Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 695
Žižkova 12, Bratislava

Archeologické múzeum SNM

Múzeá

SNM - Archeologické múzeum

SNM - Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek.

V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov.

Výstavnú činnosť vhodne dopĺňajú aj iné formy kultúrnych aktivít: prednášky a besedy s archeologickou tematikou organizované odbornými pracovníkmi múzea, premietanie videofilmov, vyučovacie hodiny pre všetky typy škôl a odborný výklad pre širokú verejnosť.

Múzeum zabezpečuje realizáciu záchranných archeologických výskumov vyvolaných stavebnou činnosťou, zemnými prácami a pod.

História múzea

Archeologické múzeum v Bratislave je súčasťou Slovenského národného múzea. Inštitúcia má už svoju históriu, priamo nadväzuje na svojich predchodcov v Bratislave a v Martine: Slovenské Vlastivedné múzeum založené v roku 1924, ktoré po zlúčení so Zemědelským múzeom nieslo od roku 1940 názov Slovenské múzeum. Slovenské múzeum po spojení so Slovenským národným múzeom v Martine vytvorili v roku 1961 spoločné Slovenské národné múzeum (ďalej SNM).

Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií. Ponúka návštevníkom poučenie, vzrušenie zo stretnutia s našou históriou i relax.

Expozície

Najstaršie dejiny Slovenska - stála expozícia Archeologického múzea

Výstava prezentuje naše dejiny prostredníctvom vyše 2500 exponátov z kameňa, kostí, keramiky, kovov a vzácne i z dreva, pričom nechýbajú ani trojrozmerné animácie, rekonštrukcie hrobov, pravekých obydlí, stredovekých kachlových pecí, detský sprievodca výstavou i dokumentárny film.

Čo do množstva predmetov i zamerania na širokú cieľovú skupinu – od odbornej verejnosti a škôl až po rodiny s deťmi - ide v histórii slovenskej archeológie o dosiaľ najväčší výstavný projekt, ktorého cieľom je nielen prezentácia našich najstarších dejín z pohľadu archeológie, ale aj propagácia práce mnohých generácií archeológov.

Na ploche 400 metrov štvorcových preto návštevník popri všeobecne známych nálezoch (ako napr. Moravianska venuša či predmety z obdobia Veľkomoravskej ríše) nájde množstvo dosiaľ nevystavených exponátov, pochádzajúcich z archeologických výskumov za posledných 20 rokov (napr. inventár žiarového hrobu pri Trenčíne, bol objavený len minulý rok) alebo predmety zo starších výskumov, ktoré dosiaľ ležali v depozitároch slovenských múzeí.

Výstava je rozdelená do 9 častí, reflektujúcich reprezentatívne nálezy z doby kamennej, bronzovej a halštatskej, poklady kultúr Keltov i Rimanov na našom území až po príchod Slovanov a ich spolužitie s Avarmi a stredoveké nálezy (napr. v podobe vzácne zachovaných predmetov z dreva ako šachová figúrka, hracie kamene či nádoby).

Zaujímavosťou sú i exponáty pre naše územie menej typické, až exotické, ktoré sa sem dostali pravdepodobne obchodom (ako napr. etruská bronzová misa alebo kostenná doštička s motívom dvoch laní z oblasti Jadranu).

Pre lepšiu názornosť je výstava doplnená aj niekoľkými rekoštrukciami. Návštevník tu má možnosť vidieť rekonštrukcie stredovekej kachľovej pece z 15. storočia z kláštora v Hronskom Beňadiku, žiarového (s pozostatkami ženy z mladšej doby bronzovej) a kostrového hrobu (s pozostatkami muža z mladšej doby kamennej) či stredoveké delo na rekonštruovanej lafete. Rekonštrukcia pravekého obydlia zároveň slúži ako premietacia miestnosť pre krátky dokumentárny film z dielne Igora Dobiša.

Trojrozmerné animácie vznikli v spolupráci archeológov s animátorom a výtvarníkom, pričom súčasťou expozície SNM sa stali po prvý raz v jeho histórii. Je ich spolu 11 a znázorňujú napríklad rekonštrukciu veľmožského dvorca v Ducovom, germánskej či keltskej chaty i benediktínskeho kláštora.

Pre nevidiacich a slabozrakých

Slovenské národné múzeum sa snaží nezabúdať na svojich nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Preto bola expozícia doplnená hmatovou líniou s exponátmi a s textami v Braillovom písme. Návštevník má k dispozícii prenosné zariadenie - zvukového sprievodcu s akustickou informáciou (v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku) k priestoru expozície, k vývojovým obdobiam od praveku až po neskorý stredovek a k jednotlivým exponátom, ktoré sa nachádzajú na hmatovej línii. Doplnenie sa stalo trvalou súčasťou expozície.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
85
Zľava
99%
2 hodnotenia
Botel Gracia
Rázusovo nábrežie
Bratislava (0,7 km)
img
53
Zľava
100%
1 hodnotenie
Hotel Majolika
Súkenícka 41
900 01 Modra (26,5 km)
Najbližšie objekty v okolí (219)
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
Bratislava (0,0 km)
img
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. 16
Bratislava (0,0 km)
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18
Bratislava (0,0 km)
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18
Bratislava (0,1 km)
img
Bratislavský hrad
Námestie Alexandra Dubčeka 1
Bratislava (0,3 km)
img
VÝSTAVA POKLAD INKOV - Bratislavský hrad
SNM - Historické Múzeum
Hrad
Bratislava (0,3 km)
img
Subclub
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu
Bratislava (0,3 km)
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13
Bratislava (0,3 km)
img
Reštaurácia Hrad
Námestie A. Dubčeka 1
850 01 Bratislava (0,4 km)
img
Klzisko - River Park
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava (0,5 km)
img
Galéria Multium
Zámocká 26
811 01 Bratislava (0,5 km)
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie
Bratislava (0,6 km)
img
Športový klub Freja - Bratislava River Center
Rybné námestie 1
Bratislava (0,6 km)
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17
Bratislava (0,6 km)
img
Rio Grande Restaurant-Night Bar-Café
Hviezdoslavovo námestie 15
Bratislava (0,6 km)
img
The Club Bratislava
Rybné námestie 4135/1
Bratislava (0,6 km)
img
Brainteaselava - more than Escape Room
Zámocká 36
Bratislava (0,6 km)
img
Vyhliadková veža UFO
Most SNP 1
Bratislava (0,7 km)
img
Trafo Music Bar
Ventúrska 269/1
Bratislava (0,7 km)
img
Maximiliánova fontána
Hlavné námestie
Bratislava (0,8 km)
img
Napoleónsky vojak
Hlavné námestie
Bratislava (0,8 km)
img
Schöner Náci (socha)
Hlavné námestie
Bratislava (0,8 km)
img
IL DIVO
Incheba - Expo Aréna
Bratislava (0,8 km)
img
LORD OF THE DANCE TOUR 2021
Incheba - Expo Aréna
Bratislava (0,8 km)
img
Luka Šulić
Incheba - Expo Aréna
Bratislava (0,8 km)
img
Segway Tours
Michalská 12
Bratislava (0,8 km)
img
Bratislava Segway
Laurinská 3
Bratislava (0,9 km)
img
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1
Bratislava (0,9 km)
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13
Bratislava (0,9 km)
img
Fontána Trifón a nymfa
Nádvorie Mirbachovho paláca
Bratislava (0,9 km)
img
Čumil (socha)
Rybárska brana 2
Bratislava (0,9 km)
img
Michalská brána
Michalská ulica 22
Bratislava (0,9 km)
img
Divadlo GUnaGU ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA
Divadlo GUnaGU (0,9 km)
img
VIVALDI - CORELLI - MOZART POD HOLÝM NEBOM (HCO)
Nádvorie Starej radnice
Bratislava (0,9 km)
img
Channels Club
Župné námestie 2
Bratislava (0,9 km)
img
Le Club
Hviezdoslavovo námestie 182/25
Bratislava (0,9 km)
img
Apollon Club
Panenská 24
Bratislava (0,9 km)
img
Great Club
Suché mýto 6
Bratislava (1,0 km)
img
BikeBratislava
Panenská 30
Bratislava (1,0 km)
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (1,1 km)
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie
Bratislava (1,1 km)
img
Klub Dole
Námestie SNP 30
Bratislava (1,1 km)
img
Tripland
Nám. SNP 474/15
Bratislava (1,2 km)
img
SANDRA
Ateliér Babylon
Bratislava (1,2 km)
img
Il Bohemo
Ateliér Babylon
Bratislava (1,2 km)
img
UPRISING FESTIVAL 2020
Bratislava (1,2 km)
img
HIP HOP ŽIJE BRATISLAVA 2020
Bratislava (1,2 km)
img
Ateliér Babylon
Námestie SNP 14
Bratislava (1,2 km)
img
Nu Spirit Club
Štúrova 19/3
Bratislava (1,2 km)
img
Fuga
Námestie SNP 24
Bratislava (1,2 km)
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (1,2 km)
img
UHU Club
Šafárikovo námestie 7
Bratislava (1,3 km)
img
Múzeum polície
Gunduličova 2
Bratislava (1,3 km)
img
Reštaurácia Maximilián
Obchodná 52
811 06 Bratislava (1,3 km)
img
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13
Bratislava (1,3 km)
img
High Street Club
Vysoká 14
Bratislava (1,3 km)
img
Beabout
Prešernova 4
Bratislava (1,3 km)
img
Modrý kostol sv. Alžbety Uhorskej
Bezručova 2
Bratislava (1,4 km)
img
Kačacia fontána
Šafárikovo námestie
Bratislava (1,4 km)
img
Slavín - vojnový pamätník
Slavín 1
Bratislava (1,5 km)
img
Body Energy club - Pool and Wellness
Einsteinova 7
Bratislava (1,7 km)
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A
Bratislava (1,8 km)
img
Calabria Club
Farského 24
Bratislava (1,9 km)
img
Botanická záhrada Bratislava
Botanická 3
Bratislava (1,9 km)
img
Budova Slovenského Rozhlasu
Mýtna 1
Bratislava (1,9 km)
img
Klub Trinity
Farského 24
Bratislava (1,9 km)
img
Jaski Bike - Ski
Radlinského 28
Bratislava (2,0 km)
img
Kúpalisko Matadorka
Údernícka 20
Bratislava (2,0 km)
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16
Bratislava (2,2 km)
img
Majestic Music Club
Karpatská 2
Bratislava (2,2 km)
img
Hopkirk Club
Karpatská 2
Bratislava (2,2 km)
img
Casey Cay
Botanická 35
Bratislava (2,3 km)
img
ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1
Bratislava (2,4 km)
img
Fun City
Staré grunty 24
Bratislava (2,8 km)
img
The Square
Trnavské mýto
Bratislava (2,9 km)
img
Central Golem Club - wellness
Metodova 6
Bratislava (3,0 km)
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501
Bratislava (3,0 km)
img
Elam
Staré Grunty 53
Bratislava (3,1 km)
img
Klub 39
Staré grunty 51/A
Bratislava (3,1 km)
img
Servis a požičovňa Sport Bekr
Bradáčova 5-6
Bratislava (3,2 km)
img
Unique Club
Staré Grunty 36
Bratislava (3,2 km)
img
Kart One Arena
Kopčianska 82/A
Bratislava (3,3 km)
img
Ski-Bike
Hany Meličkovej 4
Bratislava - Dlhé Diely (3,4 km)
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26
Bratislava (3,5 km)
img
Kúpalisko Delfín
Ružová dolina 11
Bratislava (3,5 km)
img
Avalon Restaurant
Zelinárska 2 (3,5 km)
img
SLIPKNOT: WE ARE NOT YOUR KIND
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (3,6 km)
img
Michal David 60
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (3,6 km)
img
KABÁT TOUR 2020
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (3,6 km)
img
VYZNANIE MARIKY GOMBITOVEJ
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (3,6 km)
img
ONE REPUBLIC
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (3,6 km)
img
André Rieu
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (3,6 km)
img
Kúpalisko Tehelné pole
Odbojárov 9
Bratislava (3,6 km)
img
SIMPLY RED
AXA aréna NTC Bratislava (3,7 km)
img
ROCK LEGENDS / OPEN AIR TRIBUTE KONCERT
AXA aréna NTC Bratislava (3,7 km)
img
Štvorkolky Only Drive
Pribišova 47
Bratislava - Dlhé Diely (3,9 km)
img
Velocity - požičovňa bicyklov
Lamačská cesta 4256/8
Bratislava (3,9 km)
img
Thomas Anders a Modern Talking Band
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (4,0 km)
img
CONCORD ORCHESTRA
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (4,0 km)
img
Plaváreň Pasienky
Junácka 4
Bratislava (4,1 km)
img
Prírodné kúpalisko Veľký Draždiak
Veľký Draždiak
Bratislava (4,1 km)
img
Ebajk - požičovňa elektrobicyklov
Račianska 77
Bratislava (4,1 km)
img
Drevená Rozhľadňa Kamzík
Cesta na Kamzík
Bratislava (4,4 km)
img
Hot Chilli - prenájom lodí a skútrov
Vlčie hrdlo
Bratislava (4,4 km)
img
Plaváreň Gaudeamus
Mokrohájska cesta 3392/3
Bratislava (4,5 km)
img
Retro Kids
Nevädzová 6
Bratislava
821 01 (4,6 km)
img
Plaváreň Iuventa
Karloveská 64
Bratislava (4,7 km)
img
Televízna veža - Kamzík
Cesta na Kamzík 14
Bratislava (4,7 km)
img
Rómeo a Júlia
Divadelná sála IUVENTA
Bratislava (4,7 km)
img
Lanoland
Telocvičná 16
Bratislava (4,7 km)
img
Športservis Petržalka
Betliarska 11
Bratislava (4,7 km)
img
Bobová dráha - Bratislava
Cesta na Kamzík
Bratislava - Nové Mesto (4,8 km)
img
Rock Cafe
M. Schneidra Trnavského 2C
Bratislava (5,0 km)
img
Kúpalisko Rosnička
M. Schneidra Trnavského 2
Bratislava (5,1 km)
img
Čákiho kaštieľ v Prievoze
Krásna ulica 22
Bratislava (5,2 km)
img
Štvorkolky Slovensko
Syslia 31
Bratislava (5,7 km)
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50
Bratislava (5,8 km)
img
Bratislava Paintball
Magnetová
Bratislava
Bratislava - Nové Mesto (6,1 km)
img
Najlyže.sk - Dúbravka
Bagarova 20
Bratislava - Dúbravka (6,1 km)
img
Motokáry
Vajnorská 11868/127A
Bratislava (6,2 km)
img
Letné kúpalisko Lamač
Pod násypom
Bratislava (6,3 km)
img
Drevený domček na strome Pod Dubmi
Kačínska dolina
Bratislava (6,3 km)
img
NajLyže.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (6,6 km)
img
NajBike.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (6,6 km)
img
Bowling Disco Club
Saratovská 2/A
Bratislava (6,7 km)
img
Spievankovo a zázračný poklad
Dom kultúry Dúbravka
Bratislava (6,7 km)
img
Autopožičovňa RAI Bratislava
Galvaniho ul. 28
Bratislava (6,7 km)
img
Pravá Soľná Jaskyňa
Studenohorská 2069/2
Bratislava (6,8 km)
img
Domček na strome
Bratislava - Nové Mesto (6,8 km)
img
Avion Klzisko
Ivanská cesta 16
Bratislava (6,8 km)
img
Lezecká stena K2
Stará Ivanská cesta 1B
821 04 Bratislava (6,9 km)
img
Buppi - Detský svet
Ivánska cesta 18
Bratislava (7,0 km)
img
SUWISPORT Bratislava
Stará Vajnorská 11
Bratislava (7,2 km)
img
UFO na Medzijarkoch
Bieloruská
Bratislava - Podunajské Biskupice (7,5 km)
img
Speedboats
Šikmá 4
821 06 Bratislava (7,6 km)
img
Kúpalisko Krasňany
Černockého
Bratislava (7,6 km)
img
Full Swing Golf Club
Bojnická 9426/18
Bratislava - Rača (7,7 km)
img
Team Up
Studená 4/B
821 04 Bratislava (7,7 km)
img
KidsHouse
Ivánska cesta 30/D
821 04 Bratislava (7,9 km)
img
Jump Arena
Ivánska cesta 30/D
Bratislava (7,9 km)
img
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
Bratislava (8,0 km)
img
Športovo - rekreačný areál Zlaté Piesky
Senecká 2
Bratislava (8,3 km)
img
Športservis Biskupice
Trojičné námestie 3
Bratislava - Podunajské Biskupice (8,5 km)
img
Jazdecký klub Ranč 4C
Jegenešská
Bratislava - Podunajské Biskupice (8,8 km)
img
Kúpalisko Zbojnička - Rača
Knižkova dolina
Bratislava (8,9 km)
img
Autopožičovňa Payless Car Rental Slovensko
Letisko M. R. Štefánika (BTS)
Ivanská cesta
820 01 Bratislava
Slovensko (9,0 km)
img
Wakelake - Flyboard
Cesta na Senec
Bratislava - Ružinov (9,0 km)
img
Wakelake - požičovňa
Cesta na Senec
Bratislava (9,0 km)
img
Hrad Devín
Muránska ulica
Bratislava (9,6 km)
img
Ranč Ouzkých - jazdecký klub
Vápenka 15
Bratislava (9,8 km)
img
Jazdecký klub Limit
Vývojová ulica
Bratislava – Rusovce (10,2 km)
img
Raftovanie Čunovo
Balkánska 92
Bratislava - Rusovce (10,3 km)
img
Discgolf
Bratislava - Malý Slavín (10,5 km)
img
Kaštieľ Rusovce
Balkánska ulica
Bratislava - Rusovce (10,6 km)
img
Sandberg
Devínska Nová Ves (11,3 km)
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
Bratislava (12,2 km)
img
Tarzania Devínska Nová Ves
Bratislava - Devínska Nová Ves (12,4 km)
img
Dračí hrádok
Stupava (12,8 km)
img
Grassalkovichovský kaštieľ
Námestie padlých hrdinov 7
Ivanka pri Dunaji (13,2 km)
img
Jazdecký areál Čierna Voda
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (13,6 km)
img
Golf Club Elán
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (13,7 km)
img
Jazdecký klub Karpatia
Poľný mlyn 7787/1
Bratislava - Záhorská Bystrica (14,2 km)
img
Vodácka požičovňa
Hraničiarska 68/120
Čunovo (14,3 km)
img
Kaštieľ Čunovo
Petržalská ulica 218
Čunovo (14,7 km)
img
Butterfly Ranč
Schengenská 1100
Bratislava - Čunovo (14,8 km)
img
Hrad Pajštún
Borinka (15,0 km)
img
Action Park
Shengenská ulica
Čunovo (15,2 km)
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29
Svätý Jur (15,2 km)
img
Top Paintball - Bernolákovo
Bernolákovo (15,3 km)
img
Hrad Biely Kameň
Svätý Jur (15,3 km)
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo (15,5 km)
img
Eurorafting - Rafting v Čunove
Čunovo (15,6 km)
img
Black River Golf Resort
Kaštieľ 5
Bernolákovo (15,6 km)
img
Stupavský kaštieľ
Hlavná 13/2
Stupava (15,6 km)
img
Areál Divoká Voda
P.O. Box 3
Bratislava - Čunovo (15,6 km)
img
Hrad Čeklís
Hlavná 94
Bernolákovo (15,6 km)
img
Kaštieľ Bernolákovo
Kaštieľ 1
Bernolákovo (15,6 km)
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C
Stupava (15,7 km)
img
JK Fadex Anna majer
K jazeru
Miloslavov (15,8 km)
img
SportPark - športovo-relaxačné stredisko
Nová ulica 64
Stupava (16,0 km)
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26
Stupava (16,1 km)
img
Art Hotel Kaštieľ
Majorháza 1
Tomášov (16,7 km)
img
Biofarma Príroda
Dúbrava - Botanická záhrada
Stupava (18,8 km)
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15
Šamorín (19,6 km)
img
Plaváreň - kúpalisko Pezinok
Komenského 43
Pezinok (19,8 km)
img
Kaštieľ Čakany
Čakany 7 (19,8 km)
img
Due Fratelli - požičovňa motocyklov
Dlhá ulica 393/1
Šamorín (19,8 km)
img
Reset Club
Jesenského 277/4
Pezinok (20,4 km)
img
Aqua Aréna X-bionicsphere
Dubová ulica 33
Šamorín - Čilistov (20,5 km)
img
AdventureLand v x-bionic sphere
Dubová ulica 33/A
Šamorín (20,5 km)
img
Lyžiarsky klub Baba
Holubyho 102/18
Pezinok (20,5 km)
img
Golf Club Pegas
Potočná 942
Lozorno (20,7 km)
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok (20,7 km)
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok (20,7 km)
img
Pezinský zámok
Mladoboleslavská ul. 5
Pezinok (21,0 km)
img
Areál Zdravia Rozálka
Suvorovova 9
Pezinok (21,0 km)
img
HOT SERENADERS s Milanom LASICOM na zámku
Šimák Zámok Pezinok (21,0 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (21,3 km)
img
Kandráčovci - summer open air
Amfiteáter Pezinok (21,4 km)
img
Horkýže Slíže a Medial Banana
Amfiteáter Pezinok (21,4 km)
img
Kaštiele Hubice
Hubice 28 (22,8 km)
img
Parkur Club
Hlavná 1
Vysoká pri Morave (24,0 km)
img
Požičovňa Pezinská Baba
Pezinská Baba
Pezinok (24,1 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (24,4 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (25,2 km)
img
Golf Resort Welten
Báč 113 (25,3 km)
img
Bio - kúpalisko Kamenný mlyn
Plavecký Štvrtok (25,3 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (25,5 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (26,2 km)
img
Rozhľadňa Perla
Nádražná 57
Šenkvice (26,2 km)
img
Letné kúpalisko Modra
Kalinčiakova
Modra (26,4 km)
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova
Modra (26,9 km)
img
Areál u Wocha - Jazdectvo
Športová 3
Blatné (27,9 km)
img
Kaštieľ Lehnice
Lehnice (28,3 km)
img
DANCE CLUB - Modra Harmónia
Okružná
Modra (28,7 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (28,8 km)
img
Eurovalley Golf Park Club - Malacky
Továrenská ulica
Malacky (29,9 km)
img
White Eurovalley Golf Park
Továrenská
Malacky (29,9 km)
img
Ski centrum Zochova Chata - požičovňa
Piesok 4015/B7
Modra (29,9 km)