalované dve expozície, ktoré prostredníctvom unikátnych archeologických artefaktov prezentujú bohatú históriu obce od mladšej doby kamennej až po obdobie protitureckých bojov (4800 pred Kr. – 17. stor. po Kr.).

Praveké dejiny Svodína

Expozícia je rozčlenená do piatich tematických okruhov, ktoré na seba chronologicky nadväzujú.

Dom ľudových tradícií vo Svodíne

Dom ľudových tradícií vo Svodíne je prvou vysunutou expozíciou Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Predstavuje spôsob života zámožnej roľníckej rodiny vo Svodíne v 20. – 30. rokoch 20. storočia. Expozíciu Domu ľudových tradícií tvorí celý rad zariadených objektov nachádzajúcich sa na rozsiahlom pozemku bývalého zámožného gazdu. V prednej časti dvora stojí hlinený obytný dom postavený v 20. rokoch 20. storočia, pozostávajúci z prednej izby, kuchyne, zadnej izby, komory a maštale pod spoločnou škridlovou strechou. Za obytným domom sa nachádza trojdielna stodola, pod ňou pivnica. Oproti obytnému domu, na protiľahlej strane pozemku pod trstinovou strechou stojí letná kuchyňa a sýpka, postavené začiatkom 20. storočia, za nimi kurín a chlievy.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (6)
img
20
Zľava
99%
1 hodnotenie
Penzión Termál
Za humnami 508/26
Podhájska (18,8 km)
img
20
Zľava
Štúdia Alfa Podhájska
Podhájska
Belecká 713/72 (19,2 km)
img
17
Zľava
95%
2 hodnotenia
Drevenica Podhájska
Podhájska
ul. Belecká 713/72 (19,2 km)
img
34
Zľava
Vila Hermína
Trávnica (21,1 km)
img
20
Zľava
Penzión Bruder
Námestie sv. Ladislava 929/11
Mojmírovce (25,3 km)
img
250
Zľava
99%
2 hodnotenia
Wellness Hotel Patince
Patince 431 (29,0 km)
Najbližšie objekty v okolí (44)
img
Miro Jaroš-Amfik Tour 2020-Na tom našom dvore
Amfiteáter Nové Zámky (0,1 km)
img
Irish Castle Pub
Majzonovo námestie
Nové Zámky (0,2 km)
img
Relax komplex Novovital
Bezručova 21
Nové Zámky (1,8 km)
img
Dolina Poníkov
Budovateľská ul.
Nové Zámky (2,4 km)
img
Poľovnícky kaštieľ
Remeselnícka 48
Palárikovo (8,9 km)
img
Gazdovský dvor Branovo
Branovo (10,8 km)
img
Mestské múzeum Šurany
Malá
Šurany (11,1 km)
img
Prírodné kúpalisko Tona Beach
Štrková ulica
Šurany (12,1 km)
img
Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho
Komárňanská 134
Hurbanovo (13,0 km)
img
Jazdiareň Palomino
Agatová
Tvrdošovce (13,0 km)
img
Hvezdáreň Hurbanovo
Komárňanská
Hurbanovo (13,0 km)
img
Termálne kúpalisko Tvrdošovce s.r.o.
Nová cesta 1
Tvrdošovce (13,3 km)
img
Múzeum vodného mlynárstva
Dolná 19
Kolárovo (14,3 km)
img
Expozícia Roľnícky dom v Martovciach
Martovce 101 (15,0 km)
img
Ranč Trilobit
Čechy 185 (16,6 km)
img
Reštaurácia Talisman
Rastislavice 767
941 08 Rastislavice (17,7 km)
img
Rímske kúpele
Termálna
Podhájska (17,8 km)
img
Penzión Energy II - reštaurácia
Svätuša 495
Podhájska (17,8 km)
img
Reštaurácia Jazmin
Podhájska 493 (17,8 km)
img
Termálne kúpalisko Podhájska
Podhájska 493 (18,0 km)
img
Pizzeria Castel
Senčianska 84/49
Podhájska (18,4 km)
img
Thermal Park Nitrava
Poľný Kesov 252 (21,2 km)
img
Reštaurácia Čárda Bašta
Okružná 271
945 01 Komárno (23,7 km)
img
Expozícia Rímske lapidárium
Okružná cesta
Komárno (23,7 km)
img
Jazdecký klub El Zorro
Nitranska ulica
Branč (23,8 km)
img
Kaštieľ Bardoňovo
Bardoňovo 124 (23,8 km)
img
Kaštieľ Mojmírovce
Mojmírovce 919 (25,3 km)
img
West Social Club
Senný trh 6
Komárno (25,4 km)
img
Nádvorie Európy v Komárne
Komárno (25,8 km)
img
Jäger Pub
Palatínová 2
Komárno (25,9 km)
img
Podunajské múzeum
Palatínova 13
Komárno (25,9 km)
img
Termálne kúpalisko
Vnútorná okružná 19
Komárno (25,9 km)
img
Expozícia Kultúrny palác
Palatínova 13
Komárno (25,9 km)
img
Expozícia Zichyho palác
Nám. Gen. Klapku 9
Komárno (25,9 km)
img
Expozícia - Budova múzea a knižnice
Palatínova 8
Komárno (25,9 km)
img
Soľná jaskyňa - Relax Cave
P.J. Šafárika
Šaľa (27,6 km)
img
Termálne kúpalisko - Topoľníky
Hlavná 113
Topoľníky (27,8 km)
img
Metro Club
Nám. Sv. Juraja 1
Šaľa (28,0 km)
img
Kaštieľ Šaľa
Petra Pázmaňa 1/2
Šaľa (28,0 km)
img
Aquasport - plaváreň Duslo
Nám. Sv. Trojice 7
Šaľa (28,1 km)
img
Reštaurácia Balada
Novozámocká 233
951 12 Ivanka pri Nitre (28,3 km)
img
YPS Restaurant
Nitrianska 6667
927 05 Šaľa – Veča (28,3 km)
img
Rozhľadna - Parížske močiare
Gbelce (28,7 km)
img
Kúpalisko Patince
Patince (29,2 km)