Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 297
Zámocká, Stará Ľubovňa

Ľubovniansky hrad

Hrady a Zámky

ĽUBOVNIANSKY HRAD

Ľubovniansky hrad (v minulosti známy aj pod názvami: castrum Liblou, castrum de Lyblio alebo de Lublow, castrum Lyblyo a arx Lublow) je hrad na severe Slovenska, týčiaci sa nad mestom Stará Ľubovňa. Najstaršia písomná zmienka o meste Stará Ľubovňa je z roku 1292. Po postavení hradu Ľubovňa sa obec zmenila na podhradie a tým sa zväčšil jej význam.

Čiastočne zachovaný a zrekonštruovaný hrad na vápencovom kopci (548 m n. m.), nad cestou a ľavým brehom rieky Popradu, čnejúci sa nad mestom Stará Ľubovňa, dominanta Ľubovnianskej kotliny. Na sever od hradu leží Ľubovnianska vrchovina, z hradu je viditeľný Široký vrch (884,5 m n. m.), mesto Stará Ľubovňa, obec Chmeľnica ale aj Šibeničná hora, ktorá slúžila v stredoveku na výkon hrdelného práva.

História

Vznik Ľubovnianskeho hradu je kladený do druhej polovice 13. storočia, resp. na začiatok 14. storočia. Hrad vznikol ako hraničný strážny hrad, chrániaci obchodné cesty do Poľska. Podľa niektorých prameňov (Menclová, Slivka, Čaplovič, Chalupecký) ho vybudoval pravdepodobne okolo roku 1280 poľský knieža Boleslav, ktorý bol manželom Kunigundy, dcéry uhorského kráľa Belu IV. V tomto čase vznikla kruhová veža a gotický palác.

Začiatkom 14. storočia hrad rozšírili o ďalší, východne situovaný palác a ďalšie budovanie hradu urýchlili štátoprávne zmeny po roku 1299 ako aj vnútropolitické boje oligarchov proti centrálnej kráľovskej moci. V rokoch 1308 – 1312 patril hrad Omodejovcom, a od roku 1315 Drugethovcom. Podľa iných prameňov (Beňko, Fügedi, Števík) hrad vznikol na začiatku 14. storočia z iniciatívy kráľa Karola Róberta (prvá písomná zmienka je z roku 1311, keď sa spomína pod názvom „Liblou“). A podľa ďalších prameňov, dochovaných medzi ľuďmi skôr ako legenda, hrad založil šľachtic Ľubovenský, ktorému sa zápáčilo miesto, na ktorom hrad stojí. Prvými správcami boli Omodejovci, nie Matúš Čák, ako uvádza literatúra, ten bol len spojenec Omodejovcov proti panovníkovi, keď si chceli hrad privlastniť, čo sa im nepodarilo, pretože Karol Róbert v roku 1312 Omodejovcov porazil.

Ďalej sa uvádza, že hrad sa stal roku 1323 majetkom Drugethovcov. Určenie vzniku hradu – v závere 13. storočia, či začiatkom 14. storočia – nemá na jeho dispozičné riešenie, či stavebné postupy žiaden vplyv a tak s najväčšou pravdepodobnosťou hrad vyzeral tak ako je uvedené na kresbách J. Česlu.

V roku 1412 sa spolu s 13. spišskými mestami a panstvami Ľubovnianskeho a Podolíneckého hradu dostal do poľského zálohu. Na Ľubovnianskom hrade sídlili starostovia zálohovaných miest. V roku 1432 a 1451 ho poškodili počas husitských vojen, v roku 1553 ho takmer zničil veľký požiar.

Jeho obnovu začali v roku 1555 za starostu Jána Bonera, do roku 1557 ho obohatili o renesančné prvky. Hrad nákladne renovovali a rozšírili, pričom veľkú pozornosť venovali protitureckému renesančnému pevnostnému zariadeniu. V rokoch 1591 – 1745 mala starostovstvo zálohovaných miest v dedičnej držbe poľská kniežacia rodina Lubomirski, počas vlády ktorej sa vykonali na hrade viaceré stavebné práce. Upravovali objekty na terase druhého nádvoria, na juhozápadnom nároží, opravili dovtedajšie budovy hradu a mnohé z nich ukončili dekoratívnymi atikami. V 17. storočí bol hrad rozšírený a zbarokizovaný. V roku 1647 postavili kaplnku a vybudovali tretie nádvorie. Manželka Alberta III. a starostka zálohovaných miest, Mária Jozefína, nariadila uskutočniť opravu hradu. Projekt vypracoval Francesco Placidi v polovici 18. storočia, ale nezrealizoval sa. Pod jeho vedením prebehla v rokoch 1746 – 1760 len rekonštrukcia hradu.

V roku 1772 sa zálohované spišské mestá vrátili Uhorsku. Hrad prestal byť sídlom starostu zálohovaných miest a jeho význam upadol. Využívali ho ako kasáreň, neskôr slúžil ako skladisko a napokon ho v roku 1819 štát predal J. F. Raiszovi, ktorého rodina však hrad po 55 rokoch prepustila mestu, pre nákladnú údržbu. Ani mesto nezvládalo hrad udržiavať a preto ho v roku 1883 odpredalo. Novým majiteľom bol poľský gróf Zamoyski, ktorý nechal v roku 1930 opraviť kaplnku a obytný trakt na južnej terase. V jeho vlastníctve bol hrad do roku 1945. Krátko po tomto roku sa zrekonštruovaný objekt využíval ako škola v duchu doby.

Až v roku 1971 sa začal na hrade archeologický a architektonický výskum, ktorý nakrátko ustal po roku 1989, ale v súčasnosti sa hrad znova opravuje. Najnovším prírastkom je zastrešenie hlavnej veže a jej postupná oprava.

Panstvo Ľubovnianskeho hradu

Ľubovniansky hrad bol v rokoch 1412 – 1772 v poľskom zálohu spolu so svojím panstvom a mestom Stará Ľubovňa, Panstvom Podolíneckého hradu, mestom Hniezdne a ďalšími 13 spišskými mestami. K Panstvu Ľubovnianskeho hradu patrili tieto obce: Hraničné, Chmeľnica, Jakubany, Jarabina, Kače, Kamienka, Kremná, Krendželovka, Litmanová, Medzibrodie, Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa, Pilhov, Podsadok, Veľký Sulín, Závodie, ktoré boli taktiež v poľskom zálohu.

Exteriér

Hlavná veža Ľubovnianskeho hradu

Najstaršou časťou hradu je kruhová veža s mohutnými opornými piliermi a priľahlý gotický palác. Obe pôvodne opevnené stavby, stoja na najvyššom bode brala, boli ohradené obvodovým múrom a do objektu sa vstupovalo bránou v múre. O niečo mladší je palác situovaný východne. Tieto objekty vytvárajú horný hrad s nádvorím. Na budovách sa zachovali obvodové murivá do značnej výšky a na gotickom paláci zvyšky renesančnej atiky i renesančných ostení okien a rímsy. Vzhľadom na terén sú ďalšie dve nádvoria riešené terasovito. Na druhom nádvorí pristavili k bráne budovu s podbráním a obranu hradu zabezpečovala veľká delová bašta na východe a srdcový delový bastión na západe pod bránou. Neskôr tu pristavali ďalší palác k obvodovému opevneniu na východnej strane. K objektu na západnej strane pristavili barokový palác (1642) a na terase kaplnku. Posledné, tretie nádvorie, je smerované na juhovýchod pred veľkou baštou a chráni vstup do areálu s bránou z roku 1664, ktorá mala padací most. Na múroch tohto nádvoria sa čiastočne zachovala atika.

Interiér

V niektorých miestnostiach sa zachovali valené a pruské klenby, v podzemí je zachovalá mučiareň. Medzi zachované časti hradu patrí aj hradná Kaplnka.

Pod hradom Ľubovňa sa nachádza Ľubovniansky skanzen s ukážkami ľudovej architektúry Spiša a Šariša. Najcennejším exponátom je zrubový grékokatolícky kostol sv. Michala archanjela z Matysovej z roku 1883.

Najpočetnejšie zastúpenie v expozícii majú drevené obytné domy zo začiatku 20. storočia. Pri riešení interiérov obytných domov bol rešpektovaný spôsob života a pomery rodiny. Výber exponátov je bohatý a okrem predmetov dennej potreby tu nájdeme i výrobné nástroje doplnkových zamestnaní obyvateľov: drotára, obuvníka, debnára, tkáčky, stolára. V obytných domoch sú nainštalované ukážky ľudových zvykov: narodenie, svadba, vianoce a veľká noc.

K ďalším objektom patria hospodárske stavby (stodoly, maštale, sýpky, studne) a technické stavby (kováčska vyhňa, mlyn a stolárska dielňa). Počas letnej turistickej sezóny sa v prírodnom amfiteátri v skanzene organizujú vystúpenia folklórnych skupín a súborov.

Prístup: autom až k hradu, pešo z centra Starej Ľubovne po červenej značke asi 30 min.

 

Najbližšie ubytovanie v okolí (5)
img
28
Zľava
98%
1 hodnotenie
Penzión Zet
065 02 Vyšné Ružbachy (9,9 km)
img
20
Zľava
Chata Júlia
Vyšné Ružbachy (11,7 km)
img
18
Zľava
Chalupa u rezbára
Jezersko 45 (26,7 km)
img
16
Zľava
Apartmány Gitka
Mlynčeky 38 (28,1 km)
img
15
Zľava
100%
1 hodnotenie
Chata Zdenka
Tatranská Kotlina 7
Vysoké Tatry (29,3 km)
Najbližšie objekty v okolí (45)
img
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 20
Stará Ľubovňa (0,0 km)
img
Reštaurácia U grófky Isabelly
Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa (0,2 km)
img
Stredoveký vojenský tábor
Zámocká 125
Stará Ľubovňa (0,7 km)
img
Salaš u Franka
Popradská 34
06401 Stará Ľubovňa (1,4 km)
img
Reštaurácia Panoráma
Popradská 1523/10
064 01 Stará Ľubovňa (1,7 km)
img
Misterium Dance Hall
Prešovská 7
Stará Ľubovňa (1,8 km)
img
Plaváreň Stará Ľubovňa
Mierová 86
Stará Ľubovňa (2,1 km)
img
Nestville Park
Hniezdne 471 (4,6 km)
img
Skalná ihla (Čertova skala)
Chmeľnica (4,6 km)
img
Ľubovnianske kúpele
Nová Ľubovňa (6,4 km)
img
Ski Litmanová
Litmanová 209 (8,9 km)
img
Xtreme Sport - požičovňa ŠP
Vyšné Ružbachy 287 (9,5 km)
img
Ski Park Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 334 (9,7 km)
img
Hora Zvir - Miesto zjavenia
Hora Zvir
Litmanová (9,8 km)
img
Sochárske sympózium Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy (10,3 km)
img
Kúpele Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 48 (10,3 km)
img
Kúpalisko Izabela
Vyšné Ružbachy 48 (10,5 km)
img
Vysoká pec
Jakubany (12,2 km)
img
Holumnický hrad
Holumnica (15,5 km)
img
Pieniny klub - požičovňa bicyklov
Lesnica 62 (19,3 km)
img
Ski Slovenská Ves
Slovenská Ves (22,3 km)
img
Múzeum Dr. Michala Greisigera
Hviezdoslavova
Spišská Belá (22,5 km)
img
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
Petzvalova ul. 30
Spišská Belá (22,5 km)
img
Reštaurácia v Mlyne
Petzvalova 262/13
Spišská Belá 059 01 (22,5 km)
img
Kláštor kartuziánov a kamaldulov
Pod lipami 20
Červený Kláštor (22,5 km)
img
Rozhľadňa pri Kráľovej studni
Lenartov (22,5 km)
img
Zľava
0 %
Rafting DUNAJEC
Červený Kláštor
Slovensko (22,6 km)
img
Mountainbiking - požičovňa bicyklov
Zimná 15
Spišská Belá (22,6 km)
img
Kláštorné Múzeum Červený Kláštor
Pod lipami 20
Červený Kláštor (22,9 km)
img
Požičovňa Canoeraft Dunajec
Červený Kláštor 93 (23,3 km)
img
AQUA zorbin
Ladislava Medňanského 1059/24
Spišská Belá (23,7 km)
img
Kamenický hrad
Kamenica (23,7 km)
img
Kaštieľ Strážky
Mednyánszkeho 25
Spišská Belá (23,9 km)
img
Hradisko Lipany
Dubovická roveň
Lipany (27,3 km)
img
Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 64/42
Kežmarok (27,4 km)
img
Kežmarský hrad
Hradné námestie
Kežmarok (27,4 km)
img
Rozhľadňa Bachledova dolina
Ždiar (27,8 km)
img
Chodník korunami stromov
Bachledova dolina (28,1 km)
img
Ski centre Levoča
Levočská Dolina 3227/50
Levoča (28,2 km)
img
RELAX - SKI Centre
Levočská Dolina 3227/50
Levoča (28,2 km)
img
Hrad Hanigovce
Hanigovce (28,3 km)
img
Ski Dubovica
Dubovica (28,5 km)
img
Blachedka Ski and Sun
Bachledova dolina 702
Ždiar (28,7 km)
img
Spider Park
Tatranská Kotlina (29,3 km)
img
Belianska jaskyňa
Tatranská Kotlina (29,7 km)