LOVESTREAM Festival 2024 - 1-dňová Sobota

Staré letisko Vajnory, 831 07 Vajnory, Bratislava

o600x600-LOVESTREAM_Festival_2024___1_dnova_Sobota_202442694836.jpg
 

Popis

LOVESTREAM FESTIVAL 16-18.8.2024
Staré letisko Vajnory 831 07, Bratislava - MAPA
LOVESTREAM má aj tento rok svoje pokračovanie a musíš ho jednoznačne zažiť!
Tretí augustový víkend bude v znamení veľkých svetových hudobných mien a určite nezabudnuteľných zážitkov.
 
Brány festivalu sa otvárajú každý deň trvania o 12:00 hod.
 
PROGRAM SOBOTA 17.8.2024
Hlavný stage / do 24:00 hod.
DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE , MACKLEMORE , WELSHLY ARMS , GIMS , DIANAH KAY a ďalší
Electronic stage / do 03:00 hod.
HI-LO , MORGAN J , ANTOINE DELVIG , LUIDEMARK , DES3ETT , CANDICE
 
 
Zmena programu vyhradená. 
TYPY VSTUPENIEK :1-dňová vstupenka - Sobota 17.8.2024
1-dňová vstupenka zahŕňa vstup na festival počas celej soboty, 17.08.2024. Možnosť campingu v stanovom mestečku nie je v cene.
 
 
VIP vstupenky:
 
1-dňová VIP vstupenka Sobota 17.8.2024
1-dňová VIP vstupenka zahŕňa okrem vstupu na festival počas celej soboty, 17.08.2024 samostatný vchod na festival, VIP priestor pri hlavnom pódiu, vlastnú food zónu a bar, vlastné WC. Možnosť campingu v stanovom mestečku nie je v cene.
 

KIDS vstupenky :

 
1-dňová vstupenky KIDS (1r.-6r.) Sobota 17.8.2024
1-dňová KIDS vstupenka zahŕňa vstup na festival pre deti (platí aj do VIP) (od 1 do 6 rokov vrátane) počas celej soboty, 17.08.2024. Deti do 1 roka majú vstup zdarma.
 
ZŤP vstupenky:
 
1-dňová ZŤP vstupenka Sobota 17.8.2024 vstupenka zahŕňa vstup na festival pre držiteľov preukazu ZŤP počas celej soboty, 17.08.2024. Sprievod držiteľov ZŤP musí mať zakúpenú štandardnú vstupenku. Možnosť campingu v stanovom mestečku nie je v cene.
 
 
 
 


  
LOVESTREAM festival 2024 - PODMIENKY VSTUPU
 
Pre bezpečný priebeh festivalu je dôležité, aby každý dodržiaval bezpečnostné pravidlá, a to ako vo svojom záujme, tak v záujme ostatných návštevníkov.
 

 • Pri vstupe do areálu budú všetci návštevníci podrobení bezpečnostnej kontrole.

 • Do areálu je povolený vstup len s platným identifikačným náramkom.

 • V celom areáli festivalu aj v kempe je prísny zákaz rozdúchavania ohňa, grilovacích zariadení a plynových varičov.

 • Návštevníci vo veku do 15 rokov majú vstup na festival povolený iba v doprovode zákonného zástupcu/dospelej osoby slúžiacej ako dozor.

 • Bezpečnostná služba má právo vykázať z areálu neautorizovaných predajcov, osoby narušujúce pokojný priebeh festivalu a návštevníkov bez platného identifikačného náramku.

 • Z dôvodu bezpečnosti nie je dovolené vnášať do areálu dáždniky.

 • Do areálu nie je možné vnášať batožinu, k tomu je určená úschovňa.

 • Povolený rozmer batožiny pre vstup do areálu je maximálne veľkosť do A3. (neplatí pre priestory kempu)


 
Do areálu je účastníkom festivalu zakázané vnášať tieto predmety: 

 • Drogy, toxické a omamné látky

 • Sklenené nádoby, plechovky, plastové fľaše

 • Výbušné látky – trhaviny, treskaviny, pyrotechnika

 • Zbrane – strelné, sečné, nože, nožnice

 • Záznamové zariadenia, a to dátové, obrazové a zvukové (s výnimkou mobilného telefónu)

 • Dáždniky

 • Party stany, skladacie stoličky (neplatí pre priestory kempu)

 • Nadmerná batožina (max rozmer veľkosť A3/13L)

 • Jazdné bicykle, kolobežky, longboard/skateboard

 • Teleskopické tyče, vrátane selfie tyčí

 • Laserové ukazovátka 


 
Ďalej je účastníkom festivalu zakázané: 

 • Vnášať vlastné nápoje a jedlo akéhokoľvek množstva a druhu.

 • Vstupovať so psami a inými zvieratami s výnimkou asistenčných psov osôb zdravotne postihnutých.

 • Lepiť a rozdávať akékoľvek propagačné materiály, alebo prevádzkovať iné marketingové aktivity bez povolenia organizátora.

 • Fotografovať a robiť zvukové a obrazové záznamy profesionálnou technikou.


(Fotografovanie je povolené len predom akreditovaným fotografom)

 • Liezť alebo preliezať stavby a zariadenia v priestore akcie - fasády, ploty, múry, zábrany, stĺpy, strechy a iné konštrukcie. 


 
Účastníci festivalu sú povinní: 

 • Dodržiavať Poradie festivalu LOVESTREAM, riadiť sa pokynmi organizátora festivalu alebo ním poverenými osobami – SBS, polícia, hasiči, záchranná služba a dodržiavať právne predpisy SR.

 • Pri vstupe do areálu prejsť bezpečnostnou prehliadkou, ktorá sa vzťahuje aj na vnášanú batožinu. Pri odmietnutí bezpečnostnej prehliadky nebude účastník vpustený do areálu festivalu.

 • Preukázať sa pri vstupe do areálu identifikačným náramkom získaným pri kontrole vstupenky.

 • Nosiť identifikačný náramok pevne nasadený a nepoškodený na zápästí po celú dobu festivalu a na požiadanie organizátora festivalu tento náramok predložiť na kontrolu. V prípade, že účastník nebude vlastniť náramok, bude si musieť náramok zakúpiť alebo nepretržite opustiť areál festivalu. Identifikačný náramok je cenina a jeho falšovanie je považované za trestný čin.

 • Udržiavať čistotu a poriadok, vyvarovať sa takému konaniu, ktoré ohrozuje zdravie alebo majetok účastníků a účinkujúcich, dodržiavať všeobecné zásady slušného správania.

 • Odpadky odkladať výhradne do nádob k tomu určených.

 • Pri úraze či inej mimoriadnej udalosti v areálu festivalu ihneď uvädomiť organizátora festivalu prostredníctvom poverenej osoby.

 • Pohybovať sa len v priestoroch určených pre návštevníkov festivalu. Akékoľvek narušenie alebo nerespektovanie vymedzených priestorov je považované za hrubé porušenie Poradia festivalu.

 • Respektovať príkazové a informačné tabule umiestnené v areáli festivalu.

 • V prípade vyhlásenia evakuácie areálu festivalu je účastník povinný riadiť sa pokynmi poverených osôb riadiacich evakuáciu. 


 
Odporúčania - čo si zobrať so sebou: 

 • Občiansky preukaz

 • Preukaz poistenca

 • Platnú vstupenku

 • Peniaze

 • Hygienické potreby

 • Užívané lieky

 • Pokrývku hlavy

 • Opalovací krém

 • Slnečné okuliare

 • Pláštenku

 • Papierové vreckovky 


 
Doporučujeme návštevníkom preštudovať si všeobecné obchodné podmienky dostupné na webovej stránke festivalu.
 

Termín konania podujatia

Termín začiatku:
17.08.2024 10:00:00
Miesto konania:
Staré letisko Vajnory, 831 07 Vajnory, Bratislava
 

Vstupenky

Miesto Kedy Cena € Kúpiť
Staré letisko Vajnory 831 07 Vajnory, Bratislava 17.08.2024 10:00:00 Jednotná cena: 109,00
 

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 9,80 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 16,50 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

LOVESTREAM Festival 2024 - …
o600x600-LOVESTREAM_Festival_2024____CAMPING_AREA_202463125827.webp Bratislava 0,00 km
LOVESTREAM Festival 2024 - 1…
o600x600-LOVESTREAM_Festival_2024___1_dnova_Nedela_202442694848.webp Bratislava 0,00 km
LOVESTREAM Festival 2024 - 1…
o600x600-LOVESTREAM_Festival_2024___1_dnova_Piatok_202442694821.webp Bratislava 0,00 km
LOVESTREAM Festival 2024 - 3…
o600x600-LOVESTREAM_Festival_2024___3_dnova_vstupenka_2024320122135.webp Bratislava 0,00 km
LOVESTREAM Festival 2024 -…
o600x600-LOVESTREAM_Festival_2024___Parking_202452103545.webp Bratislava 0,00 km
AC/DC - PWR UP TOUR
o600x600-AC_DC___PWR_UP_TOUR_ba_2024_2024215152426.webp Bratislava 0,70 km
 
o600x600-LOVESTREAM_Festival_2024___1_dnova_Sobota_202442694836.webp