Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 384
Pod Kláštorom 1, Hronský Beňadik

Benediktínsky kláštor

Hrady a Zámky

BENEDIKTÍNSKY KLÁŠTOR

Na skalnom návrší nad obcou Hronský Beňadik, ktorá sa nachádza južne od Novej Bane, stojí mohutný opevnený benediktínsky kláštor patriaci medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné pamiatky na Slovensku. Kláštor bol 15. mája 1965 vyhlásený za kultúrnu pamiatku, v roku 1970 za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2011 za jeden zo siedmich divov Banskobystrického samosprávneho kraja.

História

Podľa historických dokumentov ho založili na základe rozhodnutia kráľa Gejzu II. v roku 1075 s cieľom kolonizovať dovtedy riedko osídlenú dolinu Hrona a podporovať myšlienky kresťanstva. Panovník opátstvu daroval rozsiahle majetky ležiace v blízkych i vo vzdialenejších stoliciach.

Kláštorný komplex, ako to vyplýva zo zakladacej listiny rádu, bol už vtedy stavebne dokončený. Súčasne so zriadením rádu kráľ v listine priznal novovzniknutému kláštoru majetkové práva a privilégiá. Podľa nej kláštoru patrili rozsiahle majetky okrem samotnej Tekovskej stolice aj v stoliciach Nitrianskej, Ostrihomskej, Novohradskej a ďalších; k privilégiám patrilo napr. právo vyberanie tzv. soľného mýta v Sedmohradsku a mýta z plavenia dreva na Hrone.

Najstaršou časťou kláštorného komplexu bola románska bazilika, ktorú vysvätili v roku 1075. Na jej základoch v rokoch 1346 až 1375 postavili dnešnú gotickú Baziliku sv. Egídia. Po roku 1537 kláštor pod hrozbou tureckých nájazdov prebudovali na pevnosť, a tak k nemu pribudli hradby a delové bašty. Posilnenie obrannej funkcie však kláštor pripravilo o viaceré gotické architektonické prvky. Tie sa v pozmenenej podobe opäť objavili až v rámci romantizujúcich úprav uskutočnených koncom 19. storočia.

Pôdorys kaštieľa

Ústrednú časť kláštorného komplexu tvorí tzv. rajský dvor obkolesený krížovou chodbou s arkádami. Okolo dvora stoja kláštorné budovy a priestor dotvára dominantný chrámový kostol Panny Márie a svätého Benedikta stojaci na severnej strane. Je to veľkolepá trojloďová bazilika s impozantne riešeným gotickým vstupným portálom na západnej strane a rozmerným priečelím tvoriacim dvojicu typických veží. Kostol je zaklenutý krížovými klenbami. Na jeho južnej strane je časť gotickej krížovej klenby starého gotického kláštora, ku ktorej prilieha gotická sakristia s neskorogotickou kaplnkou sv. Krvi z roku 1489.

V súvislosti s renesančnou prestavbou na pevnosť v 16. storočí sa priestor kláštora zväčšil asi trojnásobne. Pri nej boli do novovznikajúceho komplexu zahrnuté i pôvodné stavby – zachovalá východná fasáda, kostol i staršia obranná veža so vstupnou bránou. Kostol sa stal súčasťou pevnostného systému keď plnil funkciu severozápadnej bašty. Nárožia kláštora boli zosilnené a dobudované mohutnými valcovitými baštami, z ktorých do dnešných dní sa v nezmenenej podobe zachovala iba jedna. Komplex kláštora dostal po prestavbe ráz protitureckej pevnosti. V jednej z bášt sa zachoval, na vtedajšiu dobu unikátny, systém odsávania spálených plynov, vznikajúcich pri streľbe. Ďalším technickým prvkom, ktorý našiel uplatnenie pri prestavbe, bol rúrkový keramický vodovod privádzajúci pre obyvateľov kláštora vodu z neďalekého prameňa. Jeho ústie bolo v dnešnej studni na nádvorí.

Legenda

O vzniku tohoto kláštora hovorí dávna legenda. Podľa nej sa kráľ Gejza, ktorý veľmi rád poľoval v okolitých lesoch, stretol s istým človekom. Niektoré pramene hovoria, že to bol jeho príbuzný Šalamún a iné, že sa naňho iba veľmi podobal. Kráľ však bol týmto stretnutím taký dojatý, že založil na tomto mieste benediktínsky kláštor a obdaroval ho značným majetkom.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (3)
img
41
Zľava
Vila Sokáč
Vyhne 28
966 02 (24,4 km)
img
80
Zľava
99%
2 hodnotenia
Hotel Grand Matej
Kammerhofská 5
Banská Štiavnica (28,0 km)
img
34
Zľava
Vila Hermína
Trávnica (28,1 km)
Najbližšie objekty v okolí (66)
img
Miami Club
Železničná 846
Rybník (6,1 km)
img
Hrad Breznica
Tekovská Breznica (6,4 km)
img
Ski centrum Drozdovo
Nová Baňa (9,2 km)
img
Starohutský vodopád
Nová Baňa (9,3 km)
img
Fabkovie dom
Brehy (9,6 km)
img
Terminal Club
Nám. sv. Alžbety 1
Nová Baňa (10,5 km)
img
Pohronské múzeum
Bernolákova 2
Nová Baňa (10,7 km)
img
Soľná jaskyňa Starý Tekov
Prievozská 30
Starý Tekov (11,4 km)
img
Bažantnica Starý Tekov
Prievozská 30
Starý Tekov (11,4 km)
img
Ranč u Bobiho
Hlavná 85
Nový Tekov (11,5 km)
img
Mestské múzeum Zlaté Moravce
Námestie Andreja Hlinku
Zlaté Moravce (12,6 km)
img
Hipologické múzeum (Múzeum koní)
Parková 13
Topoľčianky (13,4 km)
img
Zámok Topoľčianky
Parková 1
Topoľčianky (13,7 km)
img
Živánska veža
Jedľové Kostoľany (13,7 km)
img
Krytá plaváreň Levice
Turecký rad
Levice (14,0 km)
img
Levický hrad
Svätého Michala
Levice (14,0 km)
img
Tekovské múzeum
Sv. Michala 40
Levice (14,1 km)
img
Arborétum Mlyňany
Vieska nad Žitavou (14,2 km)
img
Vodný mlyn Bohunice
Bohunice (14,2 km)
img
Klub 89
Mlynská 7
Levice (14,7 km)
img
Rozhľadňa na Drieňovej
Jedľové Kostoľany 627 (15,5 km)
img
Tekovská hvezdáreň
Sokolovská
Levice (15,7 km)
img
Wellness - Kalná
Ulica Mieru 118/7
Kalná nad Hronom (16,6 km)
img
Hrad Hrušov
Hostie (17,8 km)
img
Kúpalisko Margita - Ilona
Nábrežná
Levice (19,0 km)
img
Pamätník - rozhľadňa na Vápniku
Mýtne Ludany (19,1 km)
img
Skalné obydlia Brhlovce
Brhlovce 142 (19,6 km)
img
Požitavské múzeum mlynárstva
Horný Oháj 226
Vráble (20,0 km)
img
Kúpalisko Žarnovica
Bystrická 4
Žarnovica (20,2 km)
img
Kaštieľ Pustý Chotár
Pustý Chotár 495 (20,6 km)
img
Zubria zvernica
Parková 7
Topoľčianky (20,9 km)
img
Zveropark
Revištské Podzámčie 38
Žarnovica (21,9 km)
img
Čierny hrad
Velčice (22,8 km)
img
Mini ZOO pri Počúvadle
Počúvadlianske jazero
Banská Štiavnica (22,9 km)
img
Hrad Revište
Revištské Podzámčie (23,1 km)
img
Rozhľadňa Dolná Nitra
Klasov (23,8 km)
img
Múzeum rodu Forgách - Kaštieľ Jelenec
Forgáčov dvor
Jelenec (24,4 km)
img
Kaštieľ Jelenec
Jelenec (24,5 km)
img
Rozhľadňa Sitno
Štiavnické vrchy
Ilija (24,5 km)
img
Vodný raj
Vyhne (24,7 km)
img
Ski Blanc
Ostrý Grúň (25,1 km)
img
Sitniansky hrad
Ilija (25,1 km)
img
Salamandra Resort
Horný Hodrušský tajch 796
Hodruša - Hámre (25,2 km)
img
Salamandra Resort - požičovňa ŠP
Horný Hodrušský tajch
Hodruša - Hámre (25,2 km)
img
Hrad Gýmeš
Jelenec (25,8 km)
img
Ski Dúbravy
V.I. Lenina 1
Ilija (26,2 km)
img
Santovka wellness
Maďarovská 4
Santovka (26,4 km)
img
Michalov hrad
Kolačno (26,4 km)
img
Banské múzeum v prírode SBM
Jozefa Karola Hella 414/12
Banská Štiavnica (27,1 km)
img
Hrad Marcus
Repište 140 (27,3 km)
img
Starý Zámok
Starozámocká 11
Banská Štiavnica (27,7 km)
img
Kaštieľ Bardoňovo
Bardoňovo 124 (27,7 km)
img
Reštaurácia Monarchia
A. Sládkoviča 2
Banská Štiavnica (27,7 km)
img
Banskoštiavnický betlehem
Radničné Námestie 11/20
Banská Štiavnica (27,7 km)
img
Terra Permonia
Radničné námestie 14
Banská Štiavnica (27,8 km)
img
Reštaurácia - Pivovar ERB
Novozámocká 2
Banská Štiavnica (27,8 km)
img
Nový Zámok
Novozámocká 22
Banská Štiavnica (27,9 km)
img
Reštaurácia Matej
Akademická 4
Banská Štiavnica (28,0 km)
img
Ibiza Disco Club
Veľký Lapáš 488 (28,2 km)
img
Tanad sport
Pletiarska 1616/12
Banská Štiavnica (28,4 km)
img
Mestská plaváreň Banská Štiavnica
Mládežnícka 10
Banská Štiavnica (28,4 km)
img
Banskoštiavnická kalvária
Kalvária
Banská Šiavnica (29,2 km)
img
Secesný kaštieľ Klátova Nová Ves
Klátova Nová Ves 33 (29,5 km)
img
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton (29,7 km)
img
Kaštieľ Sv. Anton
Svätý Anton (29,7 km)
img
Arborétum v Kysihýbli
Lesnícka 11
Banská Štiavnica (30,0 km)