Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 740
Lazovná 9, Banská Bystrica

Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK

Múzeá

Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a  kultúrno-výchovnú činnosť. Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené Literárne a hudobné múzeum, čím sa činnosť knižnice rozšírila o zberateľskú a odbornú činnosť litrárno-múzejnú a hudobno-múzejnú.

Literárne a hudobné múzeum sídlilo takmer tridsaťštyri rokov v historickom areáli ev.a.v. kostola v bezprostrednej blízkosti mestskej pamiatkovej rezervácie. Patrí k najmladším a svojou špecializáciou k ojedinelým múzeám na Slovensku, bolo založené v roku 1969. Od 1.1.2001 je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ako špecializovaný organizačný útvar.

Štátna vedecká knižnica:

-    je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
-    zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým  však odborné knižničné dokumenty domáceho a  zahraničného pôvodu, ako aj špeciálne technické dokumenty,
-    poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,
-    je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
-    je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné výtlačky v  zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z.z. a 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií,
-    spolupracuje na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc,
-    zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,
-    koordinuje tvorbu bibliografie vedných odborov, utvára a sprístupňuje ich databázy,
-    výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti,
-    zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s predmetom jej činnosti.

Expozície:

Múzeum – domov múz

Expozícia po obsahovej stránke pozostáva z hudobného a literár¬neho salóna. Poskytuje pohľad na významné hudobné a literárne osobnosti mesta a regiónu. Svojou širokou obsahovou náplňou výrazne obohacuje kultúrnu prezentáciu mesta a je vhodná pre všetky vekové vrstvy návštevníkov. Je možné ju využívať i na rôzne špe¬cializované podujatia (napr. špecializované vyučovacie hodiny pre školy, besedy o živote hudobných a literárnych osobností, komorné umelecké programy, koncerty). Expozíciu dopĺňa videopremietanie podľa požiadaviek návštevníkov, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity a súťaže.

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).

Literárne a hudobné múzeum - Bábkarský salón

Interaktívna expozícia, ktorá mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, činnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici (predtým Krajského bábkového divadla), amatérskych a profesionálnych výrobcov bábok. Časť expozície je venovaná slovenskej scénografke Jane Pogorielovej a jej manželovi divadelnému technológovi Antonovi Dušovi. Návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok, zahrať si bábkovú rozprávku, čítať rozprávku a potom ju zdramatizovať. Bábkarský salón môžu využívať aj na hodiny výtvarnej a estetickej výchovy. Videozáznamy vhodne dopĺňajú odbornú problematiku bábkarstva.

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Expozícia v priestoroch obecného úradu je venovaná histórii a národopisu obce Podkonice a osobnosti rodáka – folkloristu, dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Tonkoviča. Návšteva tejto expozície je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s prechádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska.

Expozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského, jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej a ich dcéry Dagmar Gregorovej-Prášilovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi, dočasne premiestnená z budovy bývalej obecnej školy a expozícia obce v jej historických súvislostiach mapujúca slávnu hutnícku minulosť obce s ukážkou odievania a remeselnej zručnosti obyvateľov. Návšteva týchto expozícií je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s prechádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (17,7 km)
img
27
Zľava
Chata Horec
Liptovské Revúce 725 (19,1 km)
img
148
Zľava
Penzión Svätopluk
Korytnica 669
Liptovská Osada (19,7 km)
img
9
Zľava
Penzión Vasilko
Vŕštek 315
Liptovská Osada (25,2 km)
Najbližšie objekty v okolí (124)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (0,2 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (0,4 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (0,5 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (0,7 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (0,7 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (0,8 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (1,1 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (1,1 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (1,4 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (1,9 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (2,0 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (2,1 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (2,3 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (3,0 km)
img
Netopieria jaskyňa
Nemce (5,3 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (5,4 km)
img
Jaskyňa Kaplnka
Nemce (5,4 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (6,2 km)
img
Lyžiarske stredisko Selce - Čachovo
Selčianska dolina 598
Selce (6,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Šachtičky
Špania Dolina
Banská Bystrica (7,6 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (7,7 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (9,1 km)
img
Ľupčiansky skalný hríb
Slovenská Ľupča (9,3 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (9,3 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (9,3 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (9,7 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (10,0 km)
img
Ľupčiansky hrad
Pod zámkom 531
Slovenská Ľupča (10,8 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (10,8 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (11,2 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (11,3 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (11,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (11,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
Podkonice (11,4 km)
img
Hrad Dúbravica
Dúbravica (11,6 km)
img
SKI Turecká
Turecká (13,0 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (13,8 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (14,1 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (14,7 km)
img
Ski Krahule
Krahule (14,9 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (14,9 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (15,0 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (15,5 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (15,8 km)
img
Lodenica Majerka - požičovňa
Námestie Hrdinov SNP 15
Medzibrod (16,2 km)
img
Donovalkovo - hlavné mesto detí
Mistríky 467
Donovaly (16,4 km)
img
Reštaurácia a bar Stodola
Stodola
976 39 Donovaly 180 (16,7 km)
img
Damisport
Záhradište
Donovaly (16,7 km)
img
Turovský vodopád
Turová (16,8 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (16,9 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (16,9 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (17,0 km)
img
PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou
Donovaly (17,0 km)
img
Habakuky
O.Z Kollárova 50
Donovaly (17,0 km)
img
Bike Park Donovaly
Donovaly (17,0 km)
img
Turistika - Donovaly
Donovaly (17,0 km)
img
Tandem paragliding Donovaly
Donovaly (17,0 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (17,0 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (17,0 km)
img
Myšiačikov detský park
Donovaly (17,1 km)
img
Bobová dráha - Donovaly
Pod Magurou 801
Donovaly (17,1 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (17,1 km)
img
Lanové centrum Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Lezecká stena Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Bungee trampolína Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (17,5 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (17,7 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (17,9 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (17,9 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (18,3 km)
img
Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2
Brusno (19,3 km)
img
Ski Strelníky
Strelníky (19,3 km)
img
Rozprávková vtáčia záhradka
Liptovské Revúce 754 (19,5 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (19,5 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (19,8 km)
img
Jánošíkova skala
Hrochoť (19,9 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (20,4 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (20,4 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (20,6 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (20,9 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (21,0 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (21,4 km)
img
SKIFUN - Liptovské Revúce
Liptovské Revúce (22,1 km)
img
Tunelová jaskyňa
Liptovská Osada (22,2 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (22,6 km)
img
Reštaurácia Pod Zámkom
Zvolenská cesta 3
Víglaš (23,0 km)
img
Historická železnica vo Vígľaši
Malinovského ulica
Vígľaš (23,0 km)
img
Vígľašský zámok
Vígľaš 602 (23,2 km)
img
Most vagón pri Vígľaši
Vígľaš (23,7 km)
img
Dolný vodopád teplého potoka
Liptovské Revúce (24,1 km)
img
Jánošíková Koliba
Liptovská Osada 638
03473 Liptovská Osada (24,4 km)
img
Kúpele Turčianske Teplice
SNP 519
Turčianske Teplice (24,9 km)
img
Spa aquapark
Kollárova ulica
Turčianske Teplice (25,0 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (25,1 km)
img
Ski TMG Remata
Ráztočno - Remata
Handlová (25,1 km)
img
Lanové centrum
Turčianske Teplice (25,2 km)
img
Termálne kúpalisko Vieska
Hájska cesta
Turčianske Teplice (25,2 km)
img
Rekreačný komplex Gothal
Liptovská Osada 174 (25,3 km)
img
Drienok - Mošovce
Na Drienok 460
Mošovce (26,1 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (26,2 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (26,3 km)
img
Kaštieľ Diviaky
Matičná 1467/61
Turčianske Teplice (26,6 km)
img
Lanový park - Autocamping Blatnica
Blatnica (26,7 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (26,7 km)
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce (26,9 km)
img
Hájska jaskyňa
Ráztočno (27,0 km)
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce (27,1 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (27,2 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (27,3 km)
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria
Blatnica (27,4 km)
img
Hrad Blatnica
Blatnica (27,4 km)
img
Plaváreň Handlová
1. mája 1925/99
Handlová (27,7 km)
img
Letné kúpalisko Detva
Kúpeľná 59
Detva (27,7 km)
img
Vodopád Bystré
Hriňová (27,8 km)
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva (28,3 km)
img
Hutira Relax Club
Ul. 29. augusta 92
Handlová (28,4 km)
img
Letné kúpalisko Podbrezová
Na kolkárni 58
Podbrezová (29,0 km)
img
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
Podbrezová (29,6 km)
img
Rozhľadňa na Brotnici
Necpaly (30,0 km)