Slovago.sk Prihlásenie
ID objektu: 1507
Mierová 4, Humenné

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Atrakcie

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom je regionálnou špecializovanou vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou a odborno-pozorovateľskou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom bola založená v roku 1952 a za vyše 60 rokov činnosti sa stala významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplína.

Budova hvezdárne je situovaná v strede mesta a je ľahko dostupná pre návštevníkov. Poskytuje možnosť prednášok v sále pre 72 poslucháčov a pozorovania ďalekohľadom typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 250mm, ktorý je umiestnený v 4-metrovej kupole.

Odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, ktorého hlavná budova a pozorovací pavilón boli postavené v roku 1999. Stredisko sa nachádza v horskom sedle v prekrásnom prostredí medzi pohorím Vihorlatu a Bukovskými vrchmi vzdialené od Humenného 38 km. Dominantou observatória je Vihorlatský národný teleskop (VNT) - ďalekohľad typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 1 meter, ktorý je najväčším ďalekohľadom na Slovensku. Observatórium predstavuje ucelený komplex pre vykonávanie odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd, meteorov, zákrytov hviezd Mesiacom a fotosféry Slnka.

Základným poslaním hvezdárne je na základe pozorovaní a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracúvať a verejnosti prezentovať najnovšie poznatky z astronómie a príbuzných vied, v regióne Horného Zemplína, najmä v územnom obvode okresov Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov.

V rámci svojho poslania hvezdáreň plní najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:

- systematicky vykonáva pozorovania premenných hviezd, meteorov, slnečnej fotosféry a zákrytov hviezd Mesiacom
- získané dáta zhromažďuje, archivuje, spracúva a odovzdáva na ďalšie spracovanie
- získané výsledky prezentuje prostredníctvom seminárov doma i v zahraničí
- rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných inštitúcií
- prostredníctvom vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej práce
- vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť, zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov
- nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pracujú v odbore astronómia a príbuzných vied doma i v zahraničí
- metodicky koordinuje a poradensky usmerňuje astronomické krúžky a iné spoločenské organizácie s astronomickým zameraním v regióne Horného Zemplína
- podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja.

Výchovno-vzdelávacia činnosť hvezdárne sa realizuje jedno rázovými a cyklickými podujatiami formou prednášok s diafilmom a filmom, diafónových programov, tematických podujatí, súťaží, videoprogramov, seminárov a besied pri ďalekohľade na hvezdárni i mimo s teleskopickým pozorovaním Slnka, Mesiaca, planét a objektov na hviezdnej oblohe.

Odborno-pozorovateľský program sa odvíjal od prístrojového a personálneho vybavenia hvezdárne. Zhoršujúca sa astroklíma mesta, v centre, ktorého sa nachádza hvezdáreň so štvormetrovou kupolou a pozorovacou terasou, si vyžiadala radikálne riešenie vybudovaním Astronomickej pozorovateľne na Kolonickom sedle. Od roku 1986 sa kvalita „ kolonického neba " začala aktívne využívať organizovaním expedičných akcií v oblasti pozorovania meteorov a premenných hviezd. V roku 1999 bola ukončená výstavba Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Hvezdáreň získala komplexné zariadenie s možnosťou jeho celoročného využívania.

Najbližšie ubytovanie v okolí (0)
Zatiaľ nemá ubytovanie v okolí.
Najbližšie objekty v okolí (29)
img
Kaštieľ Humenné
Námestie slobody 1
Humenné (0,2 km)
img
Vihorlatské múzeum
Námestie slobody 1
Humenné (0,2 km)
img
Nostalgia Music Pub
Štefánikova 27
Humenné (0,4 km)
img
Arena Night Club
Chemlonska 1
Humenné (1,0 km)
img
Krytá plaváreň Humenné
Chemlonská 1
Humenné (1,1 km)
img
Kúpalisko Humenné
Chemlonská 1
Humenné (1,2 km)
img
Hrad Jasenov
Jasenov (5,1 km)
img
Brekovský hrad
Brekov (6,6 km)
img
Alcea - požičovňa lodí
Topoľovka 243 (6,7 km)
img
Kamenický kaštieľ
Gaštanová
Kamenica nad Cirochou (7,1 km)
img
Hrad Čičva
Sedliská (12,5 km)
img
Viniansky Hrad - zrúcanina
Vinné (13,4 km)
img
Šliapaci žeriav na Vinianskom hrade
Viniansky hrad (13,4 km)
img
Thermalpark Šírava
Kaluža 780 (16,6 km)
img
Rekreačný bazén - Klokočov
Klokočov (17,0 km)
img
Letné kúpalisko Vranov nad Topľou
Ulica B. Němcovej 2682
Vranov nad Topľou (17,9 km)
img
Kaštieľ Snina
Kpt. Nálepku 71/6
Snina (18,4 km)
img
Space Club
Strojárska 2525
Snina (18,9 km)
img
Hvezdáreň v Michalovciach
Hrádok 1
Michalovce (19,0 km)
img
Kaštieľ Michalovce
Kostolné námestie
Michalovce (20,0 km)
img
Zemplínske múzeum
Kostolné nám. 1
Michalovce (20,0 km)
img
Kaštieľ Sirmaiovcov
Rakovec nad Ondavou (20,2 km)
img
Disco Club Idea
Hollého 60
Michalovce (20,8 km)
img
Biokúpalisko Snina
Rybnická 3951
Snina (21,2 km)
img
Pštrosie Kráľovstvo
Vyšný Hrabovec 6 (23,2 km)
img
Lyžiarske stredisko Zámutov
Zámutov (27,3 km)
img
Lyžiarske stredisko Parihuzovce
Strojárska 20
Parihuzovce (28,4 km)
img
Kúpalisko Sobrance
Pavla Horova
Sobrance (29,3 km)
img
Hrad Bačkov
Bačkov (29,8 km)