Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 511
Sládkovičova 2067/1, Banská Bystrica - Radvaň

Kaštiele Banská Bystrica

Hrady a Zámky

KAŠTIEĽE BANSKÁ BYSTRICA - RADVAŇ

V Banskej Bystrici sa nachádza Radvanský kaštieľ, bol centrom Radvane a sídlom rodiny Radvanských. Bol postavený začiatkom 16. storočia. V druhej polovici 20. storočia bol v kaštieli Štátny okresný archív. V súčasnosti tu prebieha rekonštrukcia.

V Radvani ešte stojí aj tzv. Bárczyovský kaštieľ z roku 1651, postavený na gotických základoch. Tak ako Radvanský, dnes nie je využitý a jeho stav je, žiaľ, kritický. Najzachovalejším radvanským kaštieľom je malý Tyháyiovský kaštieľ, ktorý využíva pre prírodovedné expozície Stredoslovenské múzeum.

Kaštieľ Radvanských

Zaujímavou kultúrno-historickou pamiatkou Radvane – kedysi samostatnej obce, dnes časti Banskej Bystrice – je štvorkrídlový goticko-renesančný kaštieľ zo začiatku 16. storočia obklopený malým parkom. Kaštieľ pútajúci pozornosť ozdobnou renesančnou atikou postavil rod Radvanských pravdepodobne na mieste staršieho vodného hradu. Kedysi patril zaiste k výstavným budovám, aby sa k nim však opätovne zaradil, potrebuje rekonštrukciu.

História

Goticko-renesančný kaštieľ s neskoršími úpravami. Opevnený kaštieľ tu vznikol pravdepodobne na mieste gotickej tvrdze. Pri stavbe kaštieľa použili aj časti jej architektúry. Začiatkom 16. storočia tu stála už budova s nástennými maľbami tzv. zelenej izby. V 16. a najmä v 17. storočí kaštieľ prestavali a rozšírili, pričom ho znovu opevnili  a do nádvoria vložili stĺpovú arkádu. Úpravu datuje rok 1677. Prestavby a úpravy sú zo 17., 18. a 19. storočia.

Ešte v rokoch 1937 sa tu nachádzala veľká starožitná zbierka rodiny Radvanských. Bola tu nádherná drevená posteľ palatína Františka Wesselényho, posteľ Márie Szécsyovej, červená prikrývka na koňa, ktorá mala údajne patriť Františkovi Rákoczimu II., ale aj železný ražeň, na ktorom bola nastoknutá hlava Juraja Radvanského. Nachádzala sa tu aj drevená kazateľnica z kostola na Hôrke a portréty príslušníkov rodiny Radvanských a iných významných osobností. Z iných zaujímavostí tu boli napríklad ľudské sánky so železnými zámkami, bronzový meč, praveké nádoby, obrazy a veľa ďalších vzácností. V kaštieli sa našli aj básne významného šľachtica a básnika Valentína Balassu. V roku 1955 sa niektoré predmety: obrazy – portréty významných osobností, stôl z jedálne Radvanských, či drevený kredenc dostali do múzea v Banskej Bystrici, kde patria medzi klenoty.

Okolo kaštieľa sa zachovali fragmenty niekdajšieho anglického parku, ktorého kompozícia a priehľady nadväzovali na okolotú horskú krajinu. Kaštieľ bol obnovený v roku 1958 podľa projektu architekta J. Moreňa.

Pôdorys

Kaštieľ je dvojpodlažná štvorvežová stavba s uzavretým dvorom. Miestnosti sú zaklenuté renesančnými klenbami alebo rovnými stropmi z 19. storočia. V slávnostnej sále je renesančný trámový vyrezávaný strop. Jednotraktová budova, ktorá má v nádvorí otvorenú renesančnú loggiu na dvoch stranách. V 19. storočí bol kaštieľ dostavaný južným empírovým traktom a upravený. Stavba dostala charakteristické siluety so zuborezovou atikou. Kaštieľ si zachoval celý rad architektonických detailov, vstupný portál a mreže z čias prestavby. V interiéroch sú renesančné a empírové nástenné maľby. Kaštieľ mal niekoľko izieb - vežovú izbu, knižnicu, jedáleň, salónik, fajčiarsky salón, hosťovské izby, spálne, veľkú jedáleň a ďalšie miestnosti.

Súčasnosť

Kaštieľ sa v súčasnosti rekonštruuje. Momentálne nie je prístupný verejnosti.

Prístup: Kaštieľ je situovaný v juhovýchodnej časti zaniknutého mestečka Radvaň, dnes súčasti Banskej Bystrice.

Bárczyovský kaštieľ

Pod kopcom zv. Hôrka sa nachádza kaštieľ, ktorý je známy pod menom Barczyovský. Nachádza sa v blízkosti hlavnej cesty a obytných domov. V jeho susedstve sa môžeme vidieť Radvanszký kaštieľ. Barczyovský kaštieľ bol postavený v 15. storočí.

História

Pod kopcom zv. Hôrka sa nachádza kaštieľ, ktorý je známy pod menom  Barczyovský. Nachádza sa v blízkosti hlavnej cesty a obytných domov. Tento kaštieľ až do začiatku 20. storočia vlastnila rodina Radvanských. Koloman Radvanszký kaštieľ predal Dr. Emilovi Barczyovi. Pochádzal z rodu „Bárczy. ktorého zakladateľom bol v 17. storočí Martin, ktorý získal erb v roku 1666. Oženil sa s Máriou Szepessy, ktorá porodila syna Martina. Ďalšími potomkami bol Daniel a jeho syn Ján. Jánovým vnukom bol Karol otec Emíla (vlastník kaštieľa).  Emil (narodil v roku 1878) sa oženil sa s Ilonou Hersitz, ktorá porodila jedného syna a dediča majetkov. Kaštieľ je národná kultúrna pamiatka. Tvorí ju celkovo 5 objektov, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami - kaštieľ, opevnenie kaštieľa, bastión, park, ľadovňa.

Pôdorys

Kaštieľ má dve nadzemné podlažia. Jeho pôdorys má tvar písmena L. Objekt je podpivničený.  Je dvojkrídlovo disponovaný a jeho strecha je sedlová. Hlavná fasáda je orientovaná do nádvoria a členená arkádami s dórskymi stĺpmi. Okná sú obdĺžnikového výrezu bez ozdobných prvkov. Zadná fasáda hladká bez výzdoby. Okolo kaštieľa bolo  pôvodne vybudované opevnenie, ale dochovala sa z neho len vstupná časť, kde dominuje mierne vystupujúci rizalit s trojuholníkovým tympanónom. V súčasnosti predstavuje kedysi honosný a reprezentatívny kaštieľ len ruinu, pri ktorej je už značne problematické definovať jednotlivé architektonické prvky.

Heraldicko-epigraficka pamiatka sa pôvodne nachádzala na vstupnej bráne, ktorou sa vstupovalo do vnútorného areálu kaštieľa. Vo vnútornom poli trojuholníkového tympanónu boli v medailónoch osadené dva rodové erby (pravý patril rodu Radvanszký), ktoré sa návzájom k sebe nakláňajú a nad nimi reliéfna koruna. Medailóny sú ozdobené rastlinnou výzdobou. Pod tympanónom sa nachádzal dvojriadkový latinský nápis s chronostikonom v nasledovnom znení:

„CELSA CADVNT VITIIS CRESCVNT VIRTVTE TENELLA TVRRIS  LAXA  IACET  PONDERE  PRESSA  SVO ". Na základe chronostikonu vieme určiť rok datovania prestavby na rok 1751. V súčasnosti sú erby aj nápis odstránené a nahradené nápisom „Furmanská krčma“ . Bývalé šľachtické sídlo patrí medzi tie kaštiele pri ktorých nový vlastník odstránil rodové znaky predchádzajúceho majiteľa a nahradil ho nápisom, ktorý charakterizoval vtedajšie využitie budovy.“

Súčasnosť

Kaštieľ je neobývaný a je v kritickom stave.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (16,6 km)
img
27
Zľava
Chata Horec
Liptovské Revúce 725 (20,9 km)
img
148
Zľava
Penzión Svätopluk
Korytnica 669
Liptovská Osada (21,6 km)
img
9
Zľava
Penzión Vasilko
Vŕštek 315
Liptovská Osada (27,1 km)
Najbližšie objekty v okolí (122)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (0,3 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (0,5 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (0,9 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (1,6 km)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (1,7 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (1,7 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (1,7 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (1,9 km)
img
Hrad Banská Bystrica
Námestie Š. Moyzesa
Banská Bystrica (1,9 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (1,9 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (2,1 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (2,3 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (2,5 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (2,7 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (2,9 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (4,0 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (4,9 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (5,8 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (6,0 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (6,1 km)
img
Netopieria jaskyňa
Nemce (7,2 km)
img
Jaskyňa Kaplnka
Nemce (7,3 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (8,1 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (8,3 km)
img
Lyžiarske stredisko Selce - Čachovo
Selčianska dolina 598
Selce (8,4 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (8,6 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (8,7 km)
img
Lyžiarske stredisko Šachtičky
Špania Dolina
Banská Bystrica (9,4 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (9,5 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (9,5 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (10,4 km)
img
Ľupčiansky skalný hríb
Slovenská Ľupča (10,7 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (10,8 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (10,9 km)
img
Hrad Dúbravica
Dúbravica (11,3 km)
img
Ľupčiansky hrad
Pod zámkom 531
Slovenská Ľupča (12,1 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (12,2 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (12,4 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (12,4 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (12,9 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (13,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
Podkonice (13,2 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (13,8 km)
img
Ski Krahule
Krahule (14,2 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (14,2 km)
img
SKI Turecká
Turecká (14,5 km)
img
Turovský vodopád
Turová (14,9 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (15,0 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (15,1 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (15,9 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (16,0 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (16,0 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (16,0 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (16,1 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (16,1 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (16,1 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (16,2 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (16,5 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (16,7 km)
img
Lodenica Majerka - požičovňa
Námestie Hrdinov SNP 15
Medzibrod (17,5 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (17,8 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (18,1 km)
img
Donovalkovo - hlavné mesto detí
Mistríky 467
Donovaly (18,3 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (18,6 km)
img
Reštaurácia a bar Stodola
Stodola
976 39 Donovaly 180 (18,6 km)
img
Damisport
Záhradište
Donovaly (18,6 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (18,6 km)
img
Bike Park Donovaly
Donovaly (18,8 km)
img
Bobová dráha - Donovaly
Pod Magurou 801
Donovaly (18,9 km)
img
PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou
Donovaly (18,9 km)
img
Habakuky
O.Z Kollárova 50
Donovaly (18,9 km)
img
Lanové centrum Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (18,9 km)
img
Lezecká stena Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (18,9 km)
img
Bungee trampolína Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (18,9 km)
img
Turistika - Donovaly
Donovaly (18,9 km)
img
Tandem paragliding Donovaly
Donovaly (18,9 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (18,9 km)
img
Myšiačikov detský park
Donovaly (19,0 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (19,1 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (19,2 km)
img
Ski Strelníky
Strelníky (19,8 km)
img
Jánošíkova skala
Hrochoť (19,9 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (20,1 km)
img
Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2
Brusno (20,5 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (20,7 km)
img
Rozprávková vtáčia záhradka
Liptovské Revúce 754 (21,3 km)
img
Reštaurácia Pod Zámkom
Zvolenská cesta 3
Víglaš (21,9 km)
img
Historická železnica vo Vígľaši
Malinovského ulica
Vígľaš (21,9 km)
img
Vígľašský zámok
Vígľaš 602 (22,1 km)
img
Most vagón pri Vígľaši
Vígľaš (22,6 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (23,4 km)
img
SKIFUN - Liptovské Revúce
Liptovské Revúce (23,9 km)
img
Tunelová jaskyňa
Liptovská Osada (24,1 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (24,4 km)
img
Ski TMG Remata
Ráztočno - Remata
Handlová (24,7 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (24,7 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (25,1 km)
img
Kúpele Turčianske Teplice
SNP 519
Turčianske Teplice (25,4 km)
img
Spa aquapark
Kollárova ulica
Turčianske Teplice (25,5 km)
img
Lanové centrum
Turčianske Teplice (25,7 km)
img
Termálne kúpalisko Vieska
Hájska cesta
Turčianske Teplice (25,7 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (25,7 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (25,7 km)
img
Dolný vodopád teplého potoka
Liptovské Revúce (26,0 km)
img
Jánošíková Koliba
Liptovská Osada 638
03473 Liptovská Osada (26,2 km)
img
Hájska jaskyňa
Ráztočno (26,7 km)
img
Drienok - Mošovce
Na Drienok 460
Mošovce (26,9 km)
img
Plaváreň Handlová
1. mája 1925/99
Handlová (27,1 km)
img
Letné kúpalisko Detva
Kúpeľná 59
Detva (27,1 km)
img
Kaštieľ Diviaky
Matičná 1467/61
Turčianske Teplice (27,2 km)
img
Rekreačný komplex Gothal
Liptovská Osada 174 (27,2 km)
img
Hutira Relax Club
Ul. 29. augusta 92
Handlová (27,6 km)
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva (27,6 km)
img
Vodopád Bystré
Hriňová (27,6 km)
img
Lanový park - Autocamping Blatnica
Blatnica (27,7 km)
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce (27,8 km)
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce (27,9 km)
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria
Blatnica (28,4 km)
img
Hrad Blatnica
Blatnica (28,6 km)
img
Kúpele Sklené Teplice
Sklené Teplice 100 (29,4 km)