Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 439
Klátova Nová Ves 33

Secesný kaštieľ Klátova Nová Ves

Hrady a Zámky

SECESNÝ KAŠTIEĽ KLÁTOVA NOVÁ VES

Klátova Nová Ves je obec, ktorá je známa tým, že sa v nej nachádza viacero národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname Pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Kaštieľ s rozsiahlym parkom je situovaný v juhovýchodnom okraji miestnej časti Janova Ves. Secesným kaštieľ pochádza z roku 1906. Tento kaštieľ stojí v neobyčajne pôsobivom prostredí malebného anglického parku s lúkami a umelými jazerami napájanými z miestneho potôčika.

História

Prvá známa zmienka o tunajšom zemianskom sídle - kúrii Jána Bošániho pochádza z roku 1591 a v roku 1614 sa v rámci deľby majetkov po Jánovi a Martinovi Bošánim už uvádza ako kaštieľ (castellum). Kaštieľ v Janovej Vsi bol pôvodne štvorkrídlový renesančný kaštieľ, ktorý dala postaviť rodina Bošányovcov na ochranu pred tureckými rabovačkami.

K rozsiahlym úpravám objektu došlo v priebehu 2. polovice 19. storočia, keď bol v majetku Langhammerovcov a následne do začiatku 20. storočia v rukách Pidolovcov. V tomto období bola dvojkrídlová stavba doplnená prístavbou rizalitov k dvorovému priečeliu severného krídla, pričom východné krídlo si ponechalo hospodársky charakter. Ku kaštieľu vtedy prislúchal i menší park, ktorý sa rozprestieral západne a severne od kaštieľa a jeho súčasťou bolo aj rameno potoka Vyčoma.

O rozšírenie kaštieľa sa v roku 1906 pričinil barón Leopold Haupt - Stummer, ktorý ho odkúpil pre najstaršiu dcéru Gertrúdu, vydatú za lekára Edmunda Nesneru. K rozšíreniu došlo prístavbou secesnej vily, ktorá sa napojila na starší objekt od západu. Nová dvojpodlažná bloková stavba s manzardovou strechou a štíhlou kužeľovou strieškou vežičky sa stala dominantou stavebného komplexu. Z jej ústrednej haly s reprezentačným dreveným schodiskom na poschodie bola prístupná terasa orientovaná na sever do parku. V južnej časti objektu s dominantným ústredným rizalitom a bočnými balkónmi boli situované obytné miestnosti. Následne po prístavbe vily vykonali majitelia aj úpravu a zväčšenie parku.

Ten rozšírili najmä južným smerom až k lúkam pod lesom, čím dosiahol park celkovú rozlohu okolo 10 ha. Hneď za kaštieľom na okraji lúk bol založený väčší rybník a pokračujúc južným smerom boli postupne vybudované ďalšie tri menšie, napájané z Hradského potoka.
Vznikol tak neobyčajne pôsobivý prírodno-krajinársky anglický park vytvárajúci malebné zákutia s priehľadmi do okolitej krajiny i na samotný kaštieľ zrkadliaci sa v hladine rybníkov. Z parkovej architektúry sa dodnes zachoval mostík s kovaným zábradlím a k zaujímavostiam patrila aj vodná turbína na sútoku potokov, určená na výrobu elektriny pre kaštieľ.

Spomienka na výnimočného človeka  a ľudomila MUDr. Edmunda Nesneru je dodnes živá. Liečil ľudí v celom okolí, a to predovšetkým bylinkami, ktoré aj sám pestoval. Po jeho smrti manželka darovala kaštieľ štátu. Následne v ňom bola v roku 1967 zriadená detská ozdravovňa, ktorá tu sídli dodnes. V roku 1998 túto národnú kultúrnu pamiatku získala obec do svojho vlastníctva.

Pôdorys

Podoba pôvodného renesančného kaštieľa Bošániovcov zostáva bez hĺbkových výskumov neznáma a na dodnes stojacich zvyškoch kaštieľa možno zatiaľ identifikovať len mladšie barokové konštrukcie z 18. storočia. Katastrálna mapa z roku 1869 znázorňuje kaštieľ ako dvojkrídlovú stavbu s tromi nárožnými baštami.

Súčasnosť

V Secesnom kaštieli v Klátovej Novej Vsi dnes funguje detská ozdravovňa, jeho interiéry teda nie sú prístupné širokej verejnosti. Návštevník obce si však môže pamiatku pozrieť zvonka – kaštieľ totiž predstavuje jednu zo zastávok miestneho náučného chodníka, ktorý záujemcov prevedie kultúrnymi pamiatkami Klátovej Novej Vsi a jej okolia.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (78)
img
Renesančný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves (1,2 km)
img
Neobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 177 (1,3 km)
img
Barokový kaštieľ Bošany
SNP 131
Bošany (5,7 km)
img
Renesančný kaštieľ Bošany
Slovenského národného povstania 113/1
Bošany (5,8 km)
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany (5,9 km)
img
Michalov hrad
Kolačno (6,6 km)
img
Termálne kúpele Malé Bielice
Malé Bielice 103 - 105
Partizánske (7,3 km)
img
Kúpalisko Dúha
R. Jašíka 1612/81
Partizánske (7,9 km)
img
Hvezdáreň Partizánske
Malé Bielice 177
Partizánske (8,2 km)
img
Infinity Club
Námestie SNP 143
Partizánske (8,5 km)
img
Whitecap Kiteboarding
Parková 22
Solčany (9,1 km)
img
Maxclub
Štefánikova 445
Krušovce (9,2 km)
img
Vodný hrádok
Šimonovianska 92/33
Partizánske (9,7 km)
img
Letné kúpalisko Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 2874/50
Topoľčany (9,7 km)
img
Life Club Topoľčany
Československej armády 20
Topoľčany (10,1 km)
img
Čierny hrad
Velčice (10,3 km)
img
Kaštieľ Veľké Uherce
Veľké Uherce (10,4 km)
img
Tribečské múzeum
Krušovská ulica 291
Topoľčany (10,6 km)
img
Empe Sport - požičovňa
Pribinová 4727
Topoľčany (10,6 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (10,7 km)
img
Riva Disco Club
Škultétyho 6
Topoľčany (10,8 km)
img
Hrad Hrušov
Hostie (11,8 km)
img
Kaštieľ Tovarníky
Tovarníky (12,6 km)
img
Country Club Sheriff
Pod kaštieľom 276
Tovarníky (12,9 km)
img
Jazdecký westernový klub
Broskyňová 32
Veľké Bedzany (13,1 km)
img
Kaštieľ Šišov
Šišov (14,8 km)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (15,3 km)
img
Kaštieľ Čereňany
Prievidzská 406/30
Čereňany (15,3 km)
img
Marcibányiovský (Bartakovičovský) kaštieľ
Oponice 133 (16,1 km)
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice (16,1 km)
img
Kaštieľ Chateau Appony
Oponice 271 (16,4 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (16,7 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (16,9 km)
img
Rozhľadňa Urmince
Urmince (17,1 km)
img
Oponický hrad
Oponice (17,2 km)
img
Hrad Gýmeš
Jelenec (17,8 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (17,9 km)
img
Kúpalisko Chalmová
Ul. M. Nešpora 1
Bystričany (18,1 km)
img
Jaskyňa Brloh
Nitrica (18,3 km)
img
Neobarokový kaštieľ Horné Lefantovce
Svätojánska ulica
Horné Lefantovce (18,7 km)
img
Termálne kúpalisko Pažiť
Na Pažiti 1700
Bánovce nad Bebravou (19,5 km)
img
Renesančný kaštieľ Horné Lefantovce
Hlavná ulica
Horné Lefantovce (19,8 km)
img
Ranč pod Babicou
Bojná
Slovensko (20,2 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (20,3 km)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (21,3 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (21,3 km)
img
Uhrovský hrad
Uhrovské Podhradie (22,4 km)
img
Hradná jaskyňa
Uhrovské Podhradie (22,4 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (22,5 km)
img
Topoľčiansky hrad
Podhradie (22,8 km)
img
Národné centrum vodného póla
Hviezdoslavova 1
Nováky (23,2 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (23,7 km)
img
Brložná diera
Nitrianske Sučany (23,8 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (24,2 km)
img
Rozhľadňa Hôrka
Podhorany (25,4 km)
img
Rozhľadňa - Marhát
Nitrianska Blatnica (26,0 km)
img
Žernovská jaskyňa
Omastiná (26,1 km)
img
Ski Blanc
Ostrý Grúň (26,2 km)
img
Košútova jaskyňa
Nitrianske Rudno (26,3 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (26,5 km)
img
Hrad Sivý Kameň
Podhradie (27,4 km)
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa (27,9 km)
img
Emer Club Radošina
Družstevná 204/54
Radošina (27,9 km)
img
Rozhľadňa Radošinka
Čab (28,0 km)
img
Terminal Club
Nám. sv. Alžbety 1
Nová Baňa (28,2 km)
img
Rozhľadňa na Panskej Javorine
Podhradie (28,3 km)
img
Veľká a Malá dolnosokolská jaskyňa
Hubina (28,4 km)
img
Kaštieľ Radošina
Piešťanská 11/18
Radošina (28,5 km)
img
Agama Golf Klub
Nová 774/115
Koš (28,8 km)
img
Ski Bezovec
Nová Lehota (28,8 km)
img
Svoradova jaskyňa
Nitra (28,8 km)
img
Lyžiarske stredisko Cigeľ
Cigeľ 192 (29,2 km)
img
Benediktínsky kláštor
Pod Kláštorom 1
Hronský Beňadik (29,5 km)
img
Kaštieľ Nové Sady
Nové Sady (29,5 km)
img
Zveropark
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica (29,6 km)
img
Mitani Jazdecký Klub
Kocurany 59 (29,7 km)
img
Jaskyňa Čertova pec
Radošina (29,8 km)
img
Hrad Revište
Revištské Podzámčie (29,9 km)