Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 862
Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou

Archeopark - Živá archeológia

Múzeá

Archeopark - Živá arecheológia

Archeopark Živá archeológia pri Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou je turistickou atrakciou regiónu, miestom netradičného účenia sa a voľnočasových aktivít, ale aj priestorom pre archeologické experimenty a prehĺbovanie odborného poznávania.

Archeopark Živá archeológia je jedinečným živým archeologickým múzeom v prírode. V areáli obohnanom palisádou zo zahrotených kolov, sa nachádza päť objektov z piatich období praveku a včasného stredoveku. Každý z objektov má svoju predlohu v originálnom náleze z východného Slovenska.

Objekty sú v lete vybavené vnútorným zariadením, vrátane mobiliáru, hudobných nástrojov a figurín odetých v replikách dobových odevov. Na rozdiel od tradičných múzeí sa v archeoparku možno všetkého dotknúť, všetko si vyskúšať. Možno tak na vlastnej koži zažiť minulosť. Prehliadkou archeoparku prejde návštevník v čase vyše 30 000 rokov a vlastným zážitkom sa zoznámi s najstaršími dejinami.

PALEOLIT
(Staršia doba kamenná)

Najstarší objekt patrí mladopaleolitickým lovcom.
Je rekonštrukciou obydlia aurignacienskej kultúry
(34 000 - 28 000 pred Kr.)  z Tibavy.  Konštrukčný systém tvoria dva koly s rázsochami, do ktorých
je uložená hrebeňová väznica, o ňu sú opreté šikmé drevené tyče. Drevená konštrukcia (5,3 x 3m) je pokrytá zvieracími kožami po obvode zaťaženými kamením.
V objekte sú najcharakteristickejšie repliky štiepanej kamennej industrie: jadro,  čepele, rydlo, pílka, vrták a veľký hrot s rapom.
Pri obydlí je sušič na mäso a kože,  rám na vypracovanie koží a malé sane

NEOLIT
(Mladšia doba kamenná)

Objekt roľníkov z mladšej doby kamennej patrí nositeľom ľudu kultúry s východnou lineárnou keramikou, skupiny Tiszadob (pol. 6. tisícročia pred Kr.).
Je postavený podľa pôdorysu objektu z Košíc Galgovca.  Ide o zrubovú stavbu (5,6 x 3,9 m) bez základov a ukotvenia v zemi, s podlahou zapustenou do zeme. Strešné štíty sú vypletené prútím a obmazané hlinou. Sedlová strecha je pokrytá trstinou.
Pre mladšiu dobu kamennú je najcharakteristickejšie poznanie poľnohospodárstva. Preto je v chate kosák s kamennými čepieľkami a pri objekte drevené roľnícke náradie. Typická je tiež znalosť keramiky a brúsenej kamennej industrie. V objekte sú repliky keramiky skupiny Tiszadob a brúsené sekery a sekeromlaty.

DOBA BRONZOVÁ

Obydlie z doby bronzovej je inšpirované pôdorysom objektu odkrytého v Nižnom Hrušove na nížinnom sídlisku gávskej kultúry z neskorej doby bronzovej (9.-8. stor. pred Kr.).
Dlážka obydlia s kolovou konštrukciou (4 x 3 m) je zapustená  0,70 m pod úroveň okolitého terénu. Sedlová strecha je pokrytá trstinou. Steny tvorí výplet z prútia obmazaný hlinou.  V špici strešného štítu je dymový otvor.
Doba bronzová je v materiálnej kultúre charakteristická poznaním medi legovanej cínom - bronzu. V objekte sa preto nachádza bronzový kosák a ďalšie drobné bronzové predmety.  Z hudobných nástrojov tu o. i. nájdeme závesné idiofóny z kovu.
Pri obydlí je  zlievačská piecka, poľná kolíska a kolesový vozík.

LATÉN
(Mladšia doba železná)

Obydlie z mladšej doby železnej je rekonštrukciou nálezu čiastočne zahĺbenej chaty z neskorej doby laténskej (polovica 1.storočia pred Kr.) z hradiska Zemplín. Chata má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 3,6 x 3 m, zahĺbenie do podložia je 0,34 m. Obydlie má kolovú konštrukciu  s vypletanými a hlinou obmazanými stenami a s trstinou pokrytou strechou dosadajúcou až po zem.  V chatách podobného typu sa nenachádzajú ohniská. Preto aj v našom objekte nie je vykurovacie zariadenie, ale malá kuchynská piecka je pred objektom. V interiéri sa nachádza  zásobnicová jama, ktorá môže poslúžiť na osadenie veľkej zásobnice na uskladnenie potravy.
V dobe laténskej bolo bežné používanie železa.
Remeselnú zdatnosť Keltov vidíme na škále a tvaroch poľnohospodárskeho náradia. Charakteristické je tiež rozšírenie hrnčiarskeho kruhu. Preto tu nájdeme hrnčiarsky kruh a hrnčiarsku pec (rekonštrukcia  nálezu z Prešova) a ďalší vynález - rotačný  mlynček. Z hudobných nástrojov  je tu o.i. sistrum z kovových segmentov, železné kladivo a železná nákovka.

SLOVANSKÉ OBDOBIE

Predlohou pre obydlie zo slovanského obdobia je pôdorys čiastočne zachyteného objektu zo Skrabského. Nie je jeho rekonštrukciou, ale hypotézou možného vzhľadu zrubového  polozahĺbeného obytného objektu  z 9.storočia. Zrubová konštrukcia s rámom položeným na zem v bezkolovej konštrukcii má rozmery  4,4 x 3,2 m, zahĺbenie 0,70 m. Bočné trojuholníkové štíty  sú vypletané prútím a z obidvoch strán obmazané hlinou. Strecha je pokrytá slamou. Pred vchodom je vystupujúci prístrešok.
V nábytku tohto obydlia už vidíme posteľ a truhlicu, v mobiliári vedrá, medzi hudobnými nástrojmi napr. drevenú zvonkohru, zvonkohru z kovových súčastí a rapkáč. Pri obydlí je chlebová piecka.

V archeoparku je zakázaný výraz: nedotýkajte sa! Naopak, je to interaktívny priestor, priestor pre kreativitu návštevníka – tak, aby  si odniesol zážitok dotyku s minulosťou.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (46)
img
Vlastivedné múzeum - Hanušovce nad Topľou
Zámocká 160/5
Hanušovce nad Topľou (0,0 km)
img
Veľký kaštieľ Hanušovce
Zámocká ul. 160/5
Hanušovce nad Topľou (0,0 km)
img
Malý kaštieľ Hanušovce
Zámocká 150/2
Hanušovce nad Topľou (0,2 km)
img
Ranč Breziny
Pavlovce 94 (4,9 km)
img
Drevený megafón
Slanské vrchy (10,6 km)
img
Zbojnícky hrad (Soľnohrad)
Ruská Nová Ves (12,5 km)
img
Hrad Kapušany
Kapušany (13,4 km)
img
Rekreačné zariadenie Opalex Sigord
Kokošovce 590 (13,6 km)
img
Lyžiarske stredisko Zámutov
Zámutov (14,2 km)
img
Pštrosie Kráľovstvo
Vyšný Hrabovec 6 (15,3 km)
img
Kaštieľ Fintice
Grófske Nádvorie 210/1
Fintice (15,9 km)
img
Kaštieľ Marhaň
Marhaň (16,2 km)
img
Kaštiele Demjata
Demjata (16,4 km)
img
Plaza Beach Resort
Kutuzovova 4
Prešov (17,3 km)
img
Mestský slaný bazén Delfín
Májové námestie 1
Prešov (17,3 km)
img
Hvezdáreň a Planetárium v Prešove
Dilongova 17
Prešov (17,9 km)
img
Vodárenská veža
Moyzesova 19
Prešov (18,6 km)
img
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
Prešov (18,7 km)
img
Disco Club Čierny orol
Hlavná 50
Prešov (18,9 km)
img
Pumpa Music Club
Masarykova 7/A
Prešov (18,9 km)
img
Aquapark Delňa
Jelšová 5
Prešov (18,9 km)
img
Ponorka Music Pub
Hlavná 15
Prešov (19,0 km)
img
Jam Club
Hlavná 64
Prešov (19,1 km)
img
Safe Music Club - Coffee
Hlavná 3326/80A
Prešov (19,1 km)
img
Krajské múzeum KMP
Hlavná 86
Prešov (19,1 km)
img
Múzeum vín
Floriánova ulica
Prešov (19,2 km)
img
Wave Klub
Hlavná 121
Prešov (19,2 km)
img
Prešovské židovské múzeum
Okružná 32
Prešov (19,3 km)
img
Lanové centrum Outdoor Park
Tomášikova 60
Sídlisko III
080 01 Prešov (19,6 km)
img
Hviezda Club
17.novembra 122
Prešov (19,6 km)
img
Kúpalisko u Komiňara
Antona Prídavka
Prešov (19,7 km)
img
Letné kúpalisko Vranov nad Topľou
Ulica B. Němcovej 2682
Vranov nad Topľou (20,0 km)
img
Mestský bazén Šťuka
Mirka Nešpora 2
Prešov (20,3 km)
img
Hrad Čičva
Sedliská (21,4 km)
img
Mestské múzeum a galéria Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba 33
Veľký Šariš (22,3 km)
img
Kaštieľ Stropkov
Zámocká 519/3
Stropkov (22,6 km)
img
ZOO Stropkov
Hlavná 48
Stropkov (22,8 km)
img
Šarišský hrad
Veľký Šariš (23,7 km)
img
Alcea - požičovňa lodí
Topoľovka 243 (25,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Fričkovce
Fričkovce 181 (26,3 km)
img
Gréckokatolícky drevený chrám sv. Paraskievy
Potoky (27,5 km)
img
Rozhľadňa Čerešenka
Chrastné (27,6 km)
img
Brekovský hrad
Brekov (27,9 km)
img
Kaštieľ Budimír
Budimír 25 (29,2 km)
img
Múzeum historických hodín
Budimír 25 (29,2 km)
img
Kaštieľ Nižná Kamenica
Nižná Kamenica (29,7 km)