Slovago.sk Prihlásenie
PRIDAŤ MÚZEUM
Múzeá (182)Zobraziť mapu
img
Múzeum Janka Kráľa
Námestie osloboditeľov
Liptovský Mikuláš
Múzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi.
img
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
Petzvalova ul. 30
Spišská Belá
Múzeum sprístupňuje návštevníkovi prístroje a pomôcky najrozmanitejších typov z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej...
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria
Blatnica
Múzeum podáva ucelený prehľad o živote a diele Karola Plicku - významného fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga.
img
Múzeum kinematografickej techniky
Štósska 16
Medzev
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej svojou bohatosťou a rôznorodosťou historických zbierok sa zaradilo medzi ojedinelé múzeá na...
img
Múzeum kolies ETOP
Gen. M.R.Štefánika 7263/6
Trenčín
Vyberte sa za poznaním jeho vývoja od prvotných čias až po súčasnosť do trenčianskeho Múzea kolies ETOP.
img
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11
Martin
Spoločný život Horákovcov vyjadruje myšlienku spolupráce českého a slovenského národa v podmienkach spoločného Československého štátu.
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
Bratislava
Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
Bratislava
Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným, a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru karpatských Nemcov.
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18
Bratislava
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou a zameriava sa na dejiny a kultúru Maďarov na...
img
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Martin
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je situované v areáli Múzea slovenskej dediny, približuje život Rómov a tradičnú kultúru.
img
Múzeum kysuckej dediny
Nová Bystrica - Vychylovka
Expozícia zachytáva nielen architektúru, ale aj kultúru a spôsob života v oblasti Kysúc z 19. storočia a prvej polovici 20. storočia.
img
Múzeum letectva Košice
Košice
Je to technické múzeum poskytujúce prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s...
img
Múzeum liptovskej dediny
Pribylina
Múzeum liptovskej dediny sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode predovšetkým formou zástavby a skladbou objektov.
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C
Stupava
Múzeum vzniklo v roku 2008 ako špecializované pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby zamerané na ľudovú umeleckú výrobu.
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova
Modra
Nachádza sa tu hlavná expozícia Ľudovít Štúr - od štúdia k činom, ktorá prezentuje prierez životom a dielom Ľ. Štúra.
img
Múzeum Martina Benku
Kuzmányho
Martin
Expozícia predstavuje najvýznamnejšiu osobnosť zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny - národného umelca Martina Benku.
img
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1
Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy bolo založené v roku 1868 a je zamerané na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta.
img
Múzeum Michala Tillnera
Záhorácka 1919
Malacky
V Malackách od roku 1975 pôsobí múzeum, ktoré vzniklo z podnetu malackého maliara a zberateľa Michala Tillnera.
img
Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho
Komárňanská 134
Hurbanovo
Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13
Bratislava
V múzeu sa nachádza stála expozícia prác Milana Dobeša - konštruktivistické a neokonštruktivistické tendencie vo vizuálnom umení.
img
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Košariská
Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť.
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica
V Kremnici majú návštevníci jedinečnú šancu spoznať dejiny peňazí na Slovensku od najstarších čias až po dnešok.
img
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
Ul. A. Warhola 749/26
Medzilaborce
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola sa zaoberá aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.
img
Múzeum Molpír
Cintorínska 3
Smolenice
V múzeu sa nachádza šesť miestností, v ktorých sú cenné exponáty živej histórie. V priečelí budovy sa nachádzajú slnečné hodiny.
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce
V múzeu sú vystavené rozličné výrobné nástroje kováčov, kolárov, obuvníkov a kožušníkov, ich cechové dokumenty a výrobky.
img
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
Bratislava
Múzeum obchodu chce priblížiť ľudom predmety, ktoré sa viažu ku konkrétnym osudom ľudí, firiem, značiek, produktov a obchodu.
img
Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 1124/4
Liptovský Mikuláš
Múzeum je zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstva. Expozícia má dve základné časti - Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda...
img
Múzeum Oravakafe
Krušetnica 131
Múzeum Oravakafe ponúka najväčšiu mozaiku z kávovníkových zŕn, ktorá je najväčšia na svete. Zbierka exponátov Oravakafe je slovenským...
img
Múzeum oravskej dediny
Brestová 850
Zuberec
Múzeum je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov. je tu rozostavených viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry.
img
Múzeum polície
Gunduličova 2
Bratislava
Múzeum polície ako jediné špecializované zariadenie v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a...
img
Múzeum Prvého slovenského gymnázia
Muránska 18
Revúca
Múzeum sa špecializuje na históriu a činnosť Slovenského evanjelického a. v. gymnázia známeho ako Prvé slovenské gymnázium a jeho...
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec
V kaštieli sídli Múzeum rodu Forgách, v ktorom sa návštevník zoznámi s jedným z najvýznamnejších šľachtických rodov v našich...
img
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
Prešov
Múzeum rusínskej kultúry má celoštátnu pôsobnosť a je zamerané na dejiny a kultúru Rusínov na Slovensku.
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16
Bratislava
Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území.
img
Múzeum šľachtických kočiarov a saní
Oravský Podzámok
Nechajte sa unášať čarom minulého storočia, keď sa po našich cestách preháňali kočiare. V múzeu môžete vzhliadnuť 21 exkluzívnych...
img
Múzeum Slovenského Červeného kríža
Moyzesova
Martin
Poslaním múzea je zhromažďovať, spravovať, ochraňovať, odborne spracovávať a verejnosti sprístupňovať doklady dejín a vývoja...
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica
Múzeum Slovenského národného povstania, vykonáva vedecko-výskumnú a dokumentačnú činnosť v oblasti histórie národno-oslobodzovacieho boja...
img
Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícke háje
Martin
Múzeum v prírode prezentuje ľudové Múzeum slovenskej dediny - staviteľstvo, bývanie a život tradičných dedinských spoločenstiev na...
img
Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova
Myjava
Múzeum sa zameriava na dokumentáciu histórie jednotlivých predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú NR SR.
img
Múzeum špeciálneho školstva
Námestie Majstra Pavla 28
Levoča
Poslaním Múzea je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny...
img
Múzeum Spiša
Letná 50
Spišská Nová Ves
Budova múzea patrí medzi najcennejšie historické objekty v meste, jej základy pochádzajú pravdepodobne z 15. storočia.
img
Múzeum Tatranského národného parku
Tatranská Lomnica
Múzeum oboznamuje návštevníkov s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier.
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica
Múzeum telesnej kultúry ponúka svojim návštevníkom jedinečnú stálu expozíciu venovanú dejinám lyžovania na Slovensku.
img
Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258
Svidník
Múzeum ukrajinskej kultúry je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať kultúrno-historický, politický a sociálny vývoj...
img
Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 64/42
Kežmarok
V súčasnosti má múzeum tri objekty: Kežmarský hrad, Expozícia meštianskej bytovej kultúry a Meštiansky dom využívaný ako výstavná...
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci
K pozoruhodným expozíciám patrí Múzeum včelárstva na Slovensku, ktoré otvorili v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci.
img
Múzeum vín
Floriánova ulica
Prešov
Múzeum vína tvoria hlavne fľašové vína zo všetkých kútov sveta, doplnené trojrozmernými exponátmi z technológie výroby vína, ako aj...
img
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton
Múzeum sa nachádza v neskorobarokovom kaštieli, pôvodnom sídle rodov Koháry a Coburg, v nádhernom prostredí anglického parku s jazierkami.
img
Múzeum vodného mlynárstva
Dolná 19
Kolárovo
Vodný mlyn Kolárovo - Múzeum vodného mlynárstva, inštalované v plávajúcom mlyne, ktorý má zaujímavú históriu.
img
Múzeum Ždiarsky dom
Ždiar 262
V múzeu sa môžete dozvedieť o živote Goralov žijúcich pod úpätím Belianskych Tatier. Expozícia predstavuje obytnú a hospodársku časť.
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17
Bratislava
Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku.
img
Myšľanské obecné múzeum
Nižná Myšľa
Múzeum prezentuje cirkevné dejiny, dejiny rádov v regióne i dejiny obce. Nachádzajú sa tu európske unikáty, napr. rituálny chlieb starý 3700...
img
Národopisná expozícia
Šarišské múzeum
Bardejov
Národopisná expozícia sa nachádza spolu s ďalšími dvoma expozíciami (Lekárenská expozícia a expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov) vo...
img
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok
Partizánska 153
Liptovský Hrádok
V historickej budove soľného úradu v Liptovskom hrádku sídli Národopisné múzeum, ktoré je súčasťou Liptovského múzea v Ružomberku.
img
Nestville Park
Hniezdne 471
Nestville Park je expozícia, ktorá návštevníkovi predstavuje zaujímavý historický prierez spracovaním a výrobou liehovín.
img
Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho námestie
Lučenec
Múzeum dokumentuje históriu Novohradského regiónu s dôrazom na keramickú výrobu.
img
Obecné múzeum Veľké Rovné
Veľké Rovné
Cieľom múzea je prezentovať drotárske umenie, ktoré je pre oblasť charakteristické. Drotárstvo preslávilo obec Veľké Rovné aj v Európe.
img
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7
Dolný Kubín
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava spravuje na území Oravy 7 národných kultúrnych pamiatok, v ktorých sa nachádza 8 ucelených expozícií.
img
Podjavorinské múzeum
Nám. slobody 6
Nové Mesto nad Váhom
Podjavorinské múzeum ponúka okrem vlastivedno-historickej expozície zameranej na Nové Mesto a okolie i expozície o ľudovej kultúre z tohto...
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva
Podpolianske múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994.
img
Podtatranské múzeum
Sobotské námestie 1773/33
Spišská Sobota - Poprad
Podtatranské múzeum sídli v budove Spišskej Sobote - mestskej časti Popradu. Nachádza sa tu niekoľko expozícií.
img
Podunajské múzeum
Palatínova 13
Komárno
Inštitúcia má 4 výstavné budovy (Kultúrny palác, budova galérie, Zichyho palác a lapidarium v VI. bašte) a patrí k nej aj skanzen v...
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa
Múzeum dokumentuje historický vývoj stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu.
img
Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda 1
Nitra
Ponitrianske múzeum realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, geológie, histórie...
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica
Poštové múzeum je unikátne múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia obsahuje predmety, dokumentujúce vývoj poštovníctva.
img
Považské múzeum
Topoľová 1
Žilina
Múzeum je umiestnené v kultúrnej pamiatke Budatínsky hrad, čo bola pôvodne pohraničná pevnosť na križovatke dôležitých obchodných ciest.
img
Požitavské múzeum mlynárstva
Horný Oháj 226
Vráble
Požitavské múzeum mlynárstva je súčasťou projektu občianskeho združenia Fontis a Rodinnej farmy Mašekov mlyn.
img
Prešovské židovské múzeum
Okružná 32
Prešov
Ortodoxná synagóga v Prešove patrí k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku.
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska.
img
Púchovské múzeum
Nábrežie slobody
Púchov
Púchovské múzeum v historickej budove tzv. Župného domu v Púchove, nadväzuje na predchádzajúce archeologické expozície venované...
img
Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
Bardejov
Šarišské múzeum sa zameriava na historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša.
img
Šarišské múzeum - expozícia Ikony
Radničné námestie 27
Bardejov
Je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku.
img
Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry
Šarišské múzeum
Bardejov
V skanzene je rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho...
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany
K najznámejším kultúrno-historickým pamiatkam na západnom Slovensku patrí renesančný kaštieľ v Brodzanoch, v ktorom sídli Múzeum A. S....
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie
Bratislava
Slovenské národné múzeum nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine. Má 59 stálych expozícií.
img
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá Hora 2
Martin
Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najstarším a najväčším zložkám súčasného Slovenského národného múzea.
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26
Bratislava
Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) je celoštátne špecializované múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou v oblasti svojej...
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501
Bratislava
Slovenské plynárenské múzeum už 20 rokov mapuje históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva.
img
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92
Nitra
Múzeum sa venuje najstarším dejinám poľnohospodárstva, tradičným remeslám, poľnohospodárskym strojom a letectvu.
img
Slovenské sklárske múzeum
Schreiberova 365
Lednické Rovne
Slovenské sklárske múzeum je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku.
Slovago.sk je cestovateľský portál, ktorý svojim návštevníkom prináša zaujímavé tipy na výlety po Slovensku. Spoznávajte bohatú históriu, kultúru a tradície. Nájdete na jednom mieste ubytovanie, podujatia, množstvo atrakcií, športových možností a skvelý výber zliav.
U nás nájdete:
79 ubytovacích zariadení
378 atrakcií
182 aquaparkov a kúpalísk
115 disco
231 hradov a zámkov
65 jaskýň
125 lyžiarskych stredísk
182 múzeí
46 podujatí
89 požičovní
68 reštaurácií
65 športovísk
Zadajte svoj e-mail a získajte novinky, zľavy a súťaže.
Súhlasím s poskytnutím a spracúvaním uvedených osobných údajov pre účely marketingu a potvrdzujem, že som bol poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov. Zásady spracúvania ochrany osobných údajov TU.