Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 698
Šafárikova 31, Rožňava

Banícke múzeum Rožňava

Múzeá

Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, dejín techniky, najmä baníctva a hutníctva, prírodných vied - geológie a mineralógie. Viac ako storočné Banícke múzeum v Rožňave je jednou z troch špecializovaných baníckych múzeí na Slovensku a plní funkciu okresného vlastivedného múzea. Jeho poslaním je zachovať nielen pamiatky baníctva a hutníctva, ale aj zbierky rôznych disciplín.

Expozícia baníctva a hutníctva v Gemeri sa nachádza v impozantnej účelovej budove z r. 1905, ktorá je podľa dostupných materiálov najstaršou stavbou postavenou pre banícke a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. V geologicko - mineralogickej časti zaujmú vzácne minerály z ložiskových oblastí Gemera. V časti baníckej a hutníckej techniky získa návštevník ucelený obraz o vývoji týchto odborov najmä v gemerskom regióne.

Medzi najhodnotnejšie exponáty patria stredoveké banícke ručné pracovné nástroje, drevené banské čerpadlo, vlečné koryto, vŕtacia, meracia a osvetľovacia technika.

Ucelenú samostatnú časť expozície tvoria Banské pracoviská, kde môže návštevník získať konkrétnu predstavu o pracovných podmienkach a spôsobe práce baníka v podzemí.

Expozícia prírody Slovenského Krasu a priľahlých oblastí prezentuje neobyčajne rôznorodé prírodné danosti a krásy predmetného územia. Je umiestnená v budove postavenej v roku 1904 ako tzv. Františkin útulok.

Časť expozície venovaná neživej prírode dokumentuje premeny geologickej tvárnosti Slovenského krasu ukážkami minerálov, hornín a skamenelín. Pozoruhodná je dokumentácia povrchových a podzemných krasových útvarov, najmä jaskýň Domica a Gombasek. Rastlinstvo a živočíšstvo v ďalšej časti, venovanej živej prírode, je prezentované biotopovými spoločenstvami močaristých oblastí, poľnohospodársky obrábaných polí a intravilánu lesa, krasu a skalných stien.

Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie muzeálie zo zbierok Baníckeho múzea. Ich počet obmedzuje len veľkosť priestoru, a aby nevznikol dojem nahromadeného materiálu, voľne sleduje zoradenie zbierok podľa jednotlivých múzejných disciplín a čiastočne materiálu. Takouto formou pripravený prezentačný depozitár dáva možnosť umiestniť niekoľko predmetov toho istého určenia vedľa seba. Dobrým príkladom je zoradenie 11 kusov kolovrátkov rôznych typov a z rôzneho materiálu. Návštevník tak má možnosť vidieť "variácie na jednu tému". V expozícii je uložených vyše 4 000 kusov muzeálií.

Galéria Baníckeho múzea je zameraná na krátkodobé výstavy múzejné a galerijné, a to vlastné alebo prevzaté zo Slovenska i zo zahraničia.

V správe Baníckeho múzea v Rožňave je aj vzácna secesná stavba, taktiež účelová budova Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Dal ju postaviť Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva. Stála výstava je zameraná na portrétnu tvorbu 18. a 19. storočia.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (45)
img
Letné kúpalisko Rožňava
Štítnická ulica
Rožňava (0,6 km)
img
Rozhľadňa Turecká
Rudná (5,0 km)
img
Hrad Krásna Hôrka
Slánska
Krásnohorské Podhradie (5,1 km)
img
Kaštieľ Betliar
Betliar (5,7 km)
img
Múzeum Betliar
Kaštieľná
Betliar (5,7 km)
img
Krásnohorská jaskyňa
Krásnohorská Dlhá Lúka (6,0 km)
img
Gombasecká jaskyňa
Plešivec (11,5 km)
img
Babská diera
Silica (11,6 km)
img
Hrad Štítnik
Teplická ulica
Štítnik (12,1 km)
img
Jaskyňa Silická ľadnica
Silická Brezová (12,2 km)
img
Kúpalisko Vlachovo
Letná 71
Vlachovo (15,2 km)
img
Hrad Plešivec
Plešivec (15,2 km)
img
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ochtiná (16,3 km)
img
Hrhovský vodopád
Hrhov 249 (16,9 km)
img
Kúpalisko Veronika
Gemerská Hôrka (17,6 km)
img
Lyžiarske stredisko Július
Vyšná Slaná 217 (19,9 km)
img
Slavošovský tunel
Slavošovce (20,0 km)
img
Kúpele Štós
Štós – kúpele 235
Štós (20,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Štós - Šikmá Stráň
Štós (20,4 km)
img
Jaskyňa Domica
Cesta 50
Dlhá Ves (20,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Nálepkovo – Krečno
Hámorská 35
Nálepkovo (21,0 km)
img
Ski centrum Mraznica
Hnilčík 210 (22,3 km)
img
Hutnianska jaskyňa
Bretka (22,7 km)
img
Jaskyňa Peško
Bretka (22,9 km)
img
Ski Rejdová
Rejdová 190 (23,1 km)
img
Kúpalisko Bretka
Gemerská Panica (23,3 km)
img
Hájske vodopády
Háj (23,6 km)
img
Ski Mlynky
Mlynky (23,8 km)
img
Socha Anjela
Háj (24,2 km)
img
Jelšavský hrad
Jelšava (24,5 km)
img
Ski Mlynky - Biele Vody
Mlynky 309 (25,2 km)
img
Turniansky hrad
Turňa nad Bodvou (25,7 km)
img
Múzeum kinematografickej techniky
Štósska 16
Medzev (26,6 km)
img
Kúpalisko Medzev
Štoská
Medzev (26,6 km)
img
Snežné skútre Rejdová
Rejdová 190 (27,4 km)
img
Zelená jaskyňa
Dobšiná (27,7 km)
img
Dobšinská ľadová jaskyňa
Dobšiná (28,0 km)
img
SKI Brodok
Poráč (28,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Poráčska Dolina
Poráč (29,2 km)
img
Porač Park relax - sport centrum
Poráčska dolina (29,3 km)
img
Jaskyne pod Havraňou skalou
Stratená (29,3 km)
img
Markušovský hrad
Podhradová
Markušovce (29,5 km)
img
Kaštieľ Markušovce
Michalská 53
Markušovce (29,6 km)
img
Expozície nábytku a hudobných nástrojov
Markušovce (29,6 km)
img
Markušovský skalný hríb
Markušovce (30,0 km)