Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 438
Klátova Nová Ves 177

Neobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves

Hrady a Zámky

NEOBAROKOVÝ KAŠTIEĽ KLÁTOVA NOVÁ VES
 
Obec Klátova Nová Ves ležiaca neďaleko Partizánskeho sa môže ako jedna z mála pochváliť až tromi pôvabnými kaštieľmi. Najvýstavnejším z nich je tunajší novobarokový kaštieľ považovaný za jednu z najkrajších novobarokových šľachtických rezidencií na Slovensku.

Rozložitá architektúra kaštieľa sa ukrýva v malebnom parku uprostred obce na ľavom brehu potoka Vyčoma. Neobarokový kaštiel ktorý vznikol prestavbou a prístavbou okolo roku 1860. Skladá sa z novej a starej časti. Stará čast z 18. storočia prestavaná okolo roku 1800.

História

Vznik tejto pôvodnej barokovej stavby sa predpokladá okolo polovice 18. storočia a to zásluhou rodiny Husárovcov. Neskôr ju vlastnili Marcibániovci, Migazziovci a súčasnú neobarokovú podobu mu dal posledný majiteľ barón Leopold Haupt - Stummer. Najmladšia dcéra rodiny, Karola Haupt - Stummerová, sa v roku 1915 vydala za statkára JUDr. Tibora Biedermanna a kaštieľ sa stal ich majetkom. Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 slúžil kaštieľ ako škola, avšak pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. V roku 1977 sa majiteľom objektu stal Slovenský štatistický úrad a začalo sa s jeho nákladnou obnovou a rekonštrukciou. V tom istom roku bol pre svoju vysokú hodnotu spolu s areálom zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a od roku 1986 slúži ako Školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave.

Pôdorys

Pôvodná baroková stavba bola menšia než dnešný kaštieľ a zachovala sa v jeho západnej časti. Išlo o blokovú dvojpodlažnú pozdĺžnu stavbu (25 x 14 m), ukončenú manzardovou strechou. Hlavné severné priečelie obrátené k potoku zvýrazňoval ústredný balkón. Východne od kaštieľa sa nachádzal rozľahlý hospodársky areál, tvorený uceleným trojkrídlovým prízemným objektom v pôdoryse písmena „U“. V tomto objekte boli sústredené stajne, sklady a príbytky služobníctva. Južne od kaštieľa sa rozprestieral menší park, ktorý sa stal súčasťou neskôr rozšíreného anglického parku.

O výraznú prestavbu kaštieľa do dnešnej podoby sa okolo roku 1892 pričinil jeho nový majiteľ, barón Leopold Haupt - Stummer. V snahe o zvýšenie jeho reprezentatívnosti bol starší barokový objekt od východu rozšírený o rozsiahlu prístavbu s okrúhlym schodiskovým pavilónom a veľkolepou slávnostnou sálou cez dve podlažia. Do prístavby bola na východnej strane zahrnutá aj časť staršej barokovej hospodárskej budovy, ktorú nadstavali a jej zvyšnú časť neskôr odstránili. Vznikol tak nepravidelný a členitý stavebný celok ukončený viacerými druhmi zastrešení. Fasády boli upravené v neobarokovom štýle a boli oživené balkónmi, strešnými štítmi, plastikami a pod. Slávnostná sála bola so susedným obytným krídlom prepojená otvorenou arkádovou chodbou, ktorá umožňovala prepojenie interiéru s okolitou prírodou.

Prestavba sa nevyhla ani interiéru, ktorý sa výzdobou snažil pripodobniť štýlovým interiérom francúzskeho rokoka. Zaoblený uzáver slávnostnej sály slúžil aj ako zimná záhrada a palmový skleník, pričom celý objekt bol vybavený na svoju dobu komfortným centrálnym vykurovaním. Elektrickú energiu na svietenie dodával domáci generátor poháňaný vodným kolesom inštalovaným na potoku v parku.

S prestavbou kaštieľa súvisela aj úprava a rozšírenie staršieho parku, ktorý vtedy dosiahol dnešný rozsah okolo 5 ha. Nová výsadba pozostávala predovšetkým z domácich, ale aj cudzokrajných drevín a súčasťou parku sa stal aj upravený potok Vyčoma. Z neho bolo napájané aj novovybudované jazero severne od kaštieľa. Celkový charakter parku dopĺňali altánky, umelá jaskyňa, mostíky a lavičky.

Najmladšia dcéra rodiny, Karola Haupt - Stummerová, sa v roku 1915 vydala za statkára JUDr. Tibora Biedermanna a kaštieľ sa stal ich majetkom. Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 slúžil kaštieľ ako škola, avšak pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. V roku 1977 sa majiteľom objektu stal Slovenský štatistický úrad a začalo sa s jeho nákladnou obnovou a rekonštrukciou. V tom istom roku bol pre svoju vysokú hodnotu spolu s areálom zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a od roku 1986 slúži ako Školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave.

Súčasnosť

Z kaštieľa je v súčasnosti (apríl 2004) školiace stredisko štatistického úradu a bežne nie sú prístupné širokej turistickej verejnosti. Návštevník zavítavší do týchto končín si tak zväčša musí vystačiť s pohľadom na kaštieľ zvonku. I tento pohľad však rozhodne stojí za to, a to o to väčšmi, že stavbu obklopuje krásny park s fontánou a posedením. Novobarokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi predstavuje jednu zo zastávok miestneho turistického náučného chodníka.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (75)
img
Renesančný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves (0,2 km)
img
Secesný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 33 (1,3 km)
img
Barokový kaštieľ Bošany
SNP 131
Bošany (4,4 km)
img
Renesančný kaštieľ Bošany
Slovenského národného povstania 113/1
Bošany (4,6 km)
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany (5,7 km)
img
Termálne kúpele Malé Bielice
Malé Bielice 103 - 105
Partizánske (7,0 km)
img
Michalov hrad
Kolačno (7,7 km)
img
Hvezdáreň Partizánske
Malé Bielice 177
Partizánske (7,9 km)
img
Kúpalisko Dúha
R. Jašíka 1612/81
Partizánske (8,0 km)
img
Maxclub
Štefánikova 445
Krušovce (8,0 km)
img
Whitecap Kiteboarding
Parková 22
Solčany (8,2 km)
img
Infinity Club
Námestie SNP 143
Partizánske (8,5 km)
img
Letné kúpalisko Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 2874/50
Topoľčany (8,6 km)
img
Life Club Topoľčany
Československej armády 20
Topoľčany (9,0 km)
img
Empe Sport - požičovňa
Pribinová 4727
Topoľčany (9,5 km)
img
Tribečské múzeum
Krušovská ulica 291
Topoľčany (9,6 km)
img
Riva Disco Club
Škultétyho 6
Topoľčany (9,7 km)
img
Vodný hrádok
Šimonovianska 92/33
Partizánske (9,8 km)
img
Čierny hrad
Velčice (10,9 km)
img
Kaštieľ Veľké Uherce
Veľké Uherce (11,0 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (11,5 km)
img
Kaštieľ Tovarníky
Tovarníky (11,5 km)
img
Country Club Sheriff
Pod kaštieľom 276
Tovarníky (11,7 km)
img
Jazdecký westernový klub
Broskyňová 32
Veľké Bedzany (11,9 km)
img
Hrad Hrušov
Hostie (13,0 km)
img
Kaštieľ Šišov
Šišov (13,6 km)
img
Marcibányiovský (Bartakovičovský) kaštieľ
Oponice 133 (15,7 km)
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice (15,7 km)
img
Kaštieľ Čereňany
Prievidzská 406/30
Čereňany (15,8 km)
img
Kaštieľ Chateau Appony
Oponice 271 (16,0 km)
img
Rozhľadňa Urmince
Urmince (16,2 km)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (16,6 km)
img
Oponický hrad
Oponice (16,9 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (17,7 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (17,9 km)
img
Hrad Gýmeš
Jelenec (18,0 km)
img
Jaskyňa Brloh
Nitrica (18,4 km)
img
Kúpalisko Chalmová
Ul. M. Nešpora 1
Bystričany (18,5 km)
img
Neobarokový kaštieľ Horné Lefantovce
Svätojánska ulica
Horné Lefantovce (18,6 km)
img
Termálne kúpalisko Pažiť
Na Pažiti 1700
Bánovce nad Bebravou (18,7 km)
img
Ranč pod Babicou
Bojná
Slovensko (19,0 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (19,2 km)
img
Renesančný kaštieľ Horné Lefantovce
Hlavná ulica
Horné Lefantovce (19,6 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (21,2 km)
img
Topoľčiansky hrad
Podhradie (21,5 km)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (21,6 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (21,6 km)
img
Uhrovský hrad
Uhrovské Podhradie (22,1 km)
img
Hradná jaskyňa
Uhrovské Podhradie (22,1 km)
img
Národné centrum vodného póla
Hviezdoslavova 1
Nováky (23,5 km)
img
Brložná diera
Nitrianske Sučany (23,6 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (23,7 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (24,7 km)
img
Rozhľadňa - Marhát
Nitrianska Blatnica (24,8 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (25,0 km)
img
Rozhľadňa Hôrka
Podhorany (25,3 km)
img
Žernovská jaskyňa
Omastiná (25,8 km)
img
Košútova jaskyňa
Nitrianske Rudno (26,1 km)
img
Emer Club Radošina
Družstevná 204/54
Radošina (26,9 km)
img
Rozhľadňa na Panskej Javorine
Podhradie (27,1 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (27,3 km)
img
Ski Blanc
Ostrý Grúň (27,3 km)
img
Veľká a Malá dolnosokolská jaskyňa
Hubina (27,3 km)
img
Rozhľadňa Radošinka
Čab (27,4 km)
img
Kaštieľ Radošina
Piešťanská 11/18
Radošina (27,4 km)
img
Ski Bezovec
Nová Lehota (27,6 km)
img
Hrad Sivý Kameň
Podhradie (28,0 km)
img
Jaskyňa Čertova pec
Radošina (28,7 km)
img
Svoradova jaskyňa
Nitra (28,7 km)
img
Kaštieľ Nové Sady
Nové Sady (28,9 km)
img
Agama Golf Klub
Nová 774/115
Koš (29,2 km)
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa (29,2 km)
img
Terminal Club
Nám. sv. Alžbety 1
Nová Baňa (29,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Cigeľ
Cigeľ 192 (29,8 km)
img
Mitani Jazdecký Klub
Kocurany 59 (29,9 km)