Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 753
Pri colnici, Štúrovo

Mestské múzeum Štúrovo

Múzeá

Mestské múzeum Štúrovo

Mestské múzeum Štúrovo bolo umiestnené v starobylej budove Franklovcov postavenej v 19. storočí a svoje brány pre verejnosť otvorilo v máji roku 2004. Z územného hľadiska je zaradené ako miestne múzeum, podľa odborného zamerania je to múzeum s národopisným a vlastivedným zameraním. Múzeum má momentálne tri siene pre stále výstavy, jednu pre dočasné výstavy a výstavu vo voľnej prírode na nádvorí. Na nádvorí franklovského domu sa nachádza exteriérová expozícia venovaná rybárstvu a tradičnému roľníctvu, čo boli v minulosti hlavné spôsoby obživy Štúrovčanov. Okrem stálych expozícií sa v múzeu pravidelne usporadúvané i rôzne krátkodobé tematické výstavy.

Národopisná výstava ponúka nahliadnutie do ľudovej kultúry Štúrova a jeho okolia, čím poskytuje náhľad do dávnej minulosti. Vystavené kroje a úžitkové predmety zobrazujú spôsob života a hospodárske zvyklosti tunajších ľudí. Galéria osobností dáva priestor pre duchovné dedičstvo tých, ktorí svojimi skutkami alebo životnými dielami preslávili toto mesto.

Expozície

Výstava regionálnych dejín demonštruje dejiny Štúrova a jeho okolia od praveku až po súčasnosť. Najstarším a najdôležitejším náleziskom je neolitické sídlisko s mladšou lineárnou keramikou želiezovskej skupiny z mladšej doby kamennej. Je to doteraz najväčším preskúmaným neolitickým sídliskom v celej Karpatskej kotline.

Stále expozície:

Od praveku až po súčasnosť – archeologická a historická expozícia
Ľudová kultúra Štúrova a okolia – národopisná expozícia
V zrkadle času – expozícia kultúrneho a hospodárskeho vývoja mesta Štúrova

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
64
Zľava
Chaty Klaudia
Areál kúpaliska Vadaš
Štúrovo (0,8 km)
Najbližšie objekty v okolí (4)
img
Vadas Thermal Resort
Pri Vadaši 2
Štúrovo (0,8 km)
img
Rozhľadna - Parížske močiare
Gbelce (18,3 km)
img
Rozhľadňa v Kravanoch nad Dunajom
Kravany nad Dunajom (18,7 km)
img
Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schubert
Schubertova ul. 16
Želiezovce (28,1 km)