Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 513
Dolná Súča

Hrad Súča

Hrady a Zámky

HRAD SÚČA

Ruina hradu Súča patrí do prírodnej rezervácie. Vzácne druhy rastlín a živočíchov v chránenej oblasti, múzeum s expozíciou miestnych krojov, ale aj zvyšky stredovekého hradu. Dolná Súča ponúka zaujímavé možnosti pre všetkých milovníkov prírody, kultúry aj histórie.

Ďalšie názvy: 1318 Zucchan, 1393 castrum Sudcze, 1398 castrum Zudcze, 1429 castrum Sudcza, 1475 Swcza

História

Súčanský hrad postavili v 13. storočí ako pohraničnú strážnu pevnosť. Od počiatku jeho existencie mu patrilo územie dnešnej Dolnej a Hornej Súče.

Významným faktorom, ktorý ovplyvnil dejiny viacerých okolitých obcí v tejto pohraničnej oblasti, bolo práve vybudovanie hradu Súča na vrchu Krásin. K systému považských hradov tak pribudol ďalší, ktorý chránil nielen cestu, ale v historickej literatúre málo známy, ale dôležitý začiatok hraničného prechodu z Uhorska na Moravu. Pôvodný a veľmi starý chotárny názov „Kamenné vráta“ na hraniciach Súče s Hrabovkou a Zlatovcami je toho dôkazom. Vybudovanie strážneho hradu, postaveného na Krásine sa pripisuje trenčianskému županovi Bogomírovi. Hrad i územie okolo menil svojich majiteľov. Počas viac ako dvestoročnej histórie vlastnil hrad aj rod Zápoľských a Stibor z Beckova. V čase vlády najmocnejšieho oligarchu Matúša Čáka patril hrad i s územím Trenčianskemu hradu. 

Osobitný úsek dejín Dolnej Súče tvorí obdobie zemepánov Podmanických. Poslednému majiteľovi - Rafaelovi Podmanickému, bol hrad Súča pre dlžoby a majetkové spory 10. novembra 1549 odobratý a krátko potom sa rozhodlo o osude hradu na Krásine. Mikuláš zo Salmu ho nariadil zbúrať. Z kamennej pevnosti zostali iba nepatrné zvyšky. Odkrytá je časť múru, vidieť môžete bývalú prístupovú cestu a priekopu. Z vrchu je výhľad na Trenčín a okolie.

Pôdorys

Hrad sa skladal z dvoch častí. Horný hrad obsadil vrch a oddelený bol od nižšie položeného predhradia šijovou priekopou. Podľa popisu sa skladal z obytnej budovy s niekoľkými miestnosťami, pivovaru a dielní, ktoré však stáli pravdepodobne už v predhradí. To sa rozkladalo na plošine medzi vrchom a skalou na ktorej je dnes vysielač. Jej zasekaný bok napovedá, že až potiaľto boli hospodárske budovy. Smerom na sever sú medzi stromami stopy po ďalších častiach hradu, ktoré plnili jeho obranný charakter.

Vrch Krasín a Súčanský hrad

Pretiahnutý vápencový dvojvrchol Krasín (516 m n. m.) vypínajúci sa nad obcou Dolná Súča je súčasťou bielokarpatského bradlového pásma. Vďaka krásnemu prírodnému prostrediu, miestami zaujímavým skaliskám, pôsobivému výhľadu, a v neposlednom rade i ľahkej dostupnosti predstavuje ideálne výletné miesto pre všetkých, ktorí majú chuť na krátku a nenáročnú túru. Územie Krasína bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu so 4. stupňom ochrany. Nachádza sa tu množstvo vzácnych skamenelín, zriedkavé druhy fauny i chránená vápnomilná flóra, ktorá je však ohrozovaná nežiaducimi náletovými drevinami, najmä krami.

K zaujímavostiam vrchu patria tiež zvyšky múrov stredovekého Súčanského hradu zaniknutého niekedy v 16. storočí. Tento hrad bol jednou z množstva pevností, ktoré svojho času ovládli známi slovenskí lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanickí. O ich pôsobení – najmä nemilosrdnom zbíjaní každého, kto šiel okolo – dodnes kolujú rôzne povesti.

Rafael Podmanický sa čiastočne zmenil k lepšiemu sobášom s dcérou Adama z Lomnice – Janou. Manželstvo spôsobilo obrat v konaní a myslení chamtivého lúpežného rytiera. Zomrel na popolcovú stredu 23. feb. 1558 (ako 45-roč.) v čase, keď sa pripravoval na výpravu proti Turkom. O mieste posledného odpočinku pána Súče kolovali dohady. Podľa niektorých historikov je pochovaný v Považskej Bystrici a údajne v Dolnej Súči sa nachádza náhrobný kameň.

Povesť

O hrade Súča i rytieroch Podmanických ako zbojníkoch, Krásnom dube, starom historickom chotárnom názve, o Zbojníckej ceste, kolovali medzi ľudom po stáročia rozličné povesti a rozprávania. Ešte v r. 1933 vedela o nich živo rozprávať babka Eva Oriešková :

„Nad Súču stál vysoký skalnatý vrch Krásin. Na samem vrše Krásina kedysi dávno bul drevený zámek, v kerem býval jeden zbojnícky rytýr ze svoju céru. Pod zánkom vjella cesta na Moravu. Rytýr ze svojima pomocníkmi tam dycky chodyl strjéžit, lebo vedel, že tade chodá bohatý kupci ze všelijakú partjekú a s penázmi. Kedy mohel vždy ich o šecko okradel. Kupci sa ho báli a ponosuvali sa na neho, že by ho bolo načim potrestat. Vrchnost preto vyslala cisárske vojsko, aby ho lapili a pojali se sebú na trenčánsky zámek. Ale jemu to gdosi vyzradel a on ušjel.

Ked vojsko táhlo na zámek rytýrová céra akurát naberala vodu do zlatého žbána. Ked počula výstrel, pojal ju veľký strach a žbán jej vypadel od strachu do stunne. Friško vysalla na kona a dala sa uchodyt cez Hornú Súču na Moravu. Jako uchodyla cez hory, pri ceste bul dub a ona sa nan s vlasmi zachytyla. Ftedy povedala: „Dube, dube šak si krásny, ale mne osunný." A ten dub tam ešče čilek stojí a volá sa Krásny dub a tá cesta, na kerej okrádali tých kupcov ešče je a dočilku sa volá Zbojnýcka cesta. A čo sa stalo ze zámkem? Ked tam prišli cisársky, na zánnku už nebul nycht. Ani živá duša. Vojaci tedy zámek zapálili a ten celý pohorel. Preto z neho neny čilek už nyšt poznat, len kúsek muruvanja a mjesto gde bula tá stuňňa."

Súčasnosť

Múry sú zarastené vegetáciou a po budovách ostali len priehlbiny v teréne, naznačujúce ich polohu. Uprostred pichľavej húštiny, ktorá pokrýva hradný vrch sú ukryté aj pozostatky múru z interiéru nejakej budovy a terénne stopy naznačujú rozmiestnenie budov. Na samom vrchu, odkiaľ je pekný výhľad na Trenčín, a okolie, je odkrytá časť múru v hĺbke asi 30 cm miestnymi hľadačmi. Zreteľne je viditeľná aj prístupová cesta, šijová priekopa a stopy po stvabách v predhradí.

Prístup: Zaniknutý hrad sa nachádza na ľavej časti skalnatého vrchu Krasín nad Dolnou Súčou. Na Krasín a k zvyškom Súčanského hradu sa možno dostať po náučnom chodníku z obce Dolná Súča. Túra je nenáročná, zvládnu ju i menej zdatní turisti.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
7
Zľava
100%
1 hodnotenie
Chata pod horou Beluša
Belušské Slatiny 66 (25,5 km)
img
20
Zľava
Chata Mojtín
Mojtín 110
Mojtín (28,8 km)
Najbližšie objekty v okolí (67)
img
Rozhľadňa Vršatec
Nemšová (4,6 km)
img
Opatovská jaskyňa
Trenčín (6,5 km)
img
Kláštor Veľká Skalka
Skalka nad Váhom (6,6 km)
img
Kúpalisko Nemšová
Mierové námestie 21
Nemšová (7,1 km)
img
Trenčianske múzeum
Mierové námestie 46
Trenčín (7,5 km)
img
Múzeum kolies ETOP
Gen. M.R.Štefánika 7263/6
Trenčín (7,5 km)
img
Volt Racing Center
Zlatovská 1793
Trenčín (7,5 km)
img
Virtuálna realita
Mierové námestie 35/35
Trenčín (7,5 km)
img
Sunday Session na cestách 2020
Klub Lúč
Trenčín (7,5 km)
img
Steps Pub - Club
Sládkovičova 55/6
Trenčín (7,6 km)
img
Trenčiansky hrad
Matušova 19
Trenčín (7,7 km)
img
Emcar - autopožičovňa
Hodžova 60
Trenčín (7,7 km)
img
Piano Club
Pod Sokolice 6575
Trenčín (8,5 km)
img
Golf - sport club Trenčín
Karpatská 7537
Trenčín (8,6 km)
img
DETSKÝ WOW FESTIVAL
Výstavisko EXPO Center Trenčín (8,8 km)
img
Tarzania Trenčín
Trenčín (8,8 km)
img
Grotta s vyhliadkovou vežou
Pod kaštiel'om 647/47
Dubnica nad Váhom (11,0 km)
img
Dubnícke múzeum
Námestie sv. Jakuba c. 623/5
Dubnica nad Váhom (11,2 km)
img
Reštaurácia Fontána
Námestie Matice Slovenskej 1713/8
Dubnica nad Váhom (11,6 km)
img
Automotoklub SR Karting
Centrum II 70/1
Dubnica nad Váhom (11,9 km)
img
Jaskyňa pod Jeleňom
Trenčianske Teplice (12,9 km)
img
Kúpele Zelená Žaba
17. novembra 17
Trenčianske Teplice (13,3 km)
img
Jánošíkova jaskyňa
Trenčianske Teplice (13,3 km)
img
Letecké múzeum Slavnica
Letisko Slavnica 8
Slavnica (13,4 km)
img
Hanzos Club
Trenčianske Stankovce 367 (13,4 km)
img
Hrad Vršatec
Vršatské Podhradie (15,3 km)
img
Kaštieľ Pruské
Pruské (16,0 km)
img
Rozhľadňa Krivoklát
Krivoklát (16,1 km)
img
Ilavský hrad
Mierové námestie 1
Ilava (16,3 km)
img
Mestské múzeum Ilava
Ružová
Ilava (16,4 km)
img
Rozhľadňa Veľký Lopeník
Nová Bošáca (17,7 km)
img
Rogoňovský ranč Zbehová
Zbehová (18,6 km)
img
Haluzická tiesňava
Haluzická tiesňava (18,7 km)
img
Haluzický kostolík
Haluzícky kostolík (18,8 km)
img
Rozhľadňa na Hájnici
Haluzice (19,3 km)
img
Rozhľadňa Helena
Považský Inovec (20,7 km)
img
Hrad Beckov
Beckov 180 (20,7 km)
img
Múzeum Beckov
Kúria Ambrovec
Beckov (20,7 km)
img
Kaštieľ Ladce
Ľudovíta Štúra
Ladce (21,4 km)
img
Hrad Košeca
Košecké Podhradie (21,4 km)
img
Hrad Lednica
Lednica (21,9 km)
img
Cristallo Restaurant
Súhradka 218
020 61 Lednické Rovne (22,6 km)
img
Botanický park Lednické Rovne
Schreiberova 365
Lednické Rovne (23,1 km)
img
Slovenské sklárske múzeum
Schreiberova 365
Lednické Rovne (23,1 km)
img
Kaštieľ Lednické Rovne
Schreiberova 365
Lednické Rovne (23,1 km)
img
Skipark Kálnica
Kálnica 100 (23,5 km)
img
Lyžiarske stredisko Homôlka
Valaská Belá (23,5 km)
img
Skipark Kálnica - požičovňa ŠP
Kálnica 100 (23,5 km)
img
KMK Reštaurácia
Uhrovecká 300/57
Lednické Rovne (23,7 km)
img
Rozhľadňa Jelenec
Lubina (25,4 km)
img
Za Rampami
Trenčianska 1189
Nové Mesto nad Váhom (25,7 km)
img
Rozhľadňa na Tlstej hore
Dohňany (26,0 km)
img
Podjavorinské múzeum
Nám. slobody 6
Nové Mesto nad Váhom (26,3 km)
img
Lyžiarske stredisko Veľká Javorina
Holubyho chata 1048
Lubina (26,9 km)
img
SKI Park Závada pod Čiernym vrchom
Kšinná (27,5 km)
img
Minifarma Lubina
Barina 821
Lubina (27,6 km)
img
Rozhľadňa na Panskej Javorine
Podhradie (27,6 km)
img
Reštaurácia Hokejka
Športovcov 902
Púchov 020 01 (28,2 km)
img
Krytá plaváreň Púchov
Športovcov 895/1
Púchov (28,4 km)
img
Letné kúpalisko Púchov
Ul. 1. mája 834/29
Púchov (28,4 km)
img
Púchovské múzeum
Nábrežie slobody
Púchov (28,7 km)
img
Sklársky skanzen - Sklený sen
Valaská Belá 20 (28,7 km)
img
Ski Mojtín
Mojtín (28,8 km)
img
Reštaurácia Váh
Štefánikova 816
Púchov (28,9 km)
img
Pizzeria Valdagno
Hollého 850/19
Púchov (29,0 km)
img
Reštaurácia Čierny Havran
Moravská 1887
Púchov (29,1 km)
img
Mojtínska jaskyňa
Mojtín (29,8 km)