Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 400
Podbranč

Hrad Branč

Hrady a Zámky

HRAD BRANČ

Zrúcanina hradu Branč leží na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1317. Hrad sa rozkladá na ploche asi 7.500 m2, vo výške 480 m n.m. Keďže hrad stál na pomerne ľahko prístupnom kopci, jeho obrana sa neustále zdokonaľovala. Hlavný vchod do dolného hradu je od východu. Vstup do hradu bol strážený dvoma bastiliónmi vonkajšieho opevnenia. Oproti hlavnému vchodu je trištvrtekruhová delová bašta stredného hradu, chrániaca paľbou z diel a ručných zbraní priestor vchodu pred nepriateľom. Obvodové murivo dolného hradu je na štyroch miestach prerušené polkruhovými baštami.

Začiatkom 18. storočia hrad prestal byť využívaný, bol z neho odvezený nábytok a zbúrané opevnenie a hrad začal postupne chátrať. V roku 1968 robil Pamiatkostav Žilina pamiatkovú obnovu hradu, ktorá však nebola dokončená. Archeologický výskum sa robil od roku 1978, v súčasnosti prebieha odkrývanie a postupná konzervácia murív.

Pôdorys

Hrad je rozdelený na dve hlavné časti: dolný hrad a stredný hrad. Stredný hrad je od dolného hradu oddelený výrazne suchou hlbokou priekopou, ktorá zvyšovala prirodzenú výšku opevnenia stredného hradu. Vchod do stredného hradu bol pôvodne v rohu (oproti pomníku). Aj tam, kde je zem zarovnaná (kde nie je priekopa - bola, ale sa zem zasypala spadnutím horného a stredného hradu), útočníci museli prekonať 80 m nekrytého priestoru (priekopu) pod priamou paľbou obrancov hradu.

Stredný hrad sa funkčne delí na 2 časti: severné nádvorie stredného hradu a obytnú palácovú časť. Z nádvoria (pri pomníku) sa po schodisku vystupovalo do átriového dvora a do jednotlivých miestností. Bolo tu 40 izieb - 15 v prízemí, 20 na prvom poschodí a 5 na druhom poschodí. Na západnom nádvorí dolného hradu (neďaleko pomníka) bola hradná studňa. Staršia studňa bola i na nádvorí stredného hradu (blízko jedinej sprístupnenej miestnosti).

História

Hrad nechal postaviť magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 - 1297. Toto datovanie bolo určené podľa archeologického výskumu - podľa nálezu mincí s uvedenými rokmi 1251 - 1261. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo 40 majiteľov.

V roku 1309 hrad získal Matúš Čák Trenčiansky, krátku dobu hrad vlastnil i český kráľ Ján Luxemburský, v roku 1394 Žigmund Luxemburský. Po tomto roku sa datuje prestavba v rozsahu stredného hradu. Výsledkom bol typicky gotický skalný hrad s útočnou vežou, palácom, kaplnkou a v juhovýchodnom rohu stredného hradu s vysokým hradbovým obvodovým múrom.
V 16. storočí sa stal hrad vlastníctvom Františka Nyáryho, ktorý sa oženil s dcérou pána hradu Korlátko (Cerová) a s celou rodinou tu žili i poslední príslušníci rodu Nyáry, ktorí si postavili nový kaštieľ v Sobotišti (na námestí) a postupne sa tam presťahovali aj so zariadením. Bolo to pre nich pohodlnejšie sídlo. Hrad zostal opustený a chátral.

V období tureckých vojen slúžil ako útočište okolitému obyvateľstvu, pričom v období rokov 1674 - 1675 bol prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Zomreli v jamách (väznica po obvode múru). Túto udalosť pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade. Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci a hrad tak zostal dodnes.

Archeologický výskum

V roku 1968 Pamiatkostav Žilina prevádzal pamiatkovú obnovu hradu, ktorá nebola dokončená. Archeologický výskum sa robil od roku 1978. Počas piatich sezón sa v odkrytých zasypaných miestnostiach, v jednotlivých vrstvách našli články kamennej architektúry z okien, dverí; ďalej sa našli črepiny z majoliky, z hrncov a kachieľ. K zaujímavým nálezom patrila ozdobná kamenná renesančná rímsa so štítom s letopočtom ukončenia prestavby hradu 1539 a monogramom majiteľa hradu Františka Nyáryho. Ďalej sa našla sústava pilierov, drevené časti z pôvodného hradu, železný šíp, 2 guľky, starý nôž, bronzové ihlice, rôzne druhy gombíkov, kovaní, kľúčik od šperkovnice, medené cedidlo a i.

Okolie a zaujímavosti

Príťažlivá a malebná krajina s hradom Branč bola mnohým umelcom námetom na výtvarné zobrazenie. Hrad Branč vo svojich dielach stvárnil maliar Martin Benka, Július Koreszka, hodonínsky maliar Karel Novák. Hrad Branč bol a je námetom pre fotografov. Obrazy hradu Branč sa nachádzajú v Galérii mesta Bratislavy, v múzeu Martina Benku v Martine a Záhorskej galérii v Senici.

Z hradu Branč je možnosť uskutočniť turistické výlety na Bradlo, kde je mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika (pokračovanie lesnou cestou za Podzámkom), k pamätnej izbe SNP v Prietrži u Rehušov s históriou boja proti fašizmu v okrese Senica (smerom Podbranč - Dolná Dolina, Druhá Strana, Prietrž). Ďalej je možnosť uskutočniť výlet k hradisku Starý Hrad, prípadne k poľovníckej chate.

Prístup: autom na parkovisko pod hradom, odtiaľ pešo asi 100 m na hrad, pešo z obce Podbranč (miestna časť Podzámok) asi 5 minút.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (61)
img
Rozhľadňa Hrajky
Turá Lúka (3,9 km)
img
Nyaryiovský kaštieľ
Sobotište (4,5 km)
img
Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča
Sobotište (4,5 km)
img
Rozhľadňa Lipovec
U Rehušov
Prietrž (7,7 km)
img
Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova
Myjava (7,8 km)
img
Samšport s.r.o.
Hodžova 261/1
Myjava (7,9 km)
img
Letné kúpalisko Senica
Sadová 640/20
Senica (8,7 km)
img
Kaštieľ Rohov
Rohov 27 (8,9 km)
img
Kaštieľ Machatka
Sadová ul. 619/3
Senica (9,1 km)
img
Mohyla Milana Rastislava Štefánika
Brezová pod Bradlom (9,3 km)
img
Plaváreň Senica
Továrenská ulica
Senica (9,5 km)
img
Rozhľadňa Poľana
Poľana (9,7 km)
img
Disco Club Jama
Hviezdoslavova 315/35
Senica (9,8 km)
img
Rozhľadňa Žalostiná
Chvojnica (9,8 km)
img
Miléniový kríž
Rybky (10,9 km)
img
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Košariská (11,8 km)
img
Kúpele Smrdáky
Smrdáky 177 (12,0 km)
img
Rozprávkový dom
Švancarova dolina
Jablonka (12,9 km)
img
Enjoy Racing
Senica (13,1 km)
img
Kaštieľ Jablonica
Jablonica (13,7 km)
img
Skiland - Stará Myjava
Stará Myjava 411 (13,8 km)
img
Hrad Dobrá Voda
Dobrá Voda (14,5 km)
img
Kúpalisko Zlatnícka dolina
Skalica - Zlatnícka dolina (15,9 km)
img
Tarzania Skalica
Skalica (16,3 km)
img
Rozhľadňa Lipky
Unín (16,3 km)
img
Krytá plaváreň Stará Turá
Ul. Športová 503
Stará Turá (16,7 km)
img
Mestské múzeum Stará Turá
Gen. M. R. Štefánika 378
Stará Turá (17,5 km)
img
Kaštieľ Cerová
Cerová 1 (18,1 km)
img
Jaskyňa Veľká pec
Prašník (18,3 km)
img
Hrad Korlátka
Cerová (18,5 km)
img
Rozhľadňa Rozbehy
Rozbehy (18,8 km)
img
Minifarma Lubina
Barina 821
Lubina (19,9 km)
img
Kláštor Sv. Kataríny
Dechtice (20,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Veľká Javorina
Holubyho chata 1048
Lubina (20,9 km)
img
Záhorské múzeum
Námestie slobody 13
Skalica (21,4 km)
img
Pivné kúpele Sandorf
Prievaly 79 (21,4 km)
img
Výstava Karol Belas - prierez fotografií
Chtelnica
Slovensko (21,5 km)
img
Čachtický hrad
Malinovského 769
Čachtice (21,6 km)
img
Kaštieľ Chtelnica
Družstevná 694/20
Chtelnica (21,6 km)
img
Rozhľadňa Jelenec
Lubina (22,3 km)
img
Kaštiele v Trstíne
Trstín 345 (22,7 km)
img
Park miniatúr
Hlavná 864
Podolie (23,2 km)
img
Múzeum Čachtice
Kúria
Čachtice (23,5 km)
img
Draškovičov kaštieľ
Čachtice (23,5 km)
img
Kaštieľ Častkovce
Častkovce (23,6 km)
img
Baťov kanál - rozhľadňa
Skalica (24,2 km)
img
Holíčsky zámok
Zámocká 319/2
Holíč (24,2 km)
img
Mestské múzeum a galéria v Holíči
Zámocká 391/2
Holíč (24,2 km)
img
Hrad Ostrý Kameň
Buková (24,5 km)
img
Smolenický zámok
Zámocká
Smolenice (24,6 km)
img
Múzeum Molpír
Cintorínska 3
Smolenice (25,1 km)
img
Riverside Club
Hviezdoslavova 548
Šaštín - Stráže (25,8 km)
img
Jaskyňa Driny
Smolenice (26,2 km)
img
Výstava: Nové Mesto nad Váhom v praveku
Podjavorinské múzeum
Nové Mesto nad Váhom (26,8 km)
img
Podjavorinské múzeum
Nám. slobody 6
Nové Mesto nad Váhom (26,8 km)
img
Kaštieľ Rakovice
Rakovice (27,5 km)
img
Za Rampami
Trenčianska 1189
Nové Mesto nad Váhom (27,7 km)
img
Kaštieľ Dolná Krupá
Hlavná 572/109
Dolná Krupá (28,3 km)
img
Jaskyne Deravá skala a Tmavá skala
Plavecký Mikuláš (28,3 km)
img
Rogoňovský ranč Zbehová
Zbehová (28,9 km)
img
Kaštieľ Brunovce
Brunovce (29,2 km)