Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 728
Hlavná ul. 14, Fiľakovo

Hradné múzeum vo Fiľakove

Múzeá

Hradné múzeum vo Fiľakove

História

O zriadení hradného múzea sa vo Fiľakove začalo uvažovať už v roku 1941. Pôvodcom myšlienky bol františkánsky páter K. König, ktorý založil prvú Hradnú komisiu. Výskum sa začal v roku 1944 pod vedením dr. Jánosa Kalmára. Vojna však prerušila tak proces zakladania múzea ako i samotný výskum.

Prvé dodnes existujúce regionálne múzeum „slovenskej časti“ Novohradu vzniklo vo Fiľakove v roku 1951 pod názvom Okresné vlastivedné múzeum pre okres Fiľakovo. V r. 1960 bolo pretransformované na Mestské múzeum. V roku 1967 sa do mesta prisťahovalo Okresné vlastivedné múzeum pre okres Lučenec, sídliace od roku 1955 na haličskom zámku (od roku 1971 fungovalo pod názvom Novohradské múzeum vo Fiľakove), ku ktorému bolo Mestské múzeum pričlenené v roku 1976 ako jeho samostatné oddelenie. V období 1967 až 1984 existovali v meste dve stále expozície: expozícia Mestského múzea na prízemí františkánskeho kláštora a expozícia Novohradského múzea v priestoroch tzv. Vigada (budova mestskej reduty z roku 1900, od roku 1940 meštianska škola). V roku 1984 sa však Novohradské múzeum kvôli nevyhovujúcim priestorom odsťahovalo do Lučenca a v roku 1988 bola rozobratá aj expozícia v kláštore. Mesto, ktoré sa ešte nedávno pýšilo dvoma expozíciami, zostalo na rok nežnej revolúcie bez múzejnej inštitúcie.

V roku 1993 sa začala nová kapitola histórie fiľakovského múzea. Žiadosti mesta vyhovelo Ministerstvo kultúry SR, ako vtedajší zriaďovateľ Novohradského múzea, a časť zbierok Mestského múzea, chátrajúcich už šesť rokov v rôznych nestrážených depozitároch, bola darovaná mestu Fiľakovo. Obnovené Mestské múzeum sa stalo oddelením Mestského kultúrneho strediska a stála expozícia bola otvorená v roku 1994 v troch miestnostiach Vigada. Po pätnástich rokoch sa však ukázala potreba reorganizovania inštitúcie.

V rokoch 2006–2007 prebehla rekonštrukcia interiéru Bebekovej bašty i jeho adaptácia na múzejné účely. V apríli 2007 bolo založené Hradné múzeum vo Fiľakove, ktorej bol delimitovaný majetok Mestského múzea a pridelený do správy Fiľakovský hrad.

Expozície

V auguste 2008 sprístupnilo HMF na troch spodných podlažiach päťposchodovej Bebekovej bašty stálu expozíciu pod názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“, ktorá návštevníkov oboznamuje s históriou mesta a hradu od prvej písomnej zmienky po zničenie hradu v roku 1682. Vystavené sú tak vzácne stredoveké a včasnonovoveké fiľakovské hradné nálezy zo Slovenského národného múzea (kachlice s vyobrazeniami stredovekých uhorských kráľov a svätcov), ako aj pôvodné kľúče hradu a predmety pochádzajúce z obdobia 39-ročnej tureckej okupácie Fiľakova.

Súčasťou expozície sú aj hodnotné exponáty z najvýznamnejších archeologických lokalít okolia Fiľakova –  časť hodejovského bronzového pokladu, kovania opaskov z obdobia avarského kaganátu, pochádzajúce z chotára obce Prša, a hrobová keramika z doby bronzovej z neďalekých Radzoviec (výpožička z Novohradského múzea a galérie).

Po otvorení druhej stálej expozície v roku 2011 s názvom „Pozostatky vyhynutých stavovcov v okolí Fiľakova", zabrala prízemie paleontologická výstava.

Zbierky a muzeálne priestory v roku 2017

V roku 2017 Hradné múzeum vo Fiľakove rozšírilo a zmodernizovalo svoje zbierky a muzeálne priestory. Paleontologické nálezy doplnili skameneliny bezstavovcov, odtlačky rastlín a lastúrnikov z okolia Fiľakova, a tým sa názov výstavy zmenil na „Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova“.

Ďalšie výstavné priestory obohatila rekonštrukcia avarského mužského hrobu, slávnostného ženského oblečenia z doby bronzovej a oblečenia Štefana Koháryho II. - posledného hradného kapitána. Pribudli dve novozreštaurované olejomaľby svätcov z 18. storočia, ako aj nálezový materiál z archeologických výskumov posledného desaťročia. Na štvrtom podlaží sa vytvoril oddychový kútik s veľkoplošnými obrazovkami, kde sa premieta video s 3D rekonštrukciou pôvodného stavu hradu a zábery z rozličných podujatí.

Mestské vlastivedné múzeum funguje ďalej ako oddelenie Hradného múzea. Jeho expozícia bola zatvorená v lete 2008. Po rozsiahlej rekonštrukcii budovy sa návštevníkom v roku 2014 sprístupnila nová stála expozícia s názvom „Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi", venovaná dejinám Fiľakova po zničení hradu s dôrazom na históriu miestneho priemyslu (smaltovne). Hradné múzeum organizuje krátkodobé výstavy tak v galérii Mestského vlastivedného múzea, ako aj na najvyššom poschodí Bebekovej bašty.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
12
Zľava
Ubytovanie Samuel
Hlavná 29/37
985 31 Mučín (9,6 km)
Najbližšie objekty v okolí (29)
img
Hrad Fiľakovo
Podhradská
Fiľakovo (0,0 km)
img
Podzemné chodby pod Fiľakovským hradom
Fiľakovo (0,0 km)
img
Restaurant Victory
Biskupická cesta 46 Fiľakovo (0,9 km)
img
Soví hrad
Šurice (8,3 km)
img
Rozhľadňa na Mačacej
Šiatorská Bukovinka (10,5 km)
img
Termálne kúpalisko Novolandia
Samota 269/1
Rapovce (11,0 km)
img
Kamenný (Čadičovský) vodopád
Šiatorská Bukovinka (11,3 km)
img
Hrad Šomoška
Šiatorská Bukovinka (11,4 km)
img
Mučínska jaskyňa
Mučín (11,9 km)
img
Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho námestie
Lučenec (13,1 km)
img
La Habana Cuba
Železničná
Lučenec (13,5 km)
img
Letné kúpalisko Lučenec
Športová
Lučenec (14,9 km)
img
RO Kurinec - Zelená voda
Svätoplukova 389/9
Rimavská Sobota (16,5 km)
img
Astropark
Tomášovská 63
Rimavská Sobota (17,6 km)
img
Kúpalisko Poltár
13. januára
Poltár (17,7 km)
img
Mestské múzeum Poltár
Družby
Poltár (18,3 km)
img
Gemersko - malohontské múzeum
Námestie Mihálya Tompu
Rimavská Sobota (19,2 km)
img
MM City Club
SNP 19
Rimavská Sobota (19,2 km)
img
Zámok Galicia Nueva
Zámocká 7
Halič (20,7 km)
img
Kaštieľ Podrečany
Podrečany 171 (22,2 km)
img
Rozhľadňa Maginhrad
Nižný Skálnik (22,9 km)
img
Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1
Dolná Strehová (24,8 km)
img
Aquatermal
Hlavná
Dolná Strehová (26,0 km)
img
Rozhľadňa Vŕšok
Rimavská Baňa (28,9 km)
img
Kaštieľ Divín
Lúčna
Divín (29,1 km)
img
Hrad Divín
Hradná
Divín (29,2 km)
img
Jaskyňa Mara medvedia
Divín (29,4 km)
img
Slnečné hodiny a Rozprávkové bludisko
Drienčany (29,6 km)
img
Malá Drienčanská jaskyňa
Drienčany (29,8 km)