Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 300
Námestie Š. Moyzesa, Banská Bystrica

Hrad Banská Bystrica

Hrady a Zámky

HRAD BANSKÁ BYSTRICA

Mestský hrad v Banskej Bystrici, charakteristická dominanta a symbol historického jadra Banskej Bystrice s typickou siluetou dvojice cibuľovitých veží, situovaný hore na námestí. Je to národná kultúrna pamiatka.

História

Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Už v tých časoch tu stál farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý sa neskôr, koncom stredoveku stal centrom novej pevnosti. Funkciou mestského hradu bolo chrániť výnosy z ťažby drahých kovov, najmä z medi a striebra, a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu mestská rada. Jednotlivé budovy rôznorodej funkcie obohnali spoločným opevnením, ktoré chránilo patriciát pred vonkajšími nepriateľmi i vnútornými nepokojmi, najmä počas baníckych vzbúr.

Areál mestského hradu sa skladá z kostola Panny Márie, tzv. Matejovho domu, tzv. slovenského kostola, radnice, budovy fary a kamenného opevnenia s baštami, vstupnou bránou s barbakanom, ktorým sa do areálu vchádzalo.

Najstaršou budovou je neskororománsky farský kostol panny Márie z druhej polovice 13. storočia. Pôvodne ho obklopoval cintorín, na ktorom až do 19. storočia stála románska kostnica.

Bystrickí mešťania, inšpirovaní vzorom mestského hradu v Kremnici, opevnili v poslednej tretine 15. storočia priestor okolo farského kostola a postavili tu ďalšie budovy patriace samospráve banských miest, mestskej správe a kráľovi: gotický dom kráľa Mateja (nazývaný aj Matejov dom) vznikol v roku 1479, mestská radnica okolo roku 1500; krátko predtým, v roku 1492, dostavali kostol sv. Kríža, nazývaný aj slovenský kostol, lebo sem chodili prevažne slovenskí obyvatelia, s bohatým vstupným neskorogotickým portálom.

Opevnenie tvoril vysoký kamenný múr a kruhové bašty. Najdôležitejšou časťou opevnenia bola vstupná brána s barbakanom, dostavaná v roku 1512, do ktorej sa vstupovalo dvoma bránami, pre povozy a pre peších. V tom období prešiel farský kostol nákladnou stavebnou úpravou, ktorú podnes dokumentuje zachované oratórium s gotickou krížovou klenbou, bočná kaplnka sv. Barbory a neskorogotickým krídlovým oltárom od Majstra Pavla z Levoče a neskorogotická bronzová krstiteľnica od majstra Jodoka. Typologickou zaujímavosťou sú portréty svätých, ktorými iluzívne nahradili konzoly pod klenbou v presbytériu. Interiér kostola bol v tých časoch veľmi hodnotný, hl. oltár vyhotovil Majster Pavol z Levoče a údajne bol ešte monumentálnejší ako levočský. Podľahol však ničivému požiaru v roku 1761; v roku 1767 ho nahradili barokovým oltárom s obrazmi od významného rakúskeho maliara J. L. Krackera. Zrútenú klenbu nahradili barokovou, s iluzívnou architektonickou freskou v presbytériu od A. Schmidta z rokoch 1767-1770. Z tohto obdobia pochádzajú aj typické siluety s cibuľovitými medenými strechami.

Do mestského hradu po čase včlenili aj mestskú radnicu. V druhej tretine 16. storočia prešla viacerými stavebnými úpravami, ktoré jej vtlačili dnešný ráz. V roku 1546 ju podstatne rozšírili a prestavali. Čoskoro nato, v rockoch 1564-1565, majster Peregrinus upravil jej priečelie vrátane starej neskorogotickej loggie a budovu ukončil renesančnou atikou s lastovičími chvostmi.

Exteriér a interiér

Farský kostol je výrazná gotická architektúra s pôvodnou románskou vežou z čias vzniku objektu. Je jednoloďový, s predĺženým presbytériom a z oboch strán pristavanými kaplnkami a oratóriom. Z pôvodnej náročnej bohatej architektúry sa zachovali fragmenty kružieb v lomených oknách, prekryté barokovou prestavbou, zlomky žánrových výjavov pod rímsou, znázorňujúce sedem hlavných hriechov, niekoľko gotických fiál a baldachýn. Okná kaplnky si zachovali neskorogotické plamienkové kružby. Fasádu objektu v gotike pomaľovali kvádrovaním. K najlepším výtvarným dielam exteriéru patrí reliéf Krista na Hore olivovej (umiestnený na vonkajšej strane kostola v nároží veže) a torzo Zvestovania, z čias okolo roku 1500. Hl. priestor kostola je klenutý pruskými klenbami. Má jednotné neskorobarokové vnútorné zariadenie a nástenné maľby. Baroková úprava rešpektovala staršie, najmä neskorogotické fragmenty a nábehy rebier. Bočné kaplnky, oratórium a sakristia majú bohaté vzorce neskorogotických krúžených a hviezdicových klenieb. Z pôvodného zariadenia vyniká oltár sv. Barbory a gotická krstiteľnica, gotické tabuľové obrazy; výtvarné detaily sú inštalované v ďalších bočných kaplnkách. Slovenský kostol má v barokovom členení fasád zachovaný neskorogotický portál s pretínavými prútmi z konca 15. storočia.

Matejov, pôvodný kráľovský dom, je bloková viacposchodová stavba, ktorá si napriek romantickej úprave zachovala pôvodné riešenie fasád s výrazným maľovaným kvádrovaním. Radnica (pretórium) prešla viacerými stavebnými úpravami, napriek tomu si zachovala svoj renesančný ráz. Bloková budova so stĺpovou arkádou pôvodne nadväzovala na hradné opevnenie. Renesančné premurované atiky pôvodne v tvare lastovičích chvostov.

Súčasný stav

V roku 2005 prebehla kompletná rekonštrukcia priestorov mestského hradu. Od roku 2009 je v priestoroch hradu kaviareň a reštaurácia.

Prístup

ŽSR, SAD. Hrad je mestského typu a prístup k nemu je teda veľmi jednoduchý. Nachádza sa priamo v centre Banskej Bystrice na malom námestí nad hlavným námestím mesta.

Okolité pamiatky: Mestská pamiatková rezervácia Banská Bystrica, hrady: Zvolen, Pustý hrad nad Zvolenom, Slovenská Ľupča.

Zaujímavosti

Mesto je strediskom turistiky, v prímestskej časti sa odporúčajú tieto jednohodinové vychádzky: Z Medeného hámra do doliny Laskomer, z Fončordy do Areálu zdravia. Malachovskou dolinou do Ortút k pamätníku sovietskych letcov pod Dolnou skalou. Do lesoparku na Urpín (511 m n. m., pekné pohľady na mesto) a na Vartovku (569 m n. m., kde je pozorovacia veža, tzv. „vartovka“ z čias tureckých nájazdov, dnes je v objekte po úpravách Krajská ľudová hvezdáreň). Podryba, Šalková - príjemná prechádzka po hrádzi Hrona (viditeľné sú ešte piliere z tesaných kameňov, ktoré slúžili ako nosníky drevených mostín hrádze, tzv. „hrable“, na zadržanie plaveného dreva z horehronských lesov). Do miestnej časti Jakub, kde je náučný chodník (lesostep).

Banská Bystrica je východiskom značkovaných trás do blízkych horstiev: Kremnické vrchy, Starohorské vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Veporské vrchy a Poľana.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (4)
img
64
Zľava
Hotel Golfer
J. Horvátha 910/50
Kremnica (17,8 km)
img
27
Zľava
Chata Horec
Liptovské Revúce 725 (19,2 km)
img
148
Zľava
Penzión Svätopluk
Korytnica 669
Liptovská Osada (19,7 km)
img
9
Zľava
Penzión Vasilko
Vŕštek 315
Liptovská Osada (25,2 km)
Najbližšie objekty v okolí (123)
img
Kapitol Pub
Kapitulská 10
Banská Bystrica (0,2 km)
img
Rock Club Tartaros
Námestie SNP 5
Banská Bystrica (0,2 km)
img
Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 4
Banská Bystrica (0,2 km)
img
Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK
Lazovná 9
Banská Bystrica (0,2 km)
img
Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
Banská Bystrica (0,3 km)
img
Klub 77
Horná 54
Banská Bystrica (0,5 km)
img
Autopožičovňa RAI Banská Bystrica
Nám. Slobody 2
Banská Bystrica (0,6 km)
img
Hvezdáreň v Banskej Bystrici
Komenského 12
Banská Bystrica (0,7 km)
img
HoplaLand BB
Na troskách 25
Banská Bystrica (1,0 km)
img
Ministry of Fun BB
Na Troskách 25
Banská Bystrica (1,1 km)
img
Plaváreň Štiavničky
Cesta na štadión 1269/30
Banská Bystrica (1,1 km)
img
Poštové múzeum
Partizánska cesta
Banská Bystrica (1,2 km)
img
Trend Šport - požičovňa
Ul. 29. augusta 25
Banská Bystrica (1,2 km)
img
Aqualand Banská Bystrica
Švermova ulica 32
Banská Bystrica (1,3 km)
img
Kaštiele Banská Bystrica
Sládkovičova 2067/1
Banská Bystrica - Radvaň (1,9 km)
img
Tihányiovský kaštieľ
Radvanská ul. 27
Banská Bystrica (2,1 km)
img
EK SKI - Centrum
Malachovská 29
Banská Bystrica (2,1 km)
img
Motoshop Žubor - požičovňa
Kostiviarska cesta 10
Banská Bystrica (2,4 km)
img
Reštaurácia Mamut
Rudohorská 16
974 11 Banská Bystrica - Sásová (3,0 km)
img
Netopieria jaskyňa
Nemce (5,4 km)
img
Jaskyňa Kaplnka
Nemce (5,5 km)
img
Hastrman - vodácka požičovňa
Riečka 102 (5,6 km)
img
Ski centrum Tajov
Tajov 256 (6,4 km)
img
Lyžiarske stredisko Selce - Čachovo
Selčianska dolina 598
Selce (6,5 km)
img
Bugi bugi
Vlkanovská 170
976 31 Vlkanová (7,6 km)
img
Lyžiarske stredisko Šachtičky
Špania Dolina
Banská Bystrica (7,6 km)
img
Ľupčiansky skalný hríb
Slovenská Ľupča (9,2 km)
img
Ski Králiky
Králická cesta
Králiky (9,3 km)
img
Ski centrum Kordíky
Kodíky 155 (9,5 km)
img
Farebný vodopád
Králiky (9,5 km)
img
Kaštieľ Hronsek
Hronsecká cesta 27/61
Hronsek (9,7 km)
img
Vodný hrad Hronsek
Zámocká 138/4
Hronsek (9,9 km)
img
Ľupčiansky hrad
Pod zámkom 531
Slovenská Ľupča (10,6 km)
img
Via ferrata Skalka - najdlhší lanový most
Skalka
974 04 Kremnica (11,0 km)
img
GOLF and COUNTRY CLUB TRI DUBY
Badin 692 (11,1 km)
img
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
Podkonice (11,3 km)
img
Hrad Dúbravica
Dúbravica (11,4 km)
img
Skalka Relax centrum
Skalka pri Kremnici
Kremnica (11,5 km)
img
Harmanecká jaskyňa
Dolný Harmanec (11,6 km)
img
Lyžiarske stredisko Skalka arena
Skalka pri Kremnici (11,6 km)
img
SKI Turecká
Turecká (13,1 km)
img
Kúpele Sliač
Sliač 100 (13,8 km)
img
Termálne kúpalisko Sliač
Sliač (14,0 km)
img
Kúpele Kováčová
Kúpeľná 70/12
Kováčová (14,7 km)
img
Holidaypark
Kúpeľná ulica
Kováčová (14,9 km)
img
Ski Krahule
Krahule (15,1 km)
img
Ski Krahule Center - požičovňa
Krahule (15,1 km)
img
Arborétum Borová hora
Borovianska 2176/66
Zvolen (15,5 km)
img
Vyhliadková veža na Krahuľskom vrchu
Krahule (16,0 km)
img
Lodenica Majerka - požičovňa
Námestie Hrdinov SNP 15
Medzibrod (16,1 km)
img
Donovalkovo - hlavné mesto detí
Mistríky 467
Donovaly (16,4 km)
img
Reštaurácia a bar Stodola
Stodola
976 39 Donovaly 180 (16,7 km)
img
Damisport
Záhradište
Donovaly (16,7 km)
img
Turovský vodopád
Turová (16,8 km)
img
Safari - Detská herňa
Rákoš 18/A
Zvolen (16,8 km)
img
Bobová dráha - Donovaly
Pod Magurou 801
Donovaly (17,0 km)
img
PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou
Donovaly (17,0 km)
img
Habakuky
O.Z Kollárova 50
Donovaly (17,0 km)
img
Bike Park Donovaly
Donovaly (17,0 km)
img
Turistika - Donovaly
Donovaly (17,0 km)
img
Tandem paragliding Donovaly
Donovaly (17,0 km)
img
Myšiačikov detský park
Donovaly (17,1 km)
img
Hrad Kremnica
Zámocké námestie 1
Kremnica (17,1 km)
img
Lanové centrum Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Lezecká stena Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Bungee trampolína Donovaly
Chata pod Magurou 130
Donovaly (17,1 km)
img
Múzeum Gýča
Štefánikovo námestie 2
Kremnica (17,1 km)
img
Ulička slávnych nosov
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica (17,1 km)
img
Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo námestie
Kremnica (17,2 km)
img
Múzeum telesnej kultúry - Expozícia lyžovania
Štefánikovo nám. 14
Kremnica (17,3 km)
img
Night Club U Alexa
Námestie SNP 36/51
Zvolen (17,6 km)
img
Banské múzeum Kremnica - Štôlňa Andrej
Banska cesta 803/27
Kremnica (17,7 km)
img
Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 23/35
Zvolen (17,8 km)
img
Ministry of Fun ZV
Štúrova 3
Zvolen (17,9 km)
img
Zvolenský zámok
Námestie SNP 594/1
Zvolen (18,3 km)
img
Ski Strelníky
Strelníky (19,1 km)
img
Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2
Brusno (19,2 km)
img
Kúpalisko Neresnica
Neresnická cesta
Zvolen (19,5 km)
img
Rozprávková vtáčia záhradka
Liptovské Revúce 754 (19,6 km)
img
Jánošíkova skala
Hrochoť (19,7 km)
img
Autofafo - autopožičovňa
J. Poničana 51
Zvolen (19,7 km)
img
Repliky stredovekých zbraní
Zvolen (20,4 km)
img
Zvolenský Pustý hrad
Zvolen (20,4 km)
img
Aqua Beach Orlík
Zvolenská priehrada 119
Zvolen (20,5 km)
img
Skalný hríb Čertová skala
Budča (21,0 km)
img
Požičovňa lodí a raftov Votus
Hronská Dúbrava 159 (21,0 km)
img
Reštaurácia u Suseda
SNP 374/11
962 01
Zvolenská Slatina (21,3 km)
img
SKIFUN - Liptovské Revúce
Liptovské Revúce (22,1 km)
img
Tunelová jaskyňa
Liptovská Osada (22,2 km)
img
Kaštieľ Ostrá Lúka
Ostrá Lúka (22,6 km)
img
Reštaurácia Pod Zámkom
Zvolenská cesta 3
Víglaš (22,9 km)
img
Historická železnica vo Vígľaši
Malinovského ulica
Vígľaš (22,9 km)
img
Vígľašský zámok
Vígľaš 602 (23,1 km)
img
Most vagón pri Vígľaši
Vígľaš (23,6 km)
img
Dolný vodopád teplého potoka
Liptovské Revúce (24,1 km)
img
Jánošíková Koliba
Liptovská Osada 638
03473 Liptovská Osada (24,4 km)
img
Kúpele Turčianske Teplice
SNP 519
Turčianske Teplice (25,1 km)
img
Spa aquapark
Kollárova ulica
Turčianske Teplice (25,2 km)
img
Hrad Šášov
Šášovské Podhradie
Žiar nad Hronom (25,2 km)
img
Ski TMG Remata
Ráztočno - Remata
Handlová (25,3 km)
img
Rekreačný komplex Gothal
Liptovská Osada 174 (25,3 km)
img
Lanové centrum
Turčianske Teplice (25,4 km)
img
Termálne kúpalisko Vieska
Hájska cesta
Turčianske Teplice (25,4 km)
img
Hrad Dobrá Niva
Podzámčok (26,2 km)
img
Drienok - Mošovce
Na Drienok 460
Mošovce (26,3 km)
img
Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (26,4 km)
img
Kaštieľ Diviaky
Matičná 1467/61
Turčianske Teplice (26,8 km)
img
Lanový park - Autocamping Blatnica
Blatnica (26,8 km)
img
Kaštieľ Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom (26,8 km)
img
Múzeum mošovských remeselníkov
Mošovce (27,1 km)
img
Hájska jaskyňa
Ráztočno (27,2 km)
img
Múzeum Jána Kollára
Mošovce (27,3 km)
img
Krytá plaváreň Žiar nad Hronom
Ul. M. Chrásteka
Žiar nad Hronom (27,4 km)
img
Krajská Hvezdáreň a Planetárium M. Hella
Dukelských hrdinov 21
Žiar nad Hronom (27,4 km)
img
Múzeum Karola Plicku
Prónayovská kúria
Blatnica (27,5 km)
img
Letné kúpalisko Detva
Kúpeľná 59
Detva (27,5 km)
img
Hrad Blatnica
Blatnica (27,6 km)
img
Vodopád Bystré
Hriňová (27,6 km)
img
Plaváreň Handlová
1. mája 1925/99
Handlová (27,9 km)
img
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
Detva (28,1 km)
img
Hutira Relax Club
Ul. 29. augusta 92
Handlová (28,5 km)
img
Letné kúpalisko Podbrezová
Na kolkárni 58
Podbrezová (28,9 km)
img
Hutnícke múzeum Železiarne Podbrezová
Kolkáreň 35
Podbrezová (29,4 km)