Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 377
Družstevná 694/20, Chtelnica

Kaštieľ Chtelnica

Hrady a Zámky

KAŠTIEĽ CHTELNICA

Kaštieľ sa nachádza v južnej časti obce na ľavej strane cesty z Chtelnice smerom do Trstína. Jeho pôvod siaha do konca 16. storočia a súvisí s dobrovodským panstvom. Chtelnický kaštieľ je zapísaný v registri národných kultúrnych pamiatok a jeho vlastníkom je Obec Chtelnica. Celý objekt sa skladá z centrálne umiestnenej hlavnej budovy kaštieľa, ktorá je obklopená štyrmi pavilónmi. Za kaštieľom sa tiež nachádza rozsiahly park s rybníkom. Kaštieľ v minulosti navštívili historické osobnosti ako Mária Terézia, či Jozef Tiso. 

História
Kaštieľ pôvodom z konca 16. storočia bol vo vlastníctve významného šľachtického rodu Erdődyovcov a stal sa centrom Dobrovodského panstva. Dobrovodské panstvo tvorilo 12 obcí a mestečká. Výstavbu kaštieľa v Chtelnici si vyžiadali rozsiahle alodiálne panské pozemky a ich správ, v neposlednom rade aj význam mestečka, výsadami obdarovaného už na začiatku 15. storočia. Na mieste pôvodného kaštieľa postavili na konci 16. storočia renesančný objekt s opevnením – nazývaný „castrum“, kúria. Tento poznatok vyplýva z písomných správ roku 1603 i 1618. Avšak objekt kaštieľa pravdepodobne nespĺňal požiadavky zemepánov a v rokoch 1583-1584 kaštieľ dali prestavať podľa požiadaviek chorvátskeho pána Krištofa Ungnada. Ten pozýval 6.12.1583 písomne panstvo širokého okolia na svadbu svojej dcéry Anny s grófom Tomášom Erdödym na 22. januára 1584, a to „in nostra nova Curia Witenze“, čiže v novej kúrii v Chtelnici. Celé panstvo spravoval v kaštieli sídliaci povizor, správca, jemu podliehalo úradníctvo i služobníctvo.
Doteraz udávaný rok 1603 ako rok vzniku kaštieľa sa môže skôr pokladať za rok jeho prestavby pre vyššie nároky panstva. Na začiatku 17. storočia vlastnil kaštieľ Tomáš Erdödy po sobáši s Annou Ungnadovou. Rod Erdödyovcov mal kaštieľ v majetku viac ako dve a pol storočia. Gróf Juraj Druget v prítomnosti Krištofa Erdödyho vydal v roku 1618 v kaštieli zakladaciu listinu kláštora františkánov sv. Kataríny pri Naháči. Majitelia niekoľkokrát prestavovali objekty kaštieľa, v podstatnej miere v roku 1679 prešiel kaštieľ rozsiahlou rekonštrukciou, keď bol pôvodne renesančný objekt zmenený na barokový a táto podoba sa zachovala dodnes. Podrobnejší popis kaštieľa sa zachoval z roku 1786. Toto príslušenstvo vzniklo hlavne ako dôsledok príprav tereziánskych osláv v roku 1775, kedy zemepán Ján Erdödy, bývalý prezident uhorskej kráľovskej komory, privítal v kaštieli samotnú panovníčku Máriu Teréziu so sprievodom, na jej počesť usporiadal poľovačky, ples, ohňostroj i ďalšie slávnosti.
V polovici 19. storočia panstvo prevzali Pálffyovci a kaštieľ v Chtelnici sa stal ich letným sídlom. Noví majitelia dali obnoviť vnútorné zariadenie, umiestnili empírový nábytok, len v 13 miestnostiach ponechali pôvodné staršie zariadenie. Okolie kaštieľa i priľahlé objekty v minulosti zodpovedali nárokom zemepána. V okolí kaštieľa sa rozprestieral anglický park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, zdobenými sochami, skleník so vzácnymi kvetmi, oranžéria a promenáda. Pod kaštieľom sa nachádzali priestranné pivnice, v ktorých roku 1760 uskladňovali 1958 okovov vína z panských i poddanských viníc.
Pálffyovci sa zdržiavali v kaštieli zriedkavo, v roku 1912 Jozef Pálffy dal kaštieľ do prenájmu majiteľovi bratislavského pivovaru Viktorovi Steinovi. Za správcu chtelnického majera ustanovili bohatého obchodníka židovského pôvodu Šándora Schneidera. Pálffyovci dali odviezť z kaštieľa najcennejšie vnútorné zariadenie, takže do konca druhej svetovej vojny zostal prakticky neobývaný. V pôvodnom stave sa do súčasnosti zachovali vlastne iba samotné objekty kaštieľa zvonka. Zlému osudu neunikla ani umelecky cenná kaplnka vo východnom pavilóne s námetom Ukrižovania. Vo vnútornom zariadení umelecky najcennejší bol oltárny obraz Ukrižovania, olej na plátne, ktorý dal vyhotoviť gróf Ján Erdödy pravdepodobne v roku 1769.
Tragické prevratové udalosti sa v novembri 1918 v Chtelnici prejavili aj na kaštieli. Rabovka domácich i vpád maďarského vojenského oddielu 11. novembra spôsobili nenahraditeľné škody na vnútornom zariadení i na samotných objektoch kaštieľa. Zničil sa tiež písomný archívny materiál, ktorý obsahoval pramene k dejinám panstva aj obce, podobne bohatá knižnica, umelecký nábytok a podobne. Väčšina zhorela, ostatok rozkradli. V novembri v roku 1941 slávnostne otvorili v kaštieli Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže za účasti prezidenta Dr. Jozefa Tisu. V tomto období na požiadanie správy Matice slovenskej v T. Sv. Martine ohlásil miestny notársky úrad, že kaštieľ je vnútri opustený, neobsahuje vzácny inventár ani historické pamiatky.
Po roku 1945 kaštieľ prevzal do vlastníctva štát, formálne v roku 1949 požiadala štátna správa grófa Pálffyho, aby odovzdal objekty. Už v školskom roku 1945-1946 v kaštieli umiestnili meštiansku školu, neskôr Základnú deväťročnú školu. V rožných pavilónoch dočasne umiestnili rodinné byty, v jednom lekársku ordináciu. Tento stav trval do roku 1972, keď vybudovali novú školu s príslušenstvom. Keďže o využitie kaštieľa nemali záujem kultúrne inštitúcie, prevzalo ho ministerstvo vnútra, najskôr v ňom zriadilo svoju školu. Objekty z časti renovovali, upravili okolie s parkom, v areáli však vybudovali garáže. Pôvodný masívny oporný múr od cesty zbúrali a nahradili novým. Po zániku školy bol v kaštieli zriadený archív ministerstva vnútra. Od roku 2000 je majetkom obce.
SÚČASNOSŤ
Regionálne múzeum
Pravidelne situované pavilóny okolo centrálne umiestneného kaštieľa sú na Slovensku ojedinelým javom. Zrekonštruované pavilóny patriace k hlavnej budove preto ponúkajú bohaté využitie svojich priestorov. V pivničných priestoroch sa nachádza regionálne múzeum, ktoré spravuje viaceré zbierky. Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín bývalého mestečka Chtelnica a jeho okolia. Súčasťou expozície je historická, paleontologická a speleologická časť. Návštevníci môžu pri prehliadke po kaštieli sledovať nielen architektúru stavby, ale aj nahliadnuť do priestranných pivníc, v ktorých sa v minulosti skladovalo veľké množstvo vína. K tejto časti kaštieľa sa viaže povesť o mladej kontese, ktorú v múroch pivnice stihol jej osud. V múzeu sme tiež rozbehli úspešnú sériu prednášok, kde sme ako hosťa privítali historika Pavla Dvořáka, či antropologičku Silviu Bodorikovú. Vo východnom pavilóne sa nachádza Kaplnka Ukrižovania, ktorá bola postavená v roku 1769 grófom Erdődym a zároveň je sprístupnená návštevníkom múzea.
Malokarpatská galéria
V severnom pavilóne vznikla Malokarpatská galéria, ktorej poslaním je poskytnúť všetkým záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s výtvarnou činnosťou z tvorby regionálnych umelcov. Snahou galérie a členov Klubu regionálneho umenia a histórie je prezentovať výtvarné diela rôznych žánrov. Vo výstavných priestoroch je na troch poschodiach vytvorená expozícia, ktorá sa periodicky mení, aby sa tým vytvoril priestor pre väčší počet umelcov na prezentáciu ich tvorby. Otváranie nových výstav je sprevádzané kultúrnym programom, čím sa dotvára atmosféra k vystavovaným dielam. Zameranie galérie nie je špecifikované, svoj priestor tu nájdu maliari, fotografi, sochári, aj rezbári. Okrem výtvarného umenia svoj priestor dostávajú aj hudba, umelecké slovo, či film.
Kaštieľ sa stal kultúrnym priestorom obce, kde sa stretávajú jednotlivé formy umenia.
Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
106
Zľava
Hotel Máj
Hlboká 49
Piešťany (14,6 km)
img
115
Zľava
Hotel Korekt
Odborárska 8
Banka (15,3 km)
Najbližšie objekty v okolí (107)
img
Kláštor Sv. Kataríny
Dechtice (6,6 km)
img
Jaskyňa Veľká pec
Prašník (7,8 km)
img
Hrad Dobrá Voda
Dobrá Voda (8,3 km)
img
Kaštieľ Rakovice
Rakovice (8,5 km)
img
Kaštieľ Bohunice
Jaslovské Bohunice (9,6 km)
img
HODY TREBATICE 2020
Motokárová dráha AKM
Trebatice (9,6 km)
img
Kaštieľ Dolná Krupá
Hlavná 572/109
Dolná Krupá (10,8 km)
img
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Košariská (11,5 km)
img
Kaštieľ Pečeňady
Pečeňady (12,1 km)
img
Kaštiele v Trstíne
Trstín 345 (12,6 km)
img
Mohyla Milana Rastislava Štefánika
Brezová pod Bradlom (13,1 km)
img
Monza motokáry
E.F.Sherera 17
Piešťany (14,2 km)
img
Funny Park
Hlboká 10154/1
Piešťany (14,4 km)
img
Požičovňa štvorkoliek - 4adventure
Hurbanova ul. 21
Piešťany (14,8 km)
img
Rozhľadňa Lipovec
U Rehušov
Prietrž (14,9 km)
img
Smolenický zámok
Zámocká
Smolenice (15,3 km)
img
Cotton Club OD PRIOR
A. Hlinku 46
Piešťany (15,3 km)
img
Múzeum Molpír
Cintorínska 3
Smolenice (15,5 km)
img
Kaštieľ Jablonica
Jablonica (15,7 km)
img
Požičovňa Ramar
Štefánikova 99
Piešťany (15,7 km)
img
Kúpele Piešťany
Winterova 29
Piešťany (15,9 km)
img
Vojenské múzeum - Piešťany
Žilinská cesta 6545
Piešťany (16,1 km)
img
Balneologické múzeum
Beethovenova 5
Piešťany (16,1 km)
img
Park miniatúr
Hlavná 864
Podolie (16,3 km)
img
Kúpalisko Eva
Piešťany (16,5 km)
img
Kaštieľ Sokolovce
Sokolovce (16,7 km)
img
GOLF - COUNTRY CLUB Piešťany
Kúpeľný ostrov 3612/11
Piešťany (16,8 km)
img
Kaštieľ Kaplath
Koplotovce 123 (17,0 km)
img
Rozhľadňa Rozbehy
Rozbehy (17,1 km)
img
Hrad Korlátka
Cerová (17,4 km)
img
Kúpalisko Koplotovce
Koplotovce 28 (17,4 km)
img
Jaskyňa Driny
Smolenice (17,7 km)
img
Kaštieľ Častkovce
Častkovce (17,8 km)
img
Ski Banka - Ahoj
Banka (17,8 km)
img
Kaštieľ Moravany nad Váhom
Kostolecká 161/10
Moravany nad Váhom (18,1 km)
img
Kaštieľ Cerová
Cerová 1 (18,5 km)
img
Rozprávkový dom
Švancarova dolina
Jablonka (18,9 km)
img
Hrad Ostrý Kameň
Buková (19,1 km)
img
Boat4u - požičovňa lodí
Zvončín 205 (20,0 km)
img
One Club
Námestie sv. Michala 16
Hlohovec (20,1 km)
img
Čachtický hrad
Malinovského 769
Čachtice (20,2 km)
img
Pivné kúpele Sandorf
Prievaly 79 (20,2 km)
img
Múzeum Čachtice
Kúria
Čachtice (20,3 km)
img
Draškovičov kaštieľ
Čachtice (20,3 km)
img
Kúpalisko Hlohovec
Zámok 14
Hlohovec (20,3 km)
img
Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Rázusova 6
Hlohovec (20,4 km)
img
Kaštieľ Horné Otrokovce
Horné Otrokovce 15 (20,4 km)
img
Lanové centrum Trnava
Jána Hajdóczyho 807/28
Trnava (20,5 km)
img
Speedykart Trnava
Suchovská 12
Trnava (20,5 km)
img
Hlohovecký zámok
Zámok
Hlohovec (20,5 km)
img
Kaštieľ Brunovce
Brunovce (20,6 km)
img
Relax disco club
Rybníková 16
Trnava (20,8 km)
img
Relax Aqua - Spa
Rybníková 16
Trnava (20,8 km)
img
Kaštieľ Šalgovce
Šalgovce 28 (20,9 km)
img
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika
Sládkovičova 41
Hlohovec (20,9 km)
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského
Trnava (21,1 km)
img
Národné minigolfové centrum
Juraja Slottu 1
Trnava (21,2 km)
img
Kúpalisko Castiglione
J. Slottu 45
Trnava (21,2 km)
img
Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova
Myjava (21,3 km)
img
Rozhľadňa Hrajky
Turá Lúka (21,4 km)
img
Monkey Club
Radlinského 47/2
Trnava (21,4 km)
img
Západoslovenské múzeum
Muzejné námestie 3
Trnava (21,5 km)
img
EKOFEST 2020
Záhrady Západoslovenského múzea v Trnave (21,5 km)
img
Art Klub
Hlavná 17
Trnava (21,5 km)
img
Hrad Branč
Podbranč (21,6 km)
img
Jaskyňa Čertova pec
Radošina (21,6 km)
img
Samšport s.r.o.
Hodžova 261/1
Myjava (21,8 km)
img
Letné kúpalisko Senica
Sadová 640/20
Senica (22,2 km)
img
Farma New Zealand
Modrová (22,5 km)
img
Kaštieľ Machatka
Sadová ul. 619/3
Senica (22,7 km)
img
Plaváreň Senica
Továrenská ulica
Senica (22,8 km)
img
Disco Club Jama
Hviezdoslavova 315/35
Senica (22,9 km)
img
Kaštieľ Radošina
Piešťanská 11/18
Radošina (22,9 km)
img
Jaskyne Deravá skala a Tmavá skala
Plavecký Mikuláš (23,3 km)
img
Veľká a Malá dolnosokolská jaskyňa
Hubina (23,4 km)
img
Emer Club Radošina
Družstevná 204/54
Radošina (23,5 km)
img
Enjoy Racing
Senica (23,8 km)
img
Krytá plaváreň Stará Turá
Ul. Športová 503
Stará Turá (24,1 km)
img
Kaštieľ Dolné Trhovište
Dolné Trhovište 23 (24,1 km)
img
Nyaryiovský kaštieľ
Sobotište (24,2 km)
img
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča
Sobotište (24,2 km)
img
Mestské múzeum Stará Turá
Gen. M. R. Štefánika 378
Stará Turá (24,2 km)
img
Farma Leonard
Doľany (24,4 km)
img
Asfaltová dráha pre RC modely
Ivana Krasku 14
Trnava - Modranka (24,4 km)
img
Hrad Tematín
Lúka (25,6 km)
img
Rozhľadňa - Marhát
Nitrianska Blatnica (25,8 km)
img
Podjavorinské múzeum
Nám. slobody 6
Nové Mesto nad Váhom (26,1 km)
img
Za Rampami
Trenčianska 1189
Nové Mesto nad Váhom (26,7 km)
img
Rozhľadňa Poľana
Poľana (26,8 km)
img
Kaštieľ Rohov
Rohov 27 (27,0 km)
img
Kaštieľ Sasinkovo
Sasinkovo (27,3 km)
img
Plavecký hrad
Plavecké Podhradie (27,3 km)
img
Plavecká jaskyňa
Plavecké Podhradie (27,3 km)
img
Ski Bezovec
Nová Lehota (27,4 km)
img
Šranecké piesky – Slovenská púšť
Šranecké piesky (27,6 km)
img
Skiland - Stará Myjava
Stará Myjava 411 (28,1 km)
img
Kaštieľ Budmerice
Budmerice 679 (28,2 km)
img
Rozhľadňa - Vápenná (Roštún)
Sološnica (28,3 km)
img
Miléniový kríž
Rybky (28,5 km)
img
Minifarma Lubina
Barina 821
Lubina (28,7 km)
img
Múzeum Červený Kameň
Častá
Červený Kameň (28,8 km)
img
Sokoliarsky dvor ASTUR
Častá (28,8 km)
img
Hrad Červený Kameň
Častá (28,8 km)
img
Kúpele Smrdáky
Smrdáky 177 (29,0 km)
img
Margitin Dvor
Častá (29,1 km)
img
Tarzania Vlčkovce
Vlčkovce (29,5 km)
img
Kaštieľ Lukáčovce
Lukáčovce (29,7 km)