Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 443
Kráľ

Kaštieľ Kráľ

Hrady a Zámky

KAŠTIEĽ KRÁĽ

Priamo v obci sa nachádza  barokovo-klacististický kaštieľ, ktorý patrí medzi najkrajšie a najzachovalejšie šľachtické stavby južného Gemera. Podľa Súpisu pamiatok pochádza objekt z roku1767, ale postavený bol na staršich základoch.

Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1767 je významnou pamiatkou pohraničnej obce Kráľ v Rimavskej kotline. Patrí medzi najzachovalejšie zemepanské sídla na južnom Gemeri. Jedno z krídel kaštieľa slúži ako rímskokatolícky kostol. V neveľkej obci s necelým tisícom obyvateľov, sú ešte ďalšie kostoly. Táto religiózna pestrosť súvisí s tým, že po druhej svetovej vojne časť vysídleného maďarského obyvateľstva nahradili prisťahovalcami Slovákmi zo Zakarpatskej Ukrajiny a Rumunska. V súčasnosti je kaštieľ sídlom obecného úradu a reštaurácie. Okolo kaštieľa je obklopený park. Komplex kaštieľa s kostolom je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Pôdorys

Stavba kaštieľa je dvojpodlažná, podpivničená a vybudovaná na pôdoryse písmena U. Na fasáde orientovanej do parku dominuje nepatrne vystupujúci rizalit s trojuholníkom tynpanónom bez výzdoby a predstavaný portikus so vstupným vchodom obdľžnikového výrezu, nad ktorým sa nachádza balkón s ozdobným kovaním. Na nárožiach sú situované dve vežičky postavené na štvorcovom pôdoryse. Na strednom krídle fasády sa nachádza rozsiahla arkáda otvorená a mierne vystupujúci rizalit s trojuholníkovým tympanónom, nad ktorým umiestnili hodinovú vežu.

V pravom bočnom krídle sa nachádza kaplnka sv. Ladislava, ktorá bola založená v roku 1753. Heraldicko-epigrafickú pamiatku sme v exteriéri stavby kaštieľa identifikovali na zadnej fasáde v trojuholníkovom tympanóne vystupujúceho rizalitu. Vo vnútornom poli tympanónu je umiestnený erbový štít, ktorý ale po obsahovej stránke nezodpovedá svojmu pôvodnému stavu.  Podobne ako celková fasáda bol pri rekonštrukcii rovnakými farbami premaľovaný aj celý erb s erbovým rodovým znamením. V súčasnosti dominuje na rodovom erbe plastická kvetová a ornamentálna výzdoba.

História

Existenciu kaštieľa postaveného na staršom základe vieme podrobnejšie doložiť od čias jeho vlastníctva rodom Pletrich, čiže od roku 1767. Podľa nápisu, ktorý spomína Erdélyi boli iniciátorom stavby, resp. rozsiahlej prestavby Ladislav Pletrich a jeho manželka Anna Szentmiklóssy. Anna bola členkou významného rodu Szentmiklóssy, ktorého členovia žili vo viacerých stoliciach.

Podľa Mihályfalusiho Forgona máme na Gemeri jednotlivých členov rodu Pletrich s predikátom Szentkirályi doložených v 18. - 19. st. Zakladateľom jednej línie, ktorá žila na Gemeri bol Peter Pletrich a jeho dvaja synovia Ladislav a Ján I., ktorí vytvorili samostatné rodové vetvy. Viacerí členovia zastávali v stoličnej správe dôležité funkcie. Podľa Borovszkého bol ďalším vlastníkom kaštieľa v obci Vojtech Szilárdy. K rozsiahlej rekonštrukcii celého objektu sa pristúpilo v 90. rokolch 20. storočia a pokračovalo v nasledujúcich rokoch.

Súčasnosť

Vďaka veľkej rekonštrukcii je budova plne využitá a sídlia v nej viaceré inštitúcie ako napr. Obecný úrad, knižnica, reštaruácia a kaplnka sv. Ladislava.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (18)
img
Kúpele Číž
Číž (5,0 km)
img
Plážové kúpalisko Tornaľa
Cintorínska 15
Tornaľa (8,8 km)
img
Kúpalisko Bretka
Gemerská Panica (17,9 km)
img
Jaskyňa Peško
Bretka (18,2 km)
img
Hutnianska jaskyňa
Bretka (18,9 km)
img
Jaskyňa Domica
Cesta 50
Dlhá Ves (19,1 km)
img
Kúpalisko Veronika
Gemerská Hôrka (23,1 km)
img
RO Kurinec - Zelená voda
Svätoplukova 389/9
Rimavská Sobota (24,2 km)
img
Gemersko - malohontské múzeum
Námestie Mihálya Tompu
Rimavská Sobota (24,6 km)
img
MM City Club
SNP 19
Rimavská Sobota (24,6 km)
img
Hrad Plešivec
Plešivec (24,8 km)
img
Astropark
Tomášovská 63
Rimavská Sobota (25,5 km)
img
Slnečné hodiny a Rozprávkové bludisko
Drienčany (26,3 km)
img
Malá Drienčanská jaskyňa
Drienčany (27,1 km)
img
Jaskyňa Silická ľadnica
Silická Brezová (27,2 km)
img
Gombasecká jaskyňa
Plešivec (27,6 km)
img
Babská diera
Silica (27,7 km)
img
Rozhľadňa Maginhrad
Nižný Skálnik (29,7 km)