Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 470
Zvolen

Zvolenský Pustý hrad

Hrady a Zámky

ZVOLENSKÝ PUSTÝ HRAD

Pustý hrad (známy aj ako Starý Zvolenský hrad), stojaci na čiastočne zalesnenom vrchu pohoria Javorie pri Zvolene na strednom Slovensku, nad sútokom riek Hron a Slatina, návštevníkov prekvapí rozlohou, ktorá je porovnateľná s oveľa slávnejším Spišským hradom.

Pustý hrad alebo (starý) Zvolenský hrad alebo Starý Zvolen je hradný komplex v katastrálnom území mesta Zvolen nad sútokom Hrona a Slatiny v nadmorskej výške 475 – 571 m n. m. Skladá sa z dvoch hradných komplexov: Dolného a Horného hradu. Medzi nimi sa nachádza tzv. spojovacia časť dlhá takmer 400 metrov, ktorú v časti pri Dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr. Celková rozloha Pustého hradu je 7,6 ha. I keď ide o ruinu, v porovnaní s inými európskymi ale aj svetovými hradmi vystavanými na vrchoch, je pravdepodobne najväčší (sýrsky Krak des Chevaliers má rozlohu cca 2,7 ha a pritom ide skôr o pevnosť ako hrad).

Kráľovská obytná veža Dolného Pustého hradu je významnou pamiatkou nadregionálneho významu nakoľko bola rezidenciou kráľov Uhorska predovšetkým v 13. storočí. Zvolenský hrad – dnes Pustý hrad bol zároveň sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. a 14. stor. patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Pustý hrad radí rozloha 4,7 ha medzi najrozsiahlejšie na Slovensku, veža na Dolnom hrade je jedna z najväčších a najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v strednej Európe a hradná cisterna na Hornom hrade je najväčšia známa stredoveká zásobáreň vody na území Slovenska.

História

Hrad vstúpil do písaných dejín v diele Gesta Hungarorum (Činy Maďarov), dokončenom na začiatku 13. stor. Prameň hovorí o veľkej pevnosti, nazývanej údajne Boršov Zvolen. Založenie hradu spája s legendárnym vojvodom Boršom, čo však z iných zdrojov nemožno potvrdiť.

Hrad mohol vzniknúť v 12. storočí súčasne s utvorením územnosprávnej jednotky Zvolenského komitátu. Sídlo vystupuje v ďalších prameňoch pod ustáleným názvom Zvolen, alebo Zvolenský hrad. Po vybudovaní mladšieho Zvolenského zámku začali pramene postupne používať aj názov Starý hrad. Súčasné označenie Pustý hrad nachádzame od záveru 18. storočia.

Nemožno vylúčiť, že počas vpádu do Uhorska v rokoch 1241 – 1242 sa Tatári (Mongoli) dostali až do Zvolena. O osudoch mesta i hradu v tom čase nemáme správy. Vieme však, že v roku 1243 kráľ Belo IV. obnovil Zvolenu výsady, ktoré mesto stratilo počas tatárskeho vpádu. Hrad bol vyhľadávaným miestom pobytov panovníka. Vo Zvolene sa dokonca konala svadba Belovej dcéry Konštancie a haličského kniežaťa Leva.

Rozbroje a feudálna anarchia v poslednej štvrtine 13. stor. neobišli ani Zvolenský hrad. Jeho správcom bol dlhoročný zvolenský župan Demeter. Aktívne sa zúčastnil konfliktov medzi súperiacimi šľachtickými rodmi, avšak s jeho menom spájame aj razbu falošných mincí na Zvolenskom hrade. V dôsledku Demeterovho konania obsadilo hrad kráľovské vojsko, ale ovládal ho i oligarcha Matúš Čák.
Po upokojení pomerov zostal hrad sídlom zvolenského župana. Spravoval ho Demeterov synovec Donč, ktorý sa podieľal na zavádzaní hospodárskych a územných reforiem. Územie podliehajúce hradu sa v 30. rokoch 14. storočia zmenšilo rozčlenením komitátu a utvorením Zvolenskej stolice. Novým sídlom panovníkov pri ich pobytoch vo Zvolene sa stal zámok vybudovaný v susedstve mesta. Starý hrad naďalej slúžil úradníkom, vojakom i remeselníkom.

Význam hradu opätovne vzrástol v polovici 15. storočia. Zvolen s priľahlým regiónom vtedy kontroloval český veliteľ Ján Jiskra, zastupujúci v Uhorsku práva ovdovenej kráľovnej Alžbety. Počas bojov medzi znepriatelenými stranami napadol Jiskrov najväčší rival Ján Hunyadi (Huňady) aj Zvolen. Na sídlo Jána Jiskru zaútočil v rokoch 1447 a 1451. Nevieme však, či dobýjal hrad, alebo zámok. Vypálené bolo pritom ľahšie prístupné mesto.

Vojnové udalosti a náročná údržba zrejme prispeli k spustnutiu starého Zvolenského hradu v závere stredoveku. K čiastočnému obnoveniu jednej z funkcií hradu došlo v čase osmanského ohrozenia. Starý hrad slúžil na pozorovanie okolia a vysielanie varovných signálov pred nepriateľskými vojskami. Prítomnosť hliadky na hrade podporila vartovka, novovybudovaná strážna veža. O jej výstavbe sa rozhodlo v roku 1564.

Archeologický výskum

Archeologický výskum na Hornom hrade dokázal existenciu staršieho kamenozemného valu, na ktorom bola postavená stredoveká hradba. Osídlenie z neskorej doby kamennej na Hornom hrade reprezentuje keramika badenskej kultúry. Na akropole sa nachádzal črepový materiál predovšetkým z neskorej doby bronzovej (lužická a kyjatická kultúra). Na severozápadnom svahu Horného hradu sa v roku 1944 našiel poklad predmetov pilinskej kultúry z doby bronzovej.

Protohistorické osídlenie na Hornom hrade dokladajú spony a keramika z doby laténskej. Zo zásypu valu pochádzajú tiež fragmenty včasnostredovekej keramiky. Výskum na Dolnom hrade preukázal existenciu staršieho kamenozemného pravekého valu pod západnou líniou stredovekého opevnenia. V jeho zásype sa našla keramika prevažne z neskorej doby kamennej. Na nádvorí Dolného hradu sú potvrdené nálezy aj z mladšej a neskorej doby bronzovej a črepy púchovskej kultúry z doby laténskej.

Archeologický výskum tu od roku 2009 realizuje Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, vysunuté pracovisko Zvolen. Výskum a pamiatková obnova Pustého hradu sú robené pre zachovanie tejto významnej Národnej kultúrnej pamiatky a za mimoriadne dôležité pokladáme sprístupnenie zistených informácii širokej verejnosti vo forme publikácii, výstav a prednášok. Zmysel našej práce sa odzrkadľuje v každoročnom náraste návštevníkov Pustého hradu zo Slovenska a zahraničia.

Povesť

Po ukončení osmanských nájazdov v 17. storočí hrad stratil strategický význam. V spoločenskom vedomí ho nahradili povesti. Najznámejšou je povesť o zakliatom Barátovi. Podľa rozprávania zaznamenaného v 19. storočí údajne strážil poklady na Pustom hrade zakliaty mních s konským kopytom namiesto nohy. Ľuďom, ktorí sa zatúlali na hrad naháňal smrteľný strach. Zjavoval sa im ako pustovník, alebo aj ako zviera.

Súčasnosť

Keďže zakonzervované zrúcaniny nebolo z mesta Zvolen takmer vôbec vidieť, odlesnila sa časť kopca Horného hradu. V súčasnosti je možné nielen vidieť ruiny hradieb od Zvolena, ale zároveň Pustý hrad ponúka výhľad na Zvolenskú kotlinu a okolité pohoria. Areál Pustého hradu s priestorom súčasného archeologického výskumu je sprístupnený pre verejnosť a vedie k nemu trasa náučného chodníka Pustý hrad.

Prístup: Na hrad sa dá dostať z hlavnej železničnej stanice vo Zvolene po modrej turistickej značke asi 1 hod. a náučnom chodníku s celkovou dĺžkou asi 3,9 km.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
8
Zľava
Chata Pliešovce
Pliešovce
Vlkanovská 185/38 (15,6 km)
img
80
Zľava
99%
2 hodnotenia
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5
Banská Štiavnica (18,9 km)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (21,1 km)
img
41
Zľava
Vila Sokáč
Vyhne 28
966 02 (24,4 km)
Najbližšie objekty v okolí (116)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (0,0 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (2,0 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (2,4 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (2,7 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (2,7 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (2,8 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (2,9 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (3,7 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (4,4 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (4,6 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (5,2 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (5,7 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (5,8 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (5,9 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (6,3 km)
img
Turovský vodopád
Turová (7,2 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (7,4 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (7,5 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (9,0 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (9,5 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (11,0 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (11,1 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (11,1 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (12,9 km)
img
Reštaurácia Pod Zámkom
Zvolenská cesta 3
Víglaš (13,6 km)
img
Historická železnica vo Vígľaši
Malinovského ulica
Vígľaš (13,9 km)
img
Vígľašský zámok
Vígľaš 602 (14,1 km)
img
Pobyt v ústraní
Polomy 20
Pliešovce (14,3 km)
img
Most vagón pri Vígľaši
Vígľaš (15,1 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (15,5 km)
img
Arborétum v Kysihýbli
Lesnícka 11
Banská Štiavnica (17,5 km)
img
Banskoštiavnická kalvária
Kalvária
Banská Šiavnica (17,8 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (18,0 km)
img
Hrad Dúbravica
Dúbravica (18,2 km)
img
Kúpele Sklené Teplice
Sklené Teplice 100 (18,3 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (18,3 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (18,4 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (18,6 km)
img
Mestská plaváreň Banská Štiavnica
Mládežnícka 10
Banská Štiavnica (18,6 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (18,6 km)
img
Tanad sport
Pletiarska 1616/12
Banská Štiavnica (18,7 km)
img
Reštaurácia Matej
Akademická 4
Banská Štiavnica (18,9 km)
img
Terra Permonia
Radničné námestie 14
Banská Štiavnica (19,1 km)
img
Nový Zámok
Novozámocká 22
Banská Štiavnica (19,1 km)
img
Reštaurácia - Pivovar ERB
Novozámocká 2
Banská Štiavnica (19,1 km)
img
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton (19,2 km)
img
Starý Zámok
Starozámocká 11
Banská Štiavnica (19,2 km)
img
Kaštieľ Sv. Anton
Svätý Anton (19,2 km)
img
Reštaurácia Monarchia
A. Sládkoviča 2
Banská Štiavnica (19,2 km)
img
Banskoštiavnický betlehem
Radničné Námestie 11/20
Banská Štiavnica (19,2 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (19,2 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (19,5 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (19,6 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (19,9 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (19,9 km)
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12
Banská Štiavnica (20,0 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (20,1 km)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (20,2 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (20,2 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (20,2 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (20,3 km)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (20,4 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (20,4 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (20,4 km)
img
Hrad Marcus
Repište 140 (20,5 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (20,6 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (20,7 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (20,7 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (20,9 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (21,0 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (21,3 km)
img
Salamandra Resort - požičovňa ŠP
Horný Hodrušský tajch
Hodruša - Hámre (21,6 km)
img
Ski Dúbravy
V.I. Lenina 1
Ilija (21,6 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (21,6 km)
img
Kúpalisko Tepličky
Tepličky 2589
Krupina (21,6 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (21,7 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (21,7 km)
img
Salamandra Resort
Horný Hodrušský tajch 796
Hodruša - Hámre (21,7 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (21,8 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (21,8 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (21,9 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (22,0 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (22,3 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (22,3 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (22,4 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (22,5 km)
img
Ski Krahule
Krahule (22,6 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (22,6 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (22,7 km)
img
Múzeum Andreja Sládkoviča
Sládkovičova 20
Krupina (22,8 km)
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva (22,9 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (22,9 km)
img
Strážna veža Vartovka
Tanistravár
Krupina (23,0 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (23,1 km)
img
Letné kúpalisko Detva
Kúpeľná 59
Detva (23,1 km)
img
Sitniansky hrad
Ilija (23,6 km)
img
Jánošíkova skala
Hrochoť (23,9 km)
img
Rozhľadňa Sitno
Štiavnické vrchy
Ilija (24,0 km)
img
Vodný raj
Vyhne (24,2 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (24,4 km)
img
Mini ZOO pri Počúvadle
Počúvadlianske jazero
Banská Štiavnica (24,9 km)
img
Jaskyňa Jánošíkova skrýša
Budiná (25,6 km)
img
Netopieria jaskyňa
Nemce (25,8 km)
img
Jaskyňa Kaplnka
Nemce (25,9 km)
img
Ľupčiansky skalný hríb
Slovenská Ľupča (26,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Selce - Čachovo
Selčianska dolina 598
Selce (26,5 km)
img
Kláštor Bzovík
Bzovík (26,7 km)
img
Ľupčiansky hrad
Pod zámkom 531
Slovenská Ľupča (27,3 km)
img
Lyžiarske stredisko Šachtičky
Špania Dolina
Banská Bystrica (28,0 km)
img
Vodopád Bystré
Hriňová (28,3 km)
img
Ski Strelníky
Strelníky (28,3 km)
img
Lyžiarske stredisko Dačov Lom
Dačov Lom (28,4 km)
img
Hrad Revište
Revištské Podzámčie (28,6 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (29,2 km)
img
Zveropark
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica (29,3 km)
img
Kúpalisko Žarnovica
Bystrická 4
Žarnovica (29,3 km)