Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 378
Jelenec

Hrad Gýmeš

Hrady a Zámky

HRAD GÝMEŠ

Zrúcanina hradu Gýmeš leží na strmom kremencovom kopci Dúň asi 5 km od obce Jelenec. V minulosti bol strediskom okolitého Gýmešského (maďarský názov pre Jelenec) panstva. V priebehu stáročí bol dobytý Turkami avšak neskôr ho obnovili a bol obývaný až do druhej polovice 19. storočia. Odvtedy chátra.

Traduje sa, že hostí na hrade vítali tzv. lopatovým tancom, ktorý spočíval v štyroch úderoch lopatou a zápise do knihy hostí. Či na hrade ešte stále túto tradíciu dodržujú si už musíte zistiť sami.

Z hradu sú zachované časti obvodového muriva a konštrukcie hradných budov a opevnení. Je možné sa k nemu dostať po turistických značkách z Jelenca (rekreačné stredisko Remiťáž) alebo Kostoľan pod Tribečom. Výstup trvá približne 2 hodiny.

História

Hrad dal postaviť pravdepodobne v r. 1253 – 1270 na mieste starého hradiska Ivankov syn Ondrej, účastník bitky pri Slanej. Najstaršie jadro hradu vymedzoval hradobný múr neskororománske opevnenia, ktoré uzatváralo trojuholníkové nádvorie. Na južnej strane, na vyvýšenine bola hranolová veža s obytnou a obrannou funkciou. Koncom 13. storočia pristavali ďalšiu vežu. Medzi veže postavili potom paláce v spoločnom opevnení. V tejto podobe poznal hrad Matúš Čák Trenčiansky a takto stál až do 15. storočia

Veľký hrad vznikol v neskoršej dobe a to spojením resp. opevnením viacerých menších budov, resp.hradov, ktoré boli postavené v tesnej blízkosti. V období medzi 9. a 13. storočím na mieste zvanom Pustý Gýmeš bolo desať menších osád, z ktorých ostala jedna a to obec Jelenec. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113, keď obec Gýmeš sa uvádza v súpise majetkov zoborského kláštora benediktínov.

V Zoborskej listine sa riešia majetkové pomery benediktínského kláštora. Roku 1226 obec Gýmeš daroval kráľ Ondrej II. Ivankovi z rodu Hont-Poznaň. V roku 1295 obec tvorili dve osady a to Horný a Dolný Gýmeš, ktoré boli od seba oddelené lesom. Už v tejto dobe sa spomínajú vinice. Hrad Gýmeš dobil v roku 1302 Matúš Čák Trenčiansky, privlastnil si ho a ponechal tu svojho poverejníka s menom Detre. Aj tu sú historické údaje rozdielne v závislosti od zdroja. Údajne Ondrejov vnuk Štefan Forgáč sa pridal na stranu Matúša Čáka, za čo mu kráľ skonfiškoval majetky. Iný prameň uvádza, že kráľ získal hrad Gýmeš po smrti Matúša Čáka. Ondrej II. s bratom Ivankom II. bojovali proti Matúšovi Čákovi a v roku 1312 obaja padli. Roku 1312 Matúša Čáka kráľovské vojská vyhnali a hrad zostal kráľovským majetkom až do roku 1386. V roku 1350 kráľ Ludovít Veľký udelil obyvateľom Veľkého Gýmeša právo týždenného trhu ¬ za ich služby voči kráľovi.

V roku 1356 kráľ hrad Gýmeš daroval kráľovne Márií. Na požiadanie kráľovnej Márii Blažej (resp.Baláž) Forgáč zabil v roku 1386 Máriinho soka kráľa Karola Malého z rodu Anjou, ktorý vládol iba 39 dní. Dar pre Blažeja, ktorý prvý použil priezvisko Forgáč, od kráľovnej Márii bol hrad aj s príslušnými majetkami. Do Hont-Poznaňovho erbu, na základe armálesu pribudla postava ženy – kráľovna Mária. To, už ide o zakladateľa vetvy a erb rodu Forgáč. Táto darovacia listina spomína iba štyri obce: Veľký a Malý, Horný a Dolný Gýmeš.

Iný historický zdroj uvádza, že Gýmeš vlastnili už predtým príbuzní Blažeja a Blažejovi odmenou bolo štyridsať dedín. Dlho sa Blažej z darov za vraždu soka kráľovnej Márii netešil. Za pol roka bola jeho sťatá hlava v Taliansku u vdovy Margity. Spor o hrad nastal po spomenutej smrti Blažeja Forgáča. Kráľ Žigmund v roku 1400 rozhodol, že hrad budú vlastniť synovia Peter a Mikuláš Forgáč. Chamtivosť hradných pánov Gýmeša vytvorila spor s cirkvou. Majetkové nezhody gýmešského panstva s opátom vo sv. Beňadiku v roku 1403 riešil gýmešský zemepán Mikuláš Forgáč rabovaním požitavských obcí.

Začiatkom novoveku sa Turci niekoľkokrát snažili dobiť hrad Gýmeš. Až v roku 1576 hrad Gýmeš zničili Turci. Rok 1610 bola roľnícka vzbura, lebo Forgáčovci vyberali vysoké poplatky (dane a zvýšené roboty). Vzbura bola majiteľmi Gýmeša kruto potlačená.

Hrad bol už značne zničený. Roku 1613 dal opraviť s veľkými nákladmi Žigmund Forgáč hrad Gýmeš. V roku 1618, keď bol Žigmund zvolený za palatina, bojoval proti sedmohradskému kniežaťu Gabrielovi Betlenovi. Ten sa mu prišiel s početným vojskom pomstiť, majetky vyplienil a hrad Gýmeš podpálil. V roku 1619 požiadal palatín Forgáč Tekovskú župu o pomoc pri oprave hradu Gýmeš. Hrad opravil, zariadil i vyzdobil. Roku 1663 hrad Gýmeš dobili Turci.

Práce na obranných zariadeniach pokračovali aj v 16. storočí, keď pri vstupe do hradu postavili veľkú vežu lichobežníkového pôdorysu a valcovitú vežu. Gýmeš bol jedným z mála hradov, kde prebiehali stavebné práce ešte v 18. storočí. Do tohto obdobia sa datuje premena gotického paláca na rodovú kryptu Forgáchovcov s kaplnkou. Až v polovici 19. storočia panstvo hrad definitívne opustilo a začal sa rozpadávať.

Začiatkom 18.storočia, včase Rákocziho povstania sa majiteľ hradu Gýmeš, Žigmund II. Forgáč stal veliteľom Rákocziho vojska, za čo sa dostali do vyhnanstva a hrad Gýmeš sa stal majetkom kráľa. Cisár Jozef I. predal hrad Gýmeš českému kancelárovi gr. Jánovi Vratislavovi. Od neho odkúpil hrad rožňavský biskup Pavol Forgáč, ktorý ho opravil. Na hrade dal postaviť 4 kaplnky, z ktorých sa zachovala jedna – sv. Ignáca. Bol to patrón hradu a na výročie bývali slávnostné hody s veľkou parádou. Používalo sa kňažské rúcho vyšívané ženskými vlasmi. Pod touto kaplnkou bola rodinná hrobka Forgáčovcov s veľkým krížom z alabastru. Biskup Pavol dal v r.1720-22 v obci Gýmeš postaviť kostol a barokový hrad. Presťahovanie dedičov do kaštieľa bol začiatok konca hradu Gýmeš.

Forgáčovci sa presťahovali do novopostaveného kaštieľa, v ktorom bolo výzdobou až 1756 poľovníckych trofejí, ktoré postupne z kaštieľa zmizli. Len nedávno zachovalý hrad Gýmeš, v roku 1833, nechal Karol Forgáč zdevastovať tým, že dal rozobrať strechu hradu a konštrukciu krovu použili na výstavbu cukrovaru v Jelenci. Tak sa stala aj z hradu Gýmeš zrúcanina, ktorá stále viac a viac chátra.

Ťažko posudzovať zdravie miestneho, posledného, náruživého starého mládenca, grófa Karola Forgáča (1825-1911), po ktorého smrti sa prihlásilo na súde 46 matiek o podiel na dedičstve pre svojich ľavobočkov. Údajne ich bolo oveľa viac a román Laca Zrubca – Gýmešský hárem uvádza až „80 mladučkých grófiek“. Dedičia sa nestarali o hrad, až ho sami zničili. Roku 1840 hrad začal pustnúť a nemal ho kto opraviť. Roku 1868 zriadili Forgáčovci chov muflónov, ale v roku 1883 muflonie stádo vypustili do prírody.

V roku 1950 prešla zrúcanina do majetku štátu. Zhodou okolností tak uplynulo presne 700 rokov od založenia hradu, keď ho pôvodní majitelia opäť stratili. Štát hrad zveril pod správu Štátnych lesov, ktoré pochopiteľne pre svoje zameranie a obmedzené možnosti nemohli zabezpečiť záchranu hradnej zrúcaniny, ktorej neustála deštrukcia nebola dodnes pozastavená. Múry postupne pohlcuje náletová zeleň, vzrastlé stromy zneprehľadňujú členenie hradu a ich korene rozrúšajú zasypané konštrukcie.

Dnes sa obnove venuje Občianske združenie Castrum Ghymes ktoré pôsobí na hrade Gýmeš od novembra 2011. Aktivity združenia sa zameriavajú na prácu s dobrovoľníkmi či študentami archeológie, histórie, prípadne architektúry, samozrejme pod vedením odborníkov a dozorom KPÚ v Nitre. Realizujú ich počas osobného voľna, cez víkendy či počas dovoleniek.

Povesť

O hrade Gýmeš sa traduje viacero ľudových povestí. Podľa jednej z nich mal pôvodne stáť inde. Keď dal staviteľ hradu Ondrej priviezť stavebný materiál na vybrané miesto, materiál zakaždým zmizol. Poverčivý Ondrej sa preto rozhodol, že hrad postaví o trochu ďalej. Hrad potom vydržal 750 rokov, teraz však čoraz rýchlejšie mizne.

Prístup: Na Hrad Gýmeš je najrýchlejšia cesta z priľahlých dedín Kostoľany pod Tríbečom a Jelenec – Remitáž. Odporúčame žltú trasu z Kostolian vyznačenú na mape, následne sa napojit z južnej strany na zelenu značku. Odtiaľ je to na hrad už len 10 minút. Cela túra by mala trvať približne 45 minút.

Najbližšie ubytovanie v okolí (1)
img
20
Zľava
Penzión Bruder
Námestie sv. Ladislava 929/11
Mojmírovce (25,6 km)
Najbližšie objekty v okolí (92)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (4,0 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (4,0 km)
img
Neobarokový kaštieľ Horné Lefantovce
Svätojánska ulica
Horné Lefantovce (4,4 km)
img
Renesančný kaštieľ Horné Lefantovce
Hlavná ulica
Horné Lefantovce (5,6 km)
img
Oponický hrad
Oponice (6,4 km)
img
Kaštieľ Chateau Appony
Oponice 271 (8,0 km)
img
Rozhľadňa Hôrka
Podhorany (8,6 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (8,7 km)
img
Marcibányiovský (Bartakovičovský) kaštieľ
Oponice 133 (8,7 km)
img
Apponyiho poľovnícke múzeum
Oponice (8,7 km)
img
Čierny hrad
Velčice (8,8 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (10,2 km)
img
Svoradova jaskyňa
Nitra (11,9 km)
img
Skidomivo - špecializovaná lyžiarska predajňa
Levická 7
Nitra (13,3 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (13,3 km)
img
Ibiza Disco Club
Veľký Lapáš 488 (13,8 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (14,1 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (14,2 km)
img
Whitecap Kiteboarding
Parková 22
Solčany (14,3 km)
img
Nitriansky hrad
Nitra (14,4 km)
img
Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva
Námestie Jána Pavla II
Nitra (14,4 km)
img
Park na Sihoti
Sihoť
Nitra (14,5 km)
img
Slovenské poľnohospodárske múzeum
Dlhá 92
Nitra (14,5 km)
img
Barracuda disco club
Mostná 230/38
Nitra (14,5 km)
img
LUNA disco - cocktail club
Kmeťkova 313/1
Nitra (14,5 km)
img
Devils Pub
Kmeťkova 330/2
Nitra (14,5 km)
img
Kúpalisko na Sihoti
Sihoť
Nitra (14,6 km)
img
Mestský kúpeľ
Kúpeľná 4
Nitra (14,7 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (14,7 km)
img
Nitriansky Expres
Svätoplukovo námestie
Nitra (14,7 km)
img
Jazdecký klub svätého Juraja - Ranč DD
Dlhá 120
Nitra (14,7 km)
img
Ponitrianske múzeum
Štefánikova trieda 1
Nitra (14,7 km)
img
Botanická záhrada SPU
Trieda A. Hlinku 2
Nitra (15,0 km)
img
Mlyny motokárová dráha
Štefániková trieda 61
Nitra (15,3 km)
img
Rozhľadňa Radošinka
Čab (15,8 km)
img
FunFly - lietanie na motorových rogalách
Nitra (16,0 km)
img
Nová Pekáreň
Rázusova 797/2
Nitra (16,2 km)
img
Rozhľadňa Urmince
Urmince (16,3 km)
img
Tribečské múzeum
Krušovská ulica 291
Topoľčany (16,6 km)
img
Letné kúpalisko Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 2874/50
Topoľčany (16,7 km)
img
Hrad Hrušov
Hostie (16,8 km)
img
Empe Sport - požičovňa
Pribinová 4727
Topoľčany (16,8 km)
img
Riva Disco Club
Škultétyho 6
Topoľčany (16,9 km)
img
BR MOTORS
Hlohovecká cesta
Nitra (17,0 km)
img
Rozhľadňa Dolná Nitra
Klasov (17,4 km)
img
Reštaurácia Naj
Novozámocká 100
Nitra - Krškany (17,5 km)
img
Life Club Topoľčany
Československej armády 20
Topoľčany (17,5 km)
img
Požitavské múzeum mlynárstva
Horný Oháj 226
Vráble (17,6 km)
img
Secesný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 33 (17,8 km)
img
Kaštieľ Nové Sady
Nové Sady (17,9 km)
img
Neobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 177 (18,0 km)
img
Renesančný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves (18,1 km)
img
Mini ZOO Penzión Hoffer
Hlohovecká cesta
Nitra - Zbehy (18,2 km)
img
Country Club Sheriff
Pod kaštieľom 276
Tovarníky (18,2 km)
img
Kaštieľ Tovarníky
Tovarníky (18,2 km)
img
Barokový kaštieľ Bošany
SNP 131
Bošany (18,8 km)
img
Renesančný kaštieľ Bošany
Slovenského národného povstania 113/1
Bošany (18,9 km)
img
Maxclub
Štefánikova 445
Krušovce (20,1 km)
img
Reštaurácia Balada
Novozámocká 233
951 12 Ivanka pri Nitre (20,5 km)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (20,7 km)
img
Kaštieľ Lukáčovce
Lukáčovce (21,4 km)
img
Michalov hrad
Kolačno (21,6 km)
img
Jazdecký westernový klub
Broskyňová 32
Veľké Bedzany (22,0 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (22,6 km)
img
Slovanské múzeum Puškina
Brodzany (23,6 km)
img
Jazdecký klub El Zorro
Nitranska ulica
Branč (23,8 km)
img
Ranč pod Babicou
Bojná
Slovensko (24,1 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (24,5 km)
img
Kaštieľ Dolné Trhovište
Dolné Trhovište 23 (24,9 km)
img
Termálne kúpele Malé Bielice
Malé Bielice 103 - 105
Partizánske (24,9 km)
img
Kúpalisko Dúha
R. Jašíka 1612/81
Partizánske (25,6 km)
img
Kaštieľ Mojmírovce
Mojmírovce 919 (25,7 km)
img
Emer Club Radošina
Družstevná 204/54
Radošina (25,7 km)
img
Benediktínsky kláštor
Pod Kláštorom 1
Hronský Beňadik (25,8 km)
img
Hvezdáreň Partizánske
Malé Bielice 177
Partizánske (25,8 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (26,0 km)
img
Infinity Club
Námestie SNP 143
Partizánske (26,3 km)
img
Kaštieľ Radošina
Piešťanská 11/18
Radošina (26,3 km)
img
Kaštieľ Šalgovce
Šalgovce 28 (27,0 km)
img
Kaštieľ Horné Otrokovce
Horné Otrokovce 15 (27,2 km)
img
Kaštieľ Veľké Uherce
Veľké Uherce (27,2 km)
img
Kaštieľ Šišov
Šišov (27,3 km)
img
Vodný hrádok
Šimonovianska 92/33
Partizánske (27,4 km)
img
Rozhľadňa - Marhát
Nitrianska Blatnica (27,5 km)
img
Kaštieľ Sasinkovo
Sasinkovo (28,0 km)
img
Jaskyňa Čertova pec
Radošina (28,1 km)
img
Ranč u Bobiho
Hlavná 85
Nový Tekov (28,9 km)
img
Miami Club
Železničná 846
Rybník (28,9 km)
img
Soľná jaskyňa Starý Tekov
Prievozská 30
Starý Tekov (29,1 km)
img
Bažantnica Starý Tekov
Prievozská 30
Starý Tekov (29,1 km)
img
Veľká a Malá dolnosokolská jaskyňa
Hubina (29,3 km)
img
Thermal Park Nitrava
Poľný Kesov 252 (29,5 km)