Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 447
Kaštieľ 1, Bernolákovo

Kaštieľ Bernolákovo

Hrady a Zámky

KAŠTIEĽ BERNOLÁKOVO

Majestátny barokový kaštieľ v Bernolákove postavený grófom Esterházym v prvej polovici 18. storočia patrí k prvým šľachtickým rezidenciám na Slovensku, ktoré boli komponované spoločne s okolitým prírodným prostredím. Navrhol ho rakúsky architekt Johan B. Fisher a dlho bol považovaný za jednu z najskvostnejších barokových stavieb na Slovensku.

Kaštieľ sa nachádza v rozsiahlom parku, vybudovanom v polovici 18. storočia. Kaštieľ má trojkrídlovú dispozíciu s dvomi nárožnými a jednou centrálnou oválnou vežou. V minulosti ho obklopoval rozsiahly park s množstvo sochárskych diel, dnes sa tu nachádza golfové ihrisko. Kaštieľ už dlhší čas chátra, pretože nieto peňazí na jeho opravu.

História

Kaštieľ Esterházyovcov

Kaštieľ bol postavený v 18. storočí, po zániku neďalekého hradu Čeklís, po skončení tureckých vojen a protihabsburských stavovských povstaní, keď nastalo obdobie stavebného rozkvetu. Neďaleko od miesta starého hradu si dala vystaviť rodina Esterházyovcov nový kaštieľ. Rod Esterházyovcov bol už v minulosti veľmi bohatý a vážený. Prvé zmienky o ňom pochádzajú z roku 1186. Historici venovali pozornosť trom hlavným vetvám tejto rodiny. Zakladateľom čeklískej vetvy bol palatín Mikuláš Esterházy. Bol protestantom, neskôr sa dal prekrstiť na rímskokatolíka a bojoval proti protestantom spolu s Petrom Pázmanym. Bol poslancom za mesto Zvolen, neskôr bol zvolený za palatína. Priamym potomkom tejto vetvy bol gróf Jozef Esterházy (vnuk krajinského palatína Mikuláša Esterházyho). Jeho rodina patrila medzi favorizované šľachtické rody pri viedenskom dvore. Gróf Jozef Esterházy pomáhal Habsburgovcom vo vojnách proti Turkom. Po uzavretí Szatmarského mieru (1711) cisár bohato odmenil grófa Esterházyho za jeho pomoc. Túto odmenu využil gróf na postavenie kaštieľa v Čeklísi v rokoch 1714-1722.

Monumentálna architektúra bola ovplyvnená viedenským barokom. Z historických materiálov sa dozvedáme, že autorom projektu bol pravdepodobne Ján Bernard Fischer z Erlachu. (Kaštieľ temer nezmenil svoju podobu, iba menšie úpravy boli vykonané architektom J. Fellnerom v prvej polovici 18. storočia). V roku 1714 boli položené základy kaštieľa. (Rok predtým - 1713 - bola ukončená Božia muka ako vďakyvzdanie po skončení morovej epidémie). Svojím riešením patrí medzi najskvostnejšie barokové kaštiele.

Kaštieľ bol postavený na najkrajšom mieste v Čeklísi - na vŕšku a rozprestieral sa v rozsiahlom parku, ktorý bol riešený v štýle francúzskych parkov. Boli tu vysadené rôzne vzácne druhy drevín: krásne exempláre sekvoje obrovskej, pínie, katalpy, platany, borievka kráľovská. Park postupne prechádzal do pôvodných dubových a topoľových lesných porastov. Za kaštieľom bola rozsiahla obora pre vysokú zver.

Majitelia viedli prepychový život. O dôležitosti a významnosti čeklískych Esterházyovcov svedčí aj návšteva celého kráľovského dvora v roku 1766. Pri tejto príležitosti bol postavený nádherný pavilón v Starej bažantnici. Program slávnosti bol veľmi pestrý - rybolov na Dunaji, čínske dostihy, bludný Holanďan. Najväčšou atrakciou bol jarmok, kde mali prepychové stánky Peržania, Turci, Arméni, Egypťania, Rusi, Holanďania, Angličania a ďalšie národy. Na návštevu bolo zvedavých niekoľko tisíc obyvateľov z okolia. Po skončení slávnosti odišiel celý kráľovský dvor do zámku, kde bola pripravená večera. Kaštieľ osvetľovali nielen bengálske ohne, romantiku noci upevnilo aj tisíc lampiónov.

V priebehu 18.storočia sa aj na Slovensku rozvíjali a silneli kapitalistické výrobné vzťahy (vznikali manufaktúry, ťažilo sa čoraz viac obyčajných i drahých kovov, rozvíjala sa banská technika aj hutníctvo). Koncom 18. storočia pretrvával boj medzi cechmi a novovznikajúcimi manufaktúrami, ktorým veľkú pomoc poskytla i Mária Terézia svojou reformou z 5. marca 1765, a tým zabezpečila ich rozvoj. (Pre zaujímavosť možno spomenúť, že v Čeklísi bol známy cech čižmárov (1726) a cech hrnčiarov (1745)).

Pôdorys

Hlavná brána bola zdobená znakom majiteľov. Rodinný erb Esterházyovcov mal v modrom poli na zlatej korune zlatého vtáka Griff, ktorý v prstoch pravej nohy drží meč a v ľavej tri zlaté ruže. Za hlavnou bránou bolo nádvorie, ktoré obývali úradníci a sluhovia. Samotný vstup do kaštieľa viedol cez kamenný most s plastikami levov. Zámocká brána je cennou umeleckou pamiatkou, na ktorej umelcova ruka vykreslila prekrásne ornamenty.

Kaštieľ v Bernolákove je jednoposchodová trojkrídlová budova stavaná do pôdorysu "U". Dvor je uzavretý jednoduchou prízemnou stavbou s terasou a vstupným portálom, ktorý spája veže bočných krídiel. Hlavné jedenásťosové priečelie s mierne vystupujúcim stredným rizalitom je situované do parku. Fasáda je členená pravidelným rytmom okien (2-2-3-2-2) a pilastrami s jónskou hlavicou. Stredné krídlo má v dvornej časti mierne vystupujúci rizalit, ktorý je členený polostĺpmi s korintskou hlavicou. Celú fasádu ukončuje balustráda s dvoma plastikami a oválna veža krytá kopulou. Okná tohto krídla majú nad sebou a v parapete dekoratívne prvky.

Samotný kaštieľ mal tri jednoposchodové krídla s čestným dvorom, ktorý bol uzavretý prízemným vstupným krídlom. Mal dve veže: na pravom i ľavom krídle, ktoré boli spojené portálom, tretia sa nachádzala v prostriedku medzi čelnými vežami. Strechy boli bohato ozdobené a zlátené. V pôvodnom francúzskom parku sa nachádzali plastiky Ľ. Godeho (tieto boli neskôr nahradené secesnými alegorickými sochami ročných období a fontánou s ústrednou plastikou ženy s dvoma nymfami). V období výstavby kaštieľa bola vybudovaná v zámockom parku baroková kaplnka Svätej Anny (1716), ktorú dal postaviť gróf Esterházy na pamiatku zachránenia grófových detí. (Možno vás zaujme i fakt, že v rokoch 1714-1720 mal Čeklís 72 daňovníkov a dva mlyny).

V kaštieli sa postupne zhromaždilo mnoho cenných vecí a umeleckých predmetov, bohatá knižnica, obrazáreň a pekné lovecké trofeje. Zaujímavosťou prednádvoria sa stal aj mariánsky stĺp od Ľ. Godeho z rokov 1750-1760.

Súčasnosť

Kaštieľ má v prenájme spoločnosť Huma 90, v areáli parku sa buduje golfové ihrisko a iné športoviská. Architektúra kaštieľa si zachovala hlavné znaky reprezentačného barokového sídla, predovšetkým dvojramenné schodište a rad salónov v pôvodnom usporiadaní. Pôvodné zariadenie sa nezachovalo.

Okolie

Okolie kaštieľa kedysi tvoril rozľahlý park so sochami od sochára Ľ.Godeho. Dnes v ňom nájdete golfové ihrisko spravované súkromnou firmou. Poriadajú sa tu turnaje aj medzinárodného významu. Pred kaštieľom fungujú hlavné budovy prevádzky ihriska, parkovisko pre osobné automobily, reštaurácia a toalety. Cesta ku ihriskám vedie v tesnej blízkosti kaštieľa a jeho priekopy. Park je zalievaný a upravovaný. Zároveň strážený. Dodnes obsahuje množstvo vzácnych drevín, veľké topole, platany aj vzácne druhy borievok. Pred kaštieľom sa nachádza veľký mariánsky morový stĺp taktiež od Godeho, pochádzajúci z rokov 1750-1760, ktorý sa zachoval ako jeden z mála svedkov slávy a krás kaštieľa, keď sa v ňom ešte konali bály a tanečné večierky smotánky. Počas výstavby kaštieľa sa postavila aj historicky cenná kaplnka Svätej Anny.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
53
Zľava
100%
1 hodnotenie
Hotel Majolika
Súkenícka 41
900 01 Modra (14,7 km)
img
85
Zľava
99%
2 hodnotenia
Botel Gracia
Rázusovo nábrežie
Bratislava (15,0 km)
Najbližšie objekty v okolí (251)
img
Black River Golf Resort
Kaštieľ 5
Bernolákovo (0,0 km)
img
Hrad Čeklís
Hlavná 94
Bernolákovo (0,2 km)
img
Top Paintball - Bernolákovo
Bernolákovo (0,5 km)
img
Grassalkovichovský kaštieľ
Námestie padlých hrdinov 7
Ivanka pri Dunaji (2,4 km)
img
Jazdecký areál Čierna Voda
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (4,8 km)
img
Golf Club Elán
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (4,9 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (5,7 km)
img
Autopožičovňa Payless Car Rental Slovensko
Letisko M. R. Štefánika (BTS)
Ivanská cesta
820 01 Bratislava
Slovensko (6,7 km)
img
Wakelake - Flyboard
Cesta na Senec
Bratislava - Ružinov (7,0 km)
img
Wakelake - požičovňa
Cesta na Senec
Bratislava (7,0 km)
img
Epona Vajnory
Rybničná 34
Bratislava (7,1 km)
img
Art Hotel Kaštieľ
Majorháza 1
Tomášov (7,5 km)
img
Športovo - rekreačný areál Zlaté Piesky
Senecká 2
Bratislava (7,6 km)
img
KidsHouse
Ivánska cesta 30/D
821 04 Bratislava (7,7 km)
img
Jump Arena
Ivánska cesta 30/D
Bratislava (7,7 km)
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29
Svätý Jur (8,0 km)
img
Team Up
Studená 4/B
821 04 Bratislava (8,2 km)
img
Buppi - Detský svet
Ivánska cesta 18
Bratislava (8,6 km)
img
Lezecká stena K2
Stará Ivanská cesta 1B
821 04 Bratislava (8,7 km)
img
Avion Klzisko
Ivanská cesta 16
Bratislava (8,8 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (8,9 km)
img
Autopožičovňa RAI Bratislava
Galvaniho ul. 28
Bratislava (8,9 km)
img
NajLyže.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (9,1 km)
img
NajBike.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (9,1 km)
img
Reset Club
Jesenského 277/4
Pezinok (9,2 km)
img
SUWISPORT Bratislava
Stará Vajnorská 11
Bratislava (9,2 km)
img
Full Swing Golf Club
Bojnická 9426/18
Bratislava - Rača (9,3 km)
img
Lyžiarsky klub Baba
Holubyho 102/18
Pezinok (9,3 km)
img
Plaváreň - kúpalisko Pezinok
Komenského 43
Pezinok (9,4 km)
img
Hrad Biely Kameň
Svätý Jur (9,4 km)
img
UFO na Medzijarkoch
Bieloruská
Bratislava - Podunajské Biskupice (9,5 km)
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok (9,5 km)
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok (9,5 km)
img
Bratislava Paintball
Magnetová
Bratislava
Bratislava - Nové Mesto (9,8 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (9,8 km)
img
Pezinský zámok
Mladoboleslavská ul. 5
Pezinok (10,0 km)
img
HOT SERENADERS s Milanom LASICOM na zámku
Šimák Zámok Pezinok (10,0 km)
img
Motokáry
Vajnorská 11868/127A
Bratislava (10,1 km)
img
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
Bratislava (10,1 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (10,1 km)
img
Športservis Biskupice
Trojičné námestie 3
Bratislava - Podunajské Biskupice (10,2 km)
img
JK Fadex Anna majer
K jazeru
Miloslavov (10,3 km)
img
Speedboats
Šikmá 4
821 06 Bratislava (10,5 km)
img
Štvorkolky Slovensko
Syslia 31
Bratislava (10,5 km)
img
Kúpalisko Krasňany
Černockého
Bratislava (10,5 km)
img
Kúpalisko Zbojnička - Rača
Knižkova dolina
Bratislava (10,5 km)
img
Kandráčovci - summer open air
Amfiteáter Pezinok (10,6 km)
img
Horkýže Slíže a Medial Banana
Amfiteáter Pezinok (10,6 km)
img
Jazdecký klub Ranč 4C
Jegenešská
Bratislava - Podunajské Biskupice (10,9 km)
img
Areál Zdravia Rozálka
Suvorovova 9
Pezinok (10,9 km)
img
Čákiho kaštieľ v Prievoze
Krásna ulica 22
Bratislava (10,9 km)
img
Retro Kids
Nevädzová 6
Bratislava
821 01 (11,0 km)
img
Kaštieľ Čakany
Čakany 7 (11,1 km)
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50
Bratislava (11,3 km)
img
Thomas Anders a Modern Talking Band
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (11,6 km)
img
CONCORD ORCHESTRA
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (11,6 km)
img
Plaváreň Pasienky
Junácka 4
Bratislava (11,7 km)
img
Avalon Restaurant
Zelinárska 2 (12,0 km)
img
SLIPKNOT: WE ARE NOT YOUR KIND
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
Michal David 60
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
KABÁT TOUR 2020
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
SIMPLY RED
AXA aréna NTC Bratislava (12,1 km)
img
VYZNANIE MARIKY GOMBITOVEJ
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
ONE REPUBLIC
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
André Rieu
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
ROCK LEGENDS / OPEN AIR TRIBUTE KONCERT
AXA aréna NTC Bratislava (12,1 km)
img
Kúpalisko Delfín
Ružová dolina 11
Bratislava (12,1 km)
img
Kúpalisko Tehelné pole
Odbojárov 9
Bratislava (12,1 km)
img
Rozhľadňa Perla
Nádražná 57
Šenkvice (12,2 km)
img
Areál u Wocha - Jazdectvo
Športová 3
Blatné (12,3 km)
img
Ebajk - požičovňa elektrobicyklov
Račianska 77
Bratislava (12,3 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (12,4 km)
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26
Bratislava (12,5 km)
img
Central Golem Club - wellness
Metodova 6
Bratislava (12,7 km)
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501
Bratislava (12,8 km)
img
The Square
Trnavské mýto
Bratislava (12,9 km)
img
Hot Chilli - prenájom lodí a skútrov
Vlčie hrdlo
Bratislava (13,6 km)
img
Jaski Bike - Ski
Radlinského 28
Bratislava (13,7 km)
img
Majestic Music Club
Karpatská 2
Bratislava (13,8 km)
img
Hopkirk Club
Karpatská 2
Bratislava (13,8 km)
img
Budova Slovenského Rozhlasu
Mýtna 1
Bratislava (13,9 km)
img
Bobová dráha - Bratislava
Cesta na Kamzík
Bratislava - Nové Mesto (14,0 km)
img
Domček na strome
Bratislava - Nové Mesto (14,0 km)
img
Discgolf
Bratislava - Malý Slavín (14,1 km)
img
Lanoland
Telocvičná 16
Bratislava (14,1 km)
img
Modrý kostol sv. Alžbety Uhorskej
Bezručova 2
Bratislava (14,2 km)
img
Kaštiele Hubice
Hubice 28 (14,2 km)
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A
Bratislava (14,3 km)
img
Reštaurácia Maximilián
Obchodná 52
811 06 Bratislava (14,3 km)
img
Kačacia fontána
Šafárikovo námestie
Bratislava (14,3 km)
img
SANDRA
Ateliér Babylon
Bratislava (14,3 km)
img
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13
Bratislava (14,3 km)
img
Il Bohemo
Ateliér Babylon
Bratislava (14,3 km)
img
High Street Club
Vysoká 14
Bratislava (14,3 km)
img
Dračí hrádok
Stupava (14,3 km)
img
Tripland
Nám. SNP 474/15
Bratislava (14,4 km)
img
UHU Club
Šafárikovo námestie 7
Bratislava (14,4 km)
img
Televízna veža - Kamzík
Cesta na Kamzík 14
Bratislava (14,4 km)
img
Ateliér Babylon
Námestie SNP 14
Bratislava (14,4 km)
img
Nu Spirit Club
Štúrova 19/3
Bratislava (14,4 km)
img
Fuga
Námestie SNP 24
Bratislava (14,4 km)
img
Beabout
Prešernova 4
Bratislava (14,4 km)
img
Múzeum polície
Gunduličova 2
Bratislava (14,5 km)
img
Test
Bratislava
Slovensko (14,5 km)
img
UPRISING FESTIVAL 2020
Bratislava (14,5 km)
img
HIP HOP ŽIJE BRATISLAVA 2020
Bratislava (14,5 km)
img
Klub Dole
Námestie SNP 30
Bratislava (14,5 km)
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (14,5 km)
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (14,6 km)
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie
Bratislava (14,6 km)
img
Bratislava Segway
Laurinská 3
Bratislava (14,7 km)
img
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1
Bratislava (14,7 km)
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13
Bratislava (14,7 km)
img
Fontána Trifón a nymfa
Nádvorie Mirbachovho paláca
Bratislava (14,7 km)
img
Čumil (socha)
Rybárska brana 2
Bratislava (14,7 km)
img
Schöner Náci (socha)
Hlavné námestie
Bratislava (14,7 km)
img
Great Club
Suché mýto 6
Bratislava (14,7 km)
img
Divadlo GUnaGU ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA
Divadlo GUnaGU (14,7 km)
img
VIVALDI - CORELLI - MOZART POD HOLÝM NEBOM (HCO)
Nádvorie Starej radnice
Bratislava (14,7 km)
img
BikeBratislava
Panenská 30
Bratislava (14,7 km)
img
Maximiliánova fontána
Hlavné námestie
Bratislava (14,8 km)
img
Napoleónsky vojak
Hlavné námestie
Bratislava (14,8 km)
img
Michalská brána
Michalská ulica 22
Bratislava (14,8 km)
img
Channels Club
Župné námestie 2
Bratislava (14,8 km)
img
Le Club
Hviezdoslavovo námestie 182/25
Bratislava (14,8 km)
img
Apollon Club
Panenská 24
Bratislava (14,8 km)
img
Segway Tours
Michalská 12
Bratislava (14,8 km)
img
Body Energy club - Pool and Wellness
Einsteinova 7
Bratislava (14,9 km)
img
Letné kúpalisko Modra
Kalinčiakova
Modra (14,9 km)
img
Slavín - vojnový pamätník
Slavín 1
Bratislava (14,9 km)
img
Trafo Music Bar
Ventúrska 269/1
Bratislava (14,9 km)
img
Športový klub Freja - Bratislava River Center
Rybné námestie 1
Bratislava (15,0 km)
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17
Bratislava (15,0 km)
img
Drevená Rozhľadňa Kamzík
Cesta na Kamzík
Bratislava (15,0 km)
img
Rio Grande Restaurant-Night Bar-Café
Hviezdoslavovo námestie 15
Bratislava (15,0 km)
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova
Modra (15,1 km)
img
The Club Bratislava
Rybné námestie 4135/1
Bratislava (15,1 km)
img
Brainteaselava - more than Escape Room
Zámocká 36
Bratislava (15,1 km)
img
Calabria Club
Farského 24
Bratislava (15,2 km)
img
Reštaurácia Hrad
Námestie A. Dubčeka 1
850 01 Bratislava (15,2 km)
img
Galéria Multium
Zámocká 26
811 01 Bratislava (15,2 km)
img
Klub Trinity
Farského 24
Bratislava (15,2 km)
img
Bratislavský hrad
Námestie Alexandra Dubčeka 1
Bratislava (15,3 km)
img
Vyhliadková veža UFO
Most SNP 1
Bratislava (15,3 km)
img
Subclub
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu
Bratislava (15,3 km)
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13
Bratislava (15,3 km)
img
VÝSTAVA POKLAD INKOV - Bratislavský hrad
SNM - Historické Múzeum
Hrad
Bratislava (15,4 km)
img
Drevený domček na strome Pod Dubmi
Kačínska dolina
Bratislava (15,4 km)
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
Bratislava (15,6 km)
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18
Bratislava (15,6 km)
img
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. 16
Bratislava (15,6 km)
img
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12
Bratislava (15,6 km)
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18
Bratislava (15,6 km)
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie
Bratislava (15,7 km)
img
IL DIVO
Incheba - Expo Aréna
Bratislava (15,7 km)
img
LORD OF THE DANCE TOUR 2021
Incheba - Expo Aréna
Bratislava (15,7 km)
img
Luka Šulić
Incheba - Expo Aréna
Bratislava (15,7 km)
img
Klzisko - River Park
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava (16,0 km)
img
Servis a požičovňa Sport Bekr
Bradáčova 5-6
Bratislava (16,0 km)
img
Velocity - požičovňa bicyklov
Lamačská cesta 4256/8
Bratislava (16,1 km)
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16
Bratislava (16,2 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (16,4 km)
img
ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1
Bratislava (16,4 km)
img
Plaváreň Gaudeamus
Mokrohájska cesta 3392/3
Bratislava (16,5 km)
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci (16,7 km)
img
Fun City
Staré grunty 24
Bratislava (16,8 km)
img
Kúpalisko Matadorka
Údernícka 20
Bratislava (16,8 km)
img
Botanická záhrada Bratislava
Botanická 3
Bratislava (16,9 km)
img
Daruj Let Balónom
Vištuk 454 (16,9 km)
img
Prírodné kúpalisko Veľký Draždiak
Veľký Draždiak
Bratislava (17,0 km)
img
Unique Club
Staré Grunty 36
Bratislava (17,0 km)
img
Klub 39
Staré grunty 51/A
Bratislava (17,0 km)
img
Pravá Soľná Jaskyňa
Studenohorská 2069/2
Bratislava (17,2 km)
img
Elam
Staré Grunty 53
Bratislava (17,2 km)
img
Hrad Pajštún
Borinka (17,2 km)
img
Športservis Petržalka
Betliarska 11
Bratislava (17,2 km)
img
Casey Cay
Botanická 35
Bratislava (17,3 km)
img
DANCE CLUB - Modra Harmónia
Okružná
Modra (17,3 km)
img
Letné kúpalisko Lamač
Pod násypom
Bratislava (17,6 km)
img
Plaváreň Iuventa
Karloveská 64
Bratislava (17,8 km)
img
Rock Cafe
M. Schneidra Trnavského 2C
Bratislava (17,8 km)
img
Kart One Arena
Kopčianska 82/A
Bratislava (17,8 km)
img
Rómeo a Júlia
Divadelná sála IUVENTA
Bratislava (17,8 km)
img
Požičovňa Pezinská Baba
Pezinská Baba
Pezinok (17,8 km)
img
Kúpalisko Rosnička
M. Schneidra Trnavského 2
Bratislava (17,8 km)
img
Najlyže.sk - Dúbravka
Bagarova 20
Bratislava - Dúbravka (18,0 km)
img
Ski-Bike
Hany Meličkovej 4
Bratislava - Dlhé Diely (18,2 km)
img
Štvorkolky Only Drive
Pribišova 47
Bratislava - Dlhé Diely (18,4 km)
img
Bowling Disco Club
Saratovská 2/A
Bratislava (18,5 km)
img
Spievankovo a zázračný poklad
Dom kultúry Dúbravka
Bratislava (18,5 km)
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15
Šamorín (18,9 km)
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo (19,1 km)
img
Due Fratelli - požičovňa motocyklov
Dlhá ulica 393/1
Šamorín (19,1 km)
img
Eurorafting - Rafting v Čunove
Čunovo (19,4 km)
img
Raftovanie Čunovo
Balkánska 92
Bratislava - Rusovce (19,4 km)
img
Areál Divoká Voda
P.O. Box 3
Bratislava - Čunovo (19,4 km)
img
Kaštieľ Rusovce
Balkánska ulica
Bratislava - Rusovce (19,4 km)
img
Kaštieľ Budmerice
Budmerice 679 (19,7 km)
img
SportPark - športovo-relaxačné stredisko
Nová ulica 64
Stupava (19,8 km)
img
Jazdecký klub Limit
Vývojová ulica
Bratislava – Rusovce (19,8 km)
img
Ski centrum Zochova Chata - požičovňa
Piesok 4015/B7
Modra (20,0 km)
img
Vodácka požičovňa
Hraničiarska 68/120
Čunovo (20,0 km)
img
Margitin Dvor
Častá (20,3 km)
img
Ranč Ouzkých - jazdecký klub
Vápenka 15
Bratislava (20,4 km)
img
Rozhľadňa na Kukle
Dubová (20,4 km)
img
Stupavský kaštieľ
Hlavná 13/2
Stupava (20,5 km)
img
Kaštieľ Čunovo
Petržalská ulica 218
Čunovo (20,6 km)
img
Aqua Aréna X-bionicsphere
Dubová ulica 33
Šamorín - Čilistov (20,7 km)
img
Butterfly Ranč
Schengenská 1100
Bratislava - Čunovo (20,7 km)
img
AdventureLand v x-bionic sphere
Dubová ulica 33/A
Šamorín (20,7 km)
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26
Stupava (20,9 km)
img
Kaštieľ Lehnice
Lehnice (20,9 km)
img
Kúpalisko Veľké Úľany
Hlavná 960
Veľké Úľany (21,3 km)
img
Kerkira Pub
Hlavná 960
Veľké Úľany (21,3 km)
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C
Stupava (21,3 km)
img
Múzeum Červený Kameň
Častá
Červený Kameň (21,4 km)
img
Sokoliarsky dvor ASTUR
Častá (21,4 km)
img
Hrad Červený Kameň
Častá (21,4 km)
img
Biofarma Príroda
Dúbrava - Botanická záhrada
Stupava (21,4 km)
img
Action Park
Shengenská ulica
Čunovo (21,5 km)
img
Jazdecký klub Karpatia
Poľný mlyn 7787/1
Bratislava - Záhorská Bystrica (22,2 km)
img
Ekopark Relax Čierna voda
Sládkovičovo
Slovensko (22,3 km)
img
Golf Resort Welten
Báč 113 (22,9 km)
img
Hrad Devín
Muránska ulica
Bratislava (23,0 km)
img
Golf Club Pegas
Potočná 942
Lozorno (23,1 km)
img
Sandberg
Devínska Nová Ves (23,1 km)
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
Bratislava (23,2 km)
img
Tarzania Devínska Nová Ves
Bratislava - Devínska Nová Ves (23,5 km)
img
Farma Leonard
Doľany (24,9 km)
img
Aquarea
Čierna Voda (26,0 km)
img
Tarzania Čierna Voda - Galanta
Čierna Voda (26,0 km)
img
Kaštieľ Sládkovičovo
Fučíkova
Sládkovičovo (26,6 km)
img
Slovakia Ring
Orechová Potôň (26,7 km)
img
Malkia Park
Orechová Potôň (26,8 km)
img
Bio - kúpalisko Kamenný mlyn
Plavecký Štvrtok (26,8 km)
img
Rozhľadňa - Veľký Petrklín
Sološnica (27,4 km)
img
Boat4u - požičovňa lodí
Zvončín 205 (28,0 km)
img
Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
Fučíkova 340
Sládkovičovo (28,5 km)
img
Asfaltová dráha pre RC modely
Ivana Krasku 14
Trnava - Modranka (28,6 km)
img
Rozhľadňa - Vápenná (Roštún)
Sološnica (28,7 km)
img
Speedykart Trnava
Suchovská 12
Trnava (29,2 km)
img
Monkey Club
Radlinského 47/2
Trnava (29,4 km)
img
Art Klub
Hlavná 17
Trnava (29,4 km)
img
Eurovalley Golf Park Club - Malacky
Továrenská ulica
Malacky (29,7 km)
img
White Eurovalley Golf Park
Továrenská
Malacky (29,7 km)
img
Tarzania Vlčkovce
Vlčkovce (29,8 km)
img
Západoslovenské múzeum
Muzejné námestie 3
Trnava (29,8 km)
img
EKOFEST 2020
Záhrady Západoslovenského múzea v Trnave (29,8 km)
img
Relax disco club
Rybníková 16
Trnava (29,9 km)
img
Relax Aqua - Spa
Rybníková 16
Trnava (29,9 km)
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského
Trnava (29,9 km)