Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 388
Veľký Šariš

Šarišský hrad

Hrady a Zámky

ŠARIŠSKÝ HRAD

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu - kužeľovitom andezitovom 570 m vysokom kopci nad mestečkom Veľký Šariš. Poloha kopca v údolí rieky Torysy je predurčená na trvalé osídlenie.

Šarišský hrad bol stredovekým mocenským centrom Šariša. Archeologický prieskum dokázal osídlenie hradného vrchu už v neolite, v neskorej dobe kamennej a v mladšej dobe bronzovej (13. – 11. stor. pred Kr.).

História

Archeologický prieskum dokázal osídlenie hradného vrchu už v neolite, v neskorej dobe kamennej a v mladšej dobe bronzovej (13. – 11. stor. pred Kr.). Ďalšie obdobie osídlenia bolo preukázané na prelome letopočtu, až do 4. storočia. Táto kontinuita osídlenia bola prerušená a pokračovala až v 10. až 12. storočí.

Presné obdobie výstavby základnej stredovekej stavby nie je známe. Výstavba nového hradu začala v 13. storočí; odtiaľ pochádza aj prvá zmienka o hrade menom Sarus (1245). Hrad bol postavený, aby chránil severojužnú obchodnú cestu údolím rieky Torysy. Už od začiatku svojho jestvovania bol kráľovským hradom. Bol sídlom kráľov v čase, keď sa zdržiavali v Šariši.

Po vzniku Šarišského komitátu v 40. rokoch 13. storočia sa stal centrom nového správneho celku, sídlom šarišských županov (comes). Na začiatku 14. storočia sa hradu zmocnil rod Omodejovcov, nepriateľov kráľa Karola Róberta. Noví majitelia hrad rozšírili o obytné i hospodárske objekty a zosilnili jeho opevnenie. Hradný kapitán Demeter z neho terorizoval okolité mestá a kráľovi verných zemanov. Po Bitke pri Rozhanovciach(1312) sa stal opäť kráľovským majetkom. Kráľ Žigmund daroval hrad r. 1405 Petrovi Perényimu a od neho ho neskôr získali Šoóšovci. Na krátky čas, v rokoch 1441-1460, obsadil hrad Ján Jiskra z Brandýsa a jeho kapitáni. Po neúspešnom obliehaní ho nakoniec dohodou získal kráľ Matej Korvín.

V druhej polovici 15. storočia bol majetkom Perényiovcov, ktorí ho opäť rozšírili a opevnili novým hradným múrom. Perényiovci v roku 1526 po bitke pri Moháči prešli na stranu Jána Zápoľského a okupovali Košice (4. 12. 1536). Cisárske vojsko hrad obliehalo a v roku 1537 aj dobylo. Na Šarišský hrad sa presunuli provinčné orgány z kráľovského domu v Košiciach. Obavy z nájazdov Turkov po bitke pri Moháči spôsobili posilnenie jeho obranného systému. Hrad Šariš sa týmto stal centrom habsburskej časti kraja od Tatier po Tisu. Habsburgovci ho prestavali na mohutnú vojenskú pevnosť s kasárenským štýlom života. Mal stálu posádku asi 200 pešiakov a značný arzenál.

V roku 1642 sa hrad dostal do držby magnátskeho rodu Rákociovcov, ktorí obývali honosný kaštieľ v podhradí. Táto mohutná pevnosť však nezasiahla do nasledujúcich pohnutých udalostí posledných protihabsburských povstaní. V roku 1660 vybuchol sklad pušného prachu a celý hrad značne poškodil. V nasledujúcich rokoch ho preto používali iba na ubytovanie vojska. Hrad v roku 1687 vyhorel a viac nebol obnovený. Posledný z Rákociovcov, sedmohradské knieža František II. Rákoci, známy bojovník za slobodu Uhorska, zomrel vo vyhnanstve v Turecku a hrad prešiel po ženskej línii do vlastníctva rodu Aspermont, neskôr ho vlastnili Szirmayovci. Posledným vlastníkom hradu bol kráľovský komorník Gejza Puľský.
Pohľad na západ - Medzany

Opis hradného komplexu

V priebehu stáročí hrad prešiel viacerými stavebnými úpravami. Jeho mohutnosť dokladujú rozľahlé ruiny a dobové zobrazenia. Centrom hradu bola hranolová veža (donjon) s rozmermi 13,2 x 13,2 metra a hrúbkou múrov 4,5 metra. Bol opevnený mohutným múrom a vchádzalo sa doňho bránou na severozápadnej strane. Je postavený z miestneho andezitového kameňa so spevnenými pieskovcovými nárožiami. Opevnenie predstavuje štrnásť, do hradbovej línie vstavaných bášt so strieľňami. Podobné hrady dal stavať kráľ Belo IV. z dôvodu zvýšenia obranyschopnosti krajiny počas vpádu Mongolov po celom uhorskom kráľovstve.

Súčasnosť

V dnešnej dobe je hrad vyhľadávaným miestom prechádzok obyvateľov Prešova a okolia. Na hrad vedie spevnená asfaltová cesta a je možné sa tam dostať aj bicyklom. Prístupová cesta slúži ako náučný chodník. Celý hradný vrch je Národnou prírodnou rezerváciou. Opevnenie hradu je zachovalé, vrátane bášt. Plocha hradu už nie je zarastená divorastúcimi krovinami , vďaka dobrovoľnikom ktorý sa starajú o areál hradu. Centrálna veža - donjon - umožňuje veľmi dobrý výhľad na okolie - od Vysokých Tatier, cez Levočské vrchy, Čergov a Slanské vrchy. Dobre sú viditeľné aj zrúcaniny ďalších stredovekých hradov - Kapušianskeho a Kamenického.

Nálezy na hrade

Najstaršie osídlenie hradného kopca je dokázané nálezmi neolitickej keramiky a štiepaných kamenných produktov. Ďalšie obdobie osídlenia hradu (od prelomu letopočtov po 4. storočie po Kr.) dokazujú nálezy neskorolaténskej grafitovej keramiky a liatej bronzovej spony.

Prístup: autom až k úpätiu kopca, odtiaľ pešo po značenom chodníku asi 45 minút, pešo z Veľkého Šariša asi 1 hod. a 15 min.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (61)
img
Mestské múzeum a galéria Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba 33
Veľký Šariš (2,0 km)
img
Mestský bazén Šťuka
Mirka Nešpora 2
Prešov (5,3 km)
img
Lanové centrum Outdoor Park
Tomášikova 60
Sídlisko III
080 01 Prešov (5,5 km)
img
Kúpalisko u Komiňara
Antona Prídavka
Prešov (5,6 km)
img
Prešovské židovské múzeum
Okružná 32
Prešov (7,4 km)
img
Wave Klub
Hlavná 121
Prešov (7,4 km)
img
Krajské múzeum KMP
Hlavná 86
Prešov (7,6 km)
img
Mestské kúpalisko Sabinov
Levočská 1
Sabinov (7,6 km)
img
Safe Music Club - Coffee
Hlavná 3326/80A
Prešov (7,7 km)
img
Múzeum vín
Floriánova ulica
Prešov (7,7 km)
img
Jam Club
Hlavná 64
Prešov (7,8 km)
img
Vodárenská veža
Moyzesova 19
Prešov (7,8 km)
img
Disco Club Čierny orol
Hlavná 50
Prešov (7,9 km)
img
Kaštieľ Fintice
Grófske Nádvorie 210/1
Fintice (7,9 km)
img
Ponorka Music Pub
Hlavná 15
Prešov (8,0 km)
img
Hviezda Club
17.novembra 122
Prešov (8,2 km)
img
Hvezdáreň a Planetárium v Prešove
Dilongova 17
Prešov (8,3 km)
img
Pumpa Music Club
Masarykova 7/A
Prešov (8,4 km)
img
Múzeum rusínskej kultúry
Masarykova 20
Prešov (8,9 km)
img
Kaštieľ Uzovský Šalgov
Uzovský Šalgov (9,5 km)
img
Mestský slaný bazén Delfín
Májové námestie 1
Prešov (10,1 km)
img
Plaza Beach Resort
Kutuzovova 4
Prešov (10,5 km)
img
Hrad Kapušany
Kapušany (10,5 km)
img
Ski Drienica
Drienica 63 (11,1 km)
img
Kaštiele Demjata
Demjata (11,5 km)
img
Aquapark Delňa
Jelšová 5
Prešov (12,0 km)
img
Zbojnícky hrad (Soľnohrad)
Ruská Nová Ves (15,1 km)
img
Fričo Club
Fričovce (15,2 km)
img
Kaštieľ Fričovce
Fričovce (15,2 km)
img
Lyžiarske stredisko Fričkovce
Fričkovce 181 (15,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Búče
Sabinovská 30
Renčišov (16,6 km)
img
Rekreačné zariadenie Opalex Sigord
Kokošovce 590 (17,1 km)
img
Jaskyňa Zlá Diera
Lipovce (17,3 km)
img
Hrad Lipovce
Lipovce (17,8 km)
img
Hradisko Lipany
Dubovická roveň
Lipany (18,1 km)
img
Ski Dubovica
Dubovica (18,3 km)
img
Hrad Hanigovce
Hanigovce (18,3 km)
img
Jaskyňa Komín
Lipovce (18,4 km)
img
Ranč Breziny
Pavlovce 94 (19,1 km)
img
Rozhľadne pri vrchu Žobrák
Kríže (20,7 km)
img
Kamenický hrad
Kamenica (21,9 km)
img
Drevený megafón
Slanské vrchy (22,8 km)
img
Hrad Richnava
Richnava (23,3 km)
img
Kaštieľ Jaklovce
Jaklovce (23,6 km)
img
Vlastivedné múzeum - Hanušovce nad Topľou
Zámocká 160/5
Hanušovce nad Topľou (23,7 km)
img
Archeopark - Živá archeológia
Zámocká 160/5
Hanušovce nad Topľou (23,7 km)
img
Veľký kaštieľ Hanušovce
Zámocká ul. 160/5
Hanušovce nad Topľou (23,7 km)
img
Malý kaštieľ Hanušovce
Zámocká 150/2
Hanušovce nad Topľou (23,8 km)
img
Kaštieľ Marhaň
Marhaň (23,8 km)
img
Antonova jaskyňa (Malá Ružínska jaskyňa)
Malá Lodina (24,2 km)
img
Veľká Ružínska jaskyňa (Rothova diera)
Malá Lodina (24,3 km)
img
Relax Center Plejsy
Cintorínska 3
Krompachy (26,8 km)
img
Krytá plaváreň a wellness Bardejov
Wolkerova 10
Bardejov (27,1 km)
img
Vitálny svet Askony
Kúpeľná ulica 20/202
Krompachy (27,3 km)
img
Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
Bardejov (27,7 km)
img
Expozícia Slobodné kráľovské mesto Bardejov
Radničné námestie 48
Bardejov (27,7 km)
img
Šarišské múzeum - expozícia Ikony
Radničné námestie 27
Bardejov (27,7 km)
img
Pochwerk a banský skanzen
Gelnica (28,5 km)
img
Banícke múzeum
Banícke námestie 8
Gelnica (28,5 km)
img
Hrad Gelnica
Gelnica (28,7 km)
img
ZOO Košice
Široká 31
Košice - Kavečany (30,0 km)