Prihlásenie
PRIDAŤ MÚZEUM
Múzeá (182)Zobraziť mapu
img
Múzeum Janka Kráľa
Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi.
Zobraziť
img
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
Petzvalova ul. 30, Spišská Belá
Múzeum sprístupňuje návštevníkovi prístroje a pomôcky najrozmanitejších typov z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky.
Zobraziť
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria, Blatnica
Múzeum podáva ucelený prehľad o živote a diele Karola Plicku - významného fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga.
Zobraziť
img
Múzeum kinematografickej techniky
Štósska 16, Medzev
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej svojou bohatosťou a rôznorodosťou historických zbierok sa zaradilo medzi ojedinelé múzeá na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum kolies ETOP
Gen. M.R.Štefánika 7263/6, Trenčín
Vyberte sa za poznaním jeho vývoja od prvotných čias až po súčasnosť do trenčianskeho Múzea kolies ETOP.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11, Martin
Spoločný život Horákovcov vyjadruje myšlienku spolupráce českého a slovenského národa v podmienkach spoločného Československého štátu.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68, Bratislava
Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14, Bratislava
Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným, a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru karpatských Nemcov.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18, Bratislava
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou a zameriava sa na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Martin
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je situované v areáli Múzea slovenskej dediny, približuje život Rómov a tradičnú kultúru.
Zobraziť
img
Múzeum kysuckej dediny
Nová Bystrica - Vychylovka
Expozícia zachytáva nielen architektúru, ale aj kultúru a spôsob života v oblasti Kysúc z 19. storočia a prvej polovici 20. storočia.
Zobraziť
img
Múzeum letectva Košice
Košice
Je to technické múzeum poskytujúce prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom.
Zobraziť
img
Múzeum liptovskej dediny
Pribylina
Múzeum liptovskej dediny sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode predovšetkým formou zástavby a skladbou objektov.
Zobraziť
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C, Stupava
Múzeum vzniklo v roku 2008 ako špecializované pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby zamerané na ľudovú umeleckú výrobu.
Zobraziť
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova, Modra
Nachádza sa tu hlavná expozícia Ľudovít Štúr - od štúdia k činom, ktorá prezentuje prierez životom a dielom Ľ. Štúra.
Zobraziť
img
Múzeum Martina Benku
Kuzmányho, Martin
Expozícia predstavuje najvýznamnejšiu osobnosť zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny - národného umelca Martina Benku.
Zobraziť
img
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1, Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy bolo založené v roku 1868 a je zamerané na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta.
Zobraziť
img
Múzeum Michala Tillnera
Záhorácka 1919, Malacky
V Malackách od roku 1975 pôsobí múzeum, ktoré vzniklo z podnetu malackého maliara a zberateľa Michala Tillnera.
Zobraziť
img
Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho
Komárňanská 134, Hurbanovo
Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
Zobraziť
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13, Bratislava
V múzeu sa nachádza stála expozícia prác Milana Dobeša - konštruktivistické a neokonštruktivistické tendencie vo vizuálnom umení.
Zobraziť
img
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Košariská
Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť.
Zobraziť
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie, Kremnica
V Kremnici majú návštevníci jedinečnú šancu spoznať dejiny peňazí na Slovensku od najstarších čias až po dnešok.
Zobraziť
img
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
Ul. A. Warhola 749/26, Medzilaborce
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sa zaoberá aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.
Zobraziť
img
Múzeum Molpír
Cintorínska 3, Smolenice
V múzeu sa nachádza šesť miestností, v ktorých sú cenné exponáty živej histórie. V priečelí budovy sa nachádzajú slnečné hodiny.
Zobraziť
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce
V múzeu sú vystavené rozličné výrobné nástroje kováčov, kolárov, obuvníkov a kožušníkov, ich cechové dokumenty a výrobky.
Zobraziť
img
Múzeum obchodu
Linzbothova 16, Bratislava
Múzeum obchodu chce priblížiť ľudom predmety, ktoré sa viažu ku konkrétnym osudom ľudí, firiem, značiek, produktov a obchodu.
Zobraziť
img
Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 1124/4, Liptovský Mikuláš
Múzeum je zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstva. Expozícia má dve základné časti - Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda Slovenska
Zobraziť
img
Múzeum Oravakafe
Krušetnica 131
Múzeum Oravakafe ponúka najväčšiu mozaiku z kávovníkových zŕn, ktorá je najväčšia na svete. Zbierka exponátov Oravakafe je slovenským rekordom.
Zobraziť
img
Múzeum oravskej dediny
Brestová 850, Zuberec
Múzeum je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov. je tu rozostavených viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry.
Zobraziť
img
Múzeum polície
Gunduličova 2, Bratislava
Múzeum polície ako jediné špecializované zariadenie v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov.
Zobraziť
img
Múzeum Prvého slovenského gymnázia
Muránska 18, Revúca
Múzeum sa špecializuje na históriu a činnosť Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho historický prínos.
Zobraziť
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor, Jelenec
V kaštieli sídli Múzeum rodu Forgách, v ktorom sa návštevník zoznámi s jedným z najvýznamnejších šľachtických rodov v našich dejinách.
Zobraziť
img
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20, Prešov
Múzeum rusínskej kultúry má celoštátnu pôsobnosť a je zamerané na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16, Bratislava
Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území.
Zobraziť
img
Múzeum šľachtických kočiarov a saní
Oravský Podzámok
Nechajte sa unášať čarom minulého storočia, keď sa po našich cestách preháňali kočiare. V múzeu môžete vzhliadnuť 21 exkluzívnych exponátov.
Zobraziť
img
Múzeum Slovenského Červeného kríža
Moyzesova, Martin
Poslaním múzea je zhromažďovať, spravovať, ochraňovať, odborne spracovávať a verejnosti sprístupňovať doklady dejín a vývoja Červeného kríža.
Zobraziť
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, Banská Bystrica
Múzeum Slovenského národného povstania, vykonáva vedecko-výskumnú a dokumentačnú činnosť v oblasti histórie národno-oslobodzovacieho boja Slovákov.
Zobraziť
img
Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícke háje, Martin
Múzeum v prírode prezentuje ľudové Múzeum slovenskej dediny - staviteľstvo, bývanie a život tradičných dedinských spoločenstiev na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova, Myjava
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu histórie jednotlivých predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú NR SR.
Zobraziť
img
Múzeum špeciálneho školstva
Námestie Majstra Pavla 28, Levoča
Poslaním Múzea je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva.
Zobraziť
img
Múzeum Spiša
Letná 50, Spišská Nová Ves
Budova múzea patrí medzi najcennejšie historické objekty v meste, jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. storočia.
Zobraziť
img
Múzeum Tatranského národného parku
Tatranská Lomnica
Múzeum oboznamuje návštevníkov s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier.
Zobraziť
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14, Kremnica
Múzeum telesnej kultúry ponúka svojim návštevníkom jedinečnú stálu expozíciu venovanú dejinám lyžovania na Slovensku.
Zobraziť
img
Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258, Svidník
Múzeum ukrajinskej kultúry je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať kultúrno-historický, politický a sociálny vývoj obyvateľstva.
Zobraziť
img
Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 64/42, Kežmarok
V súčasnosti má múzeum tri objekty: Kežmarský hrad, Expozícia meštianskej bytovej kultúry a Meštiansky dom využívaný ako výstavná sieň.
Zobraziť
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci
K pozoruhodným expozíciám patrí Múzeum včelárstva na Slovensku, ktoré otvorili v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci.
Zobraziť
img
Múzeum vín
Floriánova ulica, Prešov
Múzeum vína tvoria hlavne fľašové vína zo všetkých kútov sveta, doplnené trojrozmernými exponátmi z technológie výroby vína, ako aj pestovania viniča.
Zobraziť
img
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton
Múzeum sa nachádza v neskorobarokovom kaštieli, pôvodnom sídle rodov Koháry a Coburg, v nádhernom prostredí anglického parku s jazierkami.
Zobraziť
img
Múzeum vodného mlynárstva
Dolná 19, Kolárovo
Vodný mlyn Kolárovo - Múzeum vodného mlynárstva, inštalované v plávajúcom mlyne, ktorý má zaujímavú históriu.
Zobraziť
img
Múzeum Ždiarsky dom
Ždiar 262
V múzeu sa môžete dozvedieť o živote Goralov žijúcich pod úpätím Belianskych Tatier. Expozícia predstavuje obytnú a hospodársku časť.
Zobraziť
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17, Bratislava
Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku.
Zobraziť
img
Myšľanské obecné múzeum
Nižná Myšľa
Múzeum prezentuje cirkevné dejiny, dejiny rádov v regióne i dejiny obce. Nachádzajú sa tu európske unikáty, napr. rituálny chlieb starý 3700 rokov.
Zobraziť
img
Národopisná expozícia
Šarišské múzeum, Bardejov
Národopisná expozícia sa nachádza spolu s ďalšími dvoma expozíciami (Lekárenská expozícia a expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov) vo vile Rákoci.
Zobraziť
img
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153, Liptovský Hrádok
V historickej budove soľného úradu v Liptovskom hrádku sídli Národopisné múzeum, ktoré je súčasťou Liptovského múzea v Ružomberku.
Zobraziť
img
Nestville Park
Hniezdne 471
Nestville Park je expozícia, ktorá návštevníkovi predstavuje zaujímavý historický prierez spracovaním a výrobou liehovín.
Zobraziť
img
Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho námestie, Lučenec
Múzeum dokumentuje históriu Novohradského regiónu s dôrazom na keramickú výrobu.
Zobraziť
img
Obecné múzeum Veľké Rovné
Veľké Rovné
Cieľom múzea je prezentovať drotárske umenie, ktoré je pre oblasť charakteristické. Drotárstvo preslávilo obec Veľké Rovné aj v Európe.
Zobraziť
img
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7, Dolný Kubín
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava spravuje na území Oravy 7 národných kultúrnych pamiatok, v ktorých sa nachádza 8 ucelených expozícií.
Zobraziť
img
Podjavorinské múzeum
Nám. slobody 6, Nové Mesto nad Váhom
Podjavorinské múzeum ponúka okrem vlastivedno-historickej expozície zameranej na Nové Mesto a okolie i expozície o ľudovej kultúre z tohto kraja.
Zobraziť
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1, Detva
Podpolianske múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994.
Zobraziť
img
Podtatranské múzeum
Sobotské námestie 1773/33, Spišská Sobota - Poprad
Podtatranské múzeum sídli v budove Spišskej Sobote - mestskej časti Popradu. Nachádza sa tu niekoľko expozícií.
Zobraziť
img
Podunajské múzeum
Palatínova 13, Komárno
Inštitúcia má 4 výstavné budovy (Kultúrny palác, budova galérie, Zichyho palác a lapidarium v VI. bašte) a patrí k nej aj skanzen v Martovciach.
Zobraziť
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2, Nová Baňa
Múzeum dokumentuje historický vývoj stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu.
Zobraziť
img
Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda 1, Nitra
Ponitrianske múzeum realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, geológie, histórie...
Zobraziť
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta, Banská Bystrica
Poštové múzeum je unikátne múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia obsahuje predmety, dokumentujúce vývoj poštovníctva.
Zobraziť
img
Považské múzeum
Topoľová 1, Žilina
Múzeum je umiestnené v kultúrnej pamiatke Budatínsky hrad, čo bola pôvodne pohraničná pevnosť na križovatke dôležitých obchodných ciest.
Zobraziť
img
Požitavské múzeum mlynárstva
Horný Oháj 226, Vráble
Požitavské múzeum mlynárstva je súčasťou projektu občianskeho združenia Fontis a Rodinnej farmy Mašekov mlyn.
Zobraziť
img
Prešovské židovské múzeum
Okružná 32, Prešov
Ortodoxná synagóga v Prešove patrí k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku.
Zobraziť
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska.
Zobraziť
img
Púchovské múzeum
Nábrežie slobody, Púchov
Púchovské múzeum v historickej budove tzv. Župného domu v Púchove, nadväzuje na predchádzajúce archeologické expozície venované púchovskej kultúre.
Zobraziť
img
Šarišské múzeum
Radničné námestie 13, Bardejov
Šarišské múzeum sa zameriava na historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša.
Zobraziť
img
Šarišské múzeum - expozícia Ikony
Radničné námestie 27, Bardejov
Je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku.
Zobraziť
img
Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry
Šarišské múzeum, Bardejov
V skanzene je rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva.
Zobraziť
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany
K najznámejším kultúrno-historickým pamiatkam na západnom Slovensku patrí renesančný kaštieľ v Brodzanoch, v ktorom sídli Múzeum A. S. Puškina.
Zobraziť
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie, Bratislava
Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií.
Zobraziť
img
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá Hora 2, Martin
Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea.
Zobraziť
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26, Bratislava
Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) je celoštátne špecializované múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou v oblasti svojej špecializácie.
Zobraziť
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501, Bratislava
Slovenské plynárenské múzeum už 20 rokov mapuje históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva.
Zobraziť
img
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92, Nitra
Múzeum sa venuje najstarším dejinám poľnohospodárstva, tradičným remeslám, poľnohospodárskym strojom a letectvu.
Zobraziť
img
Slovenské sklárske múzeum
Schreiberova 365, Lednické Rovne
Slovenské sklárske múzeum je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku.
Zobraziť
O portáli Slovago.sk
Portál Slovago poskytuje informácie v oblasti cestovného ruchu na Slovensku. Ide o komplexný vyhľadávač ubytovania, rôznych atrakcií, podujatí a ďalších možností ako tráviť dovolenku na Slovensku. Prináša návštevníkom množstvo zliav na atrakcie, podujatia a ďalšie služby.
U nás nájdete:
122 ubytovacích zariadení
364 atrakcií
182 aquaparkov a kúpalísk
114 disco
231 hradov a zámkov
64 jaskýň
125 lyžiarskych stredísk
182 múzeí
141 podujatí
93 požičovní
65 reštaurácií
66 športovísk
Zadajte svoj e-mail a získajte novinky, zľavy a súťaže.
Súhlasím s poskytnutím a spracúvaním uvedených osobných údajov pre účely marketingu a potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania osobných údajov. Zásady spracúvania ochrany osobných údajov TU