Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 451
Jedľové Kostoľany

Živánska veža

Hrady a Zámky

ŽIVÁNSKA VEŽA

Zrúcaniny stredovekej strážnej veže z 15. storočia. sa nachádzajú v Cigánskej doline, ktorou tečie Žitava a ktorá oddeľuje pohoria Tribeč a Pohronský Inovec, na hrebeni kopca, približne 1,5 km severovýchodne od obce smerom na Veľkú Lehotu.

Bola to viacpodlažná strážna veža. Patrila k neďalekému Hrušovskému hradu a strážila bývalú významnú cestu údolím Žitavy - z Novej Bane, cez Veľkú Lhotu, popod Živánsku vežu k Hrušovskému hradu. Možno ju stotožniť s mýtnicou patriacou hradu Hrušov spomínanou v roku 1387. Spustla po zničení Hrušovského hradu po roku 1708.

História

Živánska veža mala v stredoveku dôležité poslanie. Slovenskou bránou kedysi viedla do Tekova významná obchodná cesta. Kontrolu nad cestami Požitavia držali tribečské strážne pevnosti. Okrem podhradských ciest medzi najvýznamnejšie patrili cesty v Cigánskej, nazývanej aj Hlboká, Drahožickej a Uhrovskej doline. Iné cesty sa pretínali medzi dominantnými vrchmi Sokolec a Veľká Ostrá. Tu sa nachádzajú aj dejepisné miesta dnes nazývané Krížne cesty.

V 11. storočí začala vznikať podhorská osada, dnes Jedľové Kostoľany, pri ktorej o niekoľko storočí postavili na bralnatom andezitovom výbežku v úzkom údolí strážnu vežu. Pod ňou sa točí cesta, po ktorej prechádzali pocestní. To bolo výhodné pre vyberanie mýta. Živánska veža pri Jedľových Kostoľanoch sa podobá na Matúšovu vežu na Trenčianskom hrade, najväčšiu na Slovensku, alebo na Krupinskú vetrovku. Kým niektoré veže mali schodište vybudované v múroch, iné, ako aj Živánska používali rebríky. Predpokladá sa, že jej rozlomenie do dnešnej podoby spôsobila gravitácia a nevylučuje sa ani zemetrasenie. Podložie veže stojí na andezitovom podklade a pôde s niekdajšou seizmickou činnosťou. Príčinou jej skazy môžu byť aj dôsledky vojenských a lúpežných ťažení v tejto oblasti.

Pôvodná prístupná cesta k veži sa nezachovala, možno ju predpokladať severovýchodne od veže. V prameňoch sa uvádza, že existovalo predhradie prepojené k veži a obkolesené hradným múrom, čo však nie je dokázané. Juhovýchodne od veže sa nachádza asi 20 m plošina, ktorá slúžila pravdepodobne ako hospodárske územie s miestom pre kone.

Pôdorys

Veža sa skladala z niekoľkých podlaží, uvádza sa rôzne od štyroch až po šesť podlaží, v iných zdrojoch sa hovorí o veži 40 m vysokej, šesťposchodovej s vchodom na prvom poschodí. Ako stavebný materiál používali lámaný andezit, spojivom bola vápenná malta a riečny štrk. Tento materiál sa kvalitatívne zhoduje so stavebnou hmotou Hrušovského hradu, ba aj s jeho stavebnou technikou, čo nasvedčuje, že pochádzajú z 13. storočia. Jestvujú aj nepotvrdené dohady, že veža bola podzemne spojená s hradom Hrušov.

Dodnes je zachovaná severná časť, kde môžeme odčítať aj pôvodnú hrúbku muriva a umiestnenie okien. Hrúbka podzemného múra je 2,70 m. Každé podlažie je 4 m vysoké a na nich nechaný postupne 10 cm výpust, na ktorom boli položené dlážkové hrady. Vstup do veže bol na prvom poschodí a to z obranných dôvodov. Vchádzalo sa po rebríku, ktorý sa potom vytiahol. Na druhom poschodí sa zachovali dve strieľne a vyhladená interierová omietka. Na treťom poschodí je štrbinová strieľna o rozmeroch približne 1 m x 15 cm. Predpokladá sa, že z posledného poschodia bola prístupná obranná pavlač, pretože sa našli zvyšky otvorov po drevených hradách.
Prvýkrát sa zmieňuje o veži cestopisná štúdia o Tekovskej župe z roku 1781, kde obyvatelia Jedľových Kostolian nazývajú "Turňou". Na iných miestach sa používajú aj pomenovania Živánska, Zbojnícka veža, môžeme sa však stretnúť aj s latinským pomenovaním "Castellum" (stredoveká pevnosť).

Veža bola príslušenstvom Hrušovského hradu a neskôr slúžila zbojníkom, odkiaľ získala aj pomenovanie "Živánska". Podľa iných autorov to bol poľovnícky hrad kráľa Mateja alebo strážny hrádok. Umiestnenie veže tesne nad cestou upozorňuje na dôležitosť historickej komunikácie, ktorá bola vežou kontrolovateľná. V období ťažby zlata v ložiskách Novej Bane dôležitosť veže ešte vzrástla. Nová Baňa získava titul slobodného kráľovského mesta. Vedie z nej cesta pozdĺž toku Žitavy cez Veľkú Lehotu k majetkom Hrušovského hradu. Vežu možno stotožniť s colnou stanicou, ktorej činnosť sa dá datovať od konca 14. storočia do konca 15. Storočia. Slúžila teda na stráženie obchodnej cesty od Pohronia do údolia Žitavy. Strážna veža spustla po zničení Hrušovského hradu po roku 1708.

Prístup

Z obce Jedľové Kostoľany smerom na Veľkú a Malú Lehotu (zelená turistická značka je súbežná s asfaltovou cestou), od odbočky smerom na Veľkú a Malú Lehotu je po cca 0,5 km rozcestník zelenej značky Jedľové Kostoľany Polesie (355 m n.m., 0:30) a autobusová zastávka (tu zelená značka vchádza do lesa), pokračovať po asfaltovej ceste, po 100 m je most s nosnosťou 6,5 t a po cca 700 m je prvá ostrá ľavotočivá zákruta a za ňou po pravej strane možnosť odstaviť auto (voľakedy tu bola hnedá informačná tabuľa o Živánskej veži). Vrátiť sa cca 50 m, prejsť na druhú stranu cesty a kolmo hore do kopca, po cca 50 m sú zvyšky Živánskej veže (0:15).

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
41
Zľava
Vila Sokáč
Vyhne 28
966 02 (20,2 km)
img
80
Zľava
99%
2 hodnotenia
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5
Banská Štiavnica (27,9 km)
Najbližšie objekty v okolí (94)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (2,7 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (4,8 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (5,8 km)
img
Hrad Hrušov
Hostie (7,0 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (9,1 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (9,2 km)
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa (10,0 km)
img
Terminal Club
Nám. sv. Alžbety 1
Nová Baňa (10,3 km)
img
Fabkovie dom
Brehy (12,3 km)
img
Hrad Breznica
Tekovská Breznica (12,5 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (12,8 km)
img
Michalov hrad
Kolačno (13,3 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (13,4 km)
img
Benediktínsky kláštor
Pod Kláštorom 1
Hronský Beňadik (13,7 km)
img
Kúpalisko Žarnovica
Bystrická 4
Žarnovica (15,3 km)
img
Zveropark
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica (15,4 km)
img
Ski Blanc
Ostrý Grúň (15,4 km)
img
Čierny hrad
Velčice (15,4 km)
img
Hrad Revište
Revištské Podzámčie (16,3 km)
img
Kaštieľ Veľké Uherce
Veľké Uherce (17,5 km)
img
Secesný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 33 (17,9 km)
img
Neobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 177 (19,2 km)
img
Renesančný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves (19,2 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (19,4 km)
img
Miami Club
Železničná 846
Rybník (19,8 km)
img
Kaštieľ Čereňany
Prievidzská 406/30
Čereňany (19,9 km)
img
Kúpalisko Dúha
R. Jašíka 1612/81
Partizánske (20,3 km)
img
Vodný raj
Vyhne (20,4 km)
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany (20,5 km)
img
Vodný hrádok
Šimonovianska 92/33
Partizánske (20,7 km)
img
Infinity Club
Námestie SNP 143
Partizánske (20,9 km)
img
Vodný mlyn Bohunice
Bohunice (21,3 km)
img
Termálne kúpele Malé Bielice
Malé Bielice 103 - 105
Partizánske (21,9 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (22,4 km)
img
Hvezdáreň Partizánske
Malé Bielice 177
Partizánske (22,5 km)
img
Hrad Gýmeš
Jelenec (22,6 km)
img
Kúpalisko Chalmová
Ul. M. Nešpora 1
Bystričany (23,1 km)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (23,5 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (23,5 km)
img
Barokový kaštieľ Bošany
SNP 131
Bošany (23,5 km)
img
Renesančný kaštieľ Bošany
Slovenského národného povstania 113/1
Bošany (23,7 km)
img
Hrad Marcus
Repište 140 (24,2 km)
img
Soľná jaskyňa Starý Tekov
Prievozská 30
Starý Tekov (24,5 km)
img
Bažantnica Starý Tekov
Prievozská 30
Starý Tekov (24,5 km)
img
Salamandra Resort - požičovňa ŠP
Horný Hodrušský tajch
Hodruša - Hámre (24,6 km)
img
Ranč u Bobiho
Hlavná 85
Nový Tekov (24,6 km)
img
Salamandra Resort
Horný Hodrušský tajch 796
Hodruša - Hámre (24,7 km)
img
Whitecap Kiteboarding
Parková 22
Solčany (24,9 km)
img
Mini ZOO pri Počúvadle
Počúvadlianske jazero
Banská Štiavnica (25,4 km)
img
Hrad Sivý Kameň
Podhradie (26,1 km)
img
Jaskyňa Brloh
Nitrica (26,2 km)
img
Kúpele Sklené Teplice
Sklené Teplice 100 (26,4 km)
img
Neobarokový kaštieľ Horné Lefantovce
Svätojánska ulica
Horné Lefantovce (26,4 km)
img
Letné kúpalisko Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 2874/50
Topoľčany (26,6 km)
img
Požitavské múzeum mlynárstva
Horný Oháj 226
Vráble (26,8 km)
img
Oponický hrad
Oponice (26,8 km)
img
Maxclub
Štefánikova 445
Krušovce (27,1 km)
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12
Banská Štiavnica (27,2 km)
img
Life Club Topoľčany
Československej armády 20
Topoľčany (27,2 km)
img
Národné centrum vodného póla
Hviezdoslavova 1
Nováky (27,3 km)
img
Rozhľadňa Sitno
Štiavnické vrchy
Ilija (27,3 km)
img
Tribečské múzeum
Krušovská ulica 291
Topoľčany (27,3 km)
img
Kaštieľ Chateau Appony
Oponice 271 (27,3 km)
img
Empe Sport - požičovňa
Pribinová 4727
Topoľčany (27,3 km)
img
Starý Zámok
Starozámocká 11
Banská Štiavnica (27,5 km)
img
Marcibányiovský (Bartakovičovský) kaštieľ
Oponice 133 (27,5 km)
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice (27,5 km)
img
Reštaurácia Monarchia
A. Sládkoviča 2
Banská Štiavnica (27,5 km)
img
Terra Permonia
Radničné námestie 14
Banská Štiavnica (27,6 km)
img
Riva Disco Club
Škultétyho 6
Topoľčany (27,6 km)
img
Reštaurácia - Pivovar ERB
Novozámocká 2
Banská Štiavnica (27,6 km)
img
Banskoštiavnický betlehem
Radničné Námestie 11/20
Banská Štiavnica (27,6 km)
img
Krytá plaváreň Levice
Turecký rad
Levice (27,7 km)
img
Levický hrad
Svätého Michala
Levice (27,7 km)
img
Renesančný kaštieľ Horné Lefantovce
Hlavná ulica
Horné Lefantovce (27,7 km)
img
Tekovské múzeum
Sv. Michala 40
Levice (27,8 km)
img
Nový Zámok
Novozámocká 22
Banská Štiavnica (27,9 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (27,9 km)
img
Ski Dúbravy
V.I. Lenina 1
Ilija (27,9 km)
img
Reštaurácia Matej
Akademická 4
Banská Štiavnica (27,9 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (28,0 km)
img
Sitniansky hrad
Ilija (28,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Cigeľ
Cigeľ 192 (28,2 km)
img
Mestská plaváreň Banská Štiavnica
Mládežnícka 10
Banská Štiavnica (28,3 km)
img
Klub 89
Mlynská 7
Levice (28,4 km)
img
Tanad sport
Pletiarska 1616/12
Banská Štiavnica (28,7 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (28,7 km)
img
Banskoštiavnická kalvária
Kalvária
Banská Šiavnica (29,0 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (29,1 km)
img
Tekovská hvezdáreň
Sokolovská
Levice (29,3 km)
img
Kaštieľ Tovarníky
Tovarníky (29,5 km)
img
Country Club Sheriff
Pod kaštieľom 276
Tovarníky (29,7 km)
img
Wellness - Kalná
Ulica Mieru 118/7
Kalná nad Hronom (29,7 km)
img
Rozhľadňa Dolná Nitra
Klasov (29,8 km)