ALBERTO MESIRCA a JOZEF LUPT?K

Koncertná sieň Klarisky, Klariská 330/1, Bratislava

o600x600-ALBERTO_MESIRCA__2023518102648.jpg
 

Popis

?
?(English description below)
?
??inkuj?ci:
ALBERTO MESIRCA gitara - Taliansko & JOZEF LUPT?K violon?elo - Slovensko
?
Vynikaj?ci taliansky gitarista Alberto Mesirca je slovensk?mu publiku zn?my z viacer?ch komorn?ch projektov na festivale Konvergencie. Jeho koncert na gitarovom festivale m? dve programov? roviny. Prv? predstav? taliansku hudbu pre s?lov? gitaru od renesancie po s??asnos?, druh? je spojen?m gitary a violon?ela. Spolu s mimoriadnym slovensk?m violon?elistom Jozefom Lupt?kom, uved? hudbu Franza Schuberta, Manuela de Fallu a Steva Gossa.
?
Program:
Francesco Canova da Milano, Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Gulio Regondi, Manuel De Falla, Angelo Gilardino, Claudio Ambrosini, Stephen Goss?
?
VSTUPENKY:
?
Z?kladn? vstupn?: 10?
Z?avnen? vstupn?: ?tudenti (ISIC), u?itelia (ITIC), d?chodcovia nad 65 rokov: 6? / Z?P 1?
?
TYP Z?AVY SA VYBER? A? PO VLO?EN? VSTUPENIEK DO KO??KA!
?
Vstupenky s? dostupn? v predpredaji vo forme ?hometicket?. Predpredaj kon?? 1 de? pred konan?m koncertu. ?al?ie vstupenky bude mo?n? zak?pi? 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.
?
Viac inform?ci? n?jdete na na?ej webstr?nke https://www.jkmertz.com/
?
Zmena programu a ??inkuj?cich vyhraden?!
?
***
?
Performers:
ALBERTO MESIRCA guitar - Italy & JOZEF LUPT?K cello - Slovakia
?
The excellent Italian guitarist Alberto Mesirca is known to the Slovak audience from several chamber projects at the Convergence Festival. His concert at the guitar festival has two programme levels. The first will present Italian music for solo guitar from the Renaissance to the present day, the second is a combination of guitar and cello. Together with Jozef Luptak, the extraordinary Slovak cellist, they will perform music by Franz Schubert, Manuel de Falla and Steve Goss.
?
Programme:
Francesco Canova da Milano, Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Gulio Regondi, Manuel De Falla, Angelo Gilardino, Claudio Ambrosini, Stephen Goss?
?
TICKETS:
?
Basic admission: 10?
Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 6?, disabled 1?
?
THE TYPE OF DISCOUNT IS SELECTED AFTER THE TICKETS ARE PLACED IN THE BASKET!
?
Tickets are available for pre-sale in the form of a "hometicket" only. Pre-sale ends 1 day before the concert. Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.
?
For more information please visit our website https://www.jkmertz.com/
?
Change of programme and performers reserved!
 

Termín konania podujatia

Termín začiatku:
28.06.2023 19:00:00
Miesto konania:
Koncertná sieň Klarisky, Klariská 330/1, Bratislava
 

Vstupenky

Miesto Kedy Cena € Kúpiť
Koncertná sieň Klarisky Klariská 330/1, Bratislava 28.06.2023 19:00:00 Jednotná cena: 10,00
 

Navigácia

Najbližšie ubytovanie v okolí do 30 km

Botel Gracia ***
0b6c5027205.webp Staré Mesto 0,50 km
Drevený domček na strome Pod
ba91559e161.webp Bratislava 6,10 km
Domček na strome
be4f2b5b396.webp Bratislava - Nové Mesto 6,40 km
Hotel Majolika ****
950e0103534.webp Modra 25,80 km

Tipy na výlety v okolí do 30 km

KAROL SAMUELČÍK
o600x600-KAROL_SAMUELCIK_202351894217.webp Bratislava 0,00 km
CASSIE MARTIN a LUIS ALEJANDRO
o600x600-CASSIE_MARTIN__FR___202351810051.webp Bratislava 0,00 km
ĽUBOŠ ŠRÁMEK a FRIENDS
o600x600-LUBOS_SRAMEK__2023425112820.webp Bratislava 0,00 km
SILFREDO PÉREZ
o600x600-SILFREDO_PEREZ_2023518103746.webp Bratislava 0,10 km
Segway Tours
4bfdcc9b641.webp Bratislava 0,10 km
HORTUS ARTIS 2023 / AMARILLI,
o600x600-HORTUS_ARTIS_2023___AMARILLI__MIA_BELLA_202352311108.webp Bratislava 0,10 km
 
o600x600-ALBERTO_MESIRCA__2023518102648.webp