Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 486
Balkánska ulica, Bratislava - Rusovce

Kaštieľ Rusovce

Hrady a Zámky

KAŠTIEĽ RUSOVCE

Kaštieľ v Rusovciach je neogotická stavba nachádzajúca sa v bratislavskej mestskej časti Rusovce v okrese Bratislava V. Rusovský kaštieľ sa rozprestiera v areáli anglického parku, v jeho severnej časti. Park sa tiahne medzi dunajským ramenom a Balkánskou cestou. Fasádu kaštieľa zdobia veže, cimburie a stredný rizalit s terasou. Priestor pred kaštieľom, do ktorého sa v roku 1951 nasťahoval známy folklórny súbor SĽUK, dotvára socha leva na stĺpe. Severne od kaštieľa v hÍbke parku stojí objekt tzv. minoreta a tesne pri Balkánskej ulici objekt čeľadinca so samostatným vstupom z Balkánskej ulice.

História

Dnešná podoba kaštieľa súvisí s výstavbou kaštieľa grófom Emanuelom Zichym Ferrari pred polovicou 19. storočia. Existujú síce doklady o hrade z 13. storočia (prvá zmienka z roku 1266) nevie sa ale, na ktorom mieste stál. V súvislosti s meniacimi sa majiteľmi panstva je podstatné, že ho v roku 1646 získava Štefan Zichy.

V roku 1840-50 prestavuje gróf Emanuel Zichy Ferrari zámok podľa vzoru anglických panstiev v tudorovskom štýle ako pozornosť, ktorú preukázal svojej z Anglicka pochádzajúcej manželke. Od grófa Emanuela prešiel zámok na jeho brata Félixa a jeho manželku, grófku rodenú Reichenbach. V roku 1872 bolo panstvo predané grófovi Hugovi Henckelovi von Donnersmarck, ktorý ho získal pre svoju manželku Lauru a vybudoval tu žrebčinec. Manželka majiteľa, Laura, dala v parku kaštieľa oproti kostolu sv. Víta v roku 1884 postaviť kaplnku slúžiacu ako mauzóleum rodiny. Bloková stavba obdÍžnikového pôdorysu svojím tvaroslovím vychádza z neogotiky. Nad vstupom do nej je umiestnený erb rodiny Henckelovcov.

Po smrti grófky ho v roku 1906 kupuje korunná princezná Štefánia spolu so svojím manželom maďarským šľachticom Elemérom Lónyayom. Predmetom kúpy bol majetok Karlburg, žrebčinec, stajne, nádherný park s krásnym zámkom a panstvo o rozlohe 6000 jutár. Gróf Elemér Lónyay so svojou manželkou princeznou Štefániou, vlastníci kaštieľa v roku 1906-1944 menili objekt už len minimálne a obmedzili sa na zmeny utilitárneho charakteru (vybudovanie kúpeľní a sociálnych zariadení).

V roku 1944 odkázala na základe testamentu princezná Štefánia nehnuteľností kaštieľa benediktínskemu rádu v Pannonhalme. V jeseni 1944 zabralo väčšiu časť kaštieľa SS komando Obergruppenfúhrera Veesenmayera, v roku 1945 obsadili zámok Rusi a po týždni bol vydrancovaný. V máji 1945 sa Lónyayovci vysťahovali do Pannonhalmy, kde Štefánia v roku 1945 a jej manžel o rok neskôr zomreli.

Po druhej svetovej vojne došlo v dôsledku opustenia kaštieľa k jeho rozkrádaniu a devastácii. Časť rodovej galérie Zichyovcov sa v roku 1952 dostala na hrad Červený Kameň. Novým majiteľom objektu sa v roku 1950 stal Slovenský ľudový umelecký kolektív, ktorý tu zriadil svoje domovské sídlo. Chátranie kaštieľa však napriek tomu neustalo, pretože nový vlastník sa o údržbu majetku nestaral. V roku 1976 bola naplánovaná generálna rekonštrukcia kaštieľa i priľahlého parku, ktorej realizácia sa mala uskutočniť v niekoľkých etapách.

K začiatku samotnej rekonštrukcie, rozvrhnutej na sedem rokov, prišlo však až v roku 1982. Vplyvom okolností, napr. neustále sa meniaceho projektu a z toho vyplývajúceho časového sklzu, sa však práce postupne zastavovali. K ich úplnému zastaveniu prišlo na konci roku 1989.

V roku 1991 kaštieľ prevzala Slovenská národná galéria, ktorá si predsavzala urobiť z neho reprezentatívnu obrazáreň. Opäť sa obnovili rekonštrukčné práce. SNG však kaštieľ vlastnila iba tri roky, kedy sa jeho majiteľom stala Národná banka Slovenska. No táto inštitúcia ho mala v majetku iba jediný rok. V roku 1995 prevzala kaštieľ Správa zariadení Úradu vlády SR, ktorá ho má v správe dodnes. Jej zámerom je pretvorenie kaštieľa na reprezentatívne miesto pre prijímanie a ubytovávanie zahraničných návštev. Rekonštrukčné práce sú však zastavené a ich pokračovanie je v nedohľadne. Objekt kaštieľa spolu s priľahlým parkom, už aj tak v zlom stave, naďalej chátra. Úrad vlády do kaštieľa každoročne investuje financie iba na jeho udržiavanie.

Pôdorys

Umelecko-historický výskum kaštieľa datoval najstaršiu fázu výstavby objektu prinajmenšom do 17. storočia, pretože zahŕňa v sebe časti murív z lomového kameňa, ktoré by mohli byť ešte staršie. Zachytený najstarší objekt mal jednoduchý pozdĺžny pôdorys a bol situovaný približne v strede dnešného severného krídla a užším priestorom na južnej strane. Fragmenty dochovaných rokokových malieb medzi stropmi prízemia a podlahami miestností 1. poschodia určujú jeho iné výškové dimenzie oproti dnešným. Išlo však prinajmenšom o jednoposchodovú stavbu.

Po typologickej stránke predstavuje rusovský kaštieľ typ vidieckeho sídla vyššej šľachty. Veľkolepá stavba bola rozvrhnutá prísne symetricky do tvaru písmena U s výškovým gradovaním hmôt. Jej neogotický charakter s orientáciou na anglickú podobu panských sídiel so silným romantickým nádychom určovali všetky výrazové prvky architektúry - okná s lomenými oblúkmi, rovnako formované hlavné vstupy polygonálneho podbránia, rímsy, konzoly, atikové cimburia, štyri nárožné vežičky i zábradlia terás a arkierov. Vo vnútornom usporiadaní dominovala ústredná schodisková hala a k nej pripojená veľká sála 1. poschodia. Všetky tri krídla boli prepojené chodbovou komunikáciou pozdÍž nádvoria, za ktorou boli za sebou radené priechodné miestnosti. Poschodie bolo prístupné hlavným schodiskom a točitými schodiskami vo vežiach. Neogotickému charakteru exteriéru zodpovedali aj interiéry v umeleckoremeselných súčastiach architektúry vo vstupoch a oknách dominovali neogotické prvky, neogotický ornament so znakom Zichyho, tudorovské oblúky a kružbové motívy.

Etapa z rokov 1872-1906 sa spája s novými majiteľmi panstva - Hugom Henckelom von Donnersmarckom. Nasledujúca prestavba kaštieľa bola pomerne rozsiahla, hoci sa v zásade nedotkla jeho pôvodnej hmotovej substancie. V prvom rade sa dobudovali dve postranné veže pri rizalite na západnej strane stredného krídla, čo ešte viac zdôraznilo romantický charakter kaštieľa.

Súčasnosť

Objekt kaštieľa spolu s priľahlým parkom, v súčasnosti je v zlom stave, naďalej chátra. Úrad vlády do kaštieľa každoročne investuje financie iba na jeho udržiavanie. Kaštieľ do svojho vlastníctva plánovala získať i mestská časť Rusovce, ktorá ho plánovala využiť na kultúrne a muzeálne účely. Tento zámer mestskej časti však stroskotal. V súčasnosti jeho ďalší osud je nejasný, najmä ak do hry vstúpil a súdnymi cestami sa snaží získať na základe testamentu posledných majiteľov svoj majetok i benediktínsky rád v Pannohalme. V januári 2015 vláda znovu deklarovala zámer rekonštrukcie kaštieľa. V súčasnosti kaštieľ patrí pod Správu zariadení úradu vlády Slovenskej republiky a je pre verejnosť uzavretý.

Kaštieľ by po celkovej rekonštrukcii mal slúžiť na reprezentatívne účely. Pre verejnosť plánujú sprístupniť záhrady, park a čeľadník. Po rekonštrukcii by mal byť čeľadník k dispozícii rôznym občianskym združeniam pôsobiacim na území Rusoviec, miestnemu úradu a verejnosti v podobe múzea či komunitného centra. Na úrade vlády plánujú, že park bude po revitalizácii napojený na blízku cyklotrasu a bude sa spolu s novým amfiteátrom využívať na rôzne oddychové, kultúrne a spoločenské akcie.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
85
Zľava
99%
2 hodnotenia
Botel Gracia
Rázusovo nábrežie
Bratislava (10,2 km)
Najbližšie objekty v okolí (201)
img
Raftovanie Čunovo
Balkánska 92
Bratislava - Rusovce (0,4 km)
img
Jazdecký klub Limit
Vývojová ulica
Bratislava – Rusovce (0,8 km)
img
Vodácka požičovňa
Hraničiarska 68/120
Čunovo (4,3 km)
img
Butterfly Ranč
Schengenská 1100
Bratislava - Čunovo (4,5 km)
img
Kaštieľ Čunovo
Petržalská ulica 218
Čunovo (4,5 km)
img
Action Park
Shengenská ulica
Čunovo (4,8 km)
img
Športservis Petržalka
Betliarska 11
Bratislava (5,9 km)
img
Eurorafting - Rafting v Čunove
Čunovo (6,3 km)
img
Areál Divoká Voda
P.O. Box 3
Bratislava - Čunovo (6,3 km)
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo (6,4 km)
img
Prírodné kúpalisko Veľký Draždiak
Veľký Draždiak
Bratislava (6,5 km)
img
Servis a požičovňa Sport Bekr
Bradáčova 5-6
Bratislava (7,4 km)
img
FESTÍK - najveselší detský festival 2020
Závodisko
Bratislava 5 - Petržalka (7,5 km)
img
Hot Chilli - prenájom lodí a skútrov
Vlčie hrdlo
Bratislava (7,6 km)
img
Kart One Arena
Kopčianska 82/A
Bratislava (8,0 km)
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16
Bratislava (8,4 km)
img
Jazdecký klub Ranč 4C
Jegenešská
Bratislava - Podunajské Biskupice (8,5 km)
img
Calabria Club
Farského 24
Bratislava (8,8 km)
img
Klub Trinity
Farského 24
Bratislava (8,8 km)
img
Kúpalisko Matadorka
Údernícka 20
Bratislava (8,9 km)
img
Body Energy club - Pool and Wellness
Einsteinova 7
Bratislava (9,1 km)
img
Speedboats
Šikmá 4
821 06 Bratislava (9,1 km)
img
Športservis Biskupice
Trojičné námestie 3
Bratislava - Podunajské Biskupice (9,2 km)
img
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
Bratislava (9,4 km)
img
Vyhliadková veža UFO
Most SNP 1
Bratislava (10,0 km)
img
Beabout
Prešernova 4
Bratislava (10,1 km)
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (10,2 km)
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501
Bratislava (10,2 km)
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie
Bratislava (10,2 km)
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (10,2 km)
img
UHU Club
Šafárikovo námestie 7
Bratislava (10,3 km)
img
Kačacia fontána
Šafárikovo námestie
Bratislava (10,3 km)
img
Čákiho kaštieľ v Prievoze
Krásna ulica 22
Bratislava (10,3 km)
img
Štvorkolky Slovensko
Syslia 31
Bratislava (10,3 km)
img
Športový klub Freja - Bratislava River Center
Rybné námestie 1
Bratislava (10,4 km)
img
Modrý kostol sv. Alžbety Uhorskej
Bezručova 2
Bratislava (10,4 km)
img
UFO na Medzijarkoch
Bieloruská
Bratislava - Podunajské Biskupice (10,4 km)
img
Rio Grande Restaurant-Night Bar-Café
Hviezdoslavovo námestie 15
Bratislava (10,4 km)
img
The Club Bratislava
Rybné námestie 4135/1
Bratislava (10,4 km)
img
Čumil (socha)
Rybárska brana 2
Bratislava (10,5 km)
img
Nu Spirit Club
Štúrova 19/3
Bratislava (10,5 km)
img
Trafo Music Bar
Ventúrska 269/1
Bratislava (10,5 km)
img
Le Club
Hviezdoslavovo námestie 182/25
Bratislava (10,5 km)
img
Subclub
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu
Bratislava (10,5 km)
img
Bratislava Segway
Laurinská 3
Bratislava (10,6 km)
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
Bratislava (10,6 km)
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18
Bratislava (10,6 km)
img
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1
Bratislava (10,6 km)
img
Maximiliánova fontána
Hlavné námestie
Bratislava (10,6 km)
img
Napoleónsky vojak
Hlavné námestie
Bratislava (10,6 km)
img
Schöner Náci (socha)
Hlavné námestie
Bratislava (10,6 km)
img
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. 16
Bratislava (10,6 km)
img
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12
Bratislava (10,6 km)
img
Fuga
Námestie SNP 24
Bratislava (10,6 km)
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18
Bratislava (10,6 km)
img
Bratislavský hrad
Námestie Alexandra Dubčeka 1
Bratislava (10,7 km)
img
Tripland
Nám. SNP 474/15
Bratislava (10,7 km)
img
Reštaurácia Hrad
Námestie A. Dubčeka 1
850 01 Bratislava (10,7 km)
img
Ateliér Babylon
Námestie SNP 14
Bratislava (10,7 km)
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13
Bratislava (10,7 km)
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13
Bratislava (10,8 km)
img
Fontána Trifón a nymfa
Nádvorie Mirbachovho paláca
Bratislava (10,8 km)
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17
Bratislava (10,8 km)
img
Michalská brána
Michalská ulica 22
Bratislava (10,8 km)
img
Klub Dole
Námestie SNP 30
Bratislava (10,8 km)
img
Segway Tours
Michalská 12
Bratislava (10,8 km)
img
Klzisko - River Park
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava (10,9 km)
img
Galéria Multium
Zámocká 26
811 01 Bratislava (10,9 km)
img
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13
Bratislava (10,9 km)
img
Channels Club
Župné námestie 2
Bratislava (10,9 km)
img
Kúpalisko Delfín
Ružová dolina 11
Bratislava (10,9 km)
img
Brainteaselava - more than Escape Room
Zámocká 36
Bratislava (10,9 km)
img
Reštaurácia Maximilián
Obchodná 52
811 06 Bratislava (11,0 km)
img
Great Club
Suché mýto 6
Bratislava (11,0 km)
img
Retro Kids
Nevädzová 6
Bratislava
821 01 (11,1 km)
img
High Street Club
Vysoká 14
Bratislava (11,1 km)
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie
Bratislava (11,2 km)
img
HIP HOP ŽIJE FESTIVAL BRATISLAVA 2020
Bratislava (11,2 km)
img
Test
Bratislava
Slovensko (11,2 km)
img
BikeBratislava
Panenská 30
Bratislava (11,2 km)
img
Apollon Club
Panenská 24
Bratislava (11,2 km)
img
Múzeum polície
Gunduličova 2
Bratislava (11,4 km)
img
Jaski Bike - Ski
Radlinského 28
Bratislava (11,5 km)
img
Avalon Restaurant
Zelinárska 2 (11,5 km)
img
Il Bohemo
Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu
Bratislava (11,6 km)
img
Sergej Prokofiev: Peter a vlk
Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu
Bratislava (11,6 km)
img
Budova Slovenského Rozhlasu
Mýtna 1
Bratislava (11,6 km)
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15
Šamorín (11,7 km)
img
Central Golem Club - wellness
Metodova 6
Bratislava (11,8 km)
img
The Square
Trnavské mýto
Bratislava (11,8 km)
img
Aqua Aréna X-bionicsphere
Dubová ulica 33
Šamorín - Čilistov (11,9 km)
img
Slavín - vojnový pamätník
Slavín 1
Bratislava (11,9 km)
img
AdventureLand v x-bionic sphere
Dubová ulica 33/A
Šamorín (11,9 km)
img
Majestic Music Club
Karpatská 2
Bratislava (11,9 km)
img
Due Fratelli - požičovňa motocyklov
Dlhá ulica 393/1
Šamorín (11,9 km)
img
Hopkirk Club
Karpatská 2
Bratislava (11,9 km)
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A
Bratislava (12,0 km)
img
Botanická záhrada Bratislava
Botanická 3
Bratislava (12,0 km)
img
SLIPKNOT: WE ARE NOT YOUR KIND
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,0 km)
img
Michal David 60
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,0 km)
img
KABÁT TOUR 2020
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,0 km)
img
VYZNANIE MARIKY GOMBITOVEJ
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,0 km)
img
Šialené nožničky
TEATRO Wüstenrot
Bratislava (12,0 km)
img
Sylvia
TEATRO Wüstenrot
Bratislava (12,0 km)
img
ONE REPUBLIC
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,0 km)
img
Kúpalisko Tehelné pole
Odbojárov 9
Bratislava (12,1 km)
img
CONCORD ORCHESTRA
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (12,2 km)
img
Thomas Anders a Modern Talking Band
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (12,2 km)
img
ROCK LEGENDS / OPEN AIR TRIBUTE KONCERT
AXA aréna NTC Bratislava (12,3 km)
img
SIMPLY RED
AXA aréna NTC Bratislava (12,3 km)
img
Casey Cay
Botanická 35
Bratislava (12,3 km)
img
Autopožičovňa RAI Bratislava
Galvaniho ul. 28
Bratislava (12,4 km)
img
Plaváreň Pasienky
Junácka 4
Bratislava (12,7 km)
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26
Bratislava (12,7 km)
img
Avion Klzisko
Ivanská cesta 16
Bratislava (12,9 km)
img
ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1
Bratislava (12,9 km)
img
Ski-Bike
Hany Meličkovej 4
Bratislava - Dlhé Diely (13,0 km)
img
Buppi - Detský svet
Ivánska cesta 18
Bratislava (13,1 km)
img
Fun City
Staré grunty 24
Bratislava (13,2 km)
img
JK Fadex Anna majer
K jazeru
Miloslavov (13,2 km)
img
Elam
Staré Grunty 53
Bratislava (13,4 km)
img
Lezecká stena K2
Stará Ivanská cesta 1B
821 04 Bratislava (13,4 km)
img
Ebajk - požičovňa elektrobicyklov
Račianska 77
Bratislava (13,4 km)
img
Klub 39
Staré grunty 51/A
Bratislava (13,4 km)
img
Unique Club
Staré Grunty 36
Bratislava (13,5 km)
img
Štvorkolky Only Drive
Pribišova 47
Bratislava - Dlhé Diely (13,6 km)
img
Bratislava Paintball
Magnetová
Bratislava
Bratislava - Nové Mesto (13,7 km)
img
Autopožičovňa Payless Car Rental Slovensko
Letisko M. R. Štefánika (BTS)
Ivanská cesta
820 01 Bratislava
Slovensko (13,8 km)
img
NajLyže.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (13,8 km)
img
NajBike.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (13,8 km)
img
KidsHouse
Ivánska cesta 30/D
821 04 Bratislava (14,0 km)
img
Jump Arena
Ivánska cesta 30/D
Bratislava (14,0 km)
img
Motokáry
Vajnorská 11868/127A
Bratislava (14,3 km)
img
Velocity - požičovňa bicyklov
Lamačská cesta 4256/8
Bratislava (14,4 km)
img
Team Up
Studená 4/B
821 04 Bratislava (14,8 km)
img
Drevená Rozhľadňa Kamzík
Cesta na Kamzík
Bratislava (14,9 km)
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50
Bratislava (14,9 km)
img
Plaváreň Iuventa
Karloveská 64
Bratislava (15,0 km)
img
SUWISPORT Bratislava
Stará Vajnorská 11
Bratislava (15,0 km)
img
Lanoland
Telocvičná 16
Bratislava (15,0 km)
img
Plaváreň Gaudeamus
Mokrohájska cesta 3392/3
Bratislava (15,0 km)
img
Bobová dráha - Bratislava
Cesta na Kamzík
Bratislava - Nové Mesto (15,1 km)
img
Televízna veža - Kamzík
Cesta na Kamzík 14
Bratislava (15,1 km)
img
Športovo - rekreačný areál Zlaté Piesky
Senecká 2
Bratislava (15,1 km)
img
Rock Cafe
M. Schneidra Trnavského 2C
Bratislava (15,4 km)
img
Kúpalisko Rosnička
M. Schneidra Trnavského 2
Bratislava (15,4 km)
img
Wakelake - Flyboard
Cesta na Senec
Bratislava - Ružinov (15,5 km)
img
Wakelake - požičovňa
Cesta na Senec
Bratislava (15,5 km)
img
Full Swing Golf Club
Bojnická 9426/18
Bratislava - Rača (15,9 km)
img
Art Hotel Kaštieľ
Majorháza 1
Tomášov (15,9 km)
img
Najlyže.sk - Dúbravka
Bagarova 20
Bratislava - Dúbravka (16,5 km)
img
Kúpalisko Krasňany
Černockého
Bratislava (16,6 km)
img
Letné kúpalisko Lamač
Pod násypom
Bratislava (16,8 km)
img
Drevený domček na strome Pod Dubmi
Kačínska dolina
Bratislava (16,8 km)
img
Bowling Disco Club
Saratovská 2/A
Bratislava (17,0 km)
img
Peter Pan - muzikál pre deti
Dom kultúry
Dúbravka (17,0 km)
img
Spievankovo a zázračný poklad
Dom kultúry Dúbravka
Bratislava (17,0 km)
img
Domček na strome
Bratislava - Nové Mesto (17,0 km)
img
Golf Resort Welten
Báč 113 (17,1 km)
img
Kaštieľ Čakany
Čakany 7 (17,1 km)
img
Pravá Soľná Jaskyňa
Studenohorská 2069/2
Bratislava (17,3 km)
img
Grassalkovichovský kaštieľ
Námestie padlých hrdinov 7
Ivanka pri Dunaji (17,3 km)
img
Kúpalisko Zbojnička - Rača
Knižkova dolina
Bratislava (17,9 km)
img
Epona Vajnory
Rybničná 34
Bratislava (18,3 km)
img
Hrad Devín
Muránska ulica
Bratislava (18,6 km)
img
Kaštiele Hubice
Hubice 28 (19,0 km)
img
Hrad Čeklís
Hlavná 94
Bernolákovo (19,3 km)
img
Top Paintball - Bernolákovo
Bernolákovo (19,4 km)
img
Black River Golf Resort
Kaštieľ 5
Bernolákovo (19,4 km)
img
Kaštieľ Bernolákovo
Kaštieľ 1
Bernolákovo (19,4 km)
img
Jazdecký areál Čierna Voda
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (20,0 km)
img
Ranč Ouzkých - jazdecký klub
Vápenka 15
Bratislava (20,1 km)
img
Golf Club Elán
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (20,2 km)
img
Discgolf
Bratislava - Malý Slavín (20,6 km)
img
Sandberg
Devínska Nová Ves (21,1 km)
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
Bratislava (22,1 km)
img
Tarzania Devínska Nová Ves
Bratislava - Devínska Nová Ves (22,3 km)
img
Kaštieľ Lehnice
Lehnice (22,5 km)
img
Dračí hrádok
Stupava (22,7 km)
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29
Svätý Jur (22,9 km)
img
Hrad Biely Kameň
Svätý Jur (23,4 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (23,9 km)
img
Jazdecký klub Karpatia
Poľný mlyn 7787/1
Bratislava - Záhorská Bystrica (24,6 km)
img
Hrad Pajštún
Borinka (25,3 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (25,6 km)
img
Stupavský kaštieľ
Hlavná 13/2
Stupava (26,2 km)
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C
Stupava (26,3 km)
img
SportPark - športovo-relaxačné stredisko
Nová ulica 64
Stupava (26,5 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (26,6 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (26,6 km)
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26
Stupava (26,7 km)
img
Plaváreň - kúpalisko Pezinok
Komenského 43
Pezinok (26,9 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (27,1 km)
img
Reset Club
Jesenského 277/4
Pezinok (27,2 km)
img
Lyžiarsky klub Baba
Holubyho 102/18
Pezinok (27,3 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (27,4 km)
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok (27,5 km)
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok (27,5 km)
img
Pezinský zámok
Mladoboleslavská ul. 5
Pezinok (27,9 km)
img
Areál Zdravia Rozálka
Suvorovova 9
Pezinok (28,3 km)
img
Biofarma Príroda
Dúbrava - Botanická záhrada
Stupava (29,3 km)