Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 446
Hlavná 94, Bernolákovo

Hrad Čeklís

Hrady a Zámky

HRAD ČEKLÍS

Jeden z najmenej známych slovenských hradov, hrad Čeklís, stojí na vyvýšenine na okraji obce Bernolákovo. Miestna časť Bernolákova sa prezýva Várdomb. Toto maďarské pomenovanie znamená Hradné návršie (Hradný vrch). V susedstve zaniknutého hradu stojí aj kaštieľ postavený Jozefom Eszterházym v rokoch 1720 – 1722.

Hrad bol vybudovaný, podobne ako mnohé iné slovenské hrady, v 13. storočí, zanikol však omnoho skôr než je bežné. Hrad mal strategickú strážnu funkciu a tvoril akúsi bránu do údolia Váhu. Koncom 15. storočia už z neho pravdepodobne bola iba chátrajúca ruina, ktorá sa čoskoro stala zdrojom stavebného materiálu pre rôzne budovy v okolí. Priamo na vrcholci hradného vrchu stojí v súčasnosti nepoužívaná vodárenská veža z obdobia prvej republiky.

Ďalšie názvy: Čeklísky hrad; 1323 castrum Cheklys, 1342 castrum Chekles

Okolité hrady: Biely Kameň, Bratislavský hrad, Eberhard, Pezinok

História

O vzniku hradu sa zachovalo len málo spoľahlivých správ aj napriek tomu, že bol postavený na strategickom mieste, v tzv. bráne cesty od Dunaja na Považie. Hrad Čeklís začali stavať pravdepodobne po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza až z roku 1290. V listine bratislavskej kapituly, sa spomína Pavol, syn pezinského grófa Kozmu, s prídomkom "de Chekluez". I keď sa o samotnom hrade priamo nehovorí, predpokladá sa, že v obci, kde sa vyberalo mýto, existoval zárodok hradu, resp. strážna veža. O existencii hradu začiatkom 14. storočia svedčí listina o darovaní (vrátení) hradu "Castrum Chekles" pánovi Abrahámovi kráľom Karolom Róbertom.

Na prelome 13. a 14. storočia bol Čeklís vo vlastníctve Kozmovho syna Abraháma II. zo Svätého Jura, prezývaného Rufus. Ten predal tunajšie majetky Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Predávajúci bol k tomu donútený vraždou svojich dvoch bratov a vypálením majetku v Červeníku. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho v roku 1321, hrad pripadol kráľovi Karolovi Róbertovi. Ten ho vrátil pôvodnému majiteľovi a v roku 1324 bratislavská kapitula uviedla Abraháma a jeho manželku Margarétu opäť do vlastníctva Čeklísa. Abrahám bol pravdepodobne zakladateľom Čeklískej vetvy grófov z Pezinka a Svätého Jura.

V roku 1351 sa spomína Abrahámov vnuk Mikuláš z Čeklísa. S manželkou mali len dcéry a preto si vymohol u panovníka Ľudovíta Veľkého, že dediť môžu aj dcéry. Hrad sa tak, po smrti Mikuláša z Čeklísa a po smrti jeho manželky v roku 1361, dostal do spoločného vlastníctva sestier Angely, Margity a Anny s manželmi.

V roku 1392 vymenili hrad Čeklís s kráľom Žigmundom Luxemburským za jeho hrad Oponice. Už v roku 1393 sa hrad s panstvom stali doživotne majetkom magistra Karola Krbavského. Ten sa pravidelne dostával do susedských sporov s okolitými panstvami. Už v roku 1421 ho kráľ Žigmund dostal späť. V roku 1424 mal hrad v zálohe za 3000 florénov bavorské knieža Ľudovít.

V roku 1426 dostali hrad do zálohy bratislavský župani, bratia Juraj a Štefan Rozgonyovci. V roku 1437 sa hrad už nachádza v ich trvalej držbe. Keď Turci zajali Jurajovho syna Šebestiána Rozgonyho, tak otec sa snažil nazhromaždiť výkupné. Preto dal polovicu Čeklískeho panstva do zálohy grófom Imrichovi a Ladislavovi z rodu pezinských a svätojurských grófov. Druhú polovicu dostala Jurajova dcéra Helena, ktorá sa vydala za spomínaného grófa Imricha. Celá táto transakcia sa nepozdávala ostatným členom rodu a vypukli dlhotrvajúce súdne spory. Hrad v tom čase spravovali hradní kapitáni.

V roku 1458 sa spomína ako majiteľ hradu spomína manželka Šebestiana Rozgonyová, rodená Barbora Dengelengi. V roku 1487 sa Ladislav Rozgony a gróf Šimon z Pezinka a Sv. Jura sporili o vlastníctvo hradu. Hrad počas sporov veľmi spustol.

Hrad s najväčšou pravdepodobnosťou zanikol počas husitských spanilých jázd do oblastí Západného Slovenska, predovšetkým do okolia Bratislavy a Trnavy. Pri jednej takejto výprave tiahli od Bratislavy cez Čeklís k Šintave. Tiahli po území patriacich do vlastníctva ich úhlavných nepriateľov – Rozgonyovcov. Čeklís sa neskôr stal súčasťou šintavského panstva. Svedčí o tom donačná listina z roku 1523, kde panovník Ladislav V. udeľuje donáciu na toto panstvo Alexandrovi Thurzovi. Správy o hrade potom zanikajú.

Zánik hradu

V čase rákocziho povstania hrad i poddanská obec Čeklís boli vypálené. Dedinu opäť postavili, ale hrad zostal v ruinách. Majiteľ Jozef Eszterházy si nechal postaviť neďaleko hradu barokový kaštieľ (1720 - 1722).

Povesť

Zaujímavosťou Čeklísa je tajná podzemná chodba budovaná na výšku jazdca, ktorá v minulosti viedla až na hrad Biely kameň. K hradu Čeklís sa viaže zaujímavá povesť. Táto povesť hovorí o tom, ako pevnosť dobyli Turci, zajmúc snúbenicu čeklískeho hradného kapitána. Turecký vodca, paša Kujan, sa do devy zamiloval a pokúšal sa ju zviesť. Jednej noci jej ukázal hviezdu, rieknuc, že je to hviezda jeho života, a že kým žiari, bude sa usilovať o jej srdce. Vtom však hviezda náhle spadla a spolu s ňou spadol i paša prestrelený šípom čeklískeho hradného kapitána, ktorý takto oslobodil svoju milú i hrad Čeklís.

Súčasný stav

Do dnešných čias sa z hradu zachovali iba nepatrné zvyšky múrov. V hradnom areáli s výhľadom na Podunajskú nížinu, Bratislavu a Bratislavský hrad sa nachádza rozpadajúca sa vodáreň, ktorá bola postavená v štýle hradnej veže, takže nezasvätený návštevník ju môže považovať za súčasť hradu. 

V susedstve hradu sa nachádza kostol zasvätený sv. Štefanovi – kráľovi. Kostol a hrad sú oddelené už z časti zasypanou, 10 m širokou priekopou. Priekopa na jednej strane ústi do strže a na druhej strane je po niekoľkých metroch zasypaná. Vieme, že okolo hradu boli obranné valy, ktoré sú v súčasnosti zasypané.

Od r. 2010 tu prebiehal archeologický výskum, odkryli sa ďalšie časti hradných múrov.

Prístup: Z centra Bernolákova na západný okraj obce k vyvýšenine nad potokom Čierna voda, na ktorej sa medzi kaštieľom a kostolom nachádzajú pozostatky hradu.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (2)
img
53
Zľava
100%
1 hodnotenie
Hotel Majolika
Súkenícka 41
900 01 Modra (14,9 km)
img
85
Zľava
99%
2 hodnotenia
Botel Gracia
Rázusovo nábrežie
Bratislava (15,0 km)
Najbližšie objekty v okolí (244)
img
Black River Golf Resort
Kaštieľ 5
Bernolákovo (0,2 km)
img
Kaštieľ Bernolákovo
Kaštieľ 1
Bernolákovo (0,2 km)
img
Top Paintball - Bernolákovo
Bernolákovo (0,8 km)
img
Grassalkovichovský kaštieľ
Námestie padlých hrdinov 7
Ivanka pri Dunaji (2,4 km)
img
Jazdecký areál Čierna Voda
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (5,0 km)
img
Golf Club Elán
Pezinská 901/5
Chorvátsky Grob (5,1 km)
img
Kaštieľ Veľký Biel
Obchodná 14
Veľký Biel (5,7 km)
img
Autopožičovňa Payless Car Rental Slovensko
Letisko M. R. Štefánika (BTS)
Ivanská cesta
820 01 Bratislava
Slovensko (6,6 km)
img
Wakelake - Flyboard
Cesta na Senec
Bratislava - Ružinov (7,1 km)
img
Wakelake - požičovňa
Cesta na Senec
Bratislava (7,1 km)
img
Epona Vajnory
Rybničná 34
Bratislava (7,2 km)
img
Art Hotel Kaštieľ
Majorháza 1
Tomášov (7,3 km)
img
KidsHouse
Ivánska cesta 30/D
821 04 Bratislava (7,7 km)
img
Športovo - rekreačný areál Zlaté Piesky
Senecká 2
Bratislava (7,7 km)
img
Jump Arena
Ivánska cesta 30/D
Bratislava (7,8 km)
img
Team Up
Studená 4/B
821 04 Bratislava (8,3 km)
img
Literárne a vlastivedné múzeum
Prostredná ul. 29
Svätý Jur (8,3 km)
img
Buppi - Detský svet
Ivánska cesta 18
Bratislava (8,6 km)
img
Lezecká stena K2
Stará Ivanská cesta 1B
821 04 Bratislava (8,8 km)
img
Avion Klzisko
Ivanská cesta 16
Bratislava (8,8 km)
img
Splav Malého Dunaja na kanoe
SNP 4
Senec (8,9 km)
img
Autopožičovňa RAI Bratislava
Galvaniho ul. 28
Bratislava (8,9 km)
img
NajLyže.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (9,2 km)
img
NajBike.sk
Galvaniho 4
Bratislava - Ružinov (9,2 km)
img
SUWISPORT Bratislava
Stará Vajnorská 11
Bratislava (9,3 km)
img
Full Swing Golf Club
Bojnická 9426/18
Bratislava - Rača (9,4 km)
img
UFO na Medzijarkoch
Bieloruská
Bratislava - Podunajské Biskupice (9,4 km)
img
Reset Club
Jesenského 277/4
Pezinok (9,5 km)
img
Lyžiarsky klub Baba
Holubyho 102/18
Pezinok (9,6 km)
img
Plaváreň - kúpalisko Pezinok
Komenského 43
Pezinok (9,7 km)
img
Aquapark Senec
Slnečné jazerá - sever
Senec (9,7 km)
img
Hrad Biely Kameň
Svätý Jur (9,7 km)
img
Bratislava Paintball
Magnetová
Bratislava
Bratislava - Nové Mesto (9,8 km)
img
Malokarpatské múzeum
M.R. Štefánika 4
Pezinok (9,8 km)
img
Mestské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 1
Pezinok (9,8 km)
img
Múzeum obchodu
Linzbothova 16
Bratislava (10,0 km)
img
Disco Amigos Club
Slnečné jazerá-sever 2572/125
Senec (10,0 km)
img
JK Fadex Anna majer
K jazeru
Miloslavov (10,0 km)
img
Športservis Biskupice
Trojičné námestie 3
Bratislava - Podunajské Biskupice (10,1 km)
img
Motokáry
Vajnorská 11868/127A
Bratislava (10,2 km)
img
Pezinský zámok
Mladoboleslavská ul. 5
Pezinok (10,2 km)
img
Speedboats
Šikmá 4
821 06 Bratislava (10,4 km)
img
Štvorkolky Slovensko
Syslia 31
Bratislava (10,5 km)
img
Kúpalisko Krasňany
Černockého
Bratislava (10,6 km)
img
Kúpalisko Zbojnička - Rača
Knižkova dolina
Bratislava (10,6 km)
img
Jazdecký klub Ranč 4C
Jegenešská
Bratislava - Podunajské Biskupice (10,7 km)
img
Kaštieľ Čakany
Čakany 7 (10,8 km)
img
Čákiho kaštieľ v Prievoze
Krásna ulica 22
Bratislava (10,9 km)
img
Retro Kids
Nevädzová 6
Bratislava
821 01 (11,0 km)
img
Areál Zdravia Rozálka
Suvorovova 9
Pezinok (11,2 km)
img
Múzejno - dokumentačné centrum železníc ŽSR
Nobelova 50
Bratislava (11,4 km)
img
Plaváreň Pasienky
Junácka 4
Bratislava (11,7 km)
img
CONCORD ORCHESTRA
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (11,7 km)
img
Thomas Anders a Modern Talking Band
Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) (11,7 km)
img
SLIPKNOT: WE ARE NOT YOUR KIND
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
ROCK LEGENDS / OPEN AIR TRIBUTE KONCERT
AXA aréna NTC Bratislava (12,1 km)
img
Michal David 60
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
KABÁT TOUR 2020
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
SIMPLY RED
AXA aréna NTC Bratislava (12,1 km)
img
VYZNANIE MARIKY GOMBITOVEJ
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
ONE REPUBLIC
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava (12,1 km)
img
Kúpalisko Delfín
Ružová dolina 11
Bratislava (12,1 km)
img
Kúpalisko Tehelné pole
Odbojárov 9
Bratislava (12,1 km)
img
Avalon Restaurant
Zelinárska 2 (12,1 km)
img
Oáza Sibírskeho Tigra
Kostolná pri Dunaji 168 (12,2 km)
img
Rozhľadňa Perla
Nádražná 57
Šenkvice (12,4 km)
img
Areál u Wocha - Jazdectvo
Športová 3
Blatné (12,4 km)
img
Ebajk - požičovňa elektrobicyklov
Račianska 77
Bratislava (12,4 km)
img
Slovenské olympijské a športové múzeum
Kukučínova 26
Bratislava (12,5 km)
img
Central Golem Club - wellness
Metodova 6
Bratislava (12,7 km)
img
Slovenské plynárenské múzeum
Mlynské nivy 5501
Bratislava (12,8 km)
img
Šialené nožničky
TEATRO Wüstenrot
Bratislava (12,8 km)
img
Sylvia
TEATRO Wüstenrot
Bratislava (12,8 km)
img
The Square
Trnavské mýto
Bratislava (12,9 km)
img
Hot Chilli - prenájom lodí a skútrov
Vlčie hrdlo
Bratislava (13,5 km)
img
Jaski Bike - Ski
Radlinského 28
Bratislava (13,7 km)
img
Majestic Music Club
Karpatská 2
Bratislava (13,8 km)
img
Hopkirk Club
Karpatská 2
Bratislava (13,8 km)
img
Il Bohemo
Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu
Bratislava (13,9 km)
img
Sergej Prokofiev: Peter a vlk
Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu
Bratislava (13,9 km)
img
Budova Slovenského Rozhlasu
Mýtna 1
Bratislava (13,9 km)
img
Kaštiele Hubice
Hubice 28 (14,0 km)
img
Bobová dráha - Bratislava
Cesta na Kamzík
Bratislava - Nové Mesto (14,1 km)
img
Domček na strome
Bratislava - Nové Mesto (14,1 km)
img
Lanoland
Telocvičná 16
Bratislava (14,1 km)
img
Modrý kostol sv. Alžbety Uhorskej
Bezručova 2
Bratislava (14,2 km)
img
UHU Club
Šafárikovo námestie 7
Bratislava (14,3 km)
img
Reštaurácia Maximilián
Obchodná 52
811 06 Bratislava (14,3 km)
img
Kačacia fontána
Šafárikovo námestie
Bratislava (14,3 km)
img
Židovské komunitné múzeum
Heydukova 11-13
Bratislava (14,3 km)
img
Discgolf
Bratislava - Malý Slavín (14,3 km)
img
Múzeum dopravy STM
Šancová 1/A
Bratislava (14,4 km)
img
Tripland
Nám. SNP 474/15
Bratislava (14,4 km)
img
High Street Club
Vysoká 14
Bratislava (14,4 km)
img
Ateliér Babylon
Námestie SNP 14
Bratislava (14,4 km)
img
Nu Spirit Club
Štúrova 19/3
Bratislava (14,4 km)
img
Fuga
Námestie SNP 24
Bratislava (14,4 km)
img
Beabout
Prešernova 4
Bratislava (14,4 km)
img
HIP HOP ŽIJE FESTIVAL BRATISLAVA 2020
Bratislava (14,5 km)
img
Televízna veža - Kamzík
Cesta na Kamzík 14
Bratislava (14,5 km)
img
Test
Bratislava
Slovensko (14,5 km)
img
Klub Dole
Námestie SNP 30
Bratislava (14,5 km)
img
Detské múzeum SNM
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (14,5 km)
img
Dračí hrádok
Stupava (14,5 km)
img
Múzeum polície
Gunduličova 2
Bratislava (14,6 km)
img
Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2
Bratislava (14,6 km)
img
Slovenské národné múzeum (SNM)
Vajanského nábrežie
Bratislava (14,6 km)
img
Bratislava Segway
Laurinská 3
Bratislava (14,7 km)
img
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1
Bratislava (14,7 km)
img
Múzeum Milana Dobeša
Zámočnícka 13
Bratislava (14,7 km)
img
Fontána Trifón a nymfa
Nádvorie Mirbachovho paláca
Bratislava (14,7 km)
img
Čumil (socha)
Rybárska brana 2
Bratislava (14,7 km)
img
Great Club
Suché mýto 6
Bratislava (14,7 km)
img
BikeBratislava
Panenská 30
Bratislava (14,7 km)
img
Maximiliánova fontána
Hlavné námestie
Bratislava (14,8 km)
img
Napoleónsky vojak
Hlavné námestie
Bratislava (14,8 km)
img
Schöner Náci (socha)
Hlavné námestie
Bratislava (14,8 km)
img
Michalská brána
Michalská ulica 22
Bratislava (14,8 km)
img
Channels Club
Župné námestie 2
Bratislava (14,8 km)
img
Le Club
Hviezdoslavovo námestie 182/25
Bratislava (14,8 km)
img
Apollon Club
Panenská 24
Bratislava (14,8 km)
img
Segway Tours
Michalská 12
Bratislava (14,8 km)
img
Body Energy club - Pool and Wellness
Einsteinova 7
Bratislava (14,9 km)
img
Slavín - vojnový pamätník
Slavín 1
Bratislava (14,9 km)
img
Trafo Music Bar
Ventúrska 269/1
Bratislava (14,9 km)
img
Múzeum židovskej kultúry
Židovská 297/17
Bratislava (15,0 km)
img
Rio Grande Restaurant-Night Bar-Café
Hviezdoslavovo námestie 15
Bratislava (15,0 km)
img
Športový klub Freja - Bratislava River Center
Rybné námestie 1
Bratislava (15,1 km)
img
Letné kúpalisko Modra
Kalinčiakova
Modra (15,1 km)
img
Drevená Rozhľadňa Kamzík
Cesta na Kamzík
Bratislava (15,1 km)
img
The Club Bratislava
Rybné námestie 4135/1
Bratislava (15,1 km)
img
Brainteaselava - more than Escape Room
Zámocká 36
Bratislava (15,1 km)
img
Calabria Club
Farského 24
Bratislava (15,2 km)
img
Reštaurácia Hrad
Námestie A. Dubčeka 1
850 01 Bratislava (15,2 km)
img
Galéria Multium
Zámocká 26
811 01 Bratislava (15,2 km)
img
Klub Trinity
Farského 24
Bratislava (15,2 km)
img
Bratislavský hrad
Námestie Alexandra Dubčeka 1
Bratislava (15,3 km)
img
Múzeum Ľudovíta Štúra
Štúrova
Modra (15,3 km)
img
Vyhliadková veža UFO
Most SNP 1
Bratislava (15,3 km)
img
Subclub
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu
Bratislava (15,3 km)
img
FESTÍK - najveselší detský festival 2020
Závodisko
Bratislava 5 - Petržalka (15,4 km)
img
Historické múzeum Bratislava
P.O.BOX 13
Bratislava (15,4 km)
img
Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova 14
Bratislava (15,6 km)
img
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18
Bratislava (15,6 km)
img
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova ul. 16
Bratislava (15,6 km)
img
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12
Bratislava (15,6 km)
img
Drevený domček na strome Pod Dubmi
Kačínska dolina
Bratislava (15,6 km)
img
Hudobné múzeum SNM
Žižkova 18
Bratislava (15,6 km)
img
Múzeum Jána Cikkera
Fialkové údolie
Bratislava (15,7 km)
img
Servis a požičovňa Sport Bekr
Bradáčova 5-6
Bratislava (15,9 km)
img
Klzisko - River Park
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava (16,0 km)
img
Múzeum školstva a pedagogiky
Hálova 16
Bratislava (16,2 km)
img
Golf Jelka - Golf Range
Veľký zátoň 922
Jelka (16,2 km)
img
Velocity - požičovňa bicyklov
Lamačská cesta 4256/8
Bratislava (16,2 km)
img
ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1
Bratislava (16,5 km)
img
Plaváreň Gaudeamus
Mokrohájska cesta 3392/3
Bratislava (16,5 km)
img
Múzeum včelárstva na Slovensku
Kráľová pri Senci (16,6 km)
img
Kúpalisko Matadorka
Údernícka 20
Bratislava (16,7 km)
img
Fun City
Staré grunty 24
Bratislava (16,9 km)
img
Botanická záhrada Bratislava
Botanická 3
Bratislava (16,9 km)
img
Prírodné kúpalisko Veľký Draždiak
Veľký Draždiak
Bratislava (16,9 km)
img
Daruj Let Balónom
Vištuk 454 (17,0 km)
img
Unique Club
Staré Grunty 36
Bratislava (17,0 km)
img
Športservis Petržalka
Betliarska 11
Bratislava (17,1 km)
img
Klub 39
Staré grunty 51/A
Bratislava (17,1 km)
img
Elam
Staré Grunty 53
Bratislava (17,2 km)
img
Pravá Soľná Jaskyňa
Studenohorská 2069/2
Bratislava (17,3 km)
img
Casey Cay
Botanická 35
Bratislava (17,3 km)
img
Hrad Pajštún
Borinka (17,4 km)
img
DANCE CLUB - Modra Harmónia
Okružná
Modra (17,5 km)
img
Letné kúpalisko Lamač
Pod násypom
Bratislava (17,7 km)
img
Plaváreň Iuventa
Karloveská 64
Bratislava (17,8 km)
img
Kart One Arena
Kopčianska 82/A
Bratislava (17,8 km)
img
Rock Cafe
M. Schneidra Trnavského 2C
Bratislava (17,9 km)
img
Kúpalisko Rosnička
M. Schneidra Trnavského 2
Bratislava (17,9 km)
img
Požičovňa Pezinská Baba
Pezinská Baba
Pezinok (18,0 km)
img
Najlyže.sk - Dúbravka
Bagarova 20
Bratislava - Dúbravka (18,1 km)
img
Ski-Bike
Hany Meličkovej 4
Bratislava - Dlhé Diely (18,2 km)
img
Štvorkolky Only Drive
Pribišova 47
Bratislava - Dlhé Diely (18,5 km)
img
Bowling Disco Club
Saratovská 2/A
Bratislava (18,5 km)
img
Peter Pan - muzikál pre deti
Dom kultúry
Dúbravka (18,6 km)
img
Spievankovo a zázračný poklad
Dom kultúry Dúbravka
Bratislava (18,6 km)
img
Mestský vlastivedný dom Šamorín
Bratislavská 15
Šamorín (18,7 km)
img
Due Fratelli - požičovňa motocyklov
Dlhá ulica 393/1
Šamorín (18,8 km)
img
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bratislava - Čunovo (18,9 km)
img
Eurorafting - Rafting v Čunove
Čunovo (19,2 km)
img
Areál Divoká Voda
P.O. Box 3
Bratislava - Čunovo (19,2 km)
img
Raftovanie Čunovo
Balkánska 92
Bratislava - Rusovce (19,3 km)
img
Kaštieľ Rusovce
Balkánska ulica
Bratislava - Rusovce (19,3 km)
img
Jazdecký klub Limit
Vývojová ulica
Bratislava – Rusovce (19,7 km)
img
Vodácka požičovňa
Hraničiarska 68/120
Čunovo (19,8 km)
img
Kaštieľ Budmerice
Budmerice 679 (19,8 km)
img
SportPark - športovo-relaxačné stredisko
Nová ulica 64
Stupava (20,0 km)
img
Ski centrum Zochova Chata - požičovňa
Piesok 4015/B7
Modra (20,2 km)
img
Aqua Aréna X-bionicsphere
Dubová ulica 33
Šamorín - Čilistov (20,5 km)
img
Margitin Dvor
Častá (20,5 km)
img
Ranč Ouzkých - jazdecký klub
Vápenka 15
Bratislava (20,5 km)
img
AdventureLand v x-bionic sphere
Dubová ulica 33/A
Šamorín (20,5 km)
img
Kaštieľ Čunovo
Petržalská ulica 218
Čunovo (20,5 km)
img
Butterfly Ranč
Schengenská 1100
Bratislava - Čunovo (20,6 km)
img
Rozhľadňa na Kukle
Dubová (20,6 km)
img
Stupavský kaštieľ
Hlavná 13/2
Stupava (20,7 km)
img
Kaštieľ Lehnice
Lehnice (20,7 km)
img
Múzeum Ferdiša Kostku
Ul. F.Kostku 26
Stupava (21,1 km)
img
Kúpalisko Veľké Úľany
Hlavná 960
Veľké Úľany (21,2 km)
img
Kerkira Pub
Hlavná 960
Veľké Úľany (21,2 km)
img
Action Park
Shengenská ulica
Čunovo (21,4 km)
img
Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Dlhá 8/C
Stupava (21,5 km)
img
Múzeum Červený Kameň
Častá
Červený Kameň (21,6 km)
img
Sokoliarsky dvor ASTUR
Častá (21,6 km)
img
Hrad Červený Kameň
Častá (21,6 km)
img
Biofarma Príroda
Dúbrava - Botanická záhrada
Stupava (21,6 km)
img
Ekopark Relax Čierna voda
Sládkovičovo
Slovensko (22,2 km)
img
Jazdecký klub Karpatia
Poľný mlyn 7787/1
Bratislava - Záhorská Bystrica (22,4 km)
img
Golf Resort Welten
Báč 113 (22,7 km)
img
Hrad Devín
Muránska ulica
Bratislava (23,1 km)
img
Sandberg
Devínska Nová Ves (23,2 km)
img
Golf Club Pegas
Potočná 942
Lozorno (23,3 km)
img
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
Bratislava (23,4 km)
img
Tarzania Devínska Nová Ves
Bratislava - Devínska Nová Ves (23,6 km)
img
Farma Leonard
Doľany (25,1 km)
img
Aquarea
Čierna Voda (25,8 km)
img
Tarzania Čierna Voda - Galanta
Čierna Voda (25,8 km)
img
Slovakia Ring
Orechová Potôň (26,4 km)
img
Kaštieľ Sládkovičovo
Fučíkova
Sládkovičovo (26,5 km)
img
Malkia Park
Orechová Potôň (26,6 km)
img
Bio - kúpalisko Kamenný mlyn
Plavecký Štvrtok (27,0 km)
img
Rozhľadňa - Veľký Petrklín
Sološnica (27,6 km)
img
Boat4u - požičovňa lodí
Zvončín 205 (28,1 km)
img
Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.
Fučíkova 340
Sládkovičovo (28,4 km)
img
Asfaltová dráha pre RC modely
Ivana Krasku 14
Trnava - Modranka (28,6 km)
img
Rozhľadňa - Vápenná (Roštún)
Sološnica (29,0 km)
img
Speedykart Trnava
Suchovská 12
Trnava (29,3 km)
img
Monkey Club
Radlinského 47/2
Trnava (29,4 km)
img
Art Klub
Hlavná 17
Trnava (29,5 km)
img
ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE
Kino Hviezda
Trnava (29,6 km)
img
Tarzania Vlčkovce
Vlčkovce (29,8 km)
img
HANA ZAGOROVÁ Galakoncert
Hotel Holiday Inn
Trnava (29,8 km)
img
Západoslovenské múzeum
Muzejné námestie 3
Trnava (29,8 km)
img
Eurovalley Golf Park Club - Malacky
Továrenská ulica
Malacky (29,9 km)
img
White Eurovalley Golf Park
Továrenská
Malacky (29,9 km)
img
Relax disco club
Rybníková 16
Trnava (29,9 km)
img
Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského
M. Schneidera-Trnavského
Trnava (29,9 km)
img
Relax Aqua - Spa
Rybníková 16
Trnava (30,0 km)